Life Stlye

ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ໃນການເຮັດທຸລະກິດສ່ວນຕົວ.

ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ເປັນສິ່ງທີ່ນັກທຸລະກິດ ຫຼື ຜູ້ປະກອບການມັກຈະບໍ່ສົນໃຈໃນເວລາເລີ່ມຕົ້ນເຮັດທຸລະກິດ ຫຼື ແມ່ນແຕ່ນັກທຸລະກິດລາຍໃຫຍ່ ກໍຍັງລືມສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ເຫຼົ່ານີ້: ຢ່າໝັ້ນໃຈຕົວເອງເກີນໄປ: ຄວາມໝັ້ນໃຈ ເປັນສິ່ງທີ່ດີ ແຕ່ຖ້າໝັ້ນໃຈຫຼາຍເກີນໄປອາດສົ່ງຜົນເສຍໃຫ້ກັບທຸລະກິດໄດ້, ເພາະຜູ້ເຮັດທຸລະກິດຜູ້ນັ້ນ ອາດຈະບໍ່ສົນໃຈຄູ່ແຂ່ງ ແລະ ບໍ່ມີແຜນສໍາຮອງ ເມື່ອທຸລະກິດພົົບກັບຄວາມສ່ຽງ ແລະ ກາຍເປັນຄົນທີ່ເບິ່ງເຫັນແຕ່ດ້ານດຽວ ຈົນອາດເບິ່ງຂ້າມຈຸດອ່ອນຂອງທຸລະກິດຕົນເອງໄດ້. ນອກນີ້, ຄົນຜູ້ນັ້ນ ເມື່ອໝັ້ນໃຈຕົນເອງເກີນໄປ ມັກຈະບໍ່ຟັງຄວາມຄິດເຫັນຂອງຄົນອື່ນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຮຸ້ນສ່ວນ ຫຼື ພະນັກງານ; ການຕັດສິນໃຈທຸກຢ່າງແມ່ນຂຶ້ນກັບຕົນເອງ ຄິດວ່າຕົນເອງເກັ່ງຮູ້ໄປໝົດທຸກເລື່ອງ ອາດຈະນຳໄປສູ່ການເກີດຄວາມຜິດພາດສູງ ຫຼື ການຕັດສິນໃຈທາງທຸລະກິດສ່ຽງຕໍ່ການຂາດທຶນໄດ້. ເປັນເພື່ອນມິດທີ່ດີ: ຮູ້ເຮັດວຽກກັບທຸກຄົນ ດ້ວຍວິທີສະຫຼາດ ໂດຍຫຼີກການປະທະໂດຍກົງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເພື່ອນຮ່ວມງານ ຫຼື ບໍລິສັດຄູ່ແຂ່ງ. ຖ້າເປັນເພື່ອນຮ່ວມງານ ກໍຂໍໃຫ້ປຶກສາກັນດ້ວຍເຫດຜົນ ແລະ ໃຫ້ຍຶດຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງທຸລະກິດເປັນທີ່ຕັ້ງ, ບໍ່ແມ່ນເພື່ອເອົາຊະນະເພື່ອນຮ່ວມງານພຽງຢ່າງດຽວ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ແຕກແຍກໃນການເຮັດວຽກເປັນທີມ. ສ່ວນການຕໍ່ສູ້ກັບຄູ່ແຂ່ງ ເຮົາຄວນຄິດຫາວິທີສູ້ແບບທີ່ສ້າງສັນ, ດ້ວຍຈຸດເດັ່ນ ຫຼື ຄຸນນະພາບຂອງສິນຄ້າ ບໍ່ແມ່ນຈະສູ້ກັນທາງດ້ານການຕັດລາຄາ ເຊິ່ງມັນຈະເຮັດໃຫ້ຮັບຜົນເສຍທັງສອງຝ່າຍ. ຢ່າເຮັດທຸກຢ່າງພຽງຄົນດຽວ: ການສ້າງທຸລະກິດຄືການສ້າງລະບົບຂຶ້ນມາເພື່ອໃຫ້ກິດຈະການດໍາເນີນໄປດ້ວຍຕົວມັນເອງໄດ້ ຖ້າທ່ານກັງວົນທຸກໆເລື່ອງ ແລະ ບໍ່ຍອມມອບໝາຍວຽກ ແລະ ອຳນາດໃນການຕັດສິນໃຈໄປໃຫ້ກັບລູກນ້ອງ ແຕ່ນຳເອົາທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງມາລວມໄວ້ກັບຕົວທ່ານຄົນດຽວ ຈະເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດບໍ່ສາມາດດຳເນີນໄດ້ດ້ວຍຕົວເອງ ...

