PPB ປ້າຍໂຄສະນາ ຕາມເສັ້ນທາງໃຫຍ່ຫຼາຍຈຸດທີ່ ໂດດເດັ່ນບໍ່ຄືໃຜ

ຫຼາຍທ່ານອາດຈະສະດຸດຕາກັບປ້າຍໂຄສະນາພາຍໃຕ້ຊື່ PPB ຕາມເສັ້ນທາງໃຫຍ່ຫຼາຍຈຸດທີ່ໂດດເດັ່ນບໍ່ຄືໃຜ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ທີມງານຂອງພວກເຮົາສົນໃຈນໍາສະເໜີເລື່ອງກ່ຽວກັບທຸລະກິດບໍລິການປ້າຍໂຄສະນານີ້ ໂດຍສະເພາະແນວຄິດສໍາຄັນໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດປະເພດນີ້ ທ່າມກາງການແຂ່ງຂັນກັບບໍລິສັດອື່ນ ແລະ ສື່ການຕະຫຼາດອອນໄລ໌ໃນປັດຈຸບັນ.

ປ້າຍໂຄສະນາ PPB ແມ່ນດໍາເນີນງານພາຍໃຕ້ບໍລິສັດ Panyathip Plan B media LaoCompany Limited PPB ຊຶ່ງເປັນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນລະຫວ່າງບໍລິສັດ Panyathip Advertising ປະເທດລາວ ແລະ ບໍລິສັດ Plan B Media ປະເທດໄທຊຶ່ງເປີດຕົວມາໄດ້ເກືອບເຂົ້າສອງປີແລ້ວ ໂດຍມີປ້າຍໂຄສະນາ Billboard ທີ່ຫຼາກຫຼາຍໃນຕົວເມືອງທົ່ວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນອກນັ້ນຍັງມີແຜນຈະຂະຫຍາຍໄປຍັງຕ່າງແຂວງໃນທົ່ວປະເທດ.

ທ່ານນາງ ເລືອງສີຣິ ສະທິຣະກຸລ ຕໍາແໜ່ງ Senior Manager International Business Development ທີ່ໃຫ້ກຽດສໍາພາດກັບທີມງານວາລະສານ ທາເກັດ ຂອງພວກເຮົາວ່າ;   ບໍລິສັດແມ່ນເນັ້ນໜັກຍົກລະດັບປ້າຍໂຄສະນາໃນລາວໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ສະນັ້ນການຕິດຕັ້ງປ້າຍໃນແຕ່ລະຈຸດພວກເຮົາຈຶ່ງຕ້ອງຄໍານຶງເຖິງ ຄວາມງາມຂອງຕົວເມືອງ, ກົດລະບຽບຈະລາຈອນ ແລະ ວັດທະນະທໍາອັນດີງາມຂອງລາວເຮົາພ້ອມ. ເລື່ອງການໃຫ້ບໍລິການພວກແມ່ນເຮົາເນັ້ນໃຫ້ເປັນລະດັບມືອາຊີບ ແລະ ຄຸນະພາບລະດັບສາກົນໂດຍສະເພາະ ການນໍາສະເໜີຄວາມແຕກຕ່າງຂອງການບໍລິການເຊັ່ນ: ມາດຕະຖານຂອງປ້າຍ, ສີສັນ, ຈັກພິມ ແລະ ອື່ນໆ ລວມເຖິງການປະເມີນຜົນພາຍຫຼັງການໃຊ້ປ້າຍໂຄສະນາຂອງພວກເຮົາເຊັ່ນ: ອັດຕາການເບິ່ງເຫັນຂອງລູກຄ້າ ໂດຍຈະເຮັດການວິໄຈຕະຫຼາດ, ລົງພື້ນທີ່ ແລະ ວັດຜົນໃຫ້ລູກຄ້າທຸກໆອາທິດ ຫຼື ທຸກໆເດືອນຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ. ພ້ອມນັ້ນ, ເຮົາຍັງມີທີມງານລົງກວດກາກ່ອນການຕິດຕັ້ງປ້າຍເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ, ແລະ ກໍກວດກາປ້າຍເປັນປະຈໍາ ພາຍຫຼັງທີ່ຕິດຕັ້ງແລ້ວເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມເສຍຫາຍທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນເຊັ່ນ: ປ້າຍຫັກເພ, ໄຟດັບ ແລະ ອື່ນໆເພື່ອສ້ອມແປງໃຫ້ທັນເວລາ.

ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ບໍລິສັດຈະແນໃສ່ລູກຄ້າທີ່ມີກໍາລັງຊື້ກໍຄືລູກຄ້າທີ່ເປັນແບຣນໃຫຍ່ໆຂອງປະເທດລາວກ່ອນ ຫຼື ລູກຄ້າທີ່ເປັນເຄື່ອງໝາຍຂອງສາກົນ ເພື່ອໃຫ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໃນຕະຫຼາດກ່ອນແລ້ວຈຶ່ງຈະຕໍ່ຍອດໄປຍັງລູກຄ້າລະດັບກາງ ແລະ ລະດັບຍ່ອຍ.ຜົນງານໃນປີ 1 ຜ່ານມາເຫັນວ່າພໍໃຈຫຼາຍ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍຍັງຕ້ອງໄດ້ພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງຕື່ມເພື່ອສະໜອງການບໍລິການທີ່ດີທີ່ສຸດໃຫ້ກັບລູກຄ້າ.

ສ່ວນຄວາມສ່ຽງຂອງທຸລະກິດນີ້ແມ່ນຄວາມບໍ່ແນ່ນອນກ່ຽວກັບລະບຽບການຄຸ້ມຄອງທີ່ຕິດພັນກັບການໂຄສະນາປ້າຍຕ່າງໆ ແລະ ການແຂ່ງຂັນກັບບັນດາຄູ່ແຂ່ງຕ່າງໆ. ພ້ອມນັ້ນ, ກົນລະຍຸດການແຂ່ງຂັນທາງທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດຈະບໍ່ໃຊ້ ວິທີການແຂ່ງຂັນທາງດ້ານລາຄາ, ແຕ່ຈະເປັນການແຂ່ງຂັນທາງດ້ານຄຸນະພາບ ແລະ ຕອບໂຈດຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າໃຫ້ເກີດຄວາມພໍໃຈສູງສຸດຜ່ານການໃຫ້ຄໍາປຶກສາວາງແຜນໃນການໃຊ້ສື່ໂຄສະນາລວມເຖິງທາງເລືອກຕ່າງໆເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າຕັດສິນໃຈ
ແທນທີ່ຈະໃຫ້ແຕ່ພຽງບໍລິການເຊົ່າປ້າຍໂຄສະນາເທົ່ານັ້ນ.

ສໍາລັບເປົ້າໝາຍໃນອີກ 5 ປີທາງໜ້າເຮົາຈະຕ້ອງເປັນຜູ້ນໍາການຕະຫຼາດທາງດ້ານສື່ໂຄສະນານອກບ້ານຈາກປະສົບການຂອງບໍລິສັດ Plan B Media ຢູ່ປະເທດໄທແມ່ນ 15 ປີແລ້ວ ແລະປັດຈຸບັນ, ເຮົາກໍຂຶ້ນເປັນເບີໜຶ່ງທາງດ້ານປ້າຍໂຄສະນາ ແລະ ເປັນຈໍ Digital ໃນປະເທດໄທ. ສໍາລັບຢູ່ທີ່ປະເທດລາວເຮົາກໍມີເປົ້າໝາຍແບບນັ້ນຄືກັນ ໂດຍສະເພາະຈະບໍ່ແມ່ນນໍາໜ້າແຕ່ສະເພາະການໃຫ້ບໍລິການປ້າຍ Billboard, ແຕ່ຈະເປັນການບໍລິການໂຄສະນານອກບ້ານໃຫ້ໄດ້ມາຕະຖານສາກົນທີ່ມີ
ຫຼາຍຮູບແບບທົ່ວປະເທດ.ຢາກຝາກເຖິງຜູ້ທີ່ຢາກເຮັດທຸລະກິດວ່າຄວາມຈິງແລ້ວ ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທີ່ມີທ່າແຮງສູງ ທາງດ້ານການຕະຫຼາດ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດ;ແລະ ອີກ 3-5 ປີທາງໜ້າກໍຈະກາຍເປັນປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວ, ຕອນນີ້ກໍເປັນເວລາທີ່ດີໃນການຈະເລີ່ມຕົ້ນການເຮັດທຸລະກິດໃໝ່ໆໃນລາວ, ຢາກຝາກເຖິງລູກຄ້າ ຫຼື ຜູ້ໃດທີ່ສົນໃຈການສ້າງໂຄສະນາໃຫ້ກັບສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການຂອງທ່ານ ເພື່ອເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໃນຕະຫຼາດລາວ; PPB ຈະຄຽງຂ້າງທ່ານເພື່ອກ້າວໄປສູ່ຄວາມສໍາເລັດ.

