Magazine

10 Startups ທີ່ໄດ້ຮັບຄັດເລືອກຈາກ Google ໃຫ້ເຂົ້າສູ່ງານ Demo Day Asia

ປັດຈຸບັນຄວາມທັນສະໄໝທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີນັບມື້ນັບສູງຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ນັກທຸລະກິດທັງຫຼາຍທີ່ເມື່ອກ່ອນດໍາເນີນທຸຸລະກິດແບບທົ່ວໄປ ຫັນມາສົນໃຈທຸລະກິດ Startup ຫຼາຍຂຶ້ນ. ໂດຍສະເພາະບັນດາປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວແມ່ນໄດ້ມີການແຂ່ງຂັນກັນສ້າງ Startup ປ່ຽນໂລກຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ເຊິ່ງໃນນັ້ນ, ບັນດານັກທຸລະກິດໃນປະເທດທີ່ກໍາລັງພັດທະນາ ກໍໄດ້ພະຍາຍາມຊອກຫາ Startup ທີ່ເໝາະສົມເພື່ອທີ່ຈະນໍາເຂົ້າມາພັດທະນາຕໍ່ໃນປະເທດຕົນເອງ, ລວມທັງນັກທຸລະກິດໃນປະເທດລາວເຮົາກໍເຊັ່ນກັນ ທີ່ພວມເບິ່ງຕະຫຼາດຢູ່ວ່າອັນໃດເໝາະທີ່ຈະນໍາມາໃຊ້ໃນບ້ານເຮົາແດ່? ມື້ນີ້ທາງວາລະສານທາເກັດ ຈຶ່ງຢາກຈະມາແນະນໍາ 10 Startups ປ່ຽນໂລກທີ່ຖືກ Google ຄັດເລືອກໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນງານ Demo day Asia ທີ່ໄດ້ຂຶ້ນໃນເດືອນກັນຍາທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ ຊຽງໄຮ້ ປະເທດຈີນ. ມາເບິ່ງນໍາກັນເລີຍວ່າມີຫຍັງໃໝ່ໆແດ່? ແລະ ອັນໃດເໝາະສົມມາເຮັດໃນບ້ານເຮົາ? One Stock Home (ຈາກປະເທດໄທ) ເປັນ E-commerce Platform ສໍາລັບການເລືອກຊື້ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ເພື່ອເຊື່ອມໂຍງຜູ້ກໍ່ສ້າງ, ຜູ້ຂາຍ ແລະ ຜູ້ຊື້ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສິ້ນເປືອງ ເລື່ອງສາງເກັບມ້ຽນສິນຄ້າ, ບໍ່ມີຄ່າຍົກຍ້າຍສິນຄ້າ ຫຼື ຄ່ານາຍໜ້າ ພາຍໃຕ້ສະໂລແກນ “ປ່ຽນຄວາມວຸ້ນວາຍເລື່ອງວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ໃຫ້ເປັນເລື່ອງງ່າຍໆພຽງປາຍນິ້ວ” ໂດຍທ່ານຈະສາມາດເລືອກຊື້ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ທີ່ມີຄຸນນະພາບຕາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ ແລະ ບໍ່ຖືກເອົາປຽບເລື່ອງລາຄາ ເພາະໃນ “ເວັບໄຊ໌” ຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນດາບໍລິສັດໃຫຍ່ໆ. ສະນັ້ນ, ...

Read More »

ສິ່ງທີ່ເຈົ້າຂອງ Brand 2019 ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່

