Magazine

ອາຊີບຫຍັງ? ຈະມາແຮງໃນອະນາຄົດ!

ເພາະໂລກຂອງເຮົາປ່ຽນໄປຢ່າງໄວວາ ເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ປ່ຽນເປັນປີ, 10 ປີ ແຕ່ປ່ຽນເປັນວັນ, ເປັນເດືອນ ອາຊີບທີ່ເຮົາເຮັດຢູ່ກໍເຊັ່ນກັນ ຫຼາຍໆອາຊີບທີ່ໃນເມື່ອກ່ອນເຮັດແລ້ວ ປະສົບຄວາມສໍາເລັດຈົນເປັນທີ່ຍອມຮັບໃນລະດັບສາກົນ ແຕ່ມາໃນປັດຈຸບັນຕ້ອງຍອມຮັບເລີຍວ່າ ບາງອາຊີບບໍ່ເປັນທີ່ຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດເທົ່າທີ່ຄວນ ແລະບາງອາຊີບກໍຕາຍໄປໃນທີ່ສຸດ; ເຊິ່ງປັດຈຸບັນມີຫຼາຍໆອາຊີບໃໝ່ທີ່ນໍາພາຄົນໃຫ້ປະສົບຄວາມສໍາເລັດໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນຫັນມາປະກອບອາຊີບເຫຼົ່ານັ້ນເພີ່ມຂຶ້ນ. ແຕ່ເມື່ອມາເບິ່ງການປ່ຽນແປງຂອງສັງຄົມ, ການປ່ຽນແປງຂອງໂລກຄືປັດຈຸບັນນີ້ແລ້ວ ທ່ານບໍ່ມີທາງຮູ້ເລີຍວ່າ ອາຊີບທີ່ມາແຮງໃນປັດຈຸບັນຈະຫຼຸດປະສິດທິພາບລົງມື້ໃດ ແລ້ວອະນາຄົດເດອາຊີບໃດຈະມາສ້າງໃຫ້ທ່ານປະສົບຄວາມສໍາເລັດໄດ້. ໂດຍອີງຕາມການປ່ຽນແປງຂອງໂລກ ແລະຄວາມນິຍົມຂອງຄົນໃນປັດຈຸບັນ ມື້ນີ້ຜູ້ຂຽນກໍເລີຍຈະມາແນະນໍາໃຫ້ຮູ້ຈັກຄ່າວໆ ກັບອາຊີບທີ່ຄາດວ່າຈະມາແຮງ ແລະເປັນທີ່ຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດໃນອະນາຄົດ ໄດ້ແກ່ 7 ອາຊີບນີ້: ນັກການຕະຫຼາດ Online: ທຸກມື້ນີ້ຜູ້ຄົນໃຊ້ໂທລະສັບເປັນເຄື່ອງມືສື່ສານ ແລະເບິ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານເກືອບທຸກວິນາທີ ແນ່ນອນທີ່ສຸດວ່າ ສິ່ງທີ່ເຮົາເບິ່ງ, ຂໍ້ມູນທີ່ເຮົາເຫັນມັນບໍ່ໄດ້ຟຣີສະເໝີໄປ; ສິ່ງທີ່ຕິດຕາມມາກັບຂໍ້ມູນກໍຄື ໂຄສະນາທີ່ນັກການຕະຫຼາດ Online ເປັນຜູ້ອອກແບບ, ຜະລິດໂຄສະນາແບບນຽນໆ ເຮັດໃຫ້ເຮົາຕ້ອງຈົກເງິນຊື້ສິນຄ້າ ຫຼືບໍລິການທີ່ນັກການຕະຫຼາດຕ້ອງການຈະສື່ສານໃຫ້ຜູ້ຮັບຂໍ້ມູນ ໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງເລື່ອງລາວຂອງຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆ. ສະນັ້ນ ອາຊີບໃນອະນາຄົດທີ່ໜ້າສົນໃຈຄົງໜີພົ້ນ “ນັກການຕະຫຼາດ Online” ໃຜເກັ່ງ, ສີມືດີຮັບຮອງວ່າຮັບຊັບແບບບໍ່ຂາດສາຍແນ່ນອນ ນັກຂຽນ Application: ຖ້າໃນອະດີດນັກຂຽນເວັບໄຊ້ ອອກແບບເວັບໄຊເປັນທີ່ນິຍົມຫຼາຍ ແຕ່ໃນປັດຈຸບັນ ແລະອະນາຄົດອາຊີບທີ່ຈະມາແຮງແມ່ນ “ນັກອອກແບບຂຽນໂປແກຣມ Application” ເທິງ Smart Phone ເນື່ອງຈາກໃນຍຸກທີ່ທຸກຄົນຕິດຕາມຂໍ້ມູນຂ່າວສານງ່າຍດາຍ ...