Read More »

ປ່ຽນສິນຄ້າທຳມະດາ ໃຫ້ມີລາຄາເພີ່ມຂຶ້ນ ດ້ວຍ 2 ສິ່ງນີ້….

ຖ້າສິນຄ້າຂອງທ່ານເປັນສິນຄ້າທີ່ທຳມະດາ ທີ່ຊອກຫາຊື້ຢູ່ຕາມຕະຫຼາດໄດ້ທົ່ວໄປ ທີ່ໃຜໆກໍຂາຍ ທ່ານຈະເອົາຫຍັງເປັນຈຸດຂາຍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າເລືອກຈະຊື້ສິນຄ້າຂອງທ່ານຫຼາຍກວ່າຂອງຄູ່ແຂ່ງ. ຖ້າມື້ນີ້ ສິນຄ້າຂອງທ່ານບໍ່ໄດ້ມີນະວັດຕະກຳທີ່ສຸດລໍ້າເໜືອຄູ່ແຂ່ງ ສິ່ງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານແຕກຕ່າງໄດ້ງ່າຍທີ່ສຸດ ຄືຮູບລັກສະນະພາຍນອກທີ່ລູກຄ້າເຫັນໄດ້ຈາກການຫຸ້ມຫໍ້ ແລະ ໂລໂກ້ ເຊິ່ງຖ້າສາມາດອອກແບບມາໄດ້ດີ ແລະ ສະດຸດຕາ ທ່ານຈະສາມາດປ່ຽນຈາກສິນຄ້າທຳມະດາໃຫ້ມີມູນຄ່າເພີ່ມຂຶ້ນໄດ້ ແລະ ແນ່ນອນວ່າຕ້ອງໄປສະດຸດຕາລູກຄ້າໄດ້ດີ.   ມີຄວາມຄິດສັງສັນການອອກແບບຜ່ານກ່ອງຫຸ້ມຫໍ້ ຫຼື ໂລໂກ້ ການປັບປ່ຽນສິນຄ້ານັ້ນ ກ່ອນອື່ນທ່ານຕ້ອງທຳຄວາມຮູ້ຈັກກັບອົງປະກອບສຳຄັນທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສິນຄ້າຂອງທ່ານໂດດເດັ່ນ ເຊິ່ງມີ 2 ອົງປະກອບໄດ້ແກ່: ການຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ໂລໂກ້ ໂດຍທັງ 2 ສິ່ງນີ້ຈະເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຕົວສື່ອອກໄປຍັງຜູ້ບໍລິໂພກວ່າສິນຄ້າຂອງທ່ານນັ້ນເໝາະກັບກຸ່ມເປົ້າໝາຍໃດ ອາຍຸ ເພດ ຈົນໄປເຖິງໄລ໌ສະໄຕ໌ຂອງການໃຊ້ຊີວິດຂອງລູກຄ້າ.​ ໃນແງ່ຂອງການອອກແບບສິ່ງຫຸ້ມຫໍ່ນັ້ນ, ຜູ້ປະກອບການຈະຕ້ອງຮູ້ຈັກກຸ່ມເປົ້າໝາຍຂອງແບຣນກ່ອນວ່າແມ່ນໃຜ? ມັກໃນເລື່ອງໃດ? ອາຍຸຈັກປີ, ມີການໃຊ້ຊີວິດແບບໃດ? ເພື່ອນຳມາເປັນຖານຂໍ້ມູນໃນການອອກແບບ ສິ່ງຫຸ້ມຫໍ່ດັ່ງກ່າວຕ້ອງສາມາດສົ່ງເສີມພາບລັກສະນະຂອງແບຣນ, ບອກຈຸດຂາຍ ແລະ ຈຸດເດັ່ນຂອງສິນຄ້າໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ, ຈົນເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າຮູ້ສຶກຢາກຈັບຢາກຊື້ ເມື່ອວາງທຽບກັບສິນຄ້າຂອງຄູ່ແຂ່ງ ການຫຸ້ມຫໍ່ຕ້ອງສາມາດເບິ່ງແຍງສິນຄ້າທາງໃນໄດ້ຢ່າງເໝາະສົມ ລາຄາເໝາະສົມກັບສິນຄ້າ ສິ່ງຫຸ້ມຫໍ່ຕ້ອງບໍ່ຖືກ ຫຼື ແພງຈົນເກີນໄປ ຕ້ອງມີຄວາມເປັນສາກົນ,​ສາມາດເຮັດການຕະຫຼາດໄດ້ທັງໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ສ່ວນການອອກແບບໂລໂກ້ກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ໂລໂກ້ທີ່ດີຈະຕ້ອງສາມາດບົ່ງບອກເຖິງຕົວຕົນຂອງແບຣນ ແລະ ຕໍາແໜ່ງຂອງສິນຄ້າໄດ້ຊັດເຈນ ມີຄວາມເປັນສາກົນ ...