ຖ້າທ່ານຢາກເປັນຜູ້ປະກອບການແນວໜ້າໃນຍຸກນີ້ ກ່ອນອື່ນຕ້ອງລຶບຄວາມຄິດເກົ່າໆ ຫຼືຄວາມເຂົ້າໃຈຕື້ນໆກ່ຽວກັບ Brand ວ່າເປັນພຽງຍີ່ຫໍ້ ຫຼືກາສິນຄ້າ (Logo) ໄປຈາກຫົວ ແລະ ມາທຳຄວາມເຂົ້າໃຈ ໃຫ້ເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມວ່າ Brand ຍັງໝາຍລວມເຖິງ: ຄວາມຮັບຮູ້ ຄວາມຮູ້ສຶກ ຫຼືຄວາມປະທັບໃຈໂດຍລວມຂອງລູກຄ້າ ການຕີຄວາມຄຸນຄ່າ ຂອງສິນຄ້າຫຼືບໍລິການ ທີ່ຍີ່ຫໍ້ (Brand) ນັ້ນໆໄດ້ສ້າງຂຶ້ນ ຜ່ານການໂຄສະນາ ປະສົບການຊົມໃຊ້ ພາບລັກຂອງອົງກອນ ບຸກຄະລາກອນ ແລະອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສິນຄ້າ ແລະບໍລິການ ຂອງຍີ່ຫໍ້ດັ່ງກ່າວ. ສະນັ້ນ, ການສ້າງ Brand ຈຶ່ງຕ້ອງຄິດ ແລະ ວາງແຜນຢ່າງຮອບດ້ານ ເພື່ອຄວາມຍືນຍົງໄລຍະຍາວ ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ສາມາດສ້າງສິນຄ້າ ຫຼືບໍລິໃດໜຶ່ງມາຂາຍໄດ້ກໍຖືວ່າເປັນ Brand ແລ້ວ. ເຖິງວ່າການເກີດຂຶ້ນຂອງເຕັກໂນໂລຊີນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ບັນດາທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍແລະຂະໜາດກາງ (SMEs) ມີຕົວຕົນຫຼາຍຂຶ້ນ ຫຼືເອີ້ນໄດ້ວ່າ “ໝົດຍຸກປາໃຫຍ່ກິນປານ້ອຍ” ແລ້ວກໍຕາມ, ແຕ່ທ່າມກາງກະແສພາຍຸຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຂອງຍຸກດິຈິຕອນ ກໍເກີດສິ່ງທ້າທາຍໃໝ່ໆໃຫ້ກັບທຸລະກິດທຸກໆຂະໜາດ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ອັບເດດ ຮຽນຮູ້ ແລະປັບຕົວຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ໂດຍສະເພາະຜູ້ປະກອບການໜ້າໃໝ່. ມື້ນີ້ວາລະສານທາເກັດເຮົາ ຈຶ່ງໄດ້ຍົກເອົາແນວໂນ້ມ ຫຼື Trend ໃໝ່ໆ ໃນການສ້າງ ...

Read More »

