Life Stlye

ມາຮູ້ຈັກກັບຄໍາວ່າ “New Normal” ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ຫຼັງສະຖານະການໂຄວິດ-19…

ຫຼາຍຄົນອາດຈະບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບຄໍາວ່າ “New Normal” ກັນແມ່ນບໍ່? ເຊິ່ງຄວາມໝາຍຂອງຄໍານີ້ ຖ້າແປແຍກຄໍາອອກມາກໍຈະໄດ້ເປັນ “New” ທີ່ແປວ່າ “ໃຫມ່” ແລະ “Normal” ທີ່ແປວ່າ “ປົກກະຕິ” ເມື່ອລວມເຂົ້າກັນກໍຈະໄດ້ ຄວາມປົກກະຕິໃນຮູບແບບໃຫມ່ ຫຼືອະທິບາຍເຂົ້າໃຈງ່າຍໆກໍຄື ພຶດຕິກຳທີ່ເກີດຂຶ້ນໃຫມ່ ແລະ ກຳລັງຈະກາຍເປັນເລື່ອງປົກກະຕິໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ໆ. ໂຄວິດ ໃນຄັ້ງນີ້ ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມປ່ຽນໄປຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ທ່າມກາງລະບົບເສດຖະກິດຫຼາຍຢ່າງກຳລັງລົ້ມລະລາຍນັ້ນ ເຮົາຍັງສາມາດເບິ່ງເຫັນບາງເລື່ອງທີ່ດີໆ ຂອງສັງຄົມທີ່ກຳລັງກໍ່ຕົວຂຶ້ນເຊັ່ນ ຄອບຄົວໄດ້ມີໂອກາດຢູ່ຮ່ວມກັນຫຼາຍຂຶ້ນ, ຄົນຫັນມາເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບຕົນເອງ ແລະ ຄົນອ້ອມຂ້າງຫຼາຍຂຶ້ນ… ແລະ ຖ້າຫາກເບິ່ງໃນດ້ານຂອງທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ ເຮົາໄດ້ມີເວລາພັກຜ່ອນຫຼາຍ ທໍາມະຊາດຂອງບ້ານເຮົາກໍມີເວລາໄດ້ຟື້ນຕົວ ທີ່ສໍາຄັນທຸກຄວນໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າເຮົາບໍ່ຄວນ ປະໝາດ ໃນການໃຊ້ຊີວິດ ເພາະວ່າສິ່ງທີ່ບໍ່ຄາດຄິດອາດຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ ແລະ ຄວນຮັກກັນໃຫ້ຫຼາຍໆ ຕອນທີ່ເຮົາຍັງມີຊີວິດຢູ່. ຍ້ອນສະພາບການດັ່ງກ່າວເຮົາຈື່ງເກີດມີ New Normal ຫຼາຍຮູບແບບເກີດຂຶ້ນ. ສະນັ້ນ, ມາເລີ່ມຕົ້ນກັນທີ່ New Normal ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ວ່າຈະເປັນແບບໃດ? New Normal ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ 1.1. ການເດີນທາງເປັນກຸ່ມນ້ອຍໆ ຫຼືຄົນດຽວຫຼາຍກວ່າ ກຸ່ມຜູ້ບໍລິໂພກໄວລຸ້ນ ແລະ ໄວເຮັດວຽກ ຈະເບິ່ງວ່າການເດີນທາງໃນລັກສະນະຂອງ ...

Read More »

ຈະບໍ່ເສຍໃຈພາຍຫຼັງ ເມື່ອເຮັດປະກັນໄພລົດໄວ້ແລ້ວ!!!!

