7 ຂໍ້ແນະນໍາ ຈາກຜູ້ປະກອບການວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ…

ການເຮັດທຸລະກິດໃນປະຈຸບັນ ແມ່ນຕ້ອງປະເຊີນກັບການແຂ່ງຂັນສູງບໍ່ວ່າ ຈະເປັນທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ແລະ ກໍເປັນການເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກັບຜົນສໍາເລັດຂອງການເຮັດທຸລະກິດຕາມແຜນທີ່ຕັ້ງໄວ້. ແນ່ນອນວ່າ ຜົນສໍາເລັດໃນການເຮັດທຸລະກິດ ຂຶ້ນກັບ ຍຸດທະສາດ, ການຕະຫຼາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ. ແຕ່ບາງຄັ້ງ, ເຮົາອາດໃຊ້ຄໍາແນະນໍາຕ່າງໆ ເພື່ອຈັດການກັບບັນຫາບາງຢ່າງ ເພື່ອໃຫ້ທຸລະກິດເດີນແມ່ນແລ່ນສະດວກຍິ່ງຂຶ້ນ. ສະນັ້ນ, ທາເກັດສະບັບນີ້ ເຮົາໄດ້ສັງລວມຂໍ້ຄິດ/ຄໍາແນະນໍາ ຈາກບັນດາຜູ້ປະກອບການທີ່ເປັນວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ເພື່ອໃຫ້ບັນດາທ່ານຜູ້ອ່ານ ນໍາໄປໃຊ້ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນບາງຄໍາແນະນໍາ ທີ່ອາດແທດເໝາະກັບບັນຫາໃນທຸລະກິດຂອງທ່ານ ເພື່ອໃຫ້ເກີດຜົນສໍາເລັດ.

ຄໍາແນະນໍາ 1: ໃຫ້ຕິດຕາມ ແລະ ຢູ່ໃນສື່ສັງຄົມອອນໄລ໌ທີ່ລູກຄ້າເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານຢູ່ນັ້ນ: ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ລູກຄ້າຂອງທ່ານ ໃຊ້ເວລາອອນໄລ໌ສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ໃນສື່ໃດ, ເວັບໄຊ໌ໃດ,​ ແອັບພລີເຄເຊິນໃດ ຊຶ່ງ ທ່ານກໍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຢູ່ທຸກເວັບໄຊ໌ ຫຼື ທຸກສື່ສັງຄົມອອນໄລ໌ກໍໄດ້; ແຕ່ສິ່ງສໍາຄັນ ແມ່ນຕ້ອງຢູ່ໃນສື່ໃດໜຶ່ງ ແລະ ສື່ສານກັບລູກຄ້າຂອງທ່ານທີ່ນັ້ນ. ຄໍາແນະນໍາຂໍ້ນີ້ ແມ່ນຟັງແລ້ວເຂົ້າໃຈງ່າຍ, ແຕ່ຍາກທີ່ຈະເຮັດ ເພາະວ່າ ມັນບໍ່ງ່າຍທີ່ຈະໄປຢູ່ບ່ອນທີ່ລູກຄ້າເປົ້າໝາຍຢູ່ ເພາະທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງສັງຄົມຂອງພວກເຂົາ ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈພວກເຂົາຢ່າງແທ້ຈິງ. ເຖິງແນວໃດກໍຕາມ, ໃຫ້ພະຍາຍາມຕິດຕາມສື່ສັງຄົມໃດໜຶ່ງ ເພື່ອສື່ສານກັບລູກຄ້າເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານ ເຊັ່ນ: ເຟສບຸກ, ທະວິສເຕີ້, ອິນສະຕຣາແກຣມ ແລະ ອື່ນໆ.​

ຄໍາແນະນໍາ 2: ຢ່າຢຸດການສ້າງເຄືອຂ່າຍ:  ແມ່ນການສ້າງສາຍພົວພັນ, ການຮູ້ຈັກຮັກແພງກັນ ຊຶ່ງ ການເຂົ້າຮ່ວມງານຕ່າງໆ ກໍເປັນສ່ວນໜຶ່ງເພື່ອສ້າງເຄືອຂ່າຍຮູ້ຈັກກັນ. ໃນຍຸກນີ້ ການເຮັດທຸລະກິດຕ້ອງອາໄສກັນ ແລະ ກັນ ເພື່ອຊຸກຍູ້ຊ່ວຍເຫຼືອກັນ ເຊັ່ນ: ການຊື້ວັດຖຸດິບ, ການໃຊ້ບໍລິການຕ່າງໆຂອງທຸລະກິດ ອາດໄດ້ລາຄາຄົນຮູ້ຈັກຮັກແພງກັນກໍໄດ້.