ມະຕິສໍາຄັນທີ່ສະພາຮັບຮອງ ມີຄື:…

ຫາກເພື່ອນຜູ້ອ່ານຕິດຕາມກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ່ VIII ທີ່ດໍາເນີນເປັນເວລາ 18 ວັນ ເຕັມໃນເດືອນ ມິຖຸນາ ຜ່ານມາຈະເຫັນວ່່າມີອັນພົ້ນເດັ່ນຫຼາຍຢ່າງພິເສດໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໄດ້ມີ ມະຕິສະພາ ກ່ຽວກັບການຊີ້ແຈງອະທິບາຍຕໍ່ບັນຫາພົ້ນເດັ່ນທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ. ສະນັ້ນ ວາລະສານຂອງພວກເຮົາສະບັບນີ້ຈຶ່ງຂໍນໍາສະເໜີມະຕິກອງປະຊຸມສະພາວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາການຊີ້ແຈງອະທິບາຍຂອງລັດຖະບານຕໍ່ກັບຄໍາຊັກຖາມຂອງສະມາຊິກສະພາບາງບັນຫາດັ່ງນີ້: ໂຄງປະກອບລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ; ຮັບຮອງເອົາການຊີ້ແຈງອະທິບາຍຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບໂຄງປະກອບ ແລະ ມາດຕະການຄຸ້ມຄອງລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ; ນອກຈາກນັ້ນກອງປະຊຸມສະພາສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານເອົາໃຈໃສ່ບາງບັນຫາເພີ່ມເຕີມດັ່ງນີ້: ຮີບຮ້ອນພິຈາລະນາ ຫຼຸດລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟລົງ ໂດຍສະເພາະ ນໍ້າມັນກາຊວນ, ນໍ້າມັນແອັດຊັງທໍາມະດາ ທີ່ມີຜົນກະທົບສູງ ຕໍ່ການຜະລິດ ແລະ ການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍໃຫ້ມີການຄົ້ນຄ້ວາຄືນ ໂຄງປະກອບລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ເພື່ອໃຫ້ສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ທຸກລາຍຮັບຂອງລັດຈາກນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຕ້ອງລວມສູນເຂົ້າງົບປະມານ ຕາມມາດຕາ 6 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ງົບປະມານແຫ່ງລັດ. ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ດໍາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 331/ນຍ,​ລົງວັນທີ 27 ຕຸລາ 2017 ວ່າດ້ວຍທຸລະກິດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ເປັນຕົ້ນ ການປັບປຸງ ລັດວິສາຫະກິດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ທຸລະກິດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ສະໜອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ມີຄຸນນະພາບ. ຄົ້ນຄ້ວາຊອກທາງອອກ ເພື່ອປະຫຍັດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນການນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ດ້ວຍນໍາໃຊ້ລົດທີ່ນໍາໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າ, ອາຍແກັສ ເພື່ອການຂົນສົ່ງມວນຊົນໃນຕົວເມືອງ. ຄົ້ນຄ້ວາວິທີການ ...

Read More »

PPB ປ້າຍໂຄສະນາ ຕາມເສັ້ນທາງໃຫຍ່ຫຼາຍຈຸດທີ່ ໂດດເດັ່ນບໍ່ຄືໃຜ

ຫຼາຍທ່ານອາດຈະສະດຸດຕາກັບປ້າຍໂຄສະນາພາຍໃຕ້ຊື່ PPB ຕາມເສັ້ນທາງໃຫຍ່ຫຼາຍຈຸດທີ່ໂດດເດັ່ນບໍ່ຄືໃຜ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ທີມງານຂອງພວກເຮົາສົນໃຈນໍາສະເໜີເລື່ອງກ່ຽວກັບທຸລະກິດບໍລິການປ້າຍໂຄສະນານີ້ ໂດຍສະເພາະແນວຄິດສໍາຄັນໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດປະເພດນີ້ ທ່າມກາງການແຂ່ງຂັນກັບບໍລິສັດອື່ນ ແລະ ສື່ການຕະຫຼາດອອນໄລ໌ໃນປັດຈຸບັນ. ປ້າຍໂຄສະນາ PPB ແມ່ນດໍາເນີນງານພາຍໃຕ້ບໍລິສັດ Panyathip Plan B media LaoCompany Limited PPB ຊຶ່ງເປັນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນລະຫວ່າງບໍລິສັດ Panyathip Advertising ປະເທດລາວ ແລະ ບໍລິສັດ Plan B Media ປະເທດໄທຊຶ່ງເປີດຕົວມາໄດ້ເກືອບເຂົ້າສອງປີແລ້ວ ໂດຍມີປ້າຍໂຄສະນາ Billboard ທີ່ຫຼາກຫຼາຍໃນຕົວເມືອງທົ່ວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນອກນັ້ນຍັງມີແຜນຈະຂະຫຍາຍໄປຍັງຕ່າງແຂວງໃນທົ່ວປະເທດ. ທ່ານນາງ ເລືອງສີຣິ ສະທິຣະກຸລ ຕໍາແໜ່ງ Senior Manager International Business Development ທີ່ໃຫ້ກຽດສໍາພາດກັບທີມງານວາລະສານ ທາເກັດ ຂອງພວກເຮົາວ່າ;   ບໍລິສັດແມ່ນເນັ້ນໜັກຍົກລະດັບປ້າຍໂຄສະນາໃນລາວໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ສະນັ້ນການຕິດຕັ້ງປ້າຍໃນແຕ່ລະຈຸດພວກເຮົາຈຶ່ງຕ້ອງຄໍານຶງເຖິງ ຄວາມງາມຂອງຕົວເມືອງ, ກົດລະບຽບຈະລາຈອນ ແລະ ວັດທະນະທໍາອັນດີງາມຂອງລາວເຮົາພ້ອມ. ເລື່ອງການໃຫ້ບໍລິການພວກແມ່ນເຮົາເນັ້ນໃຫ້ເປັນລະດັບມືອາຊີບ ແລະ ຄຸນະພາບລະດັບສາກົນໂດຍສະເພາະ ການນໍາສະເໜີຄວາມແຕກຕ່າງຂອງການບໍລິການເຊັ່ນ: ມາດຕະຖານຂອງປ້າຍ, ສີສັນ, ຈັກພິມ ແລະ ອື່ນໆ ລວມເຖິງການປະເມີນຜົນພາຍຫຼັງການໃຊ້ປ້າຍໂຄສະນາຂອງພວກເຮົາເຊັ່ນ: ...