ສຳລັບຜູ້ທີ່ມີລົດໃຫຍ່ເປັນຂອງຕົນເອງ ຄືຈະມັກມີຄຳຖາມໃນໃຈບໍ່ຫຼາຍກໍ່ໜ້ອຍວ່າເປັນຫຍັງ ເຮົາຕ້ອງເຮັດປະກັນໄພລົດ ແລະ ການເຮັດປະກັນໄພນັ້ນມີຄວາມຈຳເປັນຫຼາຍໜ້ອຍເທົ່າໃດຕໍ່ເຮົາ ແລ້ວມັນຈະເປັນຫານສູນເສຍເງິນໄປໂດຍບໍ່ມີປະໂຫຍດຫຼືບໍ່, ໃນ 1 ປີ ເຮົາຈະມີອຸບັດຕິເຫດເກີດຂຶ້ນບໍ່ ຖ້າເກີດຈັກຄັ້ງຕໍ່ປີ ຈະກຸ້ມຄ່າການຈ່າຍປະກັນໄພຕໍ່ປີບໍ່? ແລະ ຖ້າເຮົາກໍຂັບລົດເກັ່ງ ແລະ ລະມັດລະວັງທີ່ສຸດບໍ່ໃຫ້ເກີດອຸບັດຕິເຫດເລີຍ ແລ້ວມັນຈຳເປັນຫຼືບໍ່ທີ່ຕ້ອງນຳເງິນໄປເສຍຄ່າປະກັນໄພແພງໆ ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ເຖິງວ່າເຮົາຈະລະມັດລະວັງໃນການຂັບຂີ່ຫຼາຍປານໃດກໍບໍ່ໄດ້ເປັນສິ່ງທີ່ຢືນຢັນວ່າ ຈະບໍ່ເກີດອຸບັດຕິຕໍ່ກັບເຮົາ ເພາະທຸກການຂັບຂີ່ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງເກີດຕະຫຼອດເວລາ ດັ່ງນັ້ນ,​ ວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ມີຄວາມສະບາຍໃຈ ແລະ ປອດໄພ ແລະ ໝັ້ນໃຈທຸກການຂັບຂີ່ ແມ່ນເຮົາຕ້ອງມີການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ໄດ້ຮັບເງິນສົດເຊີຍທຸກໆກໍລະນີຈາກການເຮັດປະກັນຢ່າງແນ່ນອນ. ສຳລັບໃຜທີ່ກຳລັງຄິດວ່າການເຮັດປະກັນໄພລົດບໍ່ມີຄວາມຈຳເປັນ ມື້ນີ້,​ທາເກັດມີບົດຄວາມດີໆ ເຫດຜົນທີ່ເຮົາຄວນເຮັດປະກັນລົດໃຫຍ່ມາບອກ ເພື່ອວ່າໃຜທີ່ກຳລັງຄິດວ່າຈະບໍ່ເຮັດບໍ່ປະກັນໄພຈະປ່ຽນໃຈປ່ຽນຄວາມຄິດໃຫມ່. ໄດ້ຮັບຄ່າປົວແປງຈາກການເກີດອຸບັດຕິເຫດ ຫຼື ອັນຕະລາຍຈາກທຳມະຊາດ ການເບິ່ງແຍງລົດໃຫຍ່ຈາກຄວາມສ່ຽງທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກທຳມະຊາດ ຖືເປັນເລື່ອງທີ່ຍາກ ແລະ ຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ ສຳລັບຜູ້ໃຊ້ລົດທຸກຄົນ ເພາະເຮົາບໍ່ມີທາງຮູ້ເລີຍວ່າມື້ໃດ ໝາກຫີນຈະກະເດັ່ນໃສ່ແວ່ນໜ້າລົດ, ກິ່ງໄມ້ຕົກມາໃສ່ຫຼັງລົດ ຫຼື ເກີດນໍ້າຖ້ວມກະທັນຫັນ ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ລົດເຮັດໃຫ້ລົດເປ່ເພ່ ແຕ່ຖ້າມີປະກັນໄພໄວ້ ເຮົາກໍຈະສະບາຍໃຈໃນເລື່ອງນີ້. ປ້ອງກັນລົດຈາກການຖືກລັກ ແນ່ນອນວ່າ ລົດໃຫມ່ ຫຼື ລົດເກົ່າບາງລຸ້ນ  ເປັນສິ່ງລໍຕາລໍໃຈ ໂຈນ ເພື່ອລັກເອົາຊິ້ນສ່ວນປະກອບໄປຂາຍ ດັ່ງນັ້ນ, ການເຮັດປະກັນໄພ ...

