ຂ່າວ ພາຍໃນປະເທດ

 ກະຊວງການເງິນແຈ້ງ ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດກ່ຽວກັບພາສີທີ່ດິນ

ກະຊວງການເງິນ ອອກຄຳແນະນຳເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບການແຈ້ງ ແລະ ຊຳລະພາສີທີ່ດິນຜ່ານລະບົບທະນາຄານ ລົງວັນທີ 4 ທັນວາ 2018 ໃນນີ້ ຂໍ້ທີ XI ແມ່ນໄດ້ເວົ້າເຖິງ ກ່ຽວກັບມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດດັ່ງນີ້: ເຖິງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫາກມີການລະເມີດກ່ຽວກັບພາສີທີ່ດີ ຈະຖືກປະຕິບັດມາດຕະການດັ່ງນີ້: ຜູ້ທີ່ມາແຈ້ງເສຍພາສີທີ່ດິນຊັກຊ້າເກີນເວລາທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຂໍ້ VII ຂອງຄຳແນະນຳສະບັບນີ້ຄື: ການເສຍພາສີທີ່ດິນແມ່ຕ້ອງໄດ້ຊໍາລະທຸກໆປີ ເປັນແຕ່ລະປີ ແລະ ເລີ່ມເສຍຕັ້ງແຕ່ວັນ 1 ມັງກອນ – 31 ທັນວາ ຂອງແຕ່ລະປີຕາມທີ່ລັດໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 7 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ (ສະປັບປຸງ) ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ຈະຖືກປັບໃໝ 10% ຂອງຈໍານວນເງິນທີ່ຕ້ອງເສຍພາສີທີ່ດິນປະຈຳປີ ຜູ້ທີ່ແຈ້ງເສຍພາສີບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ບໍ່ຄົບຖ້ວນຕາມເນື້ອທີ່ດິນທີ່ຕົນໄດ້ຮັບສິດໃຊ້ ແລະ ສິດນຳໃຊ້ແລ້ວ ຈະຖືກປັບໃໝ 30% ຂອງຈຳນວນເງິນທີ່ຕ້ອງເສຍພາສີທີ່ດິນໃນປີ. ຜູ້ທີ່ບໍ່ຍອມແຈ້ງເນື້ອທີ່ດິນທີ່ຕົນໄດ້ຮັບສິດ ແລະ ສິດນຳໃຊ້ແລ້ວ ຈະຖືກປັບໃໝຕາມກໍລະນີດັ່ງນີ້: ປີທີໜຶ່ງ ໃຫ້ເສຍພາສີທີ່ດິນຄືນໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ພ້ອມຄ່າປັບໃໝ 100% ຂອງຈຳນວນເງິນທີ່ຕ້ອງເສນ ປີທີສອງ ໃຫ້ເສຍພາສີທີ່ດິນໃຫ້ຄົບຖ້ວນພ້ອມຄ່າປັບໃໝ 150% ຂອງຈຳນວນເງິນທີ່ຕ້ອງເສຍ ປີທີສາມ ໃຫ້ເສຍພາສີທີ່ດິນຄືນໃຫ້ຄົບຖ້ວນພ້ອມຄ່າປັບໃໝ ...

Read More »

ປະຊາຊົນ ບ້ານງາຍເໜືອ ປະສົບໄພນ້ຳຖ້ວມ

ທ່ານ ບຸນເຫຼັກ ຫຼ້າສຸກັນ, ຮອງເຈົ້າເມືອງໆ ບຸນເໜືອ, ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຍ້ອນຝົນຕົກໜັກນັບແຕ່ວັນທີ 6 ຫາ 8 ມັງກອນ 2019 ໄດ້ເຮັດໃຫ້ລະດັບນໍ້າງາຍ ຢູ່ເມືອງບຸນເໜືອ, ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ ຍຶ່ງຂຶ້ນສູງແລ້ວໄຫຼຊຸເຂົ້າເນື້ອທີ່ທຳການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນ ບ້ານງາຍເໜືອ ທີ່ຢູ່ລຽບຕາມນ້ຳງາຍ ເສຍຫາຍໄປ 4 ຄອບຄົວ. ຕາມຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາໄດ້ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ຜົນເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນ ມີ ຟືນ 8 ແມັດກ້ອນ, ເນື້ອທີ່ປູກຜັກທຽມ ແລະ ສັດປີກຈຳນວນໜຶ່ງ. ປັດຈຸບັນ ຝົນໄດ້ເຊົາຕົກ ແລະ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ສະພາບກັບຄືນສູ່ພາວະປົກກະຕິແລ້ວ, ແຕ່ອົງການປົກຄອງເມືອງ ຍັງໄດ້ສົ່ງພະນັກງານວິຊາການກ່ຽວຂ້ອງລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນລະອຽດ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຕາມຄວາມສາມາດຕົວຈິງ. ຂໍ້ມູນຈາກ: ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ.