Read More »

7 ຂໍ້ແນະນໍາ ຈາກຜູ້ປະກອບການວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ…

ການເຮັດທຸລະກິດໃນປະຈຸບັນ ແມ່ນຕ້ອງປະເຊີນກັບການແຂ່ງຂັນສູງບໍ່ວ່າ ຈະເປັນທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ແລະ ກໍເປັນການເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກັບຜົນສໍາເລັດຂອງການເຮັດທຸລະກິດຕາມແຜນທີ່ຕັ້ງໄວ້. ແນ່ນອນວ່າ ຜົນສໍາເລັດໃນການເຮັດທຸລະກິດ ຂຶ້ນກັບ ຍຸດທະສາດ, ການຕະຫຼາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ. ແຕ່ບາງຄັ້ງ, ເຮົາອາດໃຊ້ຄໍາແນະນໍາຕ່າງໆ ເພື່ອຈັດການກັບບັນຫາບາງຢ່າງ ເພື່ອໃຫ້ທຸລະກິດເດີນແມ່ນແລ່ນສະດວກຍິ່ງຂຶ້ນ. ສະນັ້ນ, ທາເກັດສະບັບນີ້ ເຮົາໄດ້ສັງລວມຂໍ້ຄິດ/ຄໍາແນະນໍາ ຈາກບັນດາຜູ້ປະກອບການທີ່ເປັນວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ເພື່ອໃຫ້ບັນດາທ່ານຜູ້ອ່ານ ນໍາໄປໃຊ້ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນບາງຄໍາແນະນໍາ ທີ່ອາດແທດເໝາະກັບບັນຫາໃນທຸລະກິດຂອງທ່ານ ເພື່ອໃຫ້ເກີດຜົນສໍາເລັດ. ຄໍາແນະນໍາ 1: ໃຫ້ຕິດຕາມ ແລະ ຢູ່ໃນສື່ສັງຄົມອອນໄລ໌ທີ່ລູກຄ້າເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານຢູ່ນັ້ນ: ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ລູກຄ້າຂອງທ່ານ ໃຊ້ເວລາອອນໄລ໌ສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ໃນສື່ໃດ, ເວັບໄຊ໌ໃດ,​ ແອັບພລີເຄເຊິນໃດ ຊຶ່ງ ທ່ານກໍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຢູ່ທຸກເວັບໄຊ໌ ຫຼື ທຸກສື່ສັງຄົມອອນໄລ໌ກໍໄດ້; ແຕ່ສິ່ງສໍາຄັນ ແມ່ນຕ້ອງຢູ່ໃນສື່ໃດໜຶ່ງ ແລະ ສື່ສານກັບລູກຄ້າຂອງທ່ານທີ່ນັ້ນ. ຄໍາແນະນໍາຂໍ້ນີ້ ແມ່ນຟັງແລ້ວເຂົ້າໃຈງ່າຍ, ແຕ່ຍາກທີ່ຈະເຮັດ ເພາະວ່າ ມັນບໍ່ງ່າຍທີ່ຈະໄປຢູ່ບ່ອນທີ່ລູກຄ້າເປົ້າໝາຍຢູ່ ເພາະທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງສັງຄົມຂອງພວກເຂົາ ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈພວກເຂົາຢ່າງແທ້ຈິງ. ເຖິງແນວໃດກໍຕາມ, ໃຫ້ພະຍາຍາມຕິດຕາມສື່ສັງຄົມໃດໜຶ່ງ ເພື່ອສື່ສານກັບລູກຄ້າເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານ ...