Read More »

ລັດຖະບານ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາບັນຊີກິດຈະການຄວບຄຸມ ແລະ ກິດຈະການສໍາປະທານ ຂອງ ສປປ ລາວ

ລັດຖະບານລາວ ມີຄວາມພະຍາຍາມໃນການສົ່ງເສີມໃຫ້ລົງທຶນເຂົ້າໃສ່ທຸກຂະແໜງການ, ກິດຈະການທີ່ກໍານົດໃນ ແລະ ນອກ ບັນຊີກິດຈະການຄວບຄຸມ ແລະ ກິດຈະການສໍາປະທານ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຍົກເວັ້ນກິດຈະການ ແລະ ເຂດທີ່ແຕະຕ້ອງເຖິງຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມສະຫງົບຂອງຊາດ, ມີຜົນສະທ້ອນອັນຮ້າຍແຮງຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ຍາວນານ, ຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ວັດທະນາທໍາອັນດີງາມຂອງຊາດ, ລວມທັງເປັນບັນຊີ ປະເພດທຸລະກິດ ທີ່ເກືອດຫ້າມ. ສະນັ້ນ, ລັດຖະບານຈຶ່ງໄດ້ອອກ ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບັນຊີກິດຈະການຄວບຄຸມ ແລະ ກິດຈະການສໍາປະທານ ຂອງ ສປປ ລາວ ເລກທີ 03/ນຍ ວັນທີ 10 ເດືອນມັງກອນ 2020 ເພື່ອຮັບຮອງເອົາບັນດາປະເພດການລົງທຶນທີ່ນອນໃນຂອບເຂດ ທີ່ກິດຈະການຄວບຄຸມ ແລະ ກິດຈະການສໍາປະທານ ທີ່ນັກລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ເປັນບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ບໍລິສັດເອກະຊົນ ທີ່ສາມາດດໍາເນີນຂັ້ນຕອນການຂໍອະນຸຍາດ ໂດຍຂັ້ນຕອນທໍາອິດແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການບໍລິການການລົງທຶນປະຕູດຽວ ໃນຂັ້ນສູນກາງ ຫຼື ຂັ້ນແຂວງ ຕາມການແບ່ງຂັ້ນອະນຸມັດທີ່ໄດ້ກໍານົດໃວ້ໃນດໍາລັດສະບັບນີ້. ອີງຕາມ ...

Read More »

ການອອກໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ ໃນກິດຈະການຄວບຄຸມ ແລະ ກິດຈະການສໍາປະທານ ຈະໃຊ້ເວລາສັ້ນລົງ

ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນ ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ແລະ ກົດໝາຍກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຈະແຈ້ງ ໂດຍສະເພາະການປັບປຸງລະບົບການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ແລະ ການດໍາເນີນທຸລະກິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີຄວາມວ່ອງໄວ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ເປັນເອກະພາບ ໃນການສົ່ງເສີມ, ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ແລະ ການອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ຍົກລະດັບຄວາມສັກສິດໃນການປະຕິບັດກົດໝາຍ, ເພີ່ມທະວີຄວາມອາດສາມາດໃນ ການແຂ່ງຂັນດຶງດູດການລົງທຶນ ແລະ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນ ສາມາດປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງໄດ້ມີຄໍາສັ່ງ ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງວຽກງານການບໍລິການ ການອອກໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ ແລະ ການອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ເລກທີ 03/ນຍ ວັນທີ 21 ມັງກອນ 2020 ອີງຕາມ ໜັງສືສະເໜີ ຈາກ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເລກທີ 3143/ກຜທ.ລທ6 ວັນທີ 31 ທັນວາ 2019.   ...

Read More »

