Magazine

ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ນັກທຸລະກິດມືໃໝ່ ບໍ່ປະສົບຄວາມສໍາເລັດ…

ທ່ານມີອາຊີບໃນຝັນຂອງທ່ານບໍ່ ? ຖ້າທ່ານເປັນຄົນທີ່ມີອາຍຸ 30 ປີຂຶ້ນໄປ ທ່ານຈະເຄີຍມີອາຊີບ ທະຫານ, ຕຳຫຼວດ, ໝໍ, ສາວທະນາຄານ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວພັນນຳພະນັກງານລັດ ຫຼື ບໍລິສັດເອກະຊົນ. ແຕ່ຖ້າມື້ນີ້, ທ່ານໄດ້ຖາມຄຳຖາມດຽວກັນນີ້ກັບເດັກນ້ອຍລຸ້ນໃໝ່ ໂດຍສະເພາະຄົນທີ່ກຳລັງຈະຮຽນຈົບ ຄວາມຝັນຂອງຄົນເຫຼົ່ານີ້ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຢາກເປັນ “ນັກທຸລະກິດ” ຫຼື “ເຈົ້າຂອງກິດຈະການ” ແຕ່ທ່ານຮູ້ຫຼືບໍ່ວ່າ ຕາມສະຖິຕິ ທຸລະກິດທຳອິດມີທ່າອ່ຽງບໍ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດເຖິງ 90% ພາຍໃນເວລາ 3 ປີ ໝາຍຄວາມວ່າ: ມີຄວາມສ່ຽງລົ້ມລະລາຍເຖິງ 99% ຫຼັງຈາກທີ່ຜ່ານໄປ ອີກ 3 ປີ. ເມື່ອໄດ້ຍິນແນວນີ້, ທ່ານຍັງຄິດວ່າການເຮັດທຸລະກິດເປັນເລື່ອງທີ່ງ່າຍອີກບໍ່? ແລ້ວຍ້ອນຫຍັງຄົນສ່ວຍຫຼາຍຈຶ່ງພົບກັບການລົ້ມລະລາຍ ໃນທຸລະກິດທໍາອິດຂອງຕົນ? ເຮົາລອງມາຫາຄຳຕອບກັນ ຄວາມຈິງແລ້ວການເຮັດທຸລະກິດ ກໍຄືການແລ່ນໄລຍະໄກ ຫຼື ມາຣາທອນ (Marathon) ນັ້ນເອງ. ຜູ້ແລ່ນນອກຈາກຕ້ອງກະກຽມຮ່າງກາຍໃຫ້ພ້ອມກັບການແຂ່ງຂັນແລ້ວ ສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຄືຕ້ອງກຽມໃຈ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ກ່ອນລົງມືເຮັດ. ສະນັ້ນ, ເຮົາລອງມາລໍາດັບເບິ່ງວ່າ ມີຫຍັງແດ່ທີ່ນັກທຸລະກິດມືໃໝ່ມັກເຂົ້າໃຈຜິດ. “ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດມີເວລາຫຼາຍ” ຫຼາຍຄົນຢາກເຮັດທຸລະກິດເພາະເຫັນວ່າ: ນັກທຸລະກິດມີເວລາຫຼາຍ ບໍ່ຕ້ອງເຂົ້າວຽກ 8-5 ...

Read More »

ເຈົ້າໜີ້ ຍຶດຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນ ຂາຍເອງເລີຍໄດ້ບໍ່?