Read More »

ສປປ ລາວ ຈັດຢູ່ໃນອັນດັບ 154 ຈາກ 190 ປະເທດ ທີ່ມີຄວາມຍາກງ່າຍໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ

ໃນບົດລາຍງານ ຂອງທະນາຄານໂລກ Doing Business 2019 ເຊິ່ງຜົນການສຶກສາຄວາມງ່າຍດາຍໃນການເນີນທຸລະກິດຈໍານວນ 190 ປະເທດ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ສປປ ລາວ ຍັງຄົງຢູ່ໃນອັນດັບຕໍ່າທີ່ສຸດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກ ແລະ ເຂດປາຊີຟິກ, ຄືພຽງແຕ່ຖືກຈັດໃນອັນດັບດີກວ່າ ສ ມຽນມາ (171) ແລະ ຕີມໍເລສເຕ້ (178). ແຕ່ເມືອທຽບໃສ່ປະເທດເພື່ອນບ້ານອາຊຽນ ແລະ ປະເທດຄູ່ແຂ່ງໃນພາກພື້ນແລ້ວ ສປປ ລາວ ກໍຍັງຢູ່ໃນອັນດັບທີ່ລາກທ້າຍຢູ່ ເຊັ່ນ: ກໍາປູເຈຍ (138), ສສ ຫວຽດນາມ (69), ຣຊ ໄທ (27), ມາເລເຊຍ (15) ເຊິ່ງ ສປປ ລາວ ຖືກຈັດຢູ່ໃນອັນດັບທີ 154. ໃນ 10 ໝວດຕົວຊີ້ວັດ ມີພຽງໝວດຕົວຊີ້ວັດການຄ້າຂ້າມແດນ ທີ່ມີການປ່ຽນແປງໃນລຳດັບດີຂຶ້ນ ຄືຈາກລໍາດັບທີ 124 (2018) ມາເປັນ 76 (2019). ດັ່ງນັ້ນ ພາລະກິດຂອງບັນດາຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ຍັງມີຫຼາຍບັນຫາທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ບຸກທະລຸ ເພື່ອສືບຕໍ່ປັບປຸງແວດລ້ອມການດຳເນີນທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ ...

Read More »

Micro Influencer ເຄື່ອງມືການຕະຫຼາດທີ່ບໍ່ໄດ້ໂຄສະນາເກີນຈິງ… ແຕ່ໄດ້ຜົນແທ້!!!