(ວາລະສານທາເກັດ ສະບັບ 146 ເດືອນກັນຍາ 2018  ສອບຖາມຈອງເປັນສະມາຊິກໄດ້ທີ່ເບີ 021 216 666)

  Panyathip Plan B Media Lao Company Limited (PPB)

PPB billboards scattered around the main roads of an unrivaled quality may have caught your attention, thus sparking interest in our team to present an insight into this advertising service, especially the concept behind it amidst a market full of predatory competitors and online media.

PPB billboards operate under the Panyathip Plan B Media Lao Company Limited (PPB), which is a joint venture between Panyathip Advertising Laos and Plan B Media Thailand and has been in operation for almost two years, using a wide variety of billboards in the city of Vientiane. Furthermore, we shall be looking into its plans for expansion out into the provinces nationwide.

Senior Manager International Business Development Ms. Ruengsiri SATHIRAKUL has given the Target team the honor of an interview:

“Our company has placed great emphasis on upgrading billboards in Laos to meet international standards so when we put up a billboard at a given location, we have to take into consideration the beautification of the city, traffic regulations, and the fine traditional customs of the Lao nation. Our services are aimed at international-level professionalism and quality, which is especially true given the diversity thereof. This comprises a host of factors, such as the standard of our billboards, the color scheme, the printing, and so forth, but it also includes post-use assessments into our billboards as to the viewing rates of customers conducted through market research, onsite evaluation, and the eventual outcome for our customers on a weekly and/or monthly basis according to each customer’s wishes. We therefore have a team to go and check out locations for our billboards so as to ensure safety and we go back to check up on them on a regular basis in order to steer clear of problems such as broken billboards, power cuts, and such like, in order to put them right in time.

The company places paramount priority on our major customers, which include large Lao and international brand-names and logos in order that they may become known on the market before looking after the interests of medium-size and smaller customers. Our first outcome of the year shows that our customers are very satisfied but we still seek to develop and improve further in order to provide the best possible service.

Threats to our business include uncertainty as regards the management regulations and various billboards along with our competitors. Another challenge is our business competition strategies as we do not attempt to compete on prices but rather on quality and customer satisfaction after having advised and discussed plans together, which includes the various options available for them rather than simply renting out advertising space on our billboards.

In five years’ time, we are determined to dominate the domestic media and advertising market with the support of the Plan B Media company in Thailand, which has been in the business now for fifteen years and is the number one option in Thailand for ordinary and digital billboards. Our goal in Laos is no different in that we shall not merely be the leading billboard service at home in Vientiane but provide a diverse array of services throughout the country.

Something I would like to say to businesspeople is that in fact, the Lao PDR is a country with huge potential in terms of both its market and economic growth so in three to five years, it shall have become a developed country so now is the right moment to seize the opportunity and start up new businesses. I would also like to say to our customers and those interested in putting up billboards to advertise their goods and services to become known in the Lao market that PPB will be there for you to advance towards our mutual success”.

 

 

Comments