ສິ່ງທີ່ເຈົ້າຂອງ Brand 2019 ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່

ຖ້າທ່ານຢາກເປັນຜູ້ປະກອບການແນວໜ້າໃນຍຸກນີ້ ກ່ອນອື່ນຕ້ອງລຶບຄວາມຄິດເກົ່າໆ ຫຼືຄວາມເຂົ້າໃຈຕື້ນໆກ່ຽວກັບ Brand ວ່າເປັນພຽງຍີ່ຫໍ້ ຫຼືກາສິນຄ້າ (Logo) ໄປຈາກຫົວ ແລະ ມາທຳຄວາມເຂົ້າໃຈ ໃຫ້ເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມວ່າ Brand ຍັງໝາຍລວມເຖິງ: ຄວາມຮັບຮູ້ ຄວາມຮູ້ສຶກ ຫຼືຄວາມປະທັບໃຈໂດຍລວມຂອງລູກຄ້າ ການຕີຄວາມຄຸນຄ່າ ຂອງສິນຄ້າຫຼືບໍລິການ ທີ່ຍີ່ຫໍ້ (Brand) ນັ້ນໆໄດ້ສ້າງຂຶ້ນ ຜ່ານການໂຄສະນາ ປະສົບການຊົມໃຊ້ ພາບລັກຂອງອົງກອນ ບຸກຄະລາກອນ ແລະອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສິນຄ້າ ແລະບໍລິການ ຂອງຍີ່ຫໍ້ດັ່ງກ່າວ. ສະນັ້ນ, ການສ້າງ Brand ຈຶ່ງຕ້ອງຄິດ ແລະ ວາງແຜນຢ່າງຮອບດ້ານ ເພື່ອຄວາມຍືນຍົງໄລຍະຍາວ ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ສາມາດສ້າງສິນຄ້າ ຫຼືບໍລິໃດໜຶ່ງມາຂາຍໄດ້ກໍຖືວ່າເປັນ Brand ແລ້ວ.

ເຖິງວ່າການເກີດຂຶ້ນຂອງເຕັກໂນໂລຊີນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ບັນດາທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍແລະຂະໜາດກາງ (SMEs) ມີຕົວຕົນຫຼາຍຂຶ້ນ ຫຼືເອີ້ນໄດ້ວ່າ “ໝົດຍຸກປາໃຫຍ່ກິນປານ້ອຍ” ແລ້ວກໍຕາມ, ແຕ່ທ່າມກາງກະແສພາຍຸຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຂອງຍຸກດິຈິຕອນ ກໍເກີດສິ່ງທ້າທາຍໃໝ່ໆໃຫ້ກັບທຸລະກິດທຸກໆຂະໜາດ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ອັບເດດ ຮຽນຮູ້ ແລະປັບຕົວຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ໂດຍສະເພາະຜູ້ປະກອບການໜ້າໃໝ່. ມື້ນີ້ວາລະສານທາເກັດເຮົາ ຈຶ່ງໄດ້ຍົກເອົາແນວໂນ້ມ ຫຼື Trend ໃໝ່ໆ ໃນການສ້າງ Brand ມາອັບເດດຄວາມຮູ້ໃຫ້ກັບທ່ານຜູ້ອ່ານດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

  1. ປານ້ອຍ (SMEs) ໄດ້ປຽບ ແລະ ມີໂອກາດໃນການສ້າງແບຣນ. ເຊິ່ງປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ວ່າ ໃນຍຸກດິຈິຕ໋ອນ (Digital age) ຈະເຂົ້າມາມີບົດບາດສູງໃນ ການສ້າງແບຣນ. ເນື່ອງຈາກກ່ອນໜ້ານີ້ຜູ້ປະກອບການ SMEs ບໍ່ໄດ້ມີເວທີໃນການແຈ້ງເກີດ ເພາະການຈະສ້າງແບຣນ ໃຫ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກນັ້ນ ແມ່ນຕ້ອງໃຊ້ງົບປະມານສູງໃນການຊື້ພື້ນທີ່ສື່ໂຄສະນາ ແລະ ມີທາງເລືອກໜ້ອຍ ເປັນເພາະສື່ຮູບແບບເກົ່າເອີ້ນວ່າ Traditional Media ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ ແລະ ເຂົ້າເຖິງເປົ້າໝາຍໄດ້ດີມີລາຄາແພງ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນປີ 2019 ຜູ້ປະກອບການໃດທີ່ມີກຸ່ມເປົ້າໝາຍຊັດເຈນ, ມີເອກະລັກຂອງແບຣນທີ່ໂດດເດັ່ນ ແລະ ຮູ້ຈັກໃຊ້ສື່ Digital age ເປັນຊ່ອງທາງໃນການສື່ສານ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ແບຣນສິນຄ້າຕົນເອງຖືກໃຈລູກຄ້າໄດ້ງ່າຍ.