ກະແສສັງຄົມແບບ “ຊີວິດຕິດຣີວິວ” (Review) ກາຍເປັນສ່ວນສໍາຄັນຂອງການຊື້ສິນຄ້າໄປພ້ອມກັບຍຸກ “ອິນເຕີເນັດ” ທີ່ຂໍ້ມູນຕ່າງໆສາມາດຄົ້ນຫາໄດ້ຢ່າງງ່າຍໆ, ຍັງລະອຽດ, ເຈາະເລິກ ຈົນນໍາມາເຊິ່ງການຕັດສິນໃຈຊື້ທີ່ງ່າຍຂຶ້ນ ແລະ ເປັນການຈ່າຍເງິນທີ່ກຸ້ມຄ່າທີ່ສຸດ. ການ “ຣີວິວ” ສິນຄ້າຮູບແບບຕ່າງໆ ທັງການຂຽນ “ຣີວິວ” ຫຼືເຮັດເປັນ VDO ເຜີຍແຜ່ຜ່ານທາງ Facebook Page ຕ່າງໆເກີດຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ສົ່ງຜົນຕໍ່ການຊື້ສິນຄ້າຫຼາຍຂຶ້ນ ຈົນກາຍມາເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການຕະຫຼາດບໍ່ໜ້ອຍໄປກວ່າການໂຄສະນາ. ແຕ່ພຶດຕິກໍາຂອງຄົນຍຸກໃໝ່ ການທີ່ເຈົ້າຂອງສິນຄ້າອອກມາປະກາດວ່າ ສິນຄ້າຂອງເຮົາດີແນວໃດ ນັ້ນບໍ່ໄດ້ມີນໍ້າໜັກເທົ່າກັບ ມີໃຜຄົນໃດຄົນໜຶ່ງທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ສຶກອອກມາຫຼັງຈາກໄດ້ລອງໃຊ້ສິນຄ້ານັ້ນແທ້ໆ. ພຶດຕິກໍາດັ່ງກ່າວເປັນທີ່ມາຂອງ ຍຸດທະສາດການຕະຫຼາດທີ່ໃຫ້ ບັນດາຜູ້ມີອິດທິພົນໃນໂລກຂອງສື່ສັງຄົມອອນໄລ໌ (Social Media)ຫຼື ການຕະຫຼາດຜູ້ມີອິດທິພົນ (Influencer Marketing)ໃນການກະຕຸ້ນຍອດຂາຍ. ໂດຍໃຫ້ຜູ້ທີ່ມີຄົນຮູ້ຈັກ ແລະຕິດຕາມຫຼາຍ (Influencer)ເຮັດໜ້າທີ່ “ຣີວິວ” ສິນຄ້າ ເພື່ອຈູງໃຈໃຫ້ເກີດການຊື້ສິນຄ້ານັ້ນໃນທີ່ສຸດ. Influencer Marketing ແບ່ງອອກເປັນ 4 ກຸ່ມຕາມຈໍານວນຜູ້ຕິດຕາມ (Followers) ທີ່ຫຼຸດລື່ນກັນຄື: ກຸ່ມ Celebrities, ກຸ່ມ Power Influencer, ກຸ່ມ Peer ...

Read More »

ຜູ້ຊາຍຄວນແຕ່ງຕົວແນວໃດ ໃຫ້ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື.