ມາຮູ້ຈັກ!!! 3 ຂັ້ນຕອນ ໃນການເລີ່ມຕົ້ນ ສ້າງທຸລະກິດ ໃນ ສປປ ລາວ

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ອອກແຈ້ງການ ວ່າດ້ວຍ ຂັ້ນຕອນການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ ສຳລັບ ຜູ້ລົງທຶນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະ ເທດ ທີ່ມີຈຸດປະສົງ ຢາກເລີ່ມຕົ້ທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ ສະບັບ ເລກທີ0115/ອຄ.ກທຄວ ລົງວັນທີ 29 ມັງກອນ 2020 ຂອງ ຫ້ອງການ ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ສຳລັບໃຜ ທີ່ກຳລັງຈະເລີ່ມເຮັດທຸລະກິດ ຄວນອ່ານ ແລະ ຮັບຮູ້ໄວ້. 3 ຂັ້ນຕອນໃນເລີ່ມຕົ້ນສ້າງທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ ມີຄື: – ຂັ້ນຕອນທີ 1: ການແຈ້ງຂຶ້ນທະບຽນສ້າງຕັ້ງວິສາຫະກິດ ໃຊ້ເວລາສູງສຸດບໍ່ເກີນ 10 ລັດຖະການ -ຂັ້ນຕອນທີ 2: ການຄວັດຕາປະທັບ ແລະ ການອະນຸຍາດນຳໃຊ້ຕາປະທັບ ໃຊ້ເວລາສູງສຸດບໍ່ເກີນ 5 ວັນລັດຖະການ. -ຂັ້ນຕອນທີ 3: ການຈົດທະບຽນປະກັນສັງຄົມ ໃຊ້ເວລາສູງສຸດບໍ່ເກີນ 2​ ວັນລັດຖະການ ການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ ...

Read More »

7 ວິທີກຳຈັດ “ຄວາມຂີ້ຄ້ານ” ພ້ອມປ່ຽນຕົວເອງໃຫ້ເປັນຄົນໃຫມ່ທີ່ດິີກວ່າເກົ່າ

ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ອ່ານທຸກໆທ່ານ ມື້ນີ້ຈະເອົາສິ່ງທີ່ເກືອບວ່າທຸກຄົນເປັນຢູ່ ນັ້ນກໍຄື  “ຄວາມຂີ້ຄ້ານ” ນັ້ນເອງ, ແຕ່ເລື່ອງນີ້ ເຮົາສາມາດປ່ຽນແປງຕົນເອງໄດ້ງ່າຍໆ ພຽງແຕ່ເຮົາຄິດ ແລະ ລົງມຶປະຕິບັດເລີຍ ຄວາມຂີ້ຄ້ານກໍຈະໜີອອກຈາກໂຕເຮົາໄປແນ່ນອນ,​ ມື້ນີ້, ທາເກັດຈະມາບອກ 7 ວິທີເຮັດໃຫ້ຕົນເອງດຸໝັ້ນ ແລະ ບອກລາຄວາມຂີ້ຄ້ານອອກຈາກຕົວເຮົາເອງ. ເຊິ່ງຖ້າເຮົາປະຕິບັດໄດ້ ແນ່ນອນຄວາມສຳເລັດ ກໍຈະຢູ່ບໍ່ໄກຈາກຕົວເຮົາ. ຄິດແລ້ວ ລົງມືເຮັດ (ຢ່າຫາຂໍ້ອ້າງ ແລະ ມີແຕ່ຄິດ) ຕັດຄຳວ່າ: ມື້ນັ້ນ ມື້ນີ້ ຄານີ້ ຄານັ້ນ  ອອກໄປຈາກສະໜອງ ເມື່ອໃດທີ່ຄິດຈະເຮັດ ກໍຂໍໃຫ້ເລີ່ມລົງມືເຮັດຕັ້ງແຕ່ຕອນນັ້ນເລີຍ, ແຕ່ຖ້າຍັງຈະລໍຖ້າ ມື້ນັ້ນກ່ອນ, ມື້ນີ້ກ່ອນ ແລ້ວບໍ່ລົງມືເຮັດຈັກເທື່ອ ທ່ານກໍຈະເລີ່ມເປັນຄົນຂີ້ຄ້ານ ຈົນສຸດທ້າຍ… ສິ່ງທີ່ຈະເຮັດກໍບໍ່ເກີດຊໍ້າ. 2. ເຊື່ອໝັ້ນໃນຕົວເອງວ່າຕ້ອງເຮັດໄດ້ ເອົາທັດສະນະຄະຕິທີ່ວ່າ “ຄືເຮົາ ເຮັດບໍ່ໄດ້ດອກ….” ອອກໄປຈາກຄວາມຄິດ  ເພາະກ່ອນທີ່ເຮົາຈະປະສົບຜົນສຳເລັດໄດ້ນັ້ນ ທ່ານຕ້ອງໄດ້ລົງມືເຮັດກ່ອນ ຈະຖືກຫຼືຜິດ ກໍຖືວ່າເປັນເລື່ອງທຳມະດາ  ທ່ານເຄີຍໄດ້ຍິນບໍ່ວ່າ? ຄົນທີ່ບໍ່ເຄີຍເຮັດຜິດ ຄືຄົນທີ່ບໍ່ເຄີຍເຮັດຫຍັງເລີຍ  ສະນັ້ນ, ເມື່ອໃດທີ່ທ່ານຄິດຈະເຮັດຫຍັງ ແມ່ນໃຫ້ລົງມືເຮັດເລີຍບໍ່ຕ້ອງລໍຖ້າໂອກາດໃດໆ. 3. ໃສ່ໃຈສຸຂະພາບ ທັງຮ່າງກາຍ ແລະ ສະໝອງ ...