ຄໍາແນະນໍາ 3: ຢ່າຍອມແພ້ – ໃຫ້ອົດທົນ: ຈົ່ງຈື່ໄວ້ສະເໝີວ່າ ທຸກບັນຫາມີທາງອອກ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ເປັນຄວາມພູມໃຈ ກໍຄືວ່າ ເຮົາເປັນຄົນແກ້ບັນຫານັ້ນ. ສະນັ້ນ, ເວລາທ່ານພົບບັນຫາທຸລະກິດ, ໃຫ້ພະຍາຍາມຄ່ອຍໄຈ້ແຍກບັນຫາ ເພື່ອໃຫ້ເຫັນແກ່ນແທ້ຂອງບັນຫາຢູ່ໃສ ແລະ ຈະແກ້ແນວໃດ.

ຄໍາແນະນໍາ 4:​ ທຸກຢ່າງຂຶ້ນກັບທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ຄິດໃນທາງບວກ: ມີຄໍາຄົມໜຶ່ງທີ່ກ່່າວວ່າ “ຖ້າທ່ານປ່ຽນແປງຊາຕາກໍາຕົນເອງບໍ່ໄດ້, ໃຫ້ປ່ຽນທັດສະນະຄະຕິຂອງທ່ານ” ຊຶ່ງມັນໝາຍເຖິງ ການຊອກຫາໂອກາດຈາກວິກິດ, ຊຶ່ງລວມເຖິງ ການຄິດໃນແງ່ບວກສະເໝີ ແລ້ວທ່ານຈະເກີດຄວາມອັດສະຈັນໃຈ ເຖິງພະລັງອໍານາດແຫ່ງການຄິດບວກ.

ຄໍາແນະນໍາ 5:​ ການຂຽນຄໍາຂອບໃຈດ້ວຍລາຍມືສາມາດຊະນະໃຈລູກຄ້າຂອງທ່ານ: ໃນນີ້, ການຂຽນຄໍາຊົມເຊີຍ, ຄໍາຂອບໃຈໃສ່ບັດດ້ວຍລາຍມື ເຊັ່ນ: “ຂອບໃຈຢ່າງຍິ່ງທີ່ໃຊ້ບໍລິການຂອງພວກເຮົາ”  “ຂອບໃຈຢ່າງຍິ່ງທີ່ໄວ້ວາງໃຈຊື້ສິນຄ້າຈາກພວກເຮົາ” ເພື່ອສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າຂອງທ່ານຈະສ້າງຄວາມປະທັບໃຈເປັນຢ່າງຍິ່ງໃຫ້ກັບພວກເຂົາ. ສິ່ງສໍາຄັນ ເມື່ອທ່ານ ຫຼຸດລາຄາພິເສດໃຫ້ກັບລູກຄ້າ, ທ່ານ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຮັບຊາບ ລວມເຖິງ ລາຄາເດີມທີ່ທ່ານຫຼຸດໃຫ້ ແລະ ໃຫ້ລູກຄ້າຮູ້ວ່າ ເຂົາໄດ້ຮັບສ່ວນຫຼຸດພິເສດທີ່ທ່ານມອບໃຫ້.

ຄໍາແນະນໍາ 6: ໃຫ້ຄິດເຖິງລູກຄ້າໄລຍະຍາວ:​ ໃນນີ້ ທ່ານຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ລູກຄ້າ ແລະ ສ້າງສາຍພົວພັນໃຫ້ກາຍເປັນລູກຄ້າໄລຍະຍາວ, ບໍ່ແມ່ນຊື້ແຕ່ພຽງເທື່ອດຽວ. ເຮົາຕ້ອງເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າ ດີໃຈ ແທນທີ່ຈະຕໍ່ວ່າ ຫຼື ຂັດແຍ່ງໃນບາງເລື່ອງ. ສິ່ງສໍາຄັນ ການເວົ້າປາກຕໍ່ປາກ ແລະ ການແນະນໍາສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການຂອງເຮົາ ເປັນການຂະຫຍາຍຖານລູກຄ້າໃນຕົວ.