Read More »

ບັນດານັກຂາຍຄວນລະວັງຫຍັງແດ່?!!!!! (ໃຜເປັນແມ່ຄ້າ-ພໍ່ຄ້າອອນໄລ໌ ອ່ານເລີຍ)

ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງພວກເຮົາ ອາດເຫັນການໂຄສະນາ ກ່ຽວກັບ ສິນຄ້າ ຫຼື ການບໍລິການ ຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບ, ຫຼາຍສີສັນ ເຊິ່ງເປັນການເຮັດການຕະຫຼາດ ເພື່ອເພີ່ມຍອດຂາຍ, ດຶງດູດລູກຄ້າ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າ ຫຼື ການບໍລິການຂອງຕົນເບິ່ງແລ້ວ ດີ, ມີຄຸນນະພາບ ໂດຍຜ່ານຫຼາຍຊ່ອງທາງ ເຊັ່ນ: ການຂາຍໂດຍກົງ, ໂທລະພາບ, ວິທະຍຸ, ປ້າຍໂຄສະນາ, ເຟສ໌ບຸກ (Facebook), ອິນສ໌ຕາແກຼມ (Instagram) ຫຼື ຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍອື່ນໆ. ແຕ່ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າ ຖ້າຫາກ ການໂຄສະນາດັ່ງກ່າວຫາກ ເກີນຄວາມເປັນຈິງ, ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ເຊັ່ນ: ເປັນການໂຄສະນາຊວນເຊື່ອ ເພື່ອອວດອ້າງສັບພະຄຸນຂອງສິນຄ້າ ຫຼື ການບໍລິການ ເຊັ່ນ: ໃຊ້ແລ້ວຂາວ, ກິນແລ້ວຮຸ່ນດີ ດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ ແຕ່ເມື່ອໃຊ້ແລ້ວ ແມ່ນ ບໍ່ດີ ຫຼື ບໍ່ມີຄຸນນະພາບ ຄືກັບການໂຄສະນາໄວ້ ເຊິ່ງສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ອຸປະໂພກ ຫຼື ຜູ້ບໍລິໂພກ ແມ່ນ ເປັນຄວາມຜິດທາງອາຍາ ເຊິ່ງອາດຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບ (ຕິດຄຸກ) ຫຼື ປັບໃໝ ຕາມທີ່ກົດໝາຍໄດ້ກຳນົດໄວ້ດັັ່ງນີ້: ...

Read More »

ຂໍ້ຄິດເຫັນສໍາຄັນເພື່ອຈັດການບັນຫາທ້າທາຍຂອງທຸລະກິດທີ່ພວມເຕີບໂຕ (ຕໍ່)