Read More »

ຄວາມ​ເປັນ​ມາ​ຂອງວັນ​ປີ​ໃໝ່​ ຊາວ​ຈີນ ແລະ​ ຫວຽດ​ນາມ

ວັນປີໃໝ່ ຂອງຊາວຈີນ ແລະ ຫວຽດນາມ ຫຼື ເຮົາເຈົ້າຂ້ອຍຮູ້ຈັກດີແມ່ນມື້ກິນກຸດຈີນ, ກູດຫວຽດ ປີນີ້ກົງກັບວັນທີ 25 ມັງກອນ 2020, ສຳລັບຄວາມເປັນມາ ຂອງວັນດັ່ງກ່າວນັ້ນ ເຊື່ອກັນວ່າ ປະເພນີນີ້ ມີມາດົນກວ່າ ສີ່ພັນປີມາແລ້ວ. ການຈັດງານກໍເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງ ເທສະການ ລະດູໃບໄມ້ປົ່ງ ແຕ່ກ່ອນບໍ່ໄດ້ເອີ້ນ ວ່າ ເທສະການກິນກຸດ ແຕ່ມີຊື່ເອີ້ນ ຕ່າງກັນຕາມ ຍຸກສະໄໝ ເມື່ອ 2.100 ປີກ່ອນ ຄສ ຈະເອີ້ນວ່າ “ ຊຸ່ຍ”  ເຊິ່ງມີຄວາມ ໝາຍເຖິງ ການໂຄຈອນ ຄົບໜຶ່ງຮອບ ຂອງດາວຈູປິ ເຕີຣ໌ ຈົນຕໍ່ມາໃນຍຸກ 1.000 ກວ່າປີກ່ອນ ຄສ ເທສະການກຸດຈີນ ຈະຖືກເອີ້ນວ່າ “ ໜຽນ ” ໝາຍເຖິງການ ເກັບກ່ຽວ ໄດ້ຜົນອຸດົມ ສົມບູນນັ້ນເອງ. ນອກຈາກນີ້ ວັນກຸດຈີນ ຍັງມີຊື່ເອີ້ນ ອີກຢ່າງໜຶ່ງວ່າ “ວັນຊຸງເຈ໋ ” ເຊິ່ງໝາຍເຖິງ ເທສະການ ...

Read More »

