Entrepreneurship

ບາດກ້າວສູ່ການເປັນຜູ້ປະກອບການ

ຜູ້ທີ່ໃຝ່ຝັນຢາກເປັນຜູ້ປະກອບການທັງຫຼາຍ ມັກຈະຄິດວ່າ ການເຮັດທຸລະກິດໃດໜຶ່ງ ຈະຕ້ອງເລີ່ມຈາກແນວຄວາມຄິດ ໃໝ່ໆ ກ່ຽວກັບສິນຄ້າ ຫຼືບໍລິການ ຕ້ອງມີທຶນຮອນຫຼາຍໆ ແລ້ວກໍເປີດບໍລິສັດໃນສະຖານທີ່ງາມໆຫຼູຫຼາ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ຊອກຫາທີ່ປຶກສາທີ່ມີຊື່ສຽງມາຊ່ວຍແນະນຳວິທີການດຳເນີນທຸລະກິດ ກໍພຽງພໍແລ້ວ ທີ່ຈະກາຍເປັນຜູ້ປະກອບການ ແລະ ສາມາດນຳພາທຸລະກິດກ້າວໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດໄດ້ ແຕ່ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າຄວາມຈິງບໍ່ແມ່ນແນວນັ້ນ ເພາະຄົນທີ່ຄິດແບບນີ້ສ່ວນໃຫຍ່ ເປັນຜູ້ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເລີ່ມລົງມືເຮັດທຸລະກິດໃດໜຶ່ງເທື່ອ ເນື່ອງຈາກ ການເລີ່ມກໍ່ຕັ້ງທຸລະກິດຕົວຈິງ ແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບສິນຄ້າ ຫຼືບໍລິການ ເປັນພຽງສ່ວນໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ ແລະ ໃນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນດຳເນີນທຸລະກິດທຸລະກິດໃໝ່ໆ ທ່ານກໍອາດຍັງບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງລົງທຶນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍບາດດຽວ, ມາຮອດນີ້ ທ່ານອາດຈະກຳລັງສົງໄສວ່າ ແລ້ວການເປັນຜູ້ປະກອບການ ຈະຕ້ອງເລີ່ມຈາກຫຍັງແທ້? ເຊິ່ງມື້ນີ້ ຄໍລຳ Entrepreneurship ຂອງພວກເຮົາ ຈະມາແນະນຳກ່ຽວກັບ ບາດກ້າວຂອງການເປັນຜູ້ປະກອບການ ໃນຄວາມເປັນຈິງ ວ່າຄວນຈະເລີ່ມຕົ້ນຈາກຈຸດໃດແທ້ ບາດກ້າວທີ 1: ເລີ່ມຈາກຕົວທ່ານເອງ ໃນທຸກໆການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ ຕົວທ່ານເອງ ຄືສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ບໍ່ແມ່ນຄວາມຄິດກ່ຽວກັບສິນຄ້າ ຫຼື ບໍລິການ ແຕ່ແມ່ນຕົວທ່ານ ທີ່ແນມເຫັນເປົ້າໝາຍຢ່າງຊັດເຈນ ນຳພາທີມງານເດີນໜ້າຢ່າງມີວິໄສທັດ ເປັນຜູ້ທີ່ຕັດສິນໃຈຢ່າງເດັດດ່ຽວ ວ່າຈະສ້າງທຸລະກິດນີ້ຂຶ້ນມາ ໂດຍຍອມຮັບຄວາມສ່ຽງ ຄວາມກົດດັນ ສຸມທຸກເຫື່ອແຮງ ແລະ ທຸກໆແນວຄວາມຄິດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ ຜ່ານຜ່າອຸປະສັກ ແລະ ...

Read More »