ການສ້າງ BRAND ຄືກັບການສ້າງຄົນໆໜຶ່ງ

ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ອ່ານທີ່ຕິດຕາມ ອ່ານວາລະສານທາເກັດເປັນປະຈໍາທຸກເດືອນ. ຫາກທ່ານເປັນຄົນໜຶ່ງທີ່ກຳລັງຢາກສ້າງຍີ່ຫໍ້ (Brand) ສິນຄ້າ ຫຼື ບໍລິການໃດໜຶ່ງເປັນຂອງຕົນເອງຫຼື ທ່ານອາດເຈົ້າຂອງຍີ່ຫໍ້ໃດໜຶ່ງຢູ່ໃນລາວແລ້ວກໍຕາມຜູ້ຂຽນເຊື່ອວ່າ ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຫຼາຍໆຄົນມັກເຂົ້າໃຈຜິດວ່າ: ການສ້າງຍີ່ຫໍ້ (Brand) ກໍຄືການຕັ້ງຊື່ຮ້ານໃຫ້ມ່ວນໆຈື່ໄດ້ງ່າຍ, ສ້າງກາໝາຍ (Logo) ໃຫ້ງາມໆ, ໂດດເດັ່ນ, ສີສັນສວຍງາມເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວການສ້າງຍີ່ຫໍ້ຂອງສິນຄ້າ ຫຼື ການບໍລິການນັ້ນແມ່ນລົງເລິກໄປກວ່ານັ້ນອີກ.

ການສ້າງຍີ່ຫໍ້ (Brand) ຖ້າໃຫ້ປຽບທຽບງ່າຍໆກໍຄືການສ້າງຄົນໆໜຶ່ງຂຶ້ນມາໃຫ້ມີຕົວຕົນ, ມີບຸກຄະລິກທີ່ແຕກຕ່າງຈາກຄົນອື່ນໆ ຫຼື ໝາຍຄວາມວ່າ:ຕ້ອງແຕກຕ່າງຈາກການບໍລິການ ຫຼື ສິນຄ້າຮ້ານອື່ນໆທົ່ວໄປ ທັງໃນດ້ານຄຸນຄ່າ ຄວາມຮູ້ສຶກ ປະໂຫຍດຊົມໃຊ້ ແລະສາຍພົວພັນນຳລູກຄ້າ. ແນ່ນອນວ່າ: ຖ້າປຽບທຽບໃສ່ຄົນ ກໍຄືແຕ່ລະຄົນມີເອກະລັກ, ມີການແຕ່ງຕົວ ຮູບຮ່າງໜ້າຕາທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປນັ້ນເອງ. ເພາະວ່າໃນໂລກຂອງການຕະຫຼາດແມ່ນມີສິນຄ້າ ທີ່ມີຄຳວ່າ:Brandຄົນອາດຈະມັກໃນສິນຄ້ານັ້ນໆ ແຕ່ບາງທີ່ຄົນອາດຈະບໍ່ຢາກກ່ຽວຂ້ອງກັບBrand ກໍເປັນໄດ້.

ສະນັ້ນ, ຖ້າຢາກໃຫ້ຄົນ(ລູກຄ້າ) ຮູ້ສຶກກ່ຽວຂ້ອງມັກຮັກ ແລະ ຫຼົງໄຫຼ. Brandກໍຕ້ອງປ່ຽນຕົວເອງໃຫ້ມັນມີຄວາມເປັນຄົນຫຼາຍຂຶ້ນ ເພາະຄົນຈະບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກກ່ຽວຂ້ອງສຳພັນເລິກເຊິ່ງກັບວັດຖຸສິ່ງຂອງ. ໝາຍຄວາມວ່າເຮົາຕ້ອງປ່ຽນຍີ່ຫໍ້ສິນຄ້າຈົນກາຍເປັນໝູ່ສະໜິດ, ເປັນອ້າຍນ້ອງ ຫຼື ຄົນຮູ້ຈັກກັບລູກຄ້າ.ໝາຍຄວາມວ່າ: ການສ້າງ Brandໜຶ່ງໆຂຶ້ນມາແມ່ນຕ້ອງໄດ້ກໍານົດບຸກຄະລິກ,​ຈຸດຢືນ ແລະ ຈຸດປະສົງ ຫຼື ເປົ້າໝາຍໃນຊີວິດຂອງ(Brand) ທີ່ຈະມີໃຫ້ຕໍ່ລູກຄ້າ ຫຼື ກຸ່ມເປົ້າໝາຍນັ້ນເອງ.ເພາະ Brand ໝາຍເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ປະສົບການທຸກດ້ານ ທີ່ຜູ້ບໍລິໂພກ (ລູກຄ້າ) ສາມາດສຳຜັດໄດ້ຈາກBrand ນັ້ນໆ.