Read More »

ຈາກົວ-ແລນໂຣເວີ ນໍາເອົານະວັດຕະກໍາທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງໃຫ້ລູກຄ້າຊາວລາວໄດ້ຊົມໃຊ້. 

ວາລະສານສະບັບເດືອນ ຕຸລາ ພວກເຮົາໄດ້ຮັບກຽດການໃຫ້ສໍາພາດຂອງທ່ານ ALISTAIR SCOTT ຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍຂາຍປະຈຳພາກພຶ້ນ Jaguar Land Rover ເອເຊຍປາຊີຟິກຜູ້ນຳເຂົ້າ ເຊິ່ງທ່ານຈະຍົກໃຫ້ເຫັນການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕະຫຼາດຈໍາໜ່າຍລົດ JAGUAR LANDROVER ໃນ ສປປ ລາວ ພາຍຫຼັງທີ່ບໍລິສັດແມ່ໃນປະເທດອັງກິດໄດ້ເຂົ້າ ມາເປີດຕົວຢ່າງເປັນທາງການແຕ່ຊຸມປີ 2011 ເພື່ອນໍາເອົານະວັດຕະກໍາທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງມາດຕະຖານເອີຣົບມາໃຫ້ລູກຄ້າຊາວລາວໄດ້ຊົມໃຊ້. ພິເສດລົດແຕ່ລະລຸ້ນທີ່ນໍາເຂົ້າມາໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນຖືກອອກແບບມາໂດຍສະເພາະເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບມາດຕະຖານຂອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟລາວ. JAGUAR LAND ROVER ເລີ່ມເຂົ້າມາຈໍາໜ່າຍໃນປະເທດລາວຄັ້ງທໍາອິດເມື່ອປີໃດ? Land Rover ລາວ ດໍາເນີນທຸລະກິດດ້ານການຂາຍລົດ Land Rover ມາຕັ້ງແຕ່ປີ 2011 ແລະ ເລີ່ມຂາຍລົດ Jaguarໃນປີ 2015. ໃນປີ 2016, Land Rover ລາວ ໄດ້ເປີດຫ້ອງ ວາງສະແດງທີ່ທັນສະໄໝຂຶ້ນໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເພື່ອວາງສະແດງລົດທັງສອງຍີ່ຫໍ້ພາຍໃນສະຖານທີ່ດຽວກັນ. ບັນດາລົດທີ່ທ່ານຂາຍໃນ ລາວ ມີຫຍັງແຕກຕ່າງກັບລົດປະເພດດຽວກັນທີ່ຂາຍໃນຕະຫຼາດອື່ນ ຫຼື ບໍ່? ແມ່ນແລ້ວ: ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາຈະພະຍາຍາມແບ່ງປັນລັກສະນະ, ຕົວເລືອກ ແລະ ຈຸດພິເສດທັງໝົດໄປທົ່ວທຸກຕະຫຼາດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຜະລິດແລ້ວກໍຕາມ, ແຕ່ພວກເຮົາກໍຍັງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ສ້າງຈຸດພິເສດທີ່ແຕກຕ່າງໃຫ້ແກ່ຕະຫຼາດລາວ ໂດຍອີງຕາມສິດ ແລະ ...

Read More »

ລັດຖະບານ ຈະຫັນການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າສູ່ລະບົບທັນສະໄໝ ກວດກາໄດ້.