ບັນດາທ່ານ ສິ່ງທີ່ສ້າງຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໃຫ້ກັບນັກທຸລະກິດທັງຫຼາຍ ນອກເໜືອຈາກເລື່ອງຄວາມສາມາດໃນການບໍລິຫານ ຈັດການ ແລະ ເງິນທຶນແລ້ວ ໜ້າຕາຂອງອົງກອນກໍເປັນອີກໜຶ່ງປັດໃຈ ທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນບໍ່ໜ້ອຍໄປກວ່າກັນ ເຊິ່ງໃນຖານະທີ່ທ່ານເປັນໜຶ່ງໃນຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼື ພະນັກງານຂອງອົງກອນກໍຕາມ ຄວນໃສ່ໃຈບຸກຄະລິກຂອງຕົນເອງເຊັ່ນກັນ ສະນັ້ນ ເຮົາລອງມາເບິ່ງເຄັດລັບດີໆ ເລື່ອງແຕ່ງກາຍແນວໃດໃຫ້ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື. ທໍາອິດເລີຍທີ່ທ່ານຕ້ອງຄິດເຫັນຄື: Back to basic ກັບເສື້ອ Shirt ສີຂາວ ເຖິງວ່າໂລກຂອງ Fashions ຈະໝູນວຽນປ່ຽນໄປຂະໜາດໃດ ເສື້ອສີຂາວກໍຍັງເປັນສິ່ງທີ່ຜູ້ຊາຍທຸກຄົນຄວນມີຕິດຕູ້ ເພາະມັນເປັນເສື້ອທີ່ໃສ່ໄດ້ຫຼາກຫຼາຍໂອກາດ ຈັບຄູ່ໄດ້ກັບໂສ້ງທຸກແບບ ແລະ ເໝາະສົມກັບເຄື່ອງປະດັບນາໆຊະນິດ ນອກນັ້ນຍັງຊ່ວຍເພີ່ມບຸກຄະລິກຂອງທ່ານໃຫ້ເປັນຜູ້ຊາຍທີ່ສະອາດໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ນໍາອີກ,  ອີກຂໍ້ສໍາຄັນບໍ່ຄວນລືມຢ່າງໜຶ່ງກໍຄື ຄວາມຍາວຂອງແຂນເສື້ອ ຄວນບອກໃຫ້ຊ່າງຕັດໃຫ້ພໍດີໄປສຸດກັບຂໍ້ມືຂອງທ່ານ ບໍ່ສັ້ນ ຫຼື ບໍ່ຍາວຈົນເກີນໄປ. ການເລືອກ ລາຍລະອຽດມະຍິກມະຍ່ອຍ ຂອງການຈັບ”ເນັກໄທ້”ມາໃສ່ກັບເສື້ອກໍສໍາຄັນເຊັ່ນກັນ ເພາະການເລືອກກໍຕ້ອງພິຖີພິຖັນ ບໍ່ແມ່ນຈັບອັນໃດມາໃສ່ກໍໄດ້ ເພື່ອສ້າງບຸກຄະລິກຕົວເອງໃຫ້ ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືພ້ອມ. ເສື້ອທັບນອກ ບາງເທື່ອເສື້ອສູດໂຕເກົ່າໆ ກໍເບິ່ງໜ້າເບື່ອໄປຫຼາຍ ລອງມາໃສ່ Blazer ຂະໜາດພໍດີຕົວລອງເບິ່ງ ແລ້ວທ່ານຈະພົບ Look ທີ່ແຕກຕ່າງ. ເຄື່ອງປະດັບຫ້າມເບິ່ງຂ້າມ ເຖິງວ່າຈະເປັນຜູ້ຊາຍແຕ່ເຄື່ອງປະດັບກໍເປັນສິ່ງທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ເຊັ່ນກັນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນໂມງ, ກິບໜີບເນັກໄທ້, ຜ້າແພມົນໃນກະເປົ໋າເສື້ອ ຫຼື ແວ່ນກັນແດດເປັນຕົ້ນ, ແຕ່ທີ່ເວົ້າມາທັງໝົດບໍ່ແມ່ນທ່ານຈະຕ້ອງເອົາໃສ່ທຸກສິ່ງດອກ ...