Read More »

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ຍັງມີຫຼາຍສິ່ງທ້າທາຍ

ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ກ່າວໃນກອງປະຊຸມສະຫລຸບຕີລາຄາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານການເງິນ ປະຈໍາປີ 2018 ແລະ ທິດທາງແຜນການປະຈໍາປີ 2019 ຂອງຂະແໜງການເງິນ ວ່າ: ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປີ 2018 ທີ່ຜ່ານມາເຫັນວ່າ: ມີຫຼາຍດ້ານຍັງພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ທ້າທາຍສູງ, ບັນຫາລວມແມ່ນຍັງເປັນແຜນທີ່ສືບຕໍ່ແກ້ໄຂ ສະພາບຄວາມຝືດເຄືອງ ທາງດ້ານການເງິນ-ງົບປະມານ ທີ່ເກີດຂຶ້ນມາໃນໄລຍະຫຼາຍສົກປີງົບປະມານທີ່ຜ່ານມາ, ຊຶ່ງຕ້ອງໃຊ້ເວລາພໍສົມຄວນ ຈຶ່ງຈະສາມາດຟື້ນໂຕ ແລະ ກັບເຂົ້າສູ່ສະພາບປົກກະຕິໄດ້, ນອກຈາກນີ້, ສະພາບແວດລ້ອມຂອງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ໂດຍລວມ ກໍຍັງບໍ່ທັນເອື້ອອໍານວຍເທົ່າທີ່ຄວນ, ບັນຫາການເຕີບໂຕ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຂອງປະເທດ ພາກພື້ນ ແລະ ຄູ່ຄ້າຂອງປະເທດເຮົາບໍ່ທັນຟື້ນໂຕດີ, ສະພາບດ້ານການເງິນຂອງໂລກ ຍັງມີການຜັນແປຫຼາຍດ້ານ ເປັນຕົ້ນອັດຕາດອກເບ້ຍຂອງຕະຫຼາດການເງິນສາກົນເພີ່ມຂຶ້ນສູງ, ລາຄານໍ້າມັນມີ ຈັງຫວະເໜັງຕິງໄວຊຶ່ງສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ຕົ້ນທຶນການຄ້າ, ການລົງທຶນ ແລະ ການຜະລິດສູງຂຶ້ນ. ສະເພາະພາຍໃນປະເທດ ເຖິງວ່າໃນດ້ານມະຫາພາກ ເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ຍັງມີຄວາມໝັ້ນທ່ຽງ ແລະ ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແຕ່ໃນຈັງຫວະທີ່ຊ້າລົງ ເນື່ອງຈາກປັດໄຈພາຍນອກ ...

Read More »

ທຸກຂະແໜງ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງກວດກາ ການນຳໃຊ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດ

ທ່ານ ສອນ​ໄຊ ສີ​ພັນ​ດອນ ຮອງນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີ ໄດ້​ໃຫ້​ກຽດ​ໂອ້​ລົມ ໃນກອງ​ປະ​ຊຸມ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ກ່ຽວ​ກັບແຜນ​ສືບ​ຕໍ່​ແກ້​ໄຂຄົນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ​ທີ່​ເຄື່ອນ​ໄຫວ ບໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຕາມ​ກົດ​ໝາຍ ຂອງ ສ​ປ​ປ ລາວ ໃນ​ວັນ​ທີ 8 ມັງ​ກອນ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ, ໂດຍ​ເນັ້ນ​​ໃຫ້​ພາກສ່ວນ​ກ່ຽວຂ້ອງ ​ນຳ​ເອົາ​ກົດ​ໝາຍ ​ລະ​ບຽບ​ການ​ທີ່​ມີ​ຢູ່ ເຂົ້າເຖິງ​ກຸ່ມ​ຄົນ​ເປົ້າ​ໝາຍທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ ກັບ​ການຄຸ້ມ​ຄອງ​ຄົນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ໃຫ້​ໄດ້​ຢ່າງ​ທົ່ວ​ເຖິງ​ທັນ​ກັບ​ເວ​ລາ, ຕ້ອງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ສັງ​ຄົມ ທັງ​ພາຍ​ໃນ ແລະ ສາ​ກົນ ຮັບ​ຮູ້ເຂົ້າໃຈ​ຢ່າງ​ເລິກເຊິ່ງ ຕໍ່​ແນວ​ທາງ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ພັກ, ເ​ຂົ້າໃຈ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ ​ໃນ​ການ​ແກ້​ໄຂບັນ​ຫາ ທີ່​ເປັນ​ປະ​ກົດ​ການ​ຫຍໍ້​ທໍ້ ເພື່​ອສ້າງ​ເງື່ອນ​ໄຂ ໃຫ້ສ​ປ​ປ ລາວ ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ພາກ​ພື້ນ ແລະ ສາ​ກົນ. ​ ຄຽງ​ຄູ່ກັນ​ນັ້ນ, ທຸກ​ຂະ​ແໜງ​ການ, ອົງ​ການ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ທຸກ​ຂັ້ນ ຕ້ອງ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບຕໍ່​ພັກ, ລັດ ແລະ ຕໍ່​ປະ​ເທດ​ຊາດ ໃນ​ການ​ບັງ​ຄັບ​ໃຊ້ ແລະ ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ກົດ​ໝາຍ, ​ລະ​ບຽບ​ການ ທີ່​ມີ​ຢູ່​ຂະແໜງ​ການ ແລະ ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຕົນ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ຄົນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຢ່າງ​ເຂັ້ມ​ງວດ ແລະ ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ຄຸ້ມ​ຄອງກວດ​ກາ ການ​ນຳ​ໃຊ້​ແຮງ​ງານ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ​ຢູ່​ບັນ​ດາໂຄງ​ການ ...

Read More »

ມາເບິ່ງ!! 8 ມາດຕະການຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດ ຂອງ ສປປ ລາວ.

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ໄດ້ອອກຄຳສັ່ງ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 8 ມາດຕະການຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດ ເລກທີ 12/ນຍ,ລົງວັນທີ 23 ສິງຫາ 2018 ເພື່ອເຮັດໃຫ້ 08 ມາດຕະການ ໃນການຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດ ໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍ ເຂົ້າສູ່ວຽກງານຕົວຈິງຂອງບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ທັງເປັນການຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນ 06 ເດືອນທ້າຍປີ 2018 ແລະ ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2019 ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ສາມາດຂັບເຄື່ອນເສດຖະກິດໃຫ້ມີຄວາມຄ່ອງຕົວ. ອີງຕາມຄຳສັ່ງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 8 ມາດຕະການຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດ ເລກທີ 12/ນຍ,ລົງວັນທີ 23 ສິງຫາ 2018. ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ອອກຄຳສັ່ງໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ສຸມໃສ່ປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດ ທີ່ຕິດພັນກັບພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຂອບເຂດສິດຂອງຕົນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ມອບໃຫ້ບັນດາກະຊວງເປັນເຈົ້າການປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 8 ມາດຕະການ ມີດັ່ງນີ້: ມາດຕະການທີ 01: ການສະກັດກັ້ນໄພງິນເຟີ້ ແລະ ປັບປຸງນະໂຍບາຍເງິນຕາ, ...

Read More »