ວຽກງານຂະແໜງ ສ່ວຍສາອາກອນ ເປັນຖານລາຍຮັບທີ່ສໍາຄັນໃນການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ສະນັ້ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດເກັບລາຍຮັບບັນລຸຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້ ແລະ ເພື່ອແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການຈັດເກັບລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນມີຄວາມທັນສະໄໝ,ວ່ອງໄວ ແລະ ໂປ່ງໃສ ເລີ່ມແຕ່ທ້າຍເດືອນ ກຸມພາ 2018 ເປັນຕົ້ນມາ ໂດຍ​ອີງ​ຕາມ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ຂອງ​ກົມ​ສ່ວຍ​ສາ​ອາກອນ, ທາງ​ສ່ວຍ​ສາ​ອາກອນ ​ນະຄອນ​ຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ (ນວ) ໄດ້​ລົງ​ຊຸກຍູ້​ຕິດຕາມລະບົບ​ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ ແລະ ເຊື່ອມ​ຕໍ່ຂໍ້​ມູນ​ບັນທຶກ​ການ​ຂາຍ (POS) ແລະ ການ​ບໍລິການ (CRS) ເປັນຕົ້ນແມ່ນຕິດຕາມ, ກວດກາ ການປະຕິບັດຕາມກົນໄກການຄິດໄລ່ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມສົ້ນເຂົ້າແບບກໍານົດ ຕາມຄໍາແນະນໍາເພີ່ມຂອງກະຊວງການເງິນເລກທີ 4170/ກງ, ລົງວັນທີ 28/11/2017 ຢູ່ຕາມບັນດາ​ຫົວໜ່ວຍ​ທຸລະ​ກິດ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບການ​ຕິດຕັ້ງລະບົບຜ່າມມາ​ໃນ 5 ເມືອງຄື: ເມືອງ​ຈັນທະບູ​ລີ, ໄຊ​ເຊດ​ຖາ, ສີ​ໂຄດ​ຕະບອງ, ສີສັດຕະ​ນາກ ແລະ ເມືອງ​ໄຊ​ທານີ ແລະ ຍັງ​ຈະ​ສືບຕໍ່​ຂະຫຍາຍ​ການຕິດຕັ້ງໄປ​ເລື້ອຍໆ ທັງ​ນີ້ ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້ການ​ຈັດ​ເກັບ​ລາຍ​ຮັບ​ສ່ວຍ​ສາ​ອາກອນ ​ຫັນເຂົ້າສູ່ຄວາມທັນສະໄໝ,ວ່ອງໄວ ແລະ ຫຼຸດຊ່ອງຫວ່າງປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆ. ໃນຕົ້ນເດືອນກໍລະກົດ 2018 ຜ່ານມານີ້ທາງຫ້ອງການສ່ວຍສາອາກອນ ປະຈໍານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກໍໄດ້ເປີດຂະບວນການ 3 ຂັ້ນຕອນໃນການໃຫ້ບໍລິການແບບວ່ອງໄວ ແລະ ໂປ່ງໃສຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນສ່ວຍສາອາກອນ (ນວ) ເພື່ອແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການຈັດເກັບລາຍຮັບງົບປະມານປີ 2018 ໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນການ. ພ້ອມກັນນີ້ກໍເພືື່ອແນໃສ່ປັບປຸງກົນໄກ ...

Read More »

ຈາກົວ-ແລນໂຣເວີ ນະວັດຕະກໍາ ລົດຫຼູຫຼາ ຄຸນນະພາບສູງ.