ບັນດາຜູ້ປ່ອຍສິນເຊື່ອ ຫຼື ເງິນກູ້ ທັງຫຼາຍ ອາດມີຂໍ້ສົງໃສວ່າ: ໃນດ້ານກົດໝາຍ ເຈົ້າໜີ້ ມີສິດຍຶດຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນແລ້ວປະກາດຂາຍເອງໄດ້ບໍ່? ຄໍາຕອບກະຄື “ບໍ່” ຕາມກົດໝາຍແລ້ວ ເຈົ້າໜີ້ ບໍ່ມີສິດຍຶດຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນແລ້ວປະກາດຂາຍເອງໄດ້ ຖ້າຫາກ ລູກໜີ້ ບໍ່ເຫັນດີ ຫຼື ບໍ່ຍິນຍອມ. ຫຼັກການນີ້ ມີຢູ່ວ່າ: ຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ ແມ່ນຄໍ້າເພື່ອຮັບປະກັນການໃຊ້ແທນໜີ້ສິນ ບໍ່ແມ່ນການຊື້-ຂາຍຊັບແຕ່ຢ່າງໃດ. ເຖິງແມ່ນ ເຈົ້າໜີ້ ແລະ ລູກໜີ້ ຈະມີວິທີການເຫັນດີ ຫຼື ຍິນຍອມກັນລ່ວງໜ້າດ້ວຍຮູບການຕົກລົງກັນໄວ້ແນວໃດກໍຕາມ ເຊັ່ນ: ສັນຍາຂາຍຝາກ, ເອກະສານໂອນລອຍ, ໃບມອບກຳມະສິດ ແລະ ອື່ນໆ ກໍຕາມ ຈະຖືວ່າເປັນໂມຄະ ໃຊ້ການບໍ່ໄດ້ ຖ້າຫາກເປົ້າໝາຍທີ່ເຮັດສັນຍາກັນນັ້ນ ຫາກແມ່ນເພື່ອເປົ້າໝາຍການຄ້ຳປະກັນ ເຊິ່ງບັນຫານີີ້ແມ່ນໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ 5 ຂອງ ຄຳແນະນຳ ຂອງປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ເລກທີ 03/ສປສສ ລົງວັນທີ 29/06/2016 ໂດຍໄດ້ກໍານົດໄວ້ວ່າ “ການນຕົກລົງມອບຊັບ ໂດຍເຮັດໃບມອບກຳມະສິດ, ສັນຍາຊື້-ຂາຍ, ສັນຍາຂາຍຝາກ ແລະ ຮູບການອື່ນ ທີ່ມີຂໍ້ມູນຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນວ່າ: ເຮັດຂຶ້ນດ້ວຍການເຊື່ອງອໍາ, ...

Read More »

ທ່ານພ້ອມ ຫຼື ຍັງ ໃນການທີ່ຈະເຮັດທຸລະກິດ ແຟຣນຊາຍ?

ຫຼາຍທ່ານອາດຈະເຄີຍເຫັນຜ່ານຕາເຊັ່ນ ຮ້ານ ເທັກຊັສ ຊິກເກັ້ນ, ຮ້ານກະແລັມ ເດລີ່ ຄວີນ, ຮ້ານພີດຊ່າ ຄໍາປານີ, ທຣູຄອຟຟີ, ຮ້ານກາເຟ ເນັກ ເອັສແພຣສໂຊ ແລະ ອື່ນໆ ໃນຕົວເມືອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຊຶ່ງເປັນທຸລະກິດ “ແຟຣນຊາຍ” ທີ່ກໍາລັງມາແຮງໃນປັດຈຸບັນ, ສະນັ້ນ,​ ວາລະສານທາເກັດຂອງພວກເຮົາ ຈຶ່ງນໍາທ່ານຜູ້ອ່ານລົງເລິກກ່ຽວກັບທຸລະກິດ “ແຟຣນຊາຍ” ເພື່ອໃຫ້ທ່ານເປັນຂໍ້ມູນໃນການຕັດສິນໃຈຕື່ມໃນການທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມ ທຸລະກິດ ນີ້. ຄໍາວ່າ: “ແຟຣນຊາຍ” ແມ່ນ ທຸລະກິດທີ່ມີເອກະລັກດຽວກັນ ຊຶ່ງເຈົ້າຂອງສິດ (Franchisor) ຕົກລົງອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຮັບສິດ (Franchisee) ດໍາເນີນທຸລະກິດ ພາຍໃຕ້ ຊື່ການຄ້າ, ການບໍລິຫານ ແລະ ລະບົບທຸລະກິດ ຫຼື ວິທີການດໍາເນີນທຸລະກິດ ຂອງເຈົ້າຂອງສິດທີ່ໄດ້ພັດທະນາຂຶ້ນ. ຜູ້ຮັບສິດຕ້ອງດໍາເນີນທຸລະກິດຕາມຮູບແບບ ແລະ ວິທີການຂອງເຈົ້າຂອງສິດ ແລະ ຈ່າຍຄ່າຕອບແທນໃຫ້ເຈົ້າຂອງສິດ ຊຶ່ງອາດລວມມີ ຄ່າທໍານຽມເລີ່ມຕົ້ນ “ແຟຣນຊາຍ” (franchise fee), ຄ່າທໍານຽມແບບສ່ວນແບ່ງ (royalty fee). ໂດຍລວມແລ້ວ, “ແຟຣນຊາຍ” ປະກອບມີ 4 ...