ວັນທີ 8 ຫາ 14 ມັງກອນ ແຂວງພາກເໜືອອາກາດຈະເຢັນ ແລະ ມີຝົນຕົກ

ຂະແໜງ ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ແລະ ອຸຕຸນິຍົມ ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ໄດ້ແຈ້ງການເລກທີ 002/ຂຊອ.ຊຍ ລົງວັນທີ 8 ມັງກອນ 2019 ຄາດຄະເນສະພາບອາກາດ ແຕ່ວັນທີ 8-13 ມັງກອນ 2019 ຈະມີຄວາມກົດດັນສູງຂອງອາກາດໜາວເຢັນຈາກປະເທດຈີນ ຍັງສືບຕໍ່ແຜ່ລາມລົງມາປົກຄຸມຢູ່ທົ່ວທຸກພາກຂອງປະເທດລາວດ້ວຍກໍາລັງອ່ອນ ຫາ ປານກາງ , ສົມທົບກັບກະແສລົມຕາເວັນອອກ ພັດປົກຄຸມເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ ໄລຍະວັນທີ 8-13 ມັງກອນ ຈະມີຝົນຕົກຟ້າຮ້ອງໃນລະດັບຄ່ອຍ ຫາ ປານກາງ ຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນແຂວງພາກເໜືອ ແລະ  ອາກາດຍັງຈະໜາວເຢັນ (ລາຍລະອຽດດ້ານລຸ່ມ) ພ້ອມກັນນີ້ ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ກໍໄດ້ແຈ້ງການເລກທີ 124/ພຊສ.ອຊ ລົງວັນທີ 8 ມັງກອນ 2019 ຄາດຄະເນທ່າອ່ຽງສະພາບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແຕ່ວັນທີ 8 ຫາ 14 ມັງກອນ 2019 ອີງຕາມການຕິດຕາມ,ວັດແທກສະພາບອາກາດຕົວຈິງຢູ່ພາຍໃນແຂວງ ...

Read More »

ທ່ານ ດຣ ພັນຄໍາ ວິພາວັນ ຢ້ຽມຢາມພົບປະການນໍາແຂວງໄຊສົມບູນ

ໃນວັນທີ 8 ມັງກອນ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານ ດຣ ພັນຄໍາ ວິພາວັນ ກໍາມະການກົມການເມືອງສູນກາງພັກ,ຜູ້ປະຈໍາການຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກ,ຮອງປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ລົງພົບປະຢ້ຽມຢາມການນໍາແຂວງ ໄຊສົມບູນ ລາຍລະອຽດຕິດຕາມຊົມຄຣິບດ້ານລຸ່ມ: ຂ່າວ ປກສ ແຂວງໄຊສົມບູນ ທ່ານ ດຣ ພັນຄຳ ວິພາວັນ ຮອງປະທ່ານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ລົງພົບປະ ຢ້ຽມຢາມ ການນຳ ແຂວງໄຊສົມບູນ Posted by ຂ່າວ ປກສ ແຂວງໄຊສົມບູນ on Tuesday, January 8, 2019 ຂອບໃຈຂໍ້ມູນຈາກ: ຂ່າວ ປກສ ແຂວງ ໄຊສົມບູນ.

Read More »

ນາຍົກ ເນັ້ນໃຫ້ກະຊວງການເງິນເລັ່ງແກ້ໄຂ 6 ບັນຫາຂໍ້ຄົງຄ້າງ

ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກ່າວໃນກອງປະຊຸມສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານແຜນການ – ການເງິນ ປະຈຳປີ 2018 ແລະ ທິດທາງປີ 2019 ວ່າ: ເພື່ອເປັນການຊຸກຍູ້ລະບົບເສດຖະກິດໃຫ້ກ້າວໄປຂ້າງໜ້າທຸກຂະແໜງການ ຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນຢ່າງເຕັມກຳລັງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ 6 ບັນຫາຂໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ຈຸດສຸມໃຫ້ເປັນໄປຕາມສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍບາງຂະແໜງການທີ່ປະຕິບັດໄດ້ ໃນປີ 2018 ຄຽງຄູ່ກັບຜົນສຳເລັດກໍປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກບາງຈຳນວນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ ແລະ ແກ້ໄຂ ເຊັ່ນ: 1 .ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ເຕີບໂຕຊ້າກວ່າທີ່ກຳນົດໃນປີຜ່ານມາ ແລະ ສິ່ງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງນັ້ນແມ່ນພື້ນຖານຫົວໜ່ວຍເສດຖະກິດຍັງບໍ່ທັນເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຍັງມີຂໍ້ຈຳກັດໃນການສ້າງຖານລາຍຮັບທີ່ແນ່ນອນ ເຮັດໃຫ້ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງງົບປະມານບໍ່ທັນມີຄວາມໝັ້ນທ່ຽງສ່ວນໃຫຍ່ຍັງອີງໃສ່ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມເປັນຕົ້ນຕໍ. 2. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 8 ມາດຕະການ ຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດຍັງມີຄວາມຊັກຊ້າ ເປັນຕົ້ນມາດຕະການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ, ມາດຕະການພັດທະນາ SME, ການສົ່ງເສີມການຜະລິດຢູ່ພາຍໃນປະເທດ, ມາດຕະການແກ້ໄຂໜີ້ສິນພາຍໃນ ໂດຍສະເພາະການແກ້ໄຂໜີ້ສິນການລົງທຶນຂອງລັດດ້ວຍການຈັດສັນງົບປະມານເຂົ້າແຜນແຕ່ລະປີ ແລະ ແກ້ໄຂດ້ວຍຮູບແບບການອວ່າຍໜີ້ສາມແຈຍັງບໍ່ທັນມີປະສິດທິພາບເທົ່າທີ່ຄວນບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໜີ້ສິນຕົວຈິງ, ຍ້ອນເຮົາຍັງຂາດກ້ອນເງິນທີ່ຈະອັດສີດເຂົ້າໃນລະບົບເສດຖະກິດ ແລະ ...