ເງື່ອນໄຂ ຂອງສປປ ລາວ ທີ່ຈະມອບສັນຊາດລາວໃຫ້ຄົນຕ່າງປະເທດ ທີ່ອາໄສຢູ່ລາວ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັນຊາດລາວໃນມາດຕາ 14,  ເງື່ອນໄຂການໄດ້ສັນຊາດລາວຂອງພົນລະເມືອງຕ່າງປະເທດ ຫຼື ຄົນບໍ່ມີສັນຊາດ ພົນລະເມືອງຕ່າງປະເທດ ຫຼື ຄົນບໍ່ມີສັນຊາດອາດຈະໄດ້ສັນຊາດລາວຕາມຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງຜູ້ກ່ຽວຖ້າຫາກວ່າມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນດັ່ງນີ້: ຕ້ອງມີອາຍຸແຕ່ສິບແປດປີຂຶ້ນໄປໃນເວລາເຮັດຄໍາຮ້ອງຂໍເອົາສັນຊາດລາວ ເຄົາລົບລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ເວົ້າ, ອ່ານ ແລະ ຂຽນພາສາລາວໄດ້ໃນລະດັບອັນແນ່ນອນ ມີຫຼັກຖານວ່າຕົນໄດ້ເຊື່ອມເຂົ້າສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທໍາລາວ, ຮູ້ ແລະ ເຄົາລົບຮີດຄອງປະເພນີດີງາມຂອງລາວ ມີສຸຂະພາບດີ, ບໍ່ເປັນພະຍາດຕິດຕໍ່ຮ້າຍແຮງ, ບໍ່ຕິດຢາເສບຕິດ ບໍ່ຖືກສານຕັດສິນລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ ບໍ່ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາດ ໄດ້ປະສັນຊາດເດີມຂອງຕົນ (ຍົກເວັ້ນຄົນບໍ່ມີສັນຊາດ) ໄດ້ຢູ່ ສປປ ລາວ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແຕ່ສິບປີຂຶ້ນໄປກ່ອນເວລາເຮັດຄໍາຮ້ອງຂໍເອົາສັນຊາດລາວ, ສໍາລັບຜູ້ມີຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາສະ ເພາະຂັ້ນຊ່ຽວຊານກໍານົດເວລາດັ່ງກ່າວນີ້ອາດຈະສັ້ນກວ່າ ມີວິຊາສະເພາະ, ວິຊາຊີບໃດໜຶ່ງທີ່ແນ່ນອນ, ມີຖານະດ້ານເສດຖະກິດທີ່ໝັ້ນຄົງ ໃນວັນທີ 10 ມັງກອນ ທີ່ຜ່ານມາ, ພະ​ແນກ​ພາຍ​ໃນນະ­ຄອນ­ຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ ກໍໄດ້ຈັດ​ພິ­ທີ​ມອບ​ສັນ­ຊາດ​ລາວ​ໃຫ້​ຄົນ​ຕ່າງ­ປະ­ເທດ ຫຼື ຄົນ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ສັນ­ຊາດ​ທີ່​ອາ­ໄສ​ຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ມີ​ເງື່ອນ­ໄຂ​ຄົບ​ຖ້ວນ​ຕາມ​ກົດ­ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ສັນ­ຊາດ​ລາວ, ​ມອບ​ໂດຍ​ ທ່ານ ບຸນ​ໜາ ຜາ​ທຸມ​ມະ​ວົງ ຫົວ­ໜ້າ​ພະ​ແນກ​ພາຍ​ໃນນະຄອນຫຼວງ, ...

Read More »