2. Functional Branding Vs Emotional Branding: ການຊື້ສິນຄ້າ ຫຼື ການບໍລິການ ໃນປັດຈຸບັນນີ້, ລູກຄ້າແມ່ນມັກຈະຕັດສິນໃຈຊື້ຍ້ອນ ອາລົມຄວາມຮູ້ສຶກຫຼາຍກວ່າ ການໃຊ້ເຫດຜົນເປັນຫຼັກ. ສິນຄ້າທີ່ຫຼິ້ນກັບຄວາມຮູ້ສຶກກັບລູກຄ້າໄດ້ ໂດຍສະເພາະເປັນສິນຄ້າທີ່ມີລາຄາສູງ ຫຼື ແບຣນແນມ ຈຶ່ງເປັນສິນຄ້າທີ່ຜູ້ບໍລິໂພກຍອມຈົກເງິນຈ່າຍເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມາເປັນເຈົ້າຂອງ ຫຼາຍກວ່າການເບິ່ງຄຸນຄ່າດ້ານປະໂຫຍດຊົມໃຊ້. ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າເຈົ້າຂອງ ແບຣນເຂົ້າໃຈໃນເລື່ອງ Emotional Branding ການສື່ສານກັບລູກຄ້າຕໍ່ຈາກນີ້ຈະເປັນການເວົ້າວ່າ ສິນຄ້າໃຊ້ແລ້ວ ຈະຮູ້ສຶກແບບໃດ? ສ້າງຄວາມພາກພູມໃຈແນວໃດ? ຫຼາຍກວ່າທີ່ຈະມາບອກວ່າສິນຄ້າດີແບບໃດ? ເຊິ່ງເປັນເລື່ອງຂອງ Functional Branding ຜູ້ປະກອບການ ກໍຈະບໍ່ຕ້ອງພົບກັບການແຂ່ງຂັນດ້ານລາຄາ ເພື່ອຍາດເອົາສ່ວນແບ່ງຂອງຕະຫຼາດອີກຕໍ່ໄປ.

3. Story Telling Vs Story Doing: ມີຫຼາຍໆຜູ້ປະກອບການມັກຈະມີເລື່ອງເລົ່າກ່ຽວກັບແບຣນຕົນເອງໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກໄດ້ຮັບຮູ້ ເພື່ອໃຫ້ເກີດຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະເປັນທີ່ຈື່ຈຳ ລົງທ້າຍດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈຢາກໃຫ້ເກີດຜົນຮັບຫຍັງແດ່ເພື່ອຜູ້ບໍລິໂພກ ຜ່ານການຊົມໃຊ້ສິນຄ້າ ແລະບໍລິການຂອງຍີ່ຫໍ້ ໂດຍຖ່າຍທອດຜ່ານ ສະໂລແກນ ຫຼື ຄຳເວົ້າຂອງການໂຄສະນາທີ່ຈັບໃຈ ຫຼື ເປັນຄຳໝັ້ນສັນຍາລ່ວງໜ້າ (Promise in advance) ຂອງຍີ່ຫໍ້. ແຕ່ບາງຄັ້ງຊ້ຳພັດບໍ່ສອດຄ່ອງຫຼື ບໍ່ໄດ້ສ້າງປະສົບການນັ້ນໆໃຫ້ເກີດກັບລູກຄ້າຢ່າງແທ້ຈິງ (Brand Experience). ສະນັ້ນ, ແບຣນໃນປີ 2019 ຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດໃນສິ່ງທີ່ໄດ້ເວົ້າ ຫຼືໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາລ່ວງໜ້າໄວ້ ຫຼື ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ຫຼາຍກວ່າທີ່ໄດ້ສັນຍາໄວ້ ຈຶ່ງຈະເປັນແບຣນທີ່ສາມາດຄອບຄອງຫົວໃຈລູກຄ້າໄວ້ໄດ້.