Read More »

25 ປີ ການບິນໄທ ສາຍການບິນ ຊັ້ນນໍາ ໃນ ສປປ ລາວ.

ໃນສະບັບເດືອນທັນວານີ້ ທາງວາລະສານ ໄດ້ຮັບກຽດການໃຫ້ສໍາພາດ ແລະ ຂຶ້ນປົກຂອງທ່ານນາງ ພາຣິນີ ຈັນທະຣະຄຸບ ຜູ້ຈັດການປະຈໍາ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງທ່ານຈະແນະນໍາໃຫ້ຊາບເຖິງການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂອງການບິນໄທ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແຜນການຕະຫຼາດໃນສປປ ລາວ. ທ່ານໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ບໍລິສັດ ການບິນໄທ ຈໍາກັດ (ມະຫາຊົນ) ປີນີ້ແມ່ນຄົບຮອບ 58 ປີ , ເລີ່ມເຂົ້າມາດໍາເນີນທຸລະກິດ ໃນປະເທດລາວ ປີນີ້ແມ່ນຈະຄົບຮອບ 25 ປີ, ທີ່ຜ່ານມາ ທາງບໍລິສັດກໍໄດ້ດໍາເນີນການຂະຫຍາຍທຸລະກິດມາໂດຍຕະຫຼອດ ຈົນເຖິງປີ 2016 ທາງບໍລິສັດໄດ້ປ່ຽນເຮືອບິນໂບອິງ 737 – 400 ໄປນໍາໃຊ້ເຮືອບິນແອບັສ (A 330) ຂະໜາດ 300 ບ່ອນນັ່ງ ຊັ້ນທຸລະກິດປະມານ 36-42 ບ່ອນນັ່ງ. ເຊິ່ງເປັນເຮືອບິນມີຂະໜາດໃຫ່ຍທີ່ສຸດໃຊ້ໃນ ສປປ ລາວ.   *ແຜນການບິນໃນ ສປປ ລາວ? ຕັ້ງແຕ່ 17 ທັນວາ 2018 ສາຍການບິນໄທສະມາຍ ໂດຍການບິນໄທ ຈະເພິ່ມຖ້ຽວບິນອີກ 1 ຖ້ຽວບິນຕອນເຊົ້າ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ສາຍການບິນໄທ ...

Read More »

ລັດຖະບານ ເລັ່ງແກ້ໄຂ ຟື້ນຟູ ໄພພິບັດ ແລະ ນໍ້າຖ້ວມ ໃຫ້ກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິດ່ວນ….

