Magazine

9 ເຄັດລັບຂອງສະໝອງຄົນຮັ່ງ

ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ອ່ານທີ່ຄິດຮອດຄິດເຖິງ, ມາພົບກັບບົດຄວາມຂອງຄູເຊັ່ງອີກຄັ້ງ. ທີ່ຜ່ານມາຄູເຊັ່ງໄດ້ອ່ານປຶ້ມກ່ຽວກັບການພັດທະນາຕົນເອງ, ຄວາມສໍາເລັດ ແລະ ການສ້າງຄວາມມັ່ງຄັ່ງຮັ່ງມີຫຼາຍກ່ວາ 100 ຫົວ. ຄູເຊັ່ງຢາກເອົາປະສົບການຈາກການອ່ານປຶ້ມນີ້ມາສະຫຼຸບເປັນ 9 ເຄັດລັບຂອງສະໝອງຄົນລວຍ ຫຼື ສະໝອງຄົນທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດມາເລົ່າສູ່ບັນດາທ່ານຟັງຢ່າງເປີດເຜີຍ ແລະ ຕົງໄປຕົງມາ. ບັນດາທ່ານເຄີຍສັງເກດຄືດັ່ງຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ວ່າຢູ່ໃນໂລກນີ້ແມ່ນມີຄົນຢູ່ 2 ປະເພດຄື: ປະເພດທີ່ໜຶ່ງຄືຄົນທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຢ່າງລົ້ນເຫຼືອ ແລະ ກາຍເປັນມະຫາເສດຖີທີ່ມີຊັບສົມບັດມະຫາສານໃນຊີວິດ. ປະເພດທີ່ສອງຄືຄົນທີ່ປະສົບຄວາມລົ້ມເຫຼວ, ບໍ່ກ້າລົງມືເຮັດຫຍັງຈັກຢ່າງ ແລະ ມີສະຖານະເປັນຄົນທຸກທີ່ຄິດລົບໄປຈົນສິ້ນລົມຫາຍໃຈ. ພ້ອມດຽວກັນກໍຍັງມີຫຼາຍຄົນທີ່ຢູ່ໃນໂລກນີ້, ໄດ້ເງິນເດືອນສູງໆ, ມີລາຍໄດ້ດີໆຈາກການເຮັດທຸລະກິດ, ຈາກການຄ້າຂາຍ, ແຕ່ລາຍຈ່າຍພັດສູງ, ແຕ່ລະເດືອນໃຊ້ຈ່າຍຟຸມເຟືອຍ, ລາຍຈ່າຍຫຼາຍກວ່າລາຍຮັບ, ທ່ານເຄີຍມີປະສົບການແບບນີ້ມາກ່ອນບໍ່? ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ມັນເກີດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ຄວາມຄິດ (Mindset) ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງມະນຸດເຮົານັ້ນເອງ, ເວລາທີ່ເກີດຄວາມຄິດ, ມັນກໍ່ໃຫ້ເກີດການກະທໍາ, ເວລາເກີດການກະທໍາມັນຈະນຳໄປສູ່ຜົນຮັບນັ້ນເອງ. ຄວາມຄິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນນີ້ຂ້າພະເຈົ້າໝາຍເຖິງສະໝອງຂອງຄົນເຮົາໃນການຄົ້ນຄິດ ແລະ ຈິນຕະນາການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ບົດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຈະມາເວົ້າເຖິງ 9 ເຄັດລັບຂອງສະໝອງຄົນລວຍໃນການສ້າງຄວາມສໍາເລັດ ແລະ ຄວາມມັ່ງຄັ່ງຮັ່ງມີແຫ່ງຊີວິດ. ເຄັດລັບທີ່ 1: ສະໝອງຄົນລວຍຈະມັກຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນ ແລະ ຊື່ນຊົມຜູ້ອື່ນອອກມາຈາກໃຈຈິງ. ເຖິງຈະເປັນເລື່ອງທີ່ເລັກໆນ້ອຍໆກໍຕາມ, ພວກເຂົາຈະຊອກຫາຄໍາເວົ້າທີ່ດູດດື່ມກິນໃຈ ແລະ ຄໍາເວົ້າທີ່ໃຫ້ພະລັງ, ມາເວົ້າຍ້ອງຍໍແຕ່ຈຸດດີໆ ແລະ ໃຫ້ກໍາລັງໃຈຜູ້ຄົນທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງໄດ້ສະເໝີ. ກົງກັນຂ້າມສະໝອງຄົນທຸກຈະມັກຊຸບຊິບ, ...