ຕົວຢ່າງ:ທ່ານເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຍ່ອຍທົ່ວໄປ ຖ້າທ່ານບໍ່ສ້າງBrandຂອງຕົນເອງ ເມື່ອມີຮ້ານອື່ນໆທີ່ເປີດຮ້ານຄືກັບທ່ານ ແນ່ນອນວ່າລູກຄ້າກໍໄປຊື້ເຄື່ອງຮ້ານອື່ນໆໄດ້ຄືກັນເພາະເປັນສິນຄ້າແບບດຽວກັນ. ແຕ່ທ່ານຈະເຮັດແນວໃດໃຫ້ລູກຄ້າຕິດໃຈກັບມາຊື້ສິນຄ້າຮ້ານທ່ານ ເປັນຂາປະຈຳ ນັ້ນຄືທ່ານ ກໍຄວນສ້າງ Brandຂຶ້ນມາວ່າ: ຢາກໃຫ້ລູກຄ້າຮູ້ສຶກກັບ Brand ເຮົາແນວໃດ? ໝູ່ທີ່ຮູ້ໃຈ ຫຼຼືເອື້ອຍອ້າຍທີ່ຄອຍແນະນຳ ແກ້ໄຂບັນຫາ.

ສິນຄ້າ ຫຼືບໍລິການເຮົາ ມີຄຸນຄ່າຫຍັງ? ຊ່ວຍຫຍັງໃຫ້ລູກຄ້າ ມີຊີວິດທີ່ສະດວກສະບາຍຂຶ້ນ? ແຕກຕ່າງຈາກຮ້ານອື່ນແນວໃດ? ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະສະແດງອອກຜ່ານ: ຮ້ານສະອາດງາມເປັນຕາຢາກເຂົ້າໄປຊື້, ເຂົ້າໄປມີແອເຢັນ, ມີພະນັກງານໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ, ມີຖົງໃສ່ສິນຄ້າສະເພາະຮ້ານທ່ານແບບງາມໆ ຫຼື ຮ້ານທ່ານມີຂອງແຈກຂອງແຖມໃຫ້ຕະຫຼອດໃນທຸກເທສະການ….ແບບນີ້ເປັນຕົ້ນ. ເມື່ອໃຫ້ລູກຄ້າເຂົ້າໄປແລ້ວຮູ້ສຶກວ່າ ມັນກຸ້ມຄ່າທີ່ມາຊື້ຮ້ານເຄື່ອງຢູ່ຮ້ານນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າຕິດ ແລະ ມັກຮັກທີ່ຈະຊື້ສິນຄ້າກັບຮ້ານຂອງທ່ານຕະຫຼອດແນ່ນອນ.

Brand ສົ່ງເສີມຫຍັງແດ່ໃຫ້ການເຮັດທຸລະກິດ?

  1. ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າຮູ້ສຶກກຸ້ມຄ່າທີ່ໄດ້ໃຊ້ສິນຄ້າ ຫຼື ບໍລິການ, ລາຄາອາດຈະເທົ່າກັນ ແຕ່ຈະເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າຮູ້ສຶກໄດ້ວ່າ ຊື້Brandນີ້ຮູ້ສຶກກຸ້ມຄ່າກວ່າ.
  2. ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າ ຫຼື ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຮູ້ສຶກໄວ້ໃຈ, ເຊື່ອໃຈ ແລະ ໝັັ້ນໃຈທີ່ຈະຊື້ສິນຄ້າ ຫຼື ໃຊ້ບໍລິການຂອງທ່ານ.
  3. ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າຮູ້ສຶກພູມໃຈທີ່ໄດ້ໃຊ້Brandຂອງທ່ານເຖິງວ່າລາຄາອາດຈະແພງກວ່າກໍຕາມ.

ການທີ່ເຮົາຈະສ້າງ Brand ທີ່ດີ Brand ໜຶ່ງ ມັນຈໍາເປັນທີ່ຕ້ອງມີ 2 ສ່ວນຄື:

Brand Sayຄື Brand ເວົ້າຫຍັງ? ສື່ສານຫຍັງ? ແລະ  Brand Do ກໍຄື Brand ເຮັດຫຍັງເພື່ອສື່ສານ.  ແຕ່ກ່ອນສິນຄ້າຕ່າງໆ ໄດ້ໃຊ້ຄຳວ່າ Brand Say ບອກວ່າເຮົາດີແບບນັ້ນ ແບບນີ້, ແຕ່ໃນຍຸກປັດຈຸບັນ ຄົນເລີ່ມຈະບໍ່ສົນໃຈ ຫຼື ຟັງທີ່ແບຣນເວົ້າກໍຄືໂຄສະນາ ຫຼື ເວົ້າອອກໄປ. ແຕ່ຄົນມັກຈະປະທັບໃຈ ສິ່ງທີ່ Brand ປະຕິບັດຫຼາຍກວ່າ.