4 ຢ່າງຄວນຫຼີກໃນການເຮັດວຽກ ທີ່ຈະທຳລາຍສຸຂະພາບ

ໃນການເຮັດວຽກບາງມື້ກໍມີວຽກຫຼາຍຈົນບໍ່ມີເວລາໄດ້ພັກຜ່ອນ ຈົນເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບອ່ອນເພຍແບບບໍ່ຮູ້ຕົວ ດັ່ງນັ້ນ, ວາລະສານທາເກັດ ຈຶ່ງມີວິທີແນະນໍາກ່ອນທ່ານຈະຮູ້ສຶກວ່າ ວຽກງານກຳລັງທຳລາຍສຸຂະພາບຂອງທ່ານ. 1 ບໍ່ດຶ່ມກາເຟແທນນໍ້າ        ເພາະທຸກຄົນເຊື່ອວ່າກາເຟຊ່ວຍໃຫ້ບໍ່ເຫງົານອນ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ຄຶກຄັກຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ຖ້າເຮົາດື່ມໃນປະລິມານຫຼາຍເກີນຄວາມຕ້ອງການຂອງຮ່າງກາຍ ຈະສົ່ງຜົນລົບຕໍ່ສຸຂະພາບ ການດຶ່ມກາເຟຈະເຮັດໃຫ້ປະສາດຕື່ນຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ແຕ່ກົງກັນຂ້າມຮ່າງກາຍຂອງເຮົາພັດຕ້ອງການພັກຜ່ອນ ນີ້ແມ່ນຜົນມາຈາກຮ່າງກາຍຂອງເຮົາບໍ່ສາມາດປັບເວລານອນໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ ວິທີແກ້ໄຂກໍຄືຄວນຫຼຸດປະລິມານຂອງກາເຟລົງເທື່ອລະໜ້ອຍ ເມື່ອເຮົາເຮັດໄດ້ ຮ່າງກາຍຈະປັບເຂົ້າສະພາບເປັນປົກກະຕິ, ໄດ້ພັກຜ່ອນສົມສ່ວນ ແລະ ຕື່ນມາກໍສົດຊື່ນ. 2 ບໍ່ຢູ່ກັບໜ້າຈໍຫຼາຍເກີນໄປ ຄວາມເມື່ອຍບໍ່ໄດ້ມາຈາກການເຮັດວຽກພຽງຢ່າງດຽວ ແຕ່ເກີດຈາກການທີ່ບໍລິໂພກຂ່າວສານບ້ານເມືອງຫຼາຍເກີນໄປ. ບາງຄົນເລີກວຽກມາແລ້ວຍັງບໍ່ຍອມພັກຜ່ອນຕ້ອງໄດ້ເບິ່ງໜ້າຈໍໂທລະສັບ ແລະ ເບິ່ງໂທລະພາບກ່ອນ. ທ່ານຄວນຢຸດກັບພຶດຕິກໍາແບບນີ້ ເພື່ອໃຫ້ຮ່າງກາຍໄດ້ພັກຜ່ອນ ມີຄວາມພ້ອມສໍາລັບວຽກໃນມື້ຕໍ່ມາ. 3 ເຫງົານອນໃນຕອນບ່າຍ        ທຸກຄົນຄິດວ່າການເຫງົານອນໃນຕອນບ່າຍຄົງບໍ່ມີໃຜຫຼີກພົ້ນໄດ້ ພຶດຕິກໍານີ້ສາມາດປັບປ່ຽນໄດ້ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຮັດວຽກໄດ້ດີຂຶ້ນ. ອາຫານເປັນຕົວຊ່ວຍສໍາຄັນທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜ່ານອາການເຫງົານອນໃນຕອນບ່າຍ. ວິທີກໍຄື: ຄວນເລືອກກິນອາຫານທີ່ມີໂປຣຕິນຫຼາຍກວ່າພວກແປ້ງ, ນໍ້າຕານ ເພື່ອນໍາໄປສ້າງພະລັງງານແບບບໍ່ທໍາຮ້າຍຮ່າງກາຍ ແລະ ຮັກສາຄວາມສົມດຸນຂອງລະດັບນໍ້າຕານໃນເລືອດໃຫ້ຄົງທີ່ ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນອາການຢາກນອນໃນຕອນບ່າຍໄດ້. 4 ບໍ່ມີເວລາພຽງພໍ ຕໍ່ໃຫ້ມື້ໜຶ່ງມີ 100 ຊົ່ວໂມງ ທ່ານກໍບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍພັກຜ່ອນໄດ້ພຽງພໍ ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດຈັດການເວລາໃຫ້ກັບຕົວທ່ານໄດ້ ຄວນແບ່ງເວລາໃຫ້ເປັນ ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ວ່າເວລາໃດຄວນຄວນເຮັດວຽກຫຍັງ? ແລະ ເວລາໃດ? ຄວນພັກຜ່ອນໃນເວລາດ? ເພື່ອສ້າງຄວາມລື້ງເຄີຍໃຫ້ເປັນນິດໄສ ແລະ ...

Read More »

ວິທີ!!! ວາງເປົ້າໝາຍ ຄິດໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະ ຍາກກວ່າເກົ່າ ເພື່ອຄວາມສຳເລັດ