ຈາກ​ເຫດ­ການ​ສັນ​ເຂື່ອນ D ຫຼື Saddle dam D ຂອງ​ເຂື່ອນ​ໄຟ­ຟ້າ​ເຊ​ປຽນ-ເຊ​ນ້ຳ​ນ້ອຍ ແຕກ​​ໃນ​ຄ່ຳ​ຄືນ​ວັນ​ທີ 23 ກໍ­ລະ­ກົດ 2018 ເຮັດ​ໃຫ້​ນ້ຳຈຳ­ນວນ 500 ລ້ານ​ກວ່າ​ແມັດ​ກ້ອນ ໄຫຼ​ລົງ​ສູ່​ເມືອງ​ສະ­ໜາມ​ໄຊ ແຂວງ​ອັດ​ຕະ​ປື ​ຢ່າງ​ໄວ­ວາ, ​ເຫດ­ການ​​ດັ່ງ­ກ່າວ ໄດ້​ສ້າງ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຕໍ່​ຊີ­ວິດ ແລະ ຊັບ​ສິນ​ຂອງ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ເປັນ​ຈຳ­ນວນ​ມະ­ຫາ­ສານ ໂດຍ​ສະ­ເພາະ​ແມ່ນ​ເມືອງ​ສະ­ໜາມ​ໄຊ ​ທີ່​ເປັນ​ເມືອງ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ລຸ່ມ​ສັນ​ເຂື່ອນ D ອັນ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ຢູ່​ໃນ 13 ບ້ານ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະ­ທົບ​ຢ່າງ​ກະ­ທັນ­ຫັນ ໃນ​ນັ້ນ ມີ​ຈຳ­ນວນ 6 ບ້ານ​ທີ່​ເປັນ​ບ້ານ​ລຽບ​ຕາມ​ສາຍ​ນ້ຳ​ເຊ​ປຽນ ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະ­ທົບ 100% ມີ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ທີ່​ຖືກ​ຜົນ​ກະ­ທົບ ແລະ ເສຍ​ຫາຍ​ໜັກ 1.611 ຄອບ­ຄົວ 7.095 ຄົນ, ເຫດການຄັ້ງນີ້​ມີ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີ­ວິດ ແລະ ສູນ­ຫາຍ​ ສັດ­ລ້ຽງ ແລະ ພື້ນ​ທີ່​ກະ­ສິ­ກຳ ​ຂອງ​ປະ­ຊາ­ຊົນ​ເສຍ​ຫາຍ​ຢ່າງ​ຫຼວງ­ຫຼາຍ ແລະ ປະ­ຊາ­ຊົນ​ແຂວງ​ຈຳ­ປາ​ສັກ ກໍໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະ­ທົບ​ຈາກ​ເຫດ­ການ​ນີ້​ຈຳ­ນວນ​ໜຶ່ງ. ຍ້ອນ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ເປັນ​ໄຍ​ຂອງ ​ພັກແລະລັດ ກອງ​ປະ­ຊຸມ​ກົມ​ການ­ເມືອງ ຄັ້ງ​ວັນ​ທີ 30 ກໍ­ລະ­ກົດ 2018 ໄດ້​ເຫັນ​ດີ​ໃຫ້​ລັດ­ຖະ­ບານ​ແຕ່ງ­ຕັ້ງ​ຄະ­ນະ​ສະ­ເພາະ​ກິດ ເພື່ອ​ກວດ­ກາ​ເຫດ­ການ​ດັ່ງ­ກ່າວ ມາ​ຮອດ​ວັນ​ທີ ...

Read More »

ແຂວງຊຽງຂວາງ ສຸມໃສ່ພັດທະນາຢ່າງຮອບດ້ານ

ໃນສະບັບເດືອນກັນຍາ ພວກເຮົາໄດ້ຮັບກຽດການໃຫ້ສໍາພາດຂຶ້ນປົກຂອງທ່ານ ບຸນຕົ້ນ ຈັນທະພອນ ຮັກສາການເລຂາພັກແຂວງ, ເຈົ້າແຂວງຊຽງຂວາງ, ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ທ່ານຈະໄດ້ສະເໜີໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບທ່າແຮງໃນການພັດທະນາ – ສິ່ງພົ້ນເດັ່ນຂອງແຂວງ, ລວມທັງວິໄສທັດໃນການແກ້ໄຂປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆພາຍໃນແຂວງ ພາຍຫຼັງທີ່ທ່ານຂຶ້ນຮັບໜ້າທີ່ໃໝ່ ແລະ ການກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການເປັນເຈົ້າພາບງານແຂ່ງຂັນກິລາແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ 11 ໃນທ້າຍປີນີ້. -ສິ່ງພົ້ນເດັ່ນ ແລະ ເປັນທ່າແຮງຂອງແຂວງມີດ້ານໃດແດ່? -ແຂວງຊຽງຂວາງ ຕັ້ງຢູ່ພາກເໜືອຂອງປະເທດ ມີເນື້ອທີ່ 15.000 ກວ່າຕາລາງກິໂລແມັດ, ເປັນເຂດພູດອຍ 90% ທ່າແຮງການພັດທະນາຂອງແຂວງຊຽງຂວາງ ມີ 3 ອັນໃຫຍ່ຄື: 1: ການລ້ຽງສັດໃຫຍ່ເປັນສິນຄ້າ ເຊິ່ງເປັນມູນເຊື້ອຂອງປະຊາຊົນຊາວແຂວງຊຽງຂວາງ ອີງຕາມຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາໄດ້ຈາກພະນັກງານປະຕິວັດອະວຸໂສ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກ່ອນສົງຄາມແຂວງຊຽງຂວາງມີງົວ,ຄວາຍ ຫຼາຍກວ່າ 300.000ກວ່າໂຕ ພາຍຫຼັງສົງຄາມທໍາລາຍຢຸດຕິມາຮອດປີ 1975 ທົ່ວແຂວງຍັງເຫຼືອ ງົວ,ຄວາຍ ພຽງແຕ່ 1.500 ກວ່າໂຕ ແລະ ມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ທົ່ວແຂວງມີ ງົວ,ຄວາຍ 212.000 ກວ່າໂຕ ໃນນັ້ນມີຄວາຍ 56.000 ກວ່າໂຕ ງົວພື້ນເມືອງ 150.400 ກວ່າໂຕ ງົວພັນຊີ້ນ 600 ກວ່າໂຕ ງົວພັນນົມ ...

Read More »

ມະຕິສໍາຄັນທີ່ສະພາຮັບຮອງ(ຕໍ່)

ມາດຕະການ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂ ຕໍ່ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນສັງຄົມ ຮັບຮອງເອົາ ການຊີ້ແຈງ ອະທິບາຍ ຂອງ ລັດຖະບານກ່ຽວກັບ ມາດຕະການ ແລະວິທີແກ້ໄຂບັນດາປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນສັງຄົມ ເປັນຕົ້ນ ບັນຫາຢາເສບຕິດ ແລະ ບັນຫາອຸປະຕິເຫດ. ນອກຈາກນັ້ນກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານເອົາໃຈໃສ່ບາງມາດຕະການເພີ້ມເຕີມດັ່ງນີ້: ບັນຫາຢາເສບຕິດ: ເພີ່ມທະວີໂຄສະນາ, ສຶກສາອົບຮົມປູກຈິດສໍານຶກ ໃຫ້ທົ່ວປວງຊົນດ້ວຍຫຼາຍເນື້ອໃນ, ຫຼາຍຮູບການ ແລະ ຫຼາຍວິທີ ເພື່ອໃຫ້ສັງຄົມຮັບຮູ້ຜົນຮ້າຍຂອງຢາເສບຕິດ ພ້ອມທັງເຮັດໃຫ້ວຽກງານສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານຢາເສບຕິດກາຍເປັນສະຕິ, ເປັນເຈົ້າການ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເປັນໜ້າທີ່ຂອງທົ່ວປວງຊົນ. ຄົ້ນຄ້ວາ ສ້າງຍຸດທະສາດແກ້ໄຂຢາເສບຕິດໄລຍະຍາວ ໃຫ້ເປັນຮູບປະທໍາ, ປັບປຸງ ແລະ ບັງຄັບໃຊ້ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຢາເສບຕິດຕໍ່ຜູ້ກະທຳຜິດ ເປັນຕົ້ນ ຜູ້ຜະລິດ, ຜູ້ຂາຍ-ຜູ້ຊື້, ຜູ້ຂົນສົ່ງ, ຜູ້ຄອບຄອງ ແລະ ຜູ້ເສບຢາເສບຕິດ ໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມມງວດ ແລະ ເດັດຂາດຂຶ້ນຕື່ມ. ປະຕິບັດ ຄໍາສັ່ງເລກທີ 27/ນຍ, ລົງວັນທີ 5 ຕຸລາ 2011 ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີວຽກງານສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນສັງຄົມ ...

Read More »

ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານ ”ໄອທີ” ຄົບວົງຈອນ.. Guarantee ດ້ວຍລາງວັນລະດັບຊາດ”

ວາລະສານທາເກັດ ສະບັບນີ້ ຈະພາທ່ານຜູ້ອ່ານມາຮູ້ຈັກກັບ ຜູ້ປະກອບການຂະແໜງ “ໄອທີ” ນັ້ນກໍຄື ບໍລິສັດ ລາວ ໄອທີພັດທະນາ ຈຳກັດ ທີ່ພວມເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ເປັນທີ່ຄຸ້ນເຄີຍໃນແວດວົງຂອງ “ໄອທີ” ໃນ ສປປ ລາວ.  ທ່ານ ອຸໄທ ໄຊອຸດົມ ຫົວໜ້າຝ່າຍເຕັກໂນໂລຊີ (C.T.O) ແລະ ເປັນໜຶ່ງໃນສີ່ຄົນທີ່ສ້າງຕັ້ງ ບໍລິສັດນີ້ ໂດຍພື້ນຖານການສຶກສາຂອງທ່ານ ອຸໄທ ແມ່ນ ຮຽນຈົບຊັ້ນສູງດ້ານການບໍລິຫານ”ໄອທີ”ຈາກ ວິທະຍາໄລເຄວສ (Quest College) ແລະ ຈົບປະລິນຍາຕີດ້ານ”ໄອທີ” ຢູ່ທີ່ ຄວສ ແລະ ປະສົບການເຮັດວຽກເປັນພະນັກງານອາສາສະມັກຢູ່ກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ 2 ປີ ແລະ ອົງການຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ 2ປີ ກ່ອນຈະມາສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດຕົນເອງ. ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງການມາເຮັດບໍລິສັດນີ້, ໃນເວລາທີ່ຮຽນຢູ່ ວິທະຍາໄລ ປີທີ2 ໃນປີ 2006 ກໍໄດ້ສ້າງເວັບບອດໂຕໜຶ່ງຊື່ວ່າ ລາວຊ່າ (Laozaa.com) ເປັນເວັບບອດກ່ຽວກັບດ້ານ”ໄອທີ” ເພື່ອໃຫ້ຄົນໄດ້ເຂົ້າສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ...

Read More »

ຖອນເງິນດ້ວຍ”ແຊັກ” (Cheque) ແຕ່ໃນບັນຊີບໍ່ມີເງິນພຽງພໍ ຖືວ່າຜິດຕໍ່ກົດໝາຍ…

ຫຼາຍຄົນອາດເຄີຍໄດ້ຍິນເລື່ອງ “ແຊັກເດັ້ງ” ຖອນເງິນບໍ່ໄດ້ ເງິນໃນບັນຊີມີບໍ່ພໍໃຫ້ຖອນຕາມຈຳນວນທີ່ລະບຸໃນ”ແຊັກ” ບັນຫາຕາມມາກໍຄື ໄດ້ຮັບໝາຍຮຽກຈາກ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ສຸດທ້າຍກໍຖືກກັກຕົວດຳເນີນຄະດີອາຍາ. ເພື່ອຫຼີກບັນຫາດັ່ງກ່າວ ໃນບົດຄວາມນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍຊີ້ແຈງເຫດຜົນທາງດ້ານກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບສາເຫດທີ່ມີໂທດອາຍາຕິດຄຸກ ເນື່ອງຈາກການນຳໃຊ້”ແຊັກ”ທີ່ບໍ່ມີເງິນໃນບັນຊີ ແລະ ຄວນເຮັດແນວໃດເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາດັ່ງກ່າວ. ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ຖ້ານຳໃຊ້”ແຊັກ”ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ປົກກະຕິກໍບໍ່ໄດ້ມີບັນຫາຫຍັງໃນການຊຳລະສະສາງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ ຕາມວົງເງິນທີ່ມີໃນບັນຊີຂອງຕົນ. ຫຼາຍກໍລະນີທີ່ມັກມີບັນຫາຖືກດຳເນີນຄະດີ, ຖືກກັກຕົວຕິດຄຸກ ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການນຳໃຊ້”ແຊັກ”ທີ່ບໍ່ມີເງິນໃນບັນຊີເພື່ອຄ້ຳປະກັນ ການປະຕິບັດສັນຍາໃດໜຶ່ງ. ກໍລະນີທີ່ມີບັນຫານັ້ນ ແມ່ນຂຽນສັ່ງຈ່າຍ”ແຊັກ”ເປັນເງິນສົດ ແຕ່ໃນຕົວຈິງໃນບັນຊີພັດບໍ່ມີເງິນຈຳນວນດັ່ງກ່າວ. ດ້ວຍຄວາມມັກງ່າຍ ຫຼາຍກໍລະນີ ເພື່ອໃຫ້ຝ່າຍຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ ຫຼື ຝ່າຍຄູ່ສັນຍາ ເກີດມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນການປະຕິບັດສັນຍາ ແລະ ຄິດວ່າຈະມີເງິນໃນອະນາຄົດນັ້ນ ຈິ່ງຂຽນສັ່ງຈ່າຍ”ແຊັກ”ເປັນເງິນສົດແລ້ວເອົາໄປຄ້ຳປະກັນນຳຝ່າຍກົງກັນຂ້າມ. ເມື່ອຮອດເວລາປະຕິບັດສັນຍາ ຝ່າຍທີ່ຖື”ແຊັກ”ເງິນສົດນັ້ນ ໄປຂໍຖອນເງິນຢູ່ທະນາຄານ ແຕ່ໃນບັນຊີດັ່ງກ່າວພັດບໍ່ມີເງິນພຽງພໍໃຫ້ຖອນຕາມຈຳນວນໃນໃບ”ແຊັກ”. ກໍລະນີດັ່ງກ່າວນີ້, ແມ່ນຖືວ່າຜິດຕໍ່ກັບ ມາດຕາ 33 ຂອງ ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ”ແຊັກ” ສະບັບເລກທີ 386/ນຍ ລົງວັນທີ 27/10/2014 ເຊິ່ງກຳນົດໄວ້ວ່າ “ຜູ້ໃດທີ່ໄດ້ສັ່ງຈ່າຍ”ແຊັກ” ໂດຍຈໍານວນເງິນໃນບັນຊີຂອງຕົນ ບໍ່ພຽງພໍບາງສ່ວນ ຫຼື ທັງໝົດກັບຈຳນວນເງິນທີ່ກຳນົດໃນໃບ”ແຊັກ” ຍົກເວັ້ນກໍລະນີ”ແຊັກ”ທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຈາກຜູ້ອອກ”ແຊັກ” ຈະຖືກປັບໃໝຕາມຈຳນວນເງິນທີ່ໄດ້ຂຽນໃນໃບ”ແຊັກ”ນັ້ນ ແລະ ...

Read More »

ແມ່ຍິງລາວ ມີມູນເຊື້ອການເປັນຜູ້ປະກອບການ ມາດົນນານແລ້ວ.

ສໍາລັບແນວຄວາມຄິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວ ແມ່ຍິງລາວເຮົາກໍມີຄວາມຮູ້; ຄວາມສາມາດບໍ່ໄດ້ ດ້ອຍໜ້າຊາດອື່ນໃນໂລກ ຖ້າວ່າມີຄວາມຕັ້ງໃຈຢາກເຮັດທຸລະກິດ ຫຼື ຖ້າຫາກມັກຮັກໃນສິ່ງໃດແລ້ວແມ່ນ ສາມາດເລີ່ມໄດ້ແຕ່ນ້ອຍເລີຍ ໂດຍສາມາດເລີ່ມແຕ່ຕອນຍັງຮຽນໜັງສືຢູ່ກະໄດ້ຖ້າຫາກແມ່ຍິງເຮົາຮູ້ຈັກ ການຊື້-ຂາຍ ທໍາມາຫາກິນຄອບຄົວກໍຈະມີຂໍ້ສະດວກ. ປັດຈຸບັບນີ້ແມ່ຍິງໄດ້ມີການສຶກສາຮຽນຮູ້ສູງໆເທົ່າທຽມເພດຊາຍມີຄວາມກ້າຫານກ້າສະແດງອອກມີຄວາມອົດທົນສາມາດເຮັດໄດ້ທຸກວຽກງານທີ່ເພດຊາຍເຮັດໄດ້ ເຊິ່ງມັນແຕກຕ່າງກັບສະໄໝກ່ອນ. ແມ່ຍິງລາວມີມູນເຊື້ອຄວາມເປັນຜູ້ປະກອບການດົນນານມາແລ້ວ ເຊິ່ງເຮົາຈະສັງເກດເຫັນວ່າຢູ່ຕາມຕະຫຼາດ ສ່ວນຫຼວງຫຼາຍຈະແມ່ນແມ່ຍິງເຮັດຄ້າຂາຍຍ່ອຍ ໂດຍໃຊ້ຄວາມອົດທົນຄວາມດຸໜັ່ນເພື່ອຫາລ້ຽງຄອບຄົວ ແລະ ເລື່ອງການບໍລິຫານການເງິນຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າແມ່ຍິງມີຄວາມລະອຽດອ່ອນທີ່ສຸດ….. ແມ່ຍິງລາວຈະກ້າວສູ່ສາກົນ ໄດ້ຕ້ອງມີປັດໃຈໃດແດ່? (ລາຍລະອຽດ ທ່ານສາມາດຊອກຕິດຕາມອ່ານວາລະສານທາເກັດ ສະບັບ 148 ເດືອນພະຈິກ 2018 ໄດ້ທີ ສຳນັກງານຫ້ອງການພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ຫ້ອງສະໝຸດ, ຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານກາເຟ, ຮ້ານ kaogee cafe, ຮ້ານ The pizza company ແລະ ຫຼາຍບ່ອນສະຖານທີ່ໃນນະຄອນຫຼວງ ຫຼື ສອບຖາມຈອງເປັນສະມາຊິກໄດ້ທີ່ເບີ 021 216 666) Lao women have a long tradition of operating as entrepreneurs In my opinion, Lao women ...

Read More »