ສືບຕໍ່ມາຈາກສະບັບກ່ອນ, ທຸລະກິດທີ່ພວມເຕີບໃຫຍ່ມັກຈະພົບບັນຫາທ້າທາຍຫຼາຍດ້ານ ສິ່ງສໍາຄັນທີ່ທຸລະກິດຕ້ອງໄດ້ສະດຸ້ງໄວຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງ ແລະ ຕອບໂຕ້ໃຫ້ທັນການ ໂດຍສະເພາະ ການຕິດຕາມຕະຫຼາດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ; ການວາງແຜນລ່ວງໜ້າ; ການໄຫຼວຽນເງິນສົດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການເງິນ; ການແກ້ໄຂບັນຫາ; ລະບົບທີ່ຖືກຕ້ອງເໝາະສົມ; ທັກສະຄວາມຮູ້ ແລະ ທັດສະນະຄະຕິ;​ ແລະ ຍິນດີຕ້ອນຮັບກັບການປ່ຽນແປງ. ໃນນີ້, ສາມບັນຫາທໍາອິດ ແມ່ນໄດ້ນໍາສະເໜີ ໃຫ້ກັບທ່ານຜູ້ອ່ານແລ້ວໃນສະບັບກ່ອນ, ມາໃນສະບັບນີ້ ເຮົາຈະມາລົງເລິກຕື່ມກ່ຽວກັບສີ່ບັນຫາເພີ່ມຕື່ມຄື: ການແກ້ໄຂບັນຫາ (Problem solving): ໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດແຕ່ລະວັນ ມັກຈະມີບັນຫາທ້າທາຍໃໝ່ໆເກີດຂຶ້ນສະເໝີ ແລະ ຝ່າຍຄຸ້ມຄອງຈັດການຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເວລາເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນນັ້ນຕາມຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ເລັ່ງດ່ວນ. ໃນເວລາທີ່ທຸລະກິດຂອງທ່ານພວມເຕີບໃຫຍ່,​ ການໃຊ້ເວລາເພື່ອຊອກຫາຄວາມຈິງຕໍ່ກັບຂໍ້ຂ້ອງໃຈ ຫຼື ຄວາມບໍ່ພໍໃຈຂອງລູກຄ້າ ອາດຈະຊ່ວຍປົກປ້ອງສາຍພົວພັນໜຶ່ງໄວ້, ແຕ່ວ່າ ການສຸມໃສ່ການຈ້າງພະນັກງານຂາຍທີ່ຖືກຕ້ອງ ອາດຈະເປັນການວາງຮາກຖານທີ່ເຂັ້ມແຂງສໍາລັບຍອດຂາຍໃໝ່ທີ່ຫຼວງຫຼາຍໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າໄດ້. ໃນຂະນະທີ່ ທຸລະກິດພວມເຕີບໂຕ, ທ່ານຍັງຕ້້ອງໄດ້ສະດຸ້ງໄວຕໍ່ກັບບັນຫາ ແລະ ບູລິມະສິດໃໝ່ໆ. ຕົວຢ່າງ: ທຸລະກິດຂອງທ່ານອາດຈະມີຄວາມສ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນ, ຖ້າຫາກທ່ານ ບໍ່ດໍາເນີນບາດກ້າວໃດໜຶ່ງ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງທ່ານ ເຊັ່ນ ສິດທິບັດ ຫຼື ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຂອງທ່ານນັ້ນ ໄດ້ຖືກປົກປ້ອງຢ່າງເໝາະສົມ. ຖ້າຫາກທ່ານສຸມໃສ່ແຕ່ລະ “ແຄມເປນ”ດ້ານການຕະຫຼາດ, ທ່ານອາດຈະຕ້ອງໄດ້ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນເພີ່ມຕື່ມ ...