ຄໍາແນະນໍາ 7: ສ້າງຄວາມສະດວກສະບາຍໃຫ້ລູກຄ້າໃນການຈ່າຍເງິນ: ທ່ານຕ້ອງຫາວິທີການຈ່າຍເງິນຂອງລູກຄ້າໃຫ້ສະດວກສະບາຍຍິ່ງຂຶ້ນ ເຊັ່ນ: ປັດຈຸບັນກໍມີ ການຈ່າຍຜ່ານ”ບາໂຄດ”, ການຈ່າຍຜ່ານບັດເດບິດ/ເຄຣດິດ ແລະ ອື່ນໆ, ທັງນີ້ ກໍຍັງເປັນການປອດໄພ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າ ເງິນເຂົ້າບັນຊີທຸລະກິດຂອງທ່ານແນ່ນອນ.

(ວາລະສານທາເກັດ ສະບັບ 147 ເດືອນຕຸລາ 2018 ໄດ້ທີ່ M-point Mart, Jeffy ແລະ U Express ຫຼື ສອບຖາມຈອງເປັນສະມາຊິກໄດ້ທີ່ເບີ 021 216 666)

Seven recommendations from SME entrepreneurs

 The success of your business depends upon strategy, marketing, and technology

Doing business today means that you will be facing competition, be it direct or otherwise, and risks associated with your successful implementation of your business plan. Successful results in business will indubitably depend on strategy, marketing, and technology but on occasion, we may need some advice in order to overcome certain problems so that we make our business run more smoothly. This issue of Target magazine is therefore summing up some ideas and recommendations from small and medium enterprise (SME) entrepreneurs for you to use, especially advice which is well suited to your business problems, in order to for you to achieve success.

Recommendation 1: Monitor and make yourself a part of the online communities of your customers:

Find out where your customers spend the majority of their time online, which websites they view, and which apps they use. You do not have to appear on each website or be party to every online community but it is important that you are part of one and are able to communicate with your customers therein. This piece of advice may sound easy but it is in fact quite tricky to get right because it is hard to maintain a presence where your customers are because it means that you have to be part of our social communities so that you truly know and understand them. Whatever the case, try to monitor one form of social media so that you are able to communicate with your target group. Facebook, Twitter, and Instagram are among many of the options available to you.

Recommendation 2: Never stop building networks:

Networks are a means of building channels through which you can connect with your customers and build amicable relationships. Joining events is part of building a network in which everybody gets to know one another. In today’s world, doing business requires mutual dependency in order that you and your customers may help each other; for example, the purchase of raw materials and the use of various business services may bring friendly prices from those who you are close to.

Recommendation 3: Never give up – have patience:

Always bear in mind that there is a solution to each and every problem and challenge and we can take pride in being the one to find it so when you come up against a problem, try to analyze it so that you can get to the core thereof, identify where it lies, and work out how to fix it.

Recommendation 4: Everything depends on maintaining a positive attitude and mentality:

As the saying goes, “If you cannot change your circumstances, then change your attitude towards it”, meaning that we have to seek opportunities out of calamity. This extends to being always optimistic. If you can achieve this, you will marvel at the power of positive thinking.

Recommendation 5: Writing the words “Thank you!” by hand can win the hearts and minds of your customers:

Writing things like “Congratulations!” and “Thank you!” by hand, such as “Sincere thanks for using our service”, or “Sincere thanks for having confidence in our goods!”, can make an impression on our customers. The important thing is when you offer special discounts to your customers, you must ensure that they are aware of it and what the original price from which you offered a discount was so that they know that they were given a special discount from you especially for them.

Recommendation 6: When it comes to your customers, think in the long term:

You have to take good care of your customers and build lasting bonds so that they do not only buy from you once. We have to please our customers rather than quibbling or disputing over this and that. The important thing is to speak their language and recommend our goods and services to build up your customer base.

Recommendation 7:

Make payment convenient for your customers:

You must look for methods of payment to enhance customer convenience; for example, these days, payment using bar codes and debit and credit cards and such like are expected. This also ensures security and guarantees that the money will definitely reach your business account.

 

Comments