Read More »

ງານບຸນຊົນເຜົ່າ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຈະຈັດຂຶ້ນທີ່ເດີ່ນກິລາແຂວງ

ທ່ານ ສຸທິດ ມິດສໍາພັນ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ,ກອງເລຂາຄະນະຮັບຜິດຊອບຈັດງານບຸນປະເພນີຊົນເຜົ່າ ໄດ້ເຊີນຊວນບັນດາທ່ານນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າຮ່ວມງານ ບຸນຊົນເຜົ່າ ໃນວັນທີ 12-13 ມັງກອນ 2019 ທີ່ເດີ່ນກິລາແຂວງ. ລາຍລະອຽດສາມາດຕິດຕາມໃນຄຣິບດ້ານລຸ່ມ: ເຊີນຊວນຊາວແຂວງບໍ່ແກ້ວ ທ່ຽວງານບຸນຊົນເຜົ່າ ໃນວັນທີ 12-13 ມັງກອນ 2019 ທີ່ເດີ່ນກິລາແຂວງ ບ້ານປ່າອ້ອຍ ວັນທີ 8/1/2019 Posted by ໂທລະພາບແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຂ່າວ on Tuesday, January 8, 2019 ຂອບໃຈຂໍ້ມູນຈາກ: ໂທລະພາບແຂວງບໍ່ແກ້ວ

Read More »

ສາມາດດຶງດູດນັກລົງທຶນ ຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ 500 ກວ່າບໍລິສັດ

ປັດຈຸບັນ, ຫຼາຍປະເທດໃນອາຊຽນ ແມ່ນ ມີນະໂຍບາຍພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດເພື່ອຮອງຮັບການລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍການສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ເປັນລະບົບຄົບຊຸດ ທີ່ສາມາດຕອບສະໜອງກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ຂອງການລົງທຶນໃນຂະແໜງການທຸລະກິດຕ່າງໆເປັນຕົ້ນ: ອຸດສາຫະກຳ, ຈາກການຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜ່ານມາ ການປະກອບສ່ວນຂອງເຂດ ເສດຖະກິດພິເສດ ເຫັນວ່ານັບມື້ນັບເຫັນຜົນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງຂອງລັດຖະບານ ທີ່ກໍານົດໄວ້ຕາມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 8. ປັດຈຸບັນ, ທົ່ວປະເທດລວມ ມີ ຂສພ ທັງໝົດຈຳນວນ 12 ເຂດ ສາມາດດຶງດູດນັກລົງທຶນ ຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ທັງໝົດ 532 ບໍລິສັດ, ມີທຶນຈົດທະບຽນທັງໝົດ 8.878.309.990 ໂດລາ, ແຜນການລົງທຶນ 34.761.376.152 ໂດລາ, ມີມູນຄ່າການລົງທຶນຕົວຈິງ 3.279.473.465 ໂດລາ, ປະຕິບັດພັນທະຕາມສັນຍາສຳປະທານເຂົ້າງົບປະມານຂອງລັດ ໄດ້ທັງໝົດ 28.974.364 ໂດລາ, ນຳເຂົ້າວັດຖຸດິບ, ເຄື່ອງ ກົນຈັກ ແລະ ອຸປະກອນເພື່ອມາຮັບໃຊ້ການຜະລິດ ແລະກໍ່ ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງມູນຄ່າ 2.315.546.050 ໂດ ລາ, ສົ່ງອອກສິນຄ້າໄດ້ 1.667.596.064 ...

Read More »