ນອກຈາກ, 2 ສິ່ງທີ່ເວົ້າມານີ້ ສິ່ງສໍາຄັນໃນການສ້າງ Brand ຄວນມີ Brand Design ຄວນພິຈາລະນາ 2 ຈຸດສຳຄັນຄື:

Hardware:ຄືສິ່ງທີ່ຈັບຕ້ອງໄດ້ເຊັ່ນ: ອາຄານສະຖານທີ່ທີ່ສວຍງາມໂດດເດັ່ນ, ເຄື່ອງຕົບແຕ່ງ, ເຟີນີເຈີຕ່າງໆ, ເຄື່ອງແບບພະນັກງານ, ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າ ເຫຼົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ….

Software:ຄືສິ່ງທີ່ຈັບຕ້ອງບໍ່ໄດ້ເຊັ່ນ: ບັນຍາກາດພາຍໃນຮ້ານ ຫຼື ບ່ອນຂາຍ, ການປະພຶດຂອງພະນັກງານ, ລະບົບການບໍລິການ….ເຫຼົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ.

ສອງສິ່ງນີ້, ສຳຄັນທີ່ສຸດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້  Brand ມີບຸກຄະລິກທີ່ໂດດເດັ່ນ, ແຕກຕ່າງບໍ່ຄືໃຜ ເປັນຕົວຂອງຕົນເອງ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າ ຕິດໃຈ ຫຼົງໄຫຼໃນ Brand ຂອງທຸລະກິດທ່ານ.

(ວາລະສານທາເກັດ ສະບັບ 150 ເດືອນມັງກອນ 2019 ໄດ້ທີ ສຳນັກງານຫ້ອງການພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ຫ້ອງສະໝຸດ, ຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານກາເຟ, ຮ້ານ kaogee cafe, ຮ້ານ The pizza company ແລະ ຫຼາຍໆສະຖານທີ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງວາບະສານ ຫຼື ສອບຖາມຈອງເປັນສະມາຊິກໄດ້ທີ່ເບີ 021 216 666)

a brand is like building a new person

If anyone reading this is in the process of building a brand for a given product or service for yourself or you are the already the owner of a Lao brand like myself, one thing many people misunderstand is that building a brand it should have a fun and easygoing atmosphere and the logo should look good, stand out, and be attractive and that is all there is to it but in reality, building a brand for a product of service goes deeper than that.

Building a brand: If you want to make things easy for yourself, building a brand could be compared to building a person with an identity and persona which are different from others, meaning that your service, product, or store must be different to those of other people, including its value, feeling, usefulness, and relationship it will have with the customer. There is no doubt that if you compare a brand to a person, each person will be unique, dress differently, and have different looks from each other because the world of marketing has products and we use the word ‘brand’, some people might like a given product while other may not want to have anything to do with it.

Therefore, if you want people (customers) to feel that they like and fall in love with something, the brand will have to change itself so that it more like a person because people do not have relationships with inanimate objects. This means that we have to change the brand for our product into something which feels like a close friend, sibling, or acquaintance. This means that building a brand comes down to specifying a personality, perspective, and objective or goal through which it can relate to your customers and target groups because a brand represents a feeling or experience in every way for the consumer (customer) and they can get this from touching the brand.

For example:  If you are a retailer but do not build a brand for yourself and when there are other similar stores nearby, there is no doubt that the customers will buy things from these other stores because they have the same goods but if you can find a way to make a brand which implants itself into the hears to your customers, they will get into the habit of buying from your store and become a regular customer. This is called ‘brand building’. We have to ask ourselves what we want our customers to feel with our brand as if it was a close friend or sibling who we can rely on to help us with our problems.

What value do our goods and services have? How do they help our customers have a more convenient or comfortable life? How is our store different from the rest? Such matters can be shown by things like whether the store is clean and attractive when you walk in so people feel like they want to buy things, whether the air is on cool enough, and whether there are sales assistants ready to help you. Does your store have its own chic bags? Does you store offer free gifts on special occasions? When customers come in do they feel that they are getting value for money and become a regular and do they like the products so that they keep coming back?

What does your brand promote?

  1. You can make customers feel that they are getting value for money from your goods or services; although the prices may be the same, you want them to feel that they are cheaper when buying from your brand.
  2. Make your customers or customer group trust you and feel confident when buying your products or using your services.
  3. Make your customers feel proud to use your brand even if the price is high.

Building a good brand requires the following two things:

What is the brand trying to say, communicate, or do. In the past a brand once used the brand to say good things but these days, people are starting to be interested in and listen to brands which advertise or talk out loud; if people are impressed, they will buy your brand.

The second thing to say is that it is important to have tools to help you design your brand.

Hardware: This is something which you can touch – a building, for example, might have stores and sales points, décor, furniture, professional models, products, and so forth.

Software: It is essential to give your brand a character which stands out – the atmosphere of the stall or sales point and the behavior of the customers and service systems, for example.

These two things are important when building a brand which has a personality which stands out and is unique. Then, customers will get addicted to and fall in love with it and your business too.

Comments