Read More »

ການຮັກໃນສິ່ງທີ່ເຮັດ ແລະ ການອົດທົນປະຕິບັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ (Passion and Craftsman)

“ທັດສະນະຄະຕິ” ຖືເປັນປັດໄຈສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງທີ່ຈະກ້າວໄປສູ່ຜົນສຳເລັດ ທັດສະນະຄະຕິບວກ ຍ່ອມສົ່ງຜົນທີ່ດີກວ່າ ແກ່ການບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້. ໃນບົດຄວາມນີ້ ຜູ້ຂຽນຈຶ່ງຂໍນຳສະເໜີແນວຄວາມຄິດຂອງສອງທັດສະນະຄື (1) ສິ່ງທີ່ທ່ານອາດເຄີຍໄດ້ຍິນເລື້ອຍໆ ກໍຄື Passion ຫຼື ການຮັກໃນສິ່ງທີ່ເຮັດ ແລະ (2) ທີ່ທ່ານອາດຈະບໍ່ຄຸ້ນຫູ ກໍຄື Craftsman ຫຼື ການອົດທົນປະຕິບັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ເພື່ອໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມກ່ຽວເນື່ອງຂອງທັງສອງທັດສະນະຄະຕິນັ້ນຫຼາຍຂຶ້ນ. ການຮັກໃນສິ່ງທີ່ເຮັດ (Passion) ໝາຍເຖິງ ການສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກທາງອາລົມທີ່ແຮງກ້າຕໍ່ ສິ່ງທີ່ທ່ານສົນໃຈ ຫຼື ຄວາມເຕັມໃຈທີ່ຈະຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມລຳບາກເພື່ອສິ່ງທີ່ຮັກ ເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ຕົວເອງເກີດມີຄວາມສຸກ. ຄົນເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງມີທັດສະນະຄະຕິນີ້ເປັນພື້ນຖານໃນການເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ສືບຕໍ່ເຮັດກິດຈະກຳທຸກຢ່າງ ຍ້ອນວ່າ ການທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນເຮັດສິ່ງໃດໜຶ່ງນັ້ນ ນອກຈາກຄວາມສົນໃຈແລ້ວ ທ່ານຍັງຕ້ອງມີຄວາມຮັກ ແລະ ຄວາມປາດຖະໜາທີ່ຈະເຮັດສິ່ງນັ້ນໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ແລະ ເພື່ອເຕີມເຕັມຄວາມສຸກທາງໃຈ. ການຮັກໃນສິ່ງທີ່ເຮັດ ຈຶ່ງຖືືເປັນປັດໄຈໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນໃນການຂັບເຄື່ອນ ແລະ ເປັນແຮງຜັກດັນໃຫ້ເກີດມີການລົງມື ເຮັດຕົວຈິງ, ເກີດມີຄວາມຄິດສ້າງສັນ ແລະ ມີການພັດທະນາຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ. ຫາກທ່ານມີຄວາມຮັກຕໍ່ທຸລະກິດ ທີ່ທ່ານເຮັດຢ່າງແຮງກ້າ ທ່ານຈະບໍ່ຍອມແພ້ຕໍ່ບັນຫາຕ່າງໆ, ພ້ອມທີ່ຈະຄິດຫາທາງແກ້ໄຂ ແລະ ຕໍ່ສູ້ ເພື່ອໃຫ້ ບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້ ບໍ່ວ່າຕ້ອງພົບຄວາມລຳບາກ, ຄວາມກົດດັນ ແລະ ຄວາມຫຼົ້ມເຫຼວຫຼາຍຄັ້ງ ...