Read More »

8 ວິທີເຂົ້າໃຈຜູ້ບໍລິໂພກ ໃນປີ 2019

ເມື່ອຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບໍລິໂພກປ່ຽນແປງທຸກໆນາທີ ທັງຈາກຄວາມກ້າວໜ້າຂອງເຕັກໂນໂລຊີ ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕ່າງໆຫຼາຍຂຶ້ນ ແບບ Real time, ພຶດຕິກໍາທີ່ມີຄວາມເປັນ Multi-screen ຫຼາຍຂຶ້ນ ລວມໄປເຖິງຄວາມຕ້ອງການຕ່າງໆທີ່ຊັບຊ້ອນ, ລະອຽດ ແລະ ລົງເລິກຍິ່ງກວ່າເກົ່າ ເຮັດໃຫ້ພຶດຕິກຳຜູ້ບໍລິໂພກປ່ຽນໄປ; ເຖິງວ່າຈະເປັນລູກຄ້າຄົນດຽວ ຫຼື ກຸ່ມລູກຄຄ້າດຽວກັນກັບທີ່ ຍີ່ຫໍ້ສິນຄ້າ ຫຼື ນັກການຕະຫຼາດ ແບບທ່ານເຄີຍຮູ້ຈັກ ຫຼືເຂົ້າໃຈ. ແຕ່ໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້ ພວກເຂົາຈະປ່ຽນໄປ ບໍ່ໄດ້ມີຄວາມຕ້ອງການຄືເມື່ອກ່ອນອີກ. ເຊິ່ງບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ ນໍາມາເຊິ່ງການປັບຕົວຂອງຕະຫຼາດ ແລະ ນັກໂຄສະນາສິນຄ້າ ໃນການດຶງດູດໃຈຜູ້ບໍລິໂພກທີ່ມີຄວາມທ້າທາຍຫຼາຍຂຶ້ນ. ໂດຍສະເພາະຍຸດທະສາດຕ່າງໆທີ່ຈະສາມາດເຂົ້າເຖິງ ແລະ ຕອບໂຈດຜູ້ບໍລິໂພກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບນັ້ນ ຈະຕ້ອງສຶກສາໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບພຶດຕິກໍາ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບໍລິໂພກໃນໂລກຍຸກໃໝ່. ເຊິ່ງຈາກການວິໄຈກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບໍລິໂພກໃນປີ 2019 ສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ ຂະບວນການຂອງຕະຫຼາດໃນປີ 2019 ນັ້ນຈະຕ້ອງມີ 8 ວິທີນີ້: Deeper Personalization: ຫຼື ການເຮັດການຕະຫຼາດແບບລາຍບຸກຄົນທີ່ລົງເລິກ ແລະ ຊັດເຈນຫຼາຍຂຶ້ນ ເຊິ່ງສອດຄ່ອງກັບ ”ເທຣນ” ຜູ້ບໍລິໂພກທີ່ປ່ຽນແປງຈາກເປັນກຸ່ມກ້ອນ (Segmentation) ມາສູ່ແບບກຸ່ມຍ່ອຍ ຫຼືບຸກຄົນ (Fragmentation) ປະກອບກັບຜູ້ປະກອບການຕ່າງກໍມີຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ບໍລິໂພກຫຼາຍຂຶ້ນ ລວມໄປເຖິງການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີໃນເລື່ອງຂອງ AI ...