ວາລະສານສະບັບເດືອນ ຕຸລາ ພວກເຮົາໄດ້ຮັບກຽດການໃຫ້ສໍາພາດຂອງທ່ານ ALISTAIR SCOTT ຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍຂາຍປະຈຳພາກພຶ້ນ Jaguar Land Rover ເອເຊຍປາຊີຟິກຜູ້ນຳເຂົ້າ ເຊິ່ງທ່ານຈະຍົກໃຫ້ເຫັນການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕະຫຼາດຈໍາໜ່າຍລົດ JAGUAR LANDROVER ໃນ ສປປ ລາວ ພາຍຫຼັງທີ່ບໍລິສັດແມ່ໃນປະເທດອັງກິດໄດ້ເຂົ້າ ມາເປີດຕົວຢ່າງເປັນທາງການແຕ່ຊຸມປີ 2011 ເພື່ອນໍາເອົານະວັດຕະກໍາທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງມາດຕະຖານເອີຣົບມາໃຫ້ລູກຄ້າຊາວລາວໄດ້ຊົມໃຊ້. ພິເສດລົດແຕ່ລະລຸ້ນທີ່ນໍາເຂົ້າມາໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນຖືກອອກແບບມາໂດຍສະເພາະເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບມາດຕະຖານຂອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟລາວ. JAGUAR LAND ROVER ເລີ່ມເຂົ້າມາຈໍາໜ່າຍໃນປະເທດລາວຄັ້ງທໍາອິດເມື່ອປີໃດ? Land Rover ລາວ ດໍາເນີນທຸລະກິດດ້ານການຂາຍລົດ Land Rover ມາຕັ້ງແຕ່ປີ 2011 ແລະ ເລີ່ມຂາຍລົດ Jaguarໃນປີ 2015. ໃນປີ 2016, Land Rover ລາວ ໄດ້ເປີດຫ້ອງ ວາງສະແດງທີ່ທັນສະໄໝຂຶ້ນໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເພື່ອວາງສະແດງລົດທັງສອງຍີ່ຫໍ້ພາຍໃນສະຖານທີ່ດຽວກັນ. ບັນດາລົດທີ່ທ່ານຂາຍໃນ ລາວ ມີຫຍັງແຕກຕ່າງກັບລົດປະເພດດຽວກັນທີ່ຂາຍໃນຕະຫຼາດອື່ນ ຫຼື ບໍ່? ແມ່ນແລ້ວ: ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາຈະພະຍາຍາມແບ່ງປັນລັກສະນະ, ຕົວເລືອກ ແລະ ຈຸດພິເສດທັງໝົດໄປທົ່ວທຸກຕະຫຼາດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຜະລິດແລ້ວກໍຕາມ, ແຕ່ພວກເຮົາກໍຍັງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ສ້າງຈຸດພິເສດທີ່ແຕກຕ່າງໃຫ້ແກ່ຕະຫຼາດລາວ ໂດຍອີງຕາມສິດ ແລະ ...

Read More »

5 ສະພາບແວດລ້ອມສໍາຄັນໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ

ຫຼາຍຄົນອາດຈະໄດ້ຍິນ ແລະ ໄດ້ອ່ານພົບກ່ຽວກັບຄໍາວ່າ ສະພາບແວດລ້ອມໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ພໍສົມຄວນ, ໂດຍສະເພາະ ໃນປັດຈຸບັນ ພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນກະຊວງ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແມ່ນສຸມໃສ່ ການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ການດໍາເນີນທຸລະກິດ ຊຶ່ງເປັນໜຶ່ງໃນແຜນບູລິມະສິດຂອງກະຊວງ ເພື່ອສ້າງຄວາມໄດ້ປຽບໃນການແຂ່ງຂັນໃຫ້ກັບພາກທຸລະກິດ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ,​ ກໍເພື່ອເປັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາສັ່ງຂອງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີເລກທີ 02/ນຍ, ລົງວັນທີ 1 ກຸມພາ 2018, ກ່ຽວກັບການປັບປຸງຂອດຂັ້ນການແຈ້ງບໍລິການຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ແລະ ຂັ້ນຕອນການຄ້າຂ້າມແດນ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນລະບຽບການທີ່ຕິດພັນກັບການນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກສິນຄ້າ ໃຫ້ສະດວກ ແລະ ໃຊ້ເວລາໜ້ອຍລົງ. ວາລະສານທາເກັດ ຈະພາທ່ານຜູ້ອ່່ານເຂົ້າໃຈພາບລວມກ່ຽວກັບອົງປະກອບສໍາຄັນຂອງສະພາບແວດລ້ອມໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ຊຶ່ງ ໝາຍເຖິງ ທຸກປັດໄຈ, ແຮງກະທົບ ແລະ ສະຖາບັນຕ່າງໆ ທີ່ມີຜົນໂດຍກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມຕໍ່ກັບທຸລະກໍາຂອງທຸລະກິດ ໂດຍສະເພາະ ສະພາບແວດລ້ອມທາງເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ການເມືອງ, ນິຕິກໍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.  ໂດຍລວມແລ້ວ ບໍລິສັດທີ່ດໍາເນີນທຸລະກິດໃນລະບົບເສດຖະກິດເປີດກວ້າງ ແມ່ນໄດ້ຊັບພະຍາກອນ ຫຼື ວັດຖຸດິບຈາກສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ສະໜອງການຜະລິດສິນຄ້າ ...