4. ການສື່ສານແບຣນຕ້ອງເນັ້ນເປົ້າໝາຍທີ່ເຈາະຈົງຫຼາຍຂຶ້ນ: ດ້ວຍແນວໂນ້ມພຶດຕິກໍາຂອງລູກຄ້າມີການປ່ຽນແປງໃນສັງຄົມເມືອງ, ຄອບຄົວຂະຫຍາຍໜ້ອຍລົງ ປ່ຽນເປັນຄອບຄົວດ່ຽວ, ພຶດຕິກໍາຜູ້ບໍລິໂພກໃນການຊື້ສິນຄ້າ ຫຼື ບໍລິການຈຶ່ງມີການປ່ຽນແປງໄປເຊັ່ນກັນ, ການສື່ສານແບຣນແບບຫວ່ານແຫ ໃຫ້ສິນຄ້າປະເພດດຽວໃຊ້ໄດ້ຜົນກັບລູກຄ້າທຸກປະເພດ ຈຶ່ງຫຼ້າຫຼັງ ແລະບໍ່ຖືກຕ້ອງອີກຕໍ່ໄປ. ການສື່ສານແບຣນໃນຍຸກປັດຈຸບັນ ຈຶ່ງຕ້ອງສື່ສານກັບລູກຄ້າທີ່ໃຊ້ສິນຄ້າແທ້ໆ ເຈາະຈົງໃຫ້ແຄບລົງ ຫຼືເປັນ Niche Market ຫຼາຍຂຶ້ນ. ເພາະລູກຄ້າແຕ່ລະກຸ່ມຈະມີພຶດຕິກໍາການໃຊ້ຊີວິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຖ້າຜູ້ປະກອບການທີ່ຍັງບໍ່ປັບຕົວ ສະໜອງເລື່ອງດຽວ ຫຼື ສິນຄ້າດຽວກັນກັບທຸກກຸ່ມ ກໍອາດຈະພົບກັບທາງຕັນ ຖ້າຄູ່ແຂ່ງສາມາດປັບຕົວໄດ້ໄວກວ່າ.

5. Digital Media Vs Traditional Media: ໃນຍຸກທີ່ດິຈິຕ໋ອນ ມີອິດທິພົນ ແລະ ບົດບາດທີ່ສຸດໃນຕອນນີ້ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຂອງແບຣນສິນຄ້າຫຼາຍໆແບຣນ ລົງທຶນ ແລະ ເນັ້ນໜັກໄປທາງດິຈິຕ໋ອນ ຫຼື Social Media ພຽງຢ່າງດຽວ ອາດຈະບໍ່ສົນໃຈໃນສື່ອື່ນແບບເກົ່າທີ່ສາມາດໃຊ້ເປັນເຄື່ອງມີໃນການສື່ສານການຕະຫຼາດໄດ້ເປັນຢ່າງດີເຊັ່ນ: Personal Selling ການຂາຍຜ່ານບຸກຄົນທີ່ຍັງສາມາດໃຊ້ໄດ້ດີກັບສິນຄ້າ ທີ່ຕ້ອງການອະທິບາຍຂະຫຍາຍຄວາມຫຼາຍ ຫຼື ການໂຄສະນາຜ່ານຂໍ້ມູນໃນສິ່ງທີ່ຫຸ້ມຫໍ່ ທີ່ບອກເລົ່າເລື່ອງລາວຂອງສິນຄ້າໄດ້ຄົບຖ້ວນດ້ ແລະ ຍັງປະສົມປະສານລະຫວ່າງສື່ຍຸກກ່ອນ ແລະ ສື່ດິຈິຕ໋ອນໄດ້ ໝາຍຄວາມວ່າຖ້າຫາກກ່ອງຫຸ້ມຫໍ່ສາມາດມີ QR Code ຕິດໃສ່ນຳ ກໍຊ່ວຍໃຫ້ລູກຄ້າເຊື່ອມໂຍງຫາຂໍ້ມູນສິນຄ້າໃນເວັບໄຊ້ ຫຼື ໜ້າເພສໄດ້ເລີຍນັ້ນເອງ, ເຈົ້າຂອງແບຣນຈຶ່ງຄວນໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກສື່ທັງສອງປະເພດໃຫ້ປະສົມປະສານກັນ ດີກວ່າຈະໃຊ້ພຽງຮູບແບບດຽວ ໃນການໂຄສະນາ.

6. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມຈະຊ່ວຍໃຫ້ແບຣນເຕີບໂຕຢ່າງຍືນຍົງ: ຍຸກນີ້ເປັນຍຸກຂອງຄົນດີ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຕອບຮັບທີ່ດີຈາກຄົນໃນສັງຄົມ ສະນັ້ນ ຜູ້ປະກອບການຕ້ອງໄດ້ຄຳນຶງເຖິງ “ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ” ຖ້າຢາກໃຫ້ແບຣນຂອງທ່ານ ສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ໄວ້ວາງໃຈ ແລະເຂົ້າໄປຢູ່ໃນຫົວໃຈຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ. ຕົວຢ່າງ: ໂຄງການ Bike for Her ປັ່ນລົດຖີບເພື່ອການກຸສົນ ຢຸດຄວາາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ຂອງ ວາລະສານຂວັນໃຈ ເຊິ່ງຈະນຳລາຍໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອສູນໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍ ຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ,

(ວາລະສານທາເກັດ ສະບັບ 147 ເດືອນຕຸລາ 2018  ສອບຖາມຈອງເປັນສະມາຊິກໄດ້ທີ່ເບີ 021 216 666)

Things for brand owners to focus on for 2019

In today’s world, if you want to be a leading entrepreneur, you first need to rid yourself of all your old ideas and shallow understanding that a brand is simply a logo and gain a deeper understanding that a ‘brand’ includes recognition, emotions, and general impressions about a product or service and how it is interpreted in terms of value, which is something which has to be built up through advertising, customer experience, and the main image of an organization and its personnel with respect to the product or service. Building a brand therefore requires extensive thought and planning for it to maintain its presence in the long-term. Just providing a given product or service does not make it a brand.

Despite the fact that the rise of technology will provide small and medium-sized enterprises (SMEs) with a more prominent presence in this dog-eat-dog world, amidst the maelstrom of the digital age, new challenges have arisen for businesses of all sizes so they have to modernize, learn, and adapt constantly, especially start-ups. Today, Target magazine is therefore going to give some examples of new trends in brand building to keep you updated:

  1. SMEs have an advantage and the opportunity to build a brand. We cannot escape the fact that in this digital age, technology will play a large role in building a brand as in the past, entrepreneurs did not have a platform on which to get the word out about themselves because building a well-known brand by purchasing advertising space was phenomenally expensive and there were few options to choose from as it was all done through popular traditional media and gaining access to our target market properly was expensive. In 2019, however, an entrepreneur will have clear target groups and an eye-catching style of brand and be aware of the communication channels available to them in the digital age, thus attracting customers to their product brand more easily.
  2. Functional branding vs. emotional branding: These days, customers tend to decide to purchase a product based on their feeling towards more than applying logic to such decisions. A product which can manipulate the emotions of a customer, especially with expensive or brand-name products, will make the customer willing to pay the price because they want to own the product more than considering its value and usefulness. If a brand owner understands emotional branding, what their communications to their customers will make them feel about something they have used before, and how it gives them self-esteem rather than thinking what is good about the product, which is referred to as “functional branding” they will no longer have to compete on price in order to seize a greater market share.
  3. Story telling vs. story doing: Many entrepreneurs like to tell stories to customers about their brand to keep them informed so that a feeling is elicited and so that it is memorable. In the end, we want to concentrate hard on the outcomes which will lead to the customer using the product or service of our brand, which can be achieved through slogans or promises in advance about the brand but these can sometimes create a sense of inconsistency and fail to evoke a true brand experience in the customer. In 2019, it shall therefore be necessary to exceed our words and advance promises so that the brand can win the hearts and minds of customers.
  4. Brand communication must place greater emphasis on specific targets: Given the behavioral trend among customers, where changes are taking place in urban society, moving from extended to nuclear families, consumer behavior concerning the purchase of goods and services is also changing and truly implanting our brand into a specific type of customer is more effective than aiming to do so for customers of all types, which will prove ineffective later on down the line. Communications of our brand in today’s world must therefore be narrowed down and specifically target customers who truly use this kind of product or aim for niche markets because each customer group has their own lifestyle and they are different. If an entrepreneur fails to adapt and is stuck in their old ways or tries to market a single product to all customer groups, they will find themselves left behind if their competitors are able to adapt faster.
  5. Digital media vs. traditional media: The digital age now has had a gigantic influence and role so many product brand owners are investing in and emphasizing social media alone and may lack interest in traditional media as social media can be an excellent marketing tool, an example being personal selling. Personal selling which can still be used effectively with products for which a longer description is needed or for advertising information about packaging which tells the story about the product in full, and combining traditional with digital media means that if it is not possible to put a QR code onto the packaging, it can help the customer gain access to information about the product from a website or Facebook page. Brand owners should make use of both types of media together rather than sticking to a single format for their advertising.
  6. Social responsibility helps brands grow and stay strong: This is an age of ‘good doers’ who want to be accepted positively in society. Entrepreneurs must therefore bear social responsibility in mind if they want to make their brand credible, seem reliable, and instill it in the hearts and minds of consumers. For example, the Kuanjai’s Bike For Her charity bike ride project prevents violence against women and uses the revenue earned to help centers which provide counseling for women and children who are victims of violence.

 

 

 

Comments