Read More »

ສິ່ງທີ່ຄວນຮູ້!!! ສໍາລັບໃຜທີ່ສົນ ເຮັດທຸລະກິດ ນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ຄໍາ ໃນ ສປປ ລາວ

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງກໍານົດເງື່ອນໄຂໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ຄໍາ ທີ່ສາກົນນໍາໃຊ້ ເປັນເຄື່ອງມືຊໍາລະ ລະຫວ່າງປະເທດ ສະບັບເລກທີ 461/ທຫລ, ລົງວັນທີ 03 ມິຖຸນາ 2019. ໃນຂໍ້ຕົກລົງ ໄດ້ກໍານົດບັນດາຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ຂັ້ນຕອນໃນການຂໍອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວກ່ຽວກັບການດໍາເນີນທຸລະກິດ ນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ຄໍາ ເພື່ອເຮັດການດໍາເນີນກິດຈະການດັ່ງກ່າວ ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ສົນໃຈຈະດໍາເນີນທຸລະກິດ ນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ຄໍາ ທີ່ສາກົນນໍາໃຊ້ ເປັນເຄື່ອງມືຊໍາລະ ລະຫວ່າງປະເທດ ຕ້ອງມີເງືອນໄຂ ແລະ ປະກອບເອກະສານ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໃນ ຂໍ້ຕົກລົງ 461/ທຫລ. ຜູ້ທີ່ມີເງື່ອນໄຂໃນການຂໍອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ: ໄດ້ຮັບການຂື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ; ທຶນຈົດທະບຽນຕໍ່າສຸດ 20 ຕື້ (ຊາວຕື້) ກີບ; ມີແຜນດໍາເນີນທຸລະກິດ ທີ່ມີປະສິດທິຜົນ; ມີສະຖານທີ່ຕັ້ງສໍານັກງານ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃນການບໍລິການ; ບໍ່ເຄີຍຖືກສານຕັດສິນລົງໂທດໃນສະຖານຍັກຍອກຊັບ ລື ສໍ້ໂກງຊັບ; ບໍ່ເຄີຍຖືກຖອນໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ...

Read More »

4 ຂັ້ນຕອນສ້າງທຸລະກິດໃຫ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໃນໂລກອອນລາຍ.

ທຸລະກິດທີ່ສ້າງຂຶ້ນມາຈະເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໄດ້ນັ້ນຕ້ອງອາໄສຫຼາກຫຼາຍວິທີ ແລະ ການສ້າງຕົວຕົນໃນໂລກອອນລາຍ ກໍເປັນໜຶ່ງໃນວີທີທີ່ມີປະສິດທິພາບ  ເພາະທຸກມື້ນີ້ ທຸກຄົນຕ່າງກໍໃຊ້ອິນເຕີເນັດ ທຸລະກິດຈຶ່ງຕ້ອງປັບປຸງແນ່ເປົ້າໝາຍໄປທາງສື່ອອນໄລຫຼາຍຂຶ້ນ ບໍ່ເວັ້ນແຕ່ທຸລະກິດນ້ອຍ, ໃຫຍ່ ເຊິ່ງຖ້າຫາກຢາກເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ ມື້ນີ້ວາລະສານ ທາເກັດມີ 4 ຂັ້ນຕອນໃນການສ້າງທຸລະກິດໃນໂລກອອນລາຍ ມາແນະນໍາດັ່ງນີ້: ສ້າງ Content ທີ່ມີປະໂຫຍດ ແລະ ໜ້າສົນໃຈ: ສ້າງຫົວຂໍ້ທີ່ອ່ານງ່າຍແຕ່ມີປະສິດທິພາບ ເພື່ອຈູງໃຈໃຫ້ຊື້ສິນຄ້າ ເຊິ່ງອາດຈະສ້າງ Content ທີ່ໃຫ້ປະໂຫຍດ ຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ຄໍາຕອບໃນສິ່ງທີ່ສົງໃສ ແລະ ສະແດງຄວາມຮູ້, ຄວາມຊ່ຽວຊານອອກມາຜ່ານ Content ເພື່ອໃຫ້ເກີດຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ເຮັດໃຫ້ຕິດຕາມຕໍ່ໄປ. Review ໃຫ້ລູກຄ້າ: ຜູ້ບໍລິໂພກຍຸກນີ້ເປັນປະເພດມັກຫາຄວາມຮູ້ໃຫ້ໝັ້ນໃຈກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈຊື້ ຫຼື ໃຊ້ບໍລິການ ເມື່ອຮູ້ເຖິງຈຸດນີ້ແລ້ວພຽງແຕ່ເວັບໄຊ໌ ທ່ານມີ Review ສິນຄ້າແຕ່ລະຢ່າງໃນແງ່ບວກຈາກຜູ້ໃຊ້ 2-3 ຄອມເມັ້ນ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກຮູ້ສຶກສະບາຍໃຈ, ເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ຢາກທົດລອງໃຊ້ສິນຄ້າຂອງທ່ານທັນທີ ແຕ່ທັງນີ້ Review ສິນຄ້າຕ້ອງມີຄວາມຊື່ສັດ ແລະ ຕ້ອງເປັນຄວາມຈິງ. ສ້າງວີດີໂອທີ່ສື່ເຖິງສິນຄ້າຂອງທ່ານ: ການເບິ່ງເຫັນຈະນໍາໄປສູ່ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ຄວນສ້າງວີດີໂອທີ່ສະແດງເຖິງສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການຂອງທ່ານວ່າດີແບບໃດ, ໃຊ້ງານກັບຫຍັງໄດ້ແດ່, ສະດວກສະບາຍແບບໃດ ...