Read More »

ທ່ານ ບຸນຕົ້ນ ຈັນທະພອນ ຮັກສາການເລຂາພັກແຂວງ, ເຈົ້າແຂວງຊຽງຂວາງ

ໃນສະບັບເດືອນກັນຍາ ພວກເຮົາໄດ້ຮັບກຽດການໃຫ້ສໍາພາດຂຶ້ນປົກຂອງທ່ານ ບຸນຕົ້ນ ຈັນທະພອນ ຮັກສາການເລຂາພັກແຂວງ, ເຈົ້າແຂວງຊຽງຂວາງ, ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ທ່ານຈະໄດ້ສະເໜີໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບທ່າແຮງໃນການພັດທະນາ – ສິ່ງພົ້ນເດັ່ນຂອງແຂວງ, ລວມທັງວິໄສທັດໃນການແກ້ໄຂປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆພາຍໃນແຂວງ ພາຍຫຼັງທີ່ທ່ານຂຶ້ນຮັບໜ້າທີ່ໃໝ່ ແລະ ການກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການເປັນເຈົ້າພາບງານແຂ່ງຂັນກິລາແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ 11 ໃນທ້າຍປີນີ້. -ສິ່ງພົ້ນເດັ່ນ ແລະ ເປັນທ່າແຮງຂອງແຂວງມີດ້ານໃດແດ່? -ແຂວງຊຽງຂວາງ ຕັ້ງຢູ່ພາກເໜືອຂອງປະເທດ ມີເນື້ອທີ່ 15.000 ກວ່າຕາລາງກິໂລແມັດ, ເປັນເຂດພູດອຍ 90% ທ່າແຮງການພັດທະນາຂອງແຂວງຊຽງຂວາງ ມີ 3 ອັນໃຫຍ່ຄື: 1: ການລ້ຽງສັດໃຫຍ່ເປັນສິນຄ້າ ເຊິ່ງເປັນມູນເຊື້ອຂອງປະຊາຊົນຊາວແຂວງຊຽງຂວາງ ອີງຕາມຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາໄດ້ຈາກພະນັກງານປະຕິວັດອະວຸໂສ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກ່ອນສົງຄາມແຂວງຊຽງຂວາງມີງົວ,ຄວາຍ ຫຼາຍກວ່າ 300.000ກວ່າໂຕ ພາຍຫຼັງສົງຄາມທໍາລາຍຢຸດຕິມາຮອດປີ 1975 ທົ່ວແຂວງຍັງເຫຼືອ ງົວ,ຄວາຍ ພຽງແຕ່ 1.500 ກວ່າໂຕ ແລະ ມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ທົ່ວແຂວງມີ ງົວ,ຄວາຍ 212.000 ກວ່າໂຕ ໃນນັ້ນມີຄວາຍ 56.000 ກວ່າໂຕ ງົວພື້ນເມືອງ 150.400 ກວ່າໂຕ ງົວພັນຊີ້ນ 600 ກວ່າໂຕ ງົວພັນນົມ ...

Read More »