Read More »

ພະນັກງານ ທຸກຄົນມີສິດໄດ້ຮັບ ໂບນັດ ຫຼື ບໍ່?

ໂບນັດ ຫຼື ເງິນເດືອນ (ເດືອນທີ 13) ນັ້ນຖືເປັນສິ່ງທີ່ມີຄຸນຄ່າທີ່ສຸດ ສໍາລັບ ພະນັກງານເອກະຊົນ ເຊິ່ງເປັນສິ່ງທີ່ສ້າງແຮງຈູງໃຈໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານ ໃນການຜະລິດຜົນງານດີໆໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ ບໍ່ວ່າຈະເຮັດວຽກໜັກ ຫຼື ເບົາ, ເຮັດວຽກແຕ່ເຊົ້າຈົນຮອດຄໍ່າ. ອີກຢ່າງໜຶ່ງ ຖ້າຫາກ ເປັນພະນັກງານ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບສະຫວັດດີການຫຍັງຫຼາຍ ຈາກ ບໍລິສັດແລ້ວ, ໂບນັດ ອາດເປັນສິ່ງດຽວ ທີ່ີຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນ ໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂອງ ພະນັກງານ. ແຕ່ຄໍາຖາມມີຢູ່ວ່າ ບໍລິສັດ ຕ້ອງຈ່າຍໂບນັດ ຫຼື ເງິນເດືອນ (ເດືອນທີ 13) ໃຫ້ແກ່ ພັກນັກງານ ຫຼື ບໍ່? ຄໍາຕອບ ກະຄືວ່າ ຕ້ອງຈ່າຍ ຖ້າຫາກ ກໍານົດໄວ້ໃນ ສັນຍາຈ້າງ ຫຼືສັນຍາແຮງງານ. ໃນປັດຈຸບັນ ຍັງບໍ່ທັນມີກົດໝາຍ ຫຼື ລະບຽບການໃດ ທີ່ກໍານົດສະເພາະໃຫ້ ບໍລິສັດ  ຕ້ອງຈ່າຍ ໂບນັດ ໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານ ຍົກເວັ້ນແຕ່ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ໃນ ...

Read More »

ທ່ານ ໂອໄດ ສຸດາພອນ ກໍາມະການສູນກາງພັກ,ເລຂາພັກແຂວງ,ເຈົ້າແຂວງໆຄໍາມ່ວນ

ສະບັບປິດທ້າຍປີ 2019 ພວກເຮົາໄດ້ຮັບກຽດສໍາພາດທ່ານ ໂອໄດ ສຸດາພອນ ກໍາມະການສູນກາງພັກ,ເລຂາພັກແຂວງ,ເຈົ້າແຂວງໆຄໍາມ່ວນ ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ເຖິງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໂດຍລວມຂອງແຂວງ ພ້ອມທັງວິໄສທັດ ແລະ ການແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆເພື່ອເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາຂອງແຂວງບັນລຸຜົນໄປຕາມທິດທາງ ແລະ ຄາດໝາຍຕັ້ງໄວ້ , ທັງເປັນການດຶງດູູດການລົງທຶນຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ການພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ-ສັງ​ຄົມ ຂອງ​ແຂວງ​ມີ​ບາດ​ກ້າວ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ​ແນວ​ໃດ? ສິ່ງ​ພົ້ນ​ເດັ່ນ ແລະ ເປັນ​ທ່າ​ແຮງ​ຂອງ​ແຂວງ​ມີ​ດ້ານ​ໃດ​ແດ່? ຍຸດ​ທະ​ສາດ ແລະ ວິ​ໄສ​ທັດ ຂອງ​ແຂວງ​ວາງເປົ້າ​ໝາຍ​ໄວ້​ແນວ​ໃດ? ຂົວມິດຕະພາບ ລາວ-ໄທ ແຫ່ງທີ 3 ສົ່ງຜົນດ້ານໃດແດ່ ຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງແຂວງ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ? ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ ​ສຳ​ລັບການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຂອງ​ແຂວງ ​ທ່ານ​ຄິດ​ວ່າ​ມີ​ບັນ​ຫາ​ໃດ​ແດ່? ທ່າ​ນວາງ​ທິດ​ທາງ​ແກ້​ໄຂ​ແນວ​ໃດ? (ລາຍລະອຽດການສຳພາດເພີ່ມຕື່ມສາມາດຊອກອ່ານໄດ້ໃນວາລະສານທາເກັດ ສະບັບ 161 ເດືອນທັນວາ 2019 ໄດ້ທີ ສຳນັກງານຫ້ອງການພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ຫ້ອງສະໝຸດ, ຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານກາເຟ, ຮ້ານ kaogee cafe ແລະ ຫຼາຍໆບ່ອນໃນນະຄອນຫຼວງ ຫຼື ສອບຖາມຈອງເປັນສະມາຊິກໄດ້ທີ່ເບີ 021 216 666) For ...

Read More »

ຍຸກ 5.0 ກຳລັງມາ ກຽມຕ້ອນຮັບນະວັດຕະກຳໃໝ່ໆ!!!

ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳເກີດຂຶ້ນ, ຖືກພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຢ່າງໄວວາຈາກສັງຄົມ, ເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງຢ່າງກ້າວກະໂດດຂັ້ນ ທັງໃນໂລກທຸລະກິດ ແລະ ການດໍາລົງຊີວິດປະຈຳວັນຂອງຄົນໃນສັງຄົມ ຈົນເອີ້ນໄດ້ວ່າ: ເຕັກໂນໂລຊີ ຖືກສ້າງຂຶ້ນມາເພື່ອປ່ຽນໂລກ. ແຕ່ໃນການປ່ຽນໂລກຂອງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳນັ້ນ ກໍມາພ້ອມກັບດ້ານບວກ ແລະ ດ້ານລົບ, ຄວາມສະດວກສະດວກບາຍທີ່ຜູ້ຊົມໃຊ້ຕ້ອງໄດ້ຮຽນຮູ້ ທີ່ຈະນຳມາໃຊ້ຢ່າງສ້າງສັນ. ດັ່ງທີ່ ທ່ານ ບີຍອນ ທາລ ແຊນເບີກ ຫົວໜ້າສູນວິໄຈ ເທເລນອນ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ເຖິງວ່າເຕັກໂນໂລຊີຈະກ້າວໜ້າພຽງໃດ ຄົນໃນສັງຄົມກໍຕ້ອງກັບມາພິຈາລະນາເຖິງຫຼັກປະກັນ ຕໍ່ການໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ຢ່າງປອດໄພ, ສະຫຼາດ ແລະ ສ້າງສັນ” ໃນປີນີ້ຈຶ່ງອາດຈະເກີດການປ່ຽນແປງຂອງເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ມີຢູ່ໃຫ້ເໝາະສົມ ແລະ ແທດເໝາະຫຼາຍຂຶ້ນ! ສະນັ້ນ ວາລະສານທາເກັດຈຶ່ງໄດ້ນຳເອົາ ນະວັດຕະກຳທີ່ອາດຈະເປັນປະກົດການສໍາຄັນ ທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນຍຸກ 5.0 ນີ້ ມານໍາສະເໜີໃຫ້ກັບທ່ານຜູ້ອ່ານ!!! Deep fake ຈະກະຈາຍຕົວຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນປີທີ່ຜ່ານມາ ປະເດັນການໃຊ້ປະໂຫຍດທາງລົບຂອງ Social Media ແລະ AI ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ Deep fake ...

Read More »

Tagline ແມ່ນຫຍັງ? ສໍາຄັນແນວໃດ?

ສະບາຍດີ ທ່ານຜູ້ອ່ານວາລະສານທາເກັດ ມື້ນີ້ຄໍລຳ Marketing & Branding ຂອງພວກເຮົາ ຈະມາໄຂຂໍ້ສົງໄສຂອງຫຼາຍໆຄົນ ກ່ຽວກັບຄວາມແຕກຕ່າງ ແລະ ວິທີການນຳໃຊ້ຄຳຂວັນທາງການຕະຫຼາດທີ່ເອີ້ນວ່າ: Slogan ແລະ Tagline ທີ່ມັກຖືກໃຊ້ຢ່າງສັບສົນ ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ສົ່ງຜົນໃຫ້ ບໍ່ເກີດປະໂຫຍດໃນການໂຄສະນາຍີ່ຫໍ້ສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການເທົ່າທີ່ຄວນ. ກ່ອນອື່ນເຮົາຕ້ອງທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ອນວ່າ Tagline ນັ້ນຈະມີຄວາມຄ້າຍໆກັນກັບ Slogan ແຕ່ບໍ່ແມ່ນອັນດຽວກັນ, ເວົ້າໃຫ້ເຂົ້າໃຈງ່າຍໆ ຄື: Slogan ສ່ວນຫຼາຍມັກຈະຖືກນໍາໄປໃຊ້ກັບສິນຄ້າ, ຜະລິດຕະພັນ, ບໍລິການ ຫຼື ກິດຈະກຳເພື່ອກະຕຸ້ນການຕະຫຼາດ (campaign) ຫຼື “ໂປຣໂມຊັ່ນ” ໃນໄລຍະໃດໜຶ່ງ ໃຫ້ໜ້າສົນໃຈຂຶ້ນ ຈະເປັນຄໍາເວົ້າສັ້ນໆ ເຮັດໃຫ້ຄົນທົ່ວໄປສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ງ່າຍໆ ເຊິ່ງສາມາດປ່ຽນແປງ, ແກ້ໄຂໄດ້ຕາມຄວາມເໝາະສົມ. ເຊິ່ງຕ່າງກັບ Tagline ກໍຄື Tagline ຈະຖືກໃຊ້ຢ່າງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ ບໍ່ປ່ຽນແປງສໍາລັບອົງກອນ ຫຼື ບໍລິສັດ ເປັນຄໍາເວົ້າກະທັດຮັດ ແລະ ບົ່ງບອກວ່າບໍລິສັດນັ້ນກ່ຽວກັບຫຍັງ ຫຼື ເຮັດຫຍັງ ເພື່ອໃຜ ພາຍໃນປະໂຫຍກດຽວ ຫຼື ຫາກຈະໃຫ້ດີ Tageline ...

Read More »

Digital Transformation ການປ່ຽນແປງໃໝ່ທີ່ມາພ້ອມໂອກາດ!!!

ເມື່ອເວົ້າເຖິງ ການປະຕິວັດອຸດສາກະກໍາ ແລະ ການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີ ນັ້ນ ຫຼາຍທ່ານກໍຈະຮູ້ດີແລ້ວວ່າ ມັນໄດ້ເກີດຂຶ້ນມາຫຼາຍຍຸກຫຼາຍສະໄໝແລ້ວ ແລະ ທຸກຄັ້ງທີ່ມີການປະຕິວັດ ກໍສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງທີ່ສ້າງທັງໂອກາດ ແລະ ຜົນກະທົບ ໃນວົງການທຸລະກິດຢ່າງກວ້າງຂວາງ ນັບຕັ້ງແຕ່ລະດັບອົງກອນ ໄປຈົນເຖິງລະດັບປະເທດ… ເມື່ອຢ້ອນກັບໄປໃນຍຸກ 1.0 ທີ່ມີການປະຕິວັດອຸສາຫະກໍາ ໂດຍມີການນໍາເອົາເຄື່ອງຈັກອາຍນໍ້າມາໃຊ້ແທນແຮງງານຄົນ ແລະ ຜູ້ນໍາໃນການປ່ຽນແປງນີ້ຄື “ປະເທດອັງກິດ” ທີ່ເປັນມະຫາອໍານາດໃນສະໄໝນັ້ນ; ການປະຕິວັດອຸດສາຫະກໍາຍຸກ 2.0 ມີການປ່ຽນແປງການຜະລິດ ໃຫ້ໄດ້ຈຳນວນຫຼາຍ “Mass Production” ມີເຄື່ອງຈັກ ແລະ ລະບົບສາຍພານຈາກພະລັງງານໄຟຟ້າ ເຮັດໃຫ້ໂຮງງານ ສາມາດຜະລິດສິນຄ້າໄດ້ຈໍານວນຫຼາຍຂຶ້ນໃນລາຄາທີ່ຖືກລົງ ແລະ ຜູ້ນໍາກໍຄື “ສະຫະລັດອາເມຣິກາ” ທີ່ສາມາດກອບໂກຍລາຍໄດ້ເປັນຈໍານວນມະຫາສານ; ອຸດສາຫະກໍາຍຸກ 3.0 ມີການນໍາເອົາລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກ, ຄອມພິວເຕີ, ຫຸ່ນຍົນ ແລະ ເຄື່ອງຈັກອັດຕະໂນມັດ ມາຊ່ວຍໃຫ້ການຜະລິດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ ຜູ້ນໍາໃນການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຂະບວນການເຫຼົ່ານີ້ກໍຄື “ປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ” ທີ່ສາມາດຂະຫຍາຍຮາກຖານການຜະລິດໄປຫຼາຍປະເທດທົ່ວໂລກ… ມາເຖິງຍຸກນີ້ ທີ່ຖືກເອີ້ນວ່າເປັນຍຸກ 4.0 ທີ່ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາ ແລະ ຮຸນແຮງ ດ້ວຍການນໍາເອົາ ເຕັກໂນໂລຊີ ...

Read More »

ຈາກອາຊີບກໍາມະກອນ… ກາຍເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ..

ເມື່ອເອີ່ຍເຖິງທ່ານ ເກຍ ອູ໊ສິດທິເດດ ຫຼື “ເຮຍເກຍ” ຫຼາຍທ່ານຄົງຮູ້ຈັກດີ ໂດຍສະເພາະກໍແມ່ນປະຊາຊົນໃນບ້ານ ຄໍາປ່າແໜ ແລະ ບ້ານ ປ່າກ້ວຍ ເມືອງຈໍາພອນແຂວງສະຫວັນນະເຂດທີ່ຈົດຈໍາໄດ້ດີທີ່ສຸດ ເພາະທ່ານເປັນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ຍື່ນມື ແລະ ສະຫຼະແຮງຊັບສ່ວນຕົວຫຼາຍພັນລ້ານກີບເພື່ອໄປຊ່ວຍເຫຼືອ, ພັດທະນາ, ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຫຼາຍຮ້ອຍຊີວິດຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກອາຊີບຂໍທານໃຫ້ມີທີ່ຢູ່ອາໄສຖາວອນ, ມີອາຊີບທີ່ໝັ້ນຄົງ, ມີຊັບສິນເປັນຂອງຕົນເອງ, ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນພ້ອມທັງສາມາດເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກໄດ້ສະດວກສະບາຍຫຼາຍຂຶ້ນ. ທ່ານ ເກຍ ອູ໊ສິດທິເດດ ໄດ້ເລົ່າໃຫ້ຟັງເຖິງປະຫວັດຄວາມເປັນມາ, ການຕໍ່ສູ້ຊີວິດເພື່ອຫາລ້ຽງຕົນເອງ ແລະຄອບຄົວຈົນກວ່າຈະມີວັນນີ້ວ່າ: ຊຸມປີ 1964 ຕົນເອງໄດ້ປົບໜີສົງຄາມ ແລະ ຫຼົບຊ້ອນຢູ່ດົງປ່າຕືບເຂດຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມ ຢູ່ເມືອງເຊໂປນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເພາະຢ້ານເຮືອບິນຝ່າຍກົງກັນຂ້າມຖິ້ມລະເບີດໃສ່ ໃນນັ້ນເວລານັ້ນຕົນເອງມີອາຍຸ 7 ປີ ແລະ ໄດ້ຮຽນໜັງສືຢູ່ໃນປ່າເປັນເວລາ 10 ປີ (ຈົບຊັ້ນປ4) ພໍ່ແມ່ໃນເວລານັ້ນແມ່ນມີອາຊີບເຮັດໄຮ່ເຮັດສວນລ້ຽງຊີບ, ປີ 1974 ສົງຄາມຍຸຕິຈຶ່ງໄດ້ອອກມາຢູ່ບ້ານ ທ່າໂຂ່ງ ເມືອງ ເຊໂປນ ຄອບຄົວພໍ່ແມ່ຂອງຕົນເອງຈຶ່ງໄດ້ປະກອບອາຊີບຄ້າຂາຍເຄື່ອງຍ່ອຍ, ຕົກມາຮອດຊຸມປີ 1976  ຕົນເອງຈຶ່ງຍົກຍ້າຍເຂົ້າຢູ່ສະຫວັນນະເຂດ ມາເຮັດວຽກເປັນກໍາມະກອນຮັບຈ້າງ, ປີ 1978 ໄດ້ເຮັດທຸລະກິດຮັບຈ້າງຂົ້ວໝາກກາເຟໃຫ້ບໍລິສັດການຄ້າແຂວງ, ພ້ອມຊື້ເຄື່ຶງຍ່ອຍທີ່ຈໍາເປັນຝາກເມືອໃຫ້ພໍ່ແມ່ຄ້າຂາຍທີ່ເຊໂປນ, ...

Read More »

ເສດຖະກິດປີນີ້ ຍັງຈະຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

ປີ 2019 ລັດຖະບານ ຖືວ່າເປັນປີປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນໃນການສ້າງແຜນລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມສາມາດທາງດ້ານງົບປະມານຕົວຈິງ ແນ່ໃສ່ຫຼຸດຜ່ອນການຂາດດຸນງົບປະມານ.ສໍາລັບປີ 2019 ຕາມການຄາດຄະເນເຫັນວ່າ ເສດຖະກິດຍັງຈະສືບຕໍ່ເຕີບໂຕ ຢູ່ໃນລະດັບ 6,7%, ແຕ່ສະພາບຄ່ອງຕົວຈິງໃນລະບົບເສດຖະກິດ ຍັງມີຄວາມຝືດເຄື່ອງຢູ່, ໜີ້ສິນການລົງທຶນຂອງລັດສະສົມມາຍັງມີຈໍານວນຫຼາຍ, ສະພາບງົບປະມານແຫ່ງລັດໂດຍລວມ ຍັງສືບຕໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ, ບວກກັບສະພາບໄພທໍາມະຊາດ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງໜັກໜ່ວງ ຢູ່ຫຼາຍແຂວງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ໃນປີ 2019 ພໍສົມຄວນ. ໃນ​ບົດ​ລາຍ​ງານ​ເສດ­ຖະ­ກິດ​ປະ­ຈຳ​ປີ​ສະ­ບັບ​ປັບ­ປຸງ​ທີ່​ມີ​ຊື່­ວ່າ “ການ​ຄາດ​ຄະ­ເນ​ການ​ພັດ­ທະ­ນາ​ຂອງ​ອາ­ຊີ 2019” ​ທ່ານ ລັດ­ຕະ­ນະ­ໄຕ ຫຼວງ​ລາດ​ບັນ­ດິດ ຊ່ຽວ­ຊານ​ດ້ານ​ການ​ປົກ­ຄອງ​ບໍ­ລິ­ຫານ​ຂອງ ADB ປະ­ຈຳ​ລາວ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ຮູ້ໃນວັນ​ທີ 25 ກັນ­ຍາ 2019 ຜ່ານມາວ່າ:….(ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມສາມາດຊອກອ່ານໄດ້ທີ່ວາລະສານທາເກັດ ສະບັບ 160 ເດືອນພະຈິກ 2019 ໄດ້ທີ ສຳນັກງານຫ້ອງການພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ຫ້ອງສະໝຸດ, ຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານກາເຟ, ຮ້ານ kaogee cafe, ຮ້ານ The pizza company ແລະ ຫຼາຍໆບ່ອນໃນນະຄອນຫຼວງ ຫຼື ສອບຖາມຈອງເປັນສະມາຊິກໄດ້ທີ່ເບີ ...

Read More »

ສາເຫດຂອງການອ່ອນຄ່າ ຂອງເງິນກີບ

ບັນຫາເສດຖະກິດທີ່ເປັນປະເດັນຮ້ອນໃນໄລຍະນີ້ກໍຄົງຈະໜີບໍ່ພົ້ນເລື່ອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ຫຼື ຄ່າເງິນ  ເຊິ່ງເປັນ ສິ່ງທີ່ສັງຄົມໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຫຼາຍ ເພາະກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງກັບການໃຊ້ຊີວິດຂອງປະຊາຊົນລາວສ່ວນໃຫຍ່.  ຈາກ ບົດຄວາມໃນເດືອນຕຸລາທີ່ຜ່ານມາ ຜູ້ອ່ານຫຼາຍທ່ານອາດຈະພໍເຂົ້າໃຈແດ່ແລ້ວວ່າ ການອ່ອນຄ່າຂອງເງິນກີບ ຈະສົ່ງຜົນດີແກ່ການສົ່ງອອກ ແຕ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບໃນດ້ານລົບແກ່ການນຳເຂົ້າ. ເມື່ອມາວິເຄາະເບິ່ງສະພາບເສດຖະກິດຂອງປະເທດທີ່ເພິ່ງພາການນຳເຂົ້າ ແລະ ຂາດດຸນການຄ້າມາຕະຫຼອດສິບປີທີ່ຜ່ານມາ ຄື ສປປ ລາວ ແລ້ວ ເຫັນວ່າ ປະເທດເຮົາຈະເສຍປະໂຫຍດຫຼາຍກວ່າໄດ້ປະໂຫຍດ ຈາກການອ່ອນຄ່າຂອງເງິນກີບ. ໃນບົດຄວາມເດືອນນີ້ ຜູ້ຂຽນຈຶ່ງຂໍນຳ ສະເໜີໃຫ້ເຫັນເຖິງສາເຫດຂອງການອ່ອນຄ່າຂອງເງິນກີບທີ່ເລີ່ມຮຸນແຮງຂຶ້ນຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນປີ 2019 ເປັນຕົ້ນມາ. ການເໜັງຕີງຂອງຄ່າເງິນມີສາເຫດມາຈາກ ອຸປະສົງ (ຄວາມຕ້ອງການ) ແລະ ອຸປະທານ (ການສະໜອງ) ຂອງເງິນໃນລະບົບເສດຖະກິດ. ເວົ້າງ່າຍໆກໍຄື ເງິນກີບຈະອ່ອນຄ່າ ຫຼື ແຂງຄ່າ ແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການສະໜອງເງິນກີບພາຍໃນປະເທດ ເມື່ອມີຄວາມຕ້ອງການໃຊ້ເງິນກີບຫຼາຍຂຶ້ນ ຄ່າເງິນກີບກໍຈະສູງຂຶ້ນ ຫຼື ແຂງຄ່າຂຶ້ນ, ເມື່ອມີຄວາມຕ້ອງການໃຊ້ເງິນກີບໜ້ອຍລົງ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ຄ່າເງິນກີບຫຼຸດລົງ ຫຼື ອ່ອນຄ່າລົງ. ປັດໄຈພາຍໃນ: ການຂາດດຸນບັນຊີຊຳລະປົກກະຕິ (Current Account Deficit) ເປັນຜົນມາຈາກການຂາດດຸນການຄ້າ (ການ ນຳເຂົ້າສິນຄ້າຫຼາຍກວ່າການສົ່ງອອກ) ແລະ ການຂາດດຸນບໍລິການ (ມີລາຍຮັບຈາກການບໍລິການລະຫວ່າງປະເທດ ...

Read More »