Read More »

A vibrant hub in Vientiane for creatives & entrepreneurs to explore

For daring businesses and audacious go-getters based in Vientiane, it is always a headache to look for an flexible and  innovative workspace, given the fact that the leasing office market is dominated by traditional four-walled, stuffy workstations. Toong Coworking Space is the response to this hunger. Situated within an A-level office complex which is directly connected to the 5-star Crowne ...

Read More »

ຖາມໂຕເອງກ່ອນວ່າ…ຈໍາເປັນບໍ່ທີ່ຕ້ອງຊື້ລົດ

ການມີລົດຖືວ່າເປັນການເພິ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນບໍ່ວ່າຈະເປັນຄ່າຜ່ອນ, ຄ່າບໍາລຸງຮັກສາ, ຄ່າປະກັນໄພ ຄ່ານໍ້າມັນ ດັ່ງນັ້ນກ່ອນຕັດສິນໃຈຊື້ລົດຄວນພິຈາລະນາວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນໃນການໃຊ້ລົດຫຼາຍນ້ອຍປານໃດ ຄຸ້ມຄ່າກັບພາລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼືບໍ່. 1. ມີເງິນທ້ອນພຽງພໍກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເກີດຈາກການຊື້ລົດ ຫຼື ບໍ່: ຂໍ້ນີ້ສໍາຄັນຫຼາຍເປັນເລື່ອງທໍາອິດທີ່ຕ້ອງພິຈາລະນາໃຫ້ດີກ່ອນຕັດສິນໃຈເພາະຖ້າຊື້ລົດຄັນໜຶ່ງກໍມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍຢ່າງ ນອກຈາກຄ່າຜ່ອນແລ້ວຍັງມີທັງປະກັນໄພ, ຄ່ານໍ້າມັນເມື່ອເອົາມາລວມໆກັນແລ້ວກໍເປັນຫຼາຍແສນຕໍ່ເດືອນດັ່ງນັ້ນຢາກໃຫ້ລອງຄິດໄລ່ເບິ່ງກ່ອນວ່າ ເງິນທ້ອນໃນແຕ່ລະເດືອນຂອງເຮົາພຽງພໍກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຈະເພີ່ມຂຶ້ນມາ ຫຼື ບໍ່ ຖ້າຍັງບໍ່ພໍ ກໍບໍ່ຄວນຊື້ລົດຕອນນີ້ ແຕ່ຖ້າຫາກຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໃຊ້ລົດກໍຕ້ອງວາງແຜນປັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນລົງ ຫຼື ພະຍາຍາມຫາລາຍໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ພຽງພໍກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆທີ່ຈະຕາມມາຈາກການຊື້ລົດ. 2. ຢູ່ຄົນດຽວ ຫຼື ມີຄອບຄົວ: ຖ້າມີຄອບຄົວຄວາມຈໍາເປັນໃນການຊື້ລົດຈະຫຼາຍກວ່າຄົນໂສດທີ່ຢູ່ຄົນດຽວ ເພາະມີພາລະທີ່ຕ້ອງເບິ່ງແຍງເພີ່ມຂຶ້ນທັງຄູ່ຊີວິດ ແລະ ລູກໆ ແຕ່ຖ້າມີລົດຈະຊ່ວຍອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ເຮົາໄດ້ຫຼາຍກວ່າເຊັ່ນ: ສາມາດຂັບລົດໄປສົ່ງລູກທີ່ໂຮງຮຽນ, ສົ່ງພັນລະຍາໄປເຮັດວຽກ ຫຼື ຂັບລົດໄປທ່ຽວກັນໄດ້ທັງຄອບຄົວ. ສ່ວນຄົນໂສດຖືວ່າບໍ່ໄດ້ມີພາລະທີ່ຕ້ອງເບິ່ງແຍງຫຼາຍສາມາດໄປໃສມາໃສໄດ້ຄົນດຽວໄດ້ໂດຍໃຊ້ລົດໂດຍສານສາທາລະນະຕ່າງໆໄດ້ຢ່າງສະດວກ ຄວາມຈໍາເປັນໃນການຊື້ລົດຈຶ່ງໜ້ອຍລົງກວ່າຄົນທີ່ມີຄອບຄົວ ດັ່ງນັ້ນແລ້ວລົດທີ່ຊື້ມາອາດບໍ່ກຸ້ມຄ່າກໍໄດ້. 3. ບ່ອນເຮັດວຽກຢູ່ສະຖານທີ່ ທີ່ມີລະບົບຂົນສົ່ງມວນຊົນທົ່ວເຖິງ ຫຼື ບໍ່: ຖ້າບ່ອນເຮັດວຽກຂອງເຮົາຢູ່ໃນເຂດທີ່ມີລະບົບຂົນສົ່ງມວນຊົນທົ່ວເຖິງ ຄວາມຈໍາເປັນໃນການຊື້ລົດກໍຈະໜ້ອຍລົງ ເພາະເຮົາສາມາດໄປເຮັດວຽກດ້ວຍລົດໂດຍສານສາທາລະນະໄດ້, ສາມາດໄປເຖິງຈຸດໝາຍໄດ້ໄວ ແລະ ຄ່າເດີນທາງຍັງບໍ່ແພງອີກ ແຕ່ຖ້າບ່ອນເຮັດວຽກໃຜທີ່ຢູ່ໄກ ຫຼື ຕ້ອງໄປເຮັດວຽກຕ່າງແຂວງທີ່ລະບົບຂົນສົ່ງມວນຊົນຍັງບໍ່ເຂົ້າເຖິງກໍອາດຈໍາເປັນຕ້ອງຊື້ລົດເພື່ອຄວາມສະດວກ ແລະ ປອດໄພໃນການເດີນທາງໄກ. 4. ອາຊີບທີ່ເຮັດຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ລົດ ຫຼື ບໍ່: ຖ້າອາຊີບທີ່ເຮັດຢູ່ປັດຈຸບັນຈໍາເປັນຕ້ອງໄປຫາລູກຄ້າ ຫຼື ຕິດຕໍ່ກັບຜູ້ຄົນຢູ່ນອກສະຖານທີ່ເຊັ່ນ: ...

Read More »

ພຶດຕິກໍາຂອງລູກຄ້າສະໄໝນີ້!!! ລອງຢູ່ຮ້ານ ຊື້ຢູ່ເວັບແທ້ ຫຼືບໍ່?

ເພາະຄົນປັດຈຸບັນມັກໃນຄວາມສະດວກສະບາຍຫຼາຍຂຶ້ນ! ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຈໍານວນຂອງຜູ້ປະກອບການທາງ Online ຫຼາຍຂຶ້ນໄປນໍາ…ແຕ່ທ່ານຢ່າລືມວ່າ ລູກຄ້າກໍມັກຈະຊື້ສິນຄ້າທີ່