ເຮັດວຽກມາຫຼາຍປີ ແຕ່ຕໍາແໜ່ງໜ້າທີ່ວຽກງານ ແລະ ເງິນເດືອນຍັງຄົງທີ່ ສະນັ້ນ, ເປັນໂອກາດດີໃຫ້ເລີ່ມຕັ້ງເປົ້າໝາຍທ້າທາຍຄວາມສໍາເລັດ. ວາງເປົ້າໝາຍ ຄິດໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະ ຍາກກວ່າເກົ່າ ຫຼາຍໆເທື່ອ ເວລາຕັ້ງເປົ້າໝາຍເອົາໄວ້ແລ້ວ ຜົນອອກມາຈະບໍ່ສຳເລັດໄດ້ເຕັມຮ້ອຍ ສະນັ້ນ, ເປົ້າໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້ນັ້ນຕ້ອງຂະຫຍາຍໃຫ້ມັນໃຫຍ່ ແລະ ຍາກກວ່າເກົ່າ. ລອງທົບທວນເບິ່ງວ່າ ປີຜ່ານມາ ໄດ້ເຮັດຫຍັງສໍາເລັດໄປແລ້ວແດ່! ບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ຕັ້ງໄວ້ຈັກຢ່າງແລ້ວ ຈາກນັ້ນ ປີນີ້ເລີ່ມຕັ້ງເປົ້າໝາຍໃຫ້ຕົວເອງໃໝ່ ໂດຍເອົາຄວາມສໍາເລັດໂຕເກົ່າມາເປັນແບບຢ່າງ ແລ້ວສ້າງເປົ້າໝາຍທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ ແລະ ລົງມືປະຕິບັດໃຫ້ເຕັມສ່ວນ. ຕັ້ງເປົ້າໝາຍຢາກຮ່ວມເຮັດວຽກກັບໃຜເປັນພິເສດ ຢູ່ໃນສາຍວຽກທີ່ທ່ານຮັບຜິດຊອບນັ້ນ ອາດມີຄົນໃດຄົນໜຶ່ງທີ່ເປັນຄົນເກັ່ງ, ມີຄວາມສາມາດ, ເປັນຄົນທີ່ທ່ານມັກ ແລະ ເປັນ Idol  ທີ່ທ່ານຄິດຢາກຈະມີໂອກາດໄດ້ຮ່ວມວຽກນໍາຈັກເທື່ອໜຶ່ງ  ເຊິ່ງມັນຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານມີແຮງບັນດານໃຈ ເພື່ອຈະພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້້ກ້າວຂຶ້ນໄປເຖິງຂັ້ນນັ້ນໃຫ້ໄດ້ ເຖິງວ່າທ່ານບໍ່ມີໂອກາດຈະໄດ້ຮ່ວມງານນໍາ ທ່ານກໍຈະກາຍເປັນຄົນເກັ່ງດ້ວຍຕົວທ່ານເອງໄດ້ແນ່ນອນ. ຕັ້ງເປົ້າພັດທະນາຕົນເອງ ມີຫຼາຍໆຄົນອາດຄິດວ່າ ເຮົາເກັ່ງ ແລະ ລື້ງເຄີຍກັບວຽກງານອາຊີບນີ້ດີ ເພາະເຮັດມາຫຼາຍປີ ຄວາມຄິດແບບນີ້ເປັນການຖ່ວງດຶງການພັດທະນາຕົນເອງໃນຫຼາຍໆດ້ານ ເພາະໂລກທຸກມື້ນີ້ ເຕັມໄປດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີທີ່ກ້າວໜ້າທັນສະໄໝ ຖ້າຍັງຄິດວ່າຕົນເອງເປັນຄົນເກັ່ງແລ້ວ ແຕ່ປະຕິບັດແບບເກົ່າໆມາຫຼາຍປີ ທ່ານກໍຄວນທົບທວນຄືນໃໝ່ ແລ້ວຈະເຫັນວ່າໂລກໄປໄກຮອດໃສ. ແລ້ວໂຕເຮົາເດຍັງຂາດຫຍັງຢູ່ ຈາກນັ້ນ, ກໍຕັ້ງເປົ້າເຝິກຝົນຕົນເອງໃຫ້ທັນກັບໂລກ. ຕັ້ງເປົ້າໝາຍເຝິກນິດໄສຕົວເອງໃໝ່ ບາງເທື່ອການເປັນຕົວຂອງຕົນເອງແບບເກົ່າມາໂດຍຕະຫຼອດ ອາດຈະໜ້າເບື່ອ ທ່ານລອງສຳຫຼວດຕົນເອງຄືນໃໝ່ເບິ່ງວ່າທີ່ຜ່ານຕົນເອງເປັນຄົນແນວໃດ? ...

Read More »