Read More »

ເປັນ​ຫຍັງ​ຄົນ​ຈີນ​ເຮັດການຄ້າ ຈຶ່ງ​ຮັ່ງມີ?

ສະບາຍດີບັນດາທ່ານຜູ້ອ່ານທີ່ຮັກແພງ ຜູ້ຂຽນຂໍອະນຸຍາດຂຽນບົດຄວາມກ່ຽວຫຼັກປັດຊະຍາການຄ້າ ຫຼື ອາດຈະວ່າເປັນເຄັດລັບໃນການເຮັດທຸລະກິດທີ່ ໄດ້ຊອກຮູ້ຜ່ານການອ່ານວາລະສານຈາກຕ່າງປະເທດໂດຍສະເພາະຂອງຄົນ 3 ຊາດທີ່ຖືກໂລກຂະໜານນາມໃຫ້ວ່າ: ເປັນຊົນຊາດທີ່ເຮັດການຄ້າຂາຍເກັ່ງທີ່ສຸດໃນໂລກ. ເມື່ອ 18 ປີກ່ອນໄດ້ມີໂອກາດໄປເຝິກອົບຮົມ ແລະເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ປະເທດ ສ.ເກົາຫລີ ມີນັກທຸລະກິດທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດທ່ານໜຶ່ງບອກຂ້າພະເຈົ້າວ່າ: “ຖ້າໄປເປີດຮ້ານຄ້າໃກ້ຄົນ 3 ຊາດນີ້ຂໍໃຫ້ເຈົ້າຈົ່ງຍ້າຍໄປບ່ອນໃໝ່ ເພາະບໍ່ມີທາງທີ່ເຈົ້າຈະຄ້າຂາຍແຂ່ງຂັນກັບພວກເຂົາໄດ້ເພາະພວກເຂົາເຫຼົ່ານີ້ຈະຖ່າຍທອດຫຼັກປັດຊະຍາໃນການເຮັດ ການຄ້າໄປຊົ່ວລູກຊົ່ວຫຼານຂອງເຂົາເຈົ້າ”. ສ່ວນຄົນ 3 ຊາດທີ່ວ່ານັ້ນກໍຄື: ຈີນ, ອິນເດຍ ແລະ ຢິວເຊິ່ງບົດຄວາມທຳອິດ ຜູ້ຂຽນຈະຂໍເລີ່ມທີ່ຄົນຈີນກ່ອນ. ຄົນຈີນ ເປັນຊົນຊາດໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມຮັ່ງມີ ແລະ ປະສົບຄວາມສໍາເລັດໃນການສ້າງທຸລະກິດຂອງຕົນເອງ, ບໍ່ວ່າພວກເຂົາຈະດໍາລົງຊີວິດຢູ່ແຫ່ງໃດໃນໂລກນີ້ພວກເຂົາກໍຈະສາມາດສ້າງຖານະຂອງຕົນເອງຈົນປະສົບຄວາມສໍາເລັດ. ສະນັ້ນ, ຄົນຝຣັ່ງຈິ່ງໄດ້ປຽບທຽບຄົນຈີນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນປະເທດຝຣັ່ງວ່າ “ຄົນຝຣັ່ງເປັນຄືດັ່ງຄົນລ້ຽງງົວ ແຕ່ຄົນຈີນເປັນຄືດັ່ງຄົນບີບເອົານໍ້ານົມງົວ” ຖືວ່າເປັນຄໍາເວົ້າທີ່ມີຄວາມເໝາະສົມຫຼາຍຕໍ່ຄົນຈີນໃນປັດຈຸບັນນີ້ ເພາະເມື່ອກ່ອນຄົນຝຣັ່ງເປັນຜູ້ຄິດຄົ້ນ ແລະ ຜະລິດສິນຄ້າ ອອກມາແລ້ວ ຄົນຈີນກໍຈະເປັນຜູ້ທີ່ນໍາເອົາສິນຄ້າດັ່ງກ່າວໄປຈໍາໜ່າຍຕໍ່ຈົນເຮັດໃຫ້ຄົນຈີນຮັ່ງມີຫຼາຍກວ່າຜູ້ທີ່ເປັນຄົນຜະລິດ ກໍຄືຄົນຝຣັ່ງຕັ້ງຫຼາຍເທົ່າ. ເພື່ອເປັນການວິເຄາະເລິກເຖິງກົກເຖິງຮາກວ່າເປັນຫຍັງຄົນຈີນຈິ່ງເກັ່ງໃນເລື່ອງການຄ້າ ຜູ້ຂຽນຈິ່ງຂໍອະນຸຍາດນຳບັນດາທ່ານຊ່ວຍຕິດຕາມອ່ານໃຫ້ຈົບທັງສີ່ຕອນ(ສີ່ສະບັບ)ໃນວາລະສານ ທາເກັດເພາະເປັນບົດຄວາມທີ່ຂ້ອນຂ້າງຍາວ ຕ້ອງອ່ານຕໍ່ເນື່ອງກັນຈິ່ງຈົບທັງນີ້ກໍເພື່ອຄວາມເຂົ້າໃຈເຖິງແກ່ນແທ້ທີ່ບໍ່ເຄີຍເປີດເຜີຍມາກ່ອນ. ຄົນຈີນເກັ່ງເລື່ອງເຮັດການຄ້ານັ້ນກໍເພາະປະເທດຈີນມີປະຫວັດສາດທີ່ຍາວນານທີ່ສຸດແຫ່ງໜຶ່ງຂອງໂລກ ພວກເຂົາຮູ້ຈັກເລື່ອງການລົງທຶນເຮັດການຄ້າມາໄດ້ດົນກວ່າ 2.000 ປີແລ້ວ, ນັບໄດ້ຕັ້ງແຕ່ສະໄໝຣາຊະວົງຊິນ (Qin dynasty) ປີ 221 ກ່ອນ ຄສ. ທີ່ເປັນອານາຈັກທຳອິດຂອງຈີນ, ເຊິ່ງກ່ອນໜ້ານັ້ນ ...

Read More »

Brand Storytelling ສຳຄັນຕໍ່ທຸລະກິດຍຸກນີ້ແບບໃດ?

ສະບາຍດີ ທ່ານຜູ້ອ່ານທີ່ຕິດຕາມອ່ານ ວາລະສານທາເກັດເປັນປະຈຳ ສະບັບເດືອນກຸມພາ 2019 ທາງຄໍລຳ Marketing & Branding ຈະມານຳສະເໜີໃຫ້ທຸກທ່ານ ໄດ້ຮູ້ຈັກກັບການສ້າງ Brand Storytelling ຫຼືເລື່ອງເລົ່າຂອງແບຣນ ວ່າມີຄວາມສໍາຄັນແນວໃດ? ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງມີໃນທຸລະກິດ? ເນື່ອງຈາກສະບັບທີ່ຜ່ານມາ ຜູ້ຂຽນໄດ້ສະເໜີກ່ຽວກັບການສ້າງ Brand ໃຫ້ກັບທຸລະກິດໄປແລ້ວ ແລະ ຖ້າເຮົາມີ Brand ທີ່ດີແລ້ວ ເຮົາກໍຍັງຈຳເປັນຕ້ອງມີ Brand Storytelling ໃຫ້ກັບທຸລະກິດນຳອີກ ບໍ່ວ່າຈະເປັນສິນຄ້າ ຫຼື ການບໍລິການ. Brand Storytelling ຄືການສ້າງ Brand ໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກໄດ້ຈື່ ສິນຄ້າ ຫຼື ການບໍລິການໄດ້ດີ ໂດຍຜ່ານການເລົ່າເລື່ອງລາວ ຫຼື ສ້າງຕໍານານໃຫ້ Brand ດ້ວຍເຕັກນິກ Storytelling.  ເນື່ອງຈາກຍຸກນີ້ ທຸກໆ Brand ແມ່ນມີສື່ຢູ່ໃນມືແບບເທົ່າທຽມກັນ, ສາມາດນຳສະເໜີ Brand ໃຫ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກແບບບໍ່ມີຂີດຈໍາກັດ ແລະໄຮ້ພົມແດນໄດ້. ສະນັ້ນ, ສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ແຕ່ລະ Brand ມີຄວາມແຕກຕ່າງ ຫຼື ໂດດເດັ່ນອອກຈາກຄູ່ແຂ່ງ ກໍຄືການສ້າງ ...

Read More »

ຮ້ານ ດັກແດ້ – ເປັນວິສາຫະກິດເພື່ອສັງຄົມ ແບບໃດ? (ອ່ານເລີຍ…)

ວາລະສານທາເກັດສະບັບນີ້ ຈະພາທ່ານມາຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບ ວິສາຫະກິດເພື່ອສັງຄົມ (Social Enterprise) ຫົວໜ່ວຍໜຶ່ງ ຊຶ່ງໜ້າສົນໃຈທາງດ້ານແນວຄິດປະສົມປະສານ ດ້ານການຕະຫຼາດທີ່ເນັ້ນໜັກໃສ່ການຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມເປັນຈຸດເດັ່ນ ໂດຍສະເພາະ ການສ້າງເຄືອຂ່າຍຊາວສວນ ຫຼື ຜູ້ຜະລິດ ກັບຕະຫຼາດໂດຍກົງ, ພ້ອມນັ້ນ, ກໍເນັ້ນໜັກໃນການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ກັບໄວໜຸ່ມ ນັ້ນກໍຄື ຮ້ານ “ດັກແດ້” ຊຶ່ງຜູ້ລິເລີ່ມສ້າງຕັ້ງມີນໍາກັນ 3 ຄົນຄື: ທ່ານ ນາງ ອານຸສອນ ພິມມະຈັນ, ນາງ ບຸນຍວງ ອຸດົມພອນ ແລະ ນາງ ບຸນຍົງ ອຸດົມພອນ ທີ່ເປັນໝູ່ເຄີຍເຮັດວຽກນໍາກັນມາກ່ອນ ຊຶ່ງເປີດຕົວໃນວັນທີ 11 ມັງກອນ 2018 ຜ່ານມາ. ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ທັງສາມເຫັນໄດ້ເຖິງຊ່ອງວ່າງຂອງໂອກາດທີ່ວ່າ: ຜະລິດຕະພັນບ້ານເຮົາມີຫຼາຍແຕ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການພັດທະນາເທົ່າທີ່ຄວນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນວັດຖຸດິບ ແມ່ນບໍ່ທັນໄດ້ມີການປຸງແຕ່ງ ຫຼື ເພີ່ມມູນຄ່າ ເຊັ່ນ ການຫຸ້ມຫໍ່ໃຫ້ງາມ ແລະ ຊວນຊື້. ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງເຫັນວ່າ: ລາວເຮົາ ຍັງບໍ່ມີຜະລິດຕະພັນໃໝ່ໆອອກ; ໂດຍ ນາງ ອານຸສອນ ເອງ ແມ່ນເຮັດວຽກກ່ຽວກັບພັດທະນາ ແລະ ໄດ້ລົງໄປຫຼາຍບ້ານ-ຫຼາຍຊຸມຊົນ ...

Read More »

ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ຊ່ວຍປ່ຽນໂຮງແຮມ ທ່ານໃຫ້ກາຍເປັນ “Digital Hotel”

ປັດຈຸບັນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ຖືວ່າວ່າຂະແໜງການຫຼັກຂອງປະເທດເຮົາກໍວ່າໄດ້ ເນື່ອງຈາກວ່າລາວເຮົາເປັນປະເທດທີ່ອຸດົມໄປດ້ວຍສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນສະຖານທີ່ເກົ່າແກ່ບູຮານສະຖານ ແລະສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດ ທີ່ທັງຄົນລາວເຮົາເອງ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ເດີນທາງເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ. ເມື່ອມີນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາແລ້ວສິ່ງທີ່ເອື້ອອໍານວຍ ແລະ ສ້າງລາຍໄດ້ຈາກຂະ  ແໜງນີ້ໄດ້ດີກໍຄື ທຸລະກິດໂຮງແຮມນັ້ນເອງ… ເຊິ່ງທຸລະກິດໂຮງແຮມນັ້ນ ຢູ່ຄູ່ກັບການທ່ອງທ່ຽວມາຕະຫຼອດ; ຈົນປັດຈຸບັນໂລກມີການປ່ຽນແປງ Digital ເຂົ້າມາມີອິດທິພົນໃນການເຮັດທຸລະກິດຫຼາຍຂຶ້ນນັບມື້ ລວມທັງທຸລະກິດໂຮງແຮມເອງ ກໍໄດ້ຮັບອິດທິພົນຂອງ Digital ທີ່ເຂົ້າມາປ່ຽນໂລກໄປນໍາ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດນີ້ຕ້ອງຊອກຫາທາງພັດທະນາ, ປັບປ່ຽນເພື່ອໃຫ້ທັນກັບຍຸກແຫ່ງການປ່ຽນແປງນີ້. ມື້ນີ້ ທາງວາລະສານທາເກັດຈຶ່ງຢາກຈະມາແນະນໍາໃຫ້ບັນດາທ່ານ ໂດຍສະເພາະເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ ທັງໂຮງແຮມໃຫຍ່ໆ ແລະ ເຮືອນພັກໄດ້ຮູ້ຈັກກັບ 5 ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ຈະມາປ່ຽນທຸລະກິດ ຂອງທ່ານໃຫ້ກາຍເປັນ Digital Hotel… ລະບົບ Mobile Check In ແລະລະບົບ Keyless ເປັນລະບົບທີ່ໃຊ້ Mobile Application ຂອງແຕ່ລະໂຮງແຮມ ໃນການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແຂກ Check In ເປັນການຫຼຸດຂັ້ນຕອນໃນການຕິດຕໍ່ພະນັກງານຕ້ອນຮັບເພື່ອຂໍກະແຈຫ້ອງ ເຊິ່ງລະບົບຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນຜ່ານ Application ຂອງໂຮງແຮມເພື່ອກວດກາວ່າ ຫ້ອງພັກຂອງຕົນນັ້ນເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ແຂກເຂົ້າພັກໄດ້ບໍ່? ຖ້າຫ້ອງພັກສະດວກ ກໍສາມາດໃຊ້ Mobile ...

Read More »

ເຄັດລັບການປ່ຽນຄວາມຝັນໃຫ້ກາຍເປັນ “ເປົ້າໝາຍ”

ຖ້າປຽບການຂັບເຄື່ອນຂອງຄົນເຮົາເປັນດັ່ງລົດ ໄລຍະທາງ ກໍຄືປະສົບການ ຈຸດໝາຍປາຍທາງກໍແມ່ນ ຄວາມໃຝ່ຝັນແລ້ວ ຮ່າງກາຍ ແລະ ສະໝອງຂອງເຮົາກໍຄືເຄື່ອງຈັກ ທີ່ໃຊ້ເຫື່ອແຮງທີີ່ປຽບໄດ້ດັ່ງນໍ້າມັນ ແລະ ມີແຮງບັນດານໃຈ ທີ່ເປັນນ້ຳມັນເຄື່ອງ ຄອຍຢອດໃສ່ເມື່ອທໍ້ຖອຍ. ເຊິ່ງຫາກຂາດອົງປະກອບໃດໜຶ່ງໄປ, ແນ່ນອນວ່າລົດຄັນນີ້ຈະບໍ່ສາມາດຂັບເຄື່ອນໄປຕໍ່ໄດ້, ແຕ່ຫົວໃຈສຳຄັນທີ່ສຸດທີ່ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໄດ້ນັ້ນ ມາຈາກການປ່ຽນຄວາມຝັນ ໃຫ້ເປັນເປົ້າໝາຍ ແລ້ວສ້າງແຜນທີ່ເພື່ອເດີນທາງໄປສູ່ເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ. ສະນັ້ນ, ການທີ່ເຮົາພຽງແຕ່ຝັນ ມັນກໍຄືກັບເຮົາພວມຍ່າງຢູ່ໃນເຂົາວົງກົດທີ່ບໍ່ມີທາງອອກ ແລະ ຈະບໍ່ສາມາດເຫັນຫົນທາງທີ່ຈະເດີນທາງໄປເຖິງເປົ້າໝາຍໄດ້. ມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຂໍມາເລົ່າເຄັດລັບທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຝັນເຮົາຊັດເຈນຂຶ້ນ ຈົນກາຍເປັນເປົ້າໝາຍ ແລະ ເປັນແຜນທີ່ສາມາດລົງມືເຮັດໄດ້ ເຊິ່ງມີ 5 ວິທີງ່າຍໆດັ່ງນີ້: ການຂຽນເປົ້າຫມາຍ: ການຂຽນສິ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງການເຮັດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເປົ້າໝາຍປະຈໍາວັນ, ອາທິດ, ເດືອນ ຫຼື ປີ ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາໄດ້ທົບທວນໃນສິ່ງເຮົາຕ້ອງການ ແລະ ມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາຫຼຸດອອກຈາກຄວາມສັບສົນໃນຈິດໃຈໄດ້ດີ. ອີກອັນໜຶ່ງເມື່ອທ່ານຂຽນເປົ້າໝາຍລົງໄປຢ່າງລະອຽດ ແລະ ທົບທວນມັນເລື້ອຍໆ ມັນຈະກາຍເປັນແຜນທີ່ສຳຄັນທີ່ຈະລ໋ອກ Focus ຂອງທ່ານ, ນຳພາທ່ານ ໄປຫາວິທີການ, ຜູ້ຄົນທີ່ຈະຊຸກຍູູ້ທ່ານໃຫ້ເຂົ້າໃກ້ຄວາມຝັນຫຼາຍຂຶ້ນ. ອ່ານປື້ມດີໆ: ການອ່ານຊ່ວຍເສີມທັກສະ ແລະ ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນໄລຍະເວລາຄິດຫາຫົນທາງ ຫຼື ວິທີການເອງ. ໂດຍສະເພາະເມື່ອທ່ານມີບຸກຄົນຕົວແບບ ແລະ ຊອກອ່ານປຶ້ມກ່ຽວກັບປະສົບການຂອງຜູ້ນັ້ນ, ...

Read More »

ເປັນນັກທຸລະກິດ ຄວນລະວັງຫຍັງແດ່?!!! (ອ່ານເລີຍ…)

ນັບວ່າເປັນບາດກ້າວໃໝ່ຂອງກົດໝາຍລາວ ເມື່ອສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ປະມວນກົດໝາຍ ອາຍາ ສະບັບທໍາອິດ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ຄັ້ງວັນທີ 17 ພຶດສະພາ 2017 ແລະ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ ຕາມ ລັດຖະດໍາລັດ ຂອງ ປະທານປະເທດ ສະບັບເລກທີ 118/ປປທ, ລົງວັນທີ 26 ມີຖຸນາ 2017 ໃນນັ້ນ ໄດ້ກໍານົດຫຼາຍບັນຫາໃໝ່ ທີ່ບໍ່ເຄີຍມີໃນກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ມາກ່ອນ, ເຊິ່ງໜຶ່ງໃນບັນຫາໃໝ່ນັ້ນກະຄືການກໍານົດກ່ຽວກັບ: “ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງອາຍາຂອງນິຕິບຸກຄົນ”. ກ່ອນອື່ນໝົດ ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍອະທິບາຍ ຄວາມໝາຍຂອງ ນິຕິບຸກຄົນ ເສຍກ່ອນວ່າມີຄວາມໝາຍແນວໃດ, ໂດຍອີງຕາມ ມາດຕາ 3 ຂໍ້ 6 ຂອງ ປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ເຊິ່ງກໍານົດວ່າ: “ນິຕິບຸກຄົນ ໝາຍເຖິງ ວິສາຫະກິດ (ບໍລິສັດ) ຕາມທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ ລວມທັງ ສະຫະກອນ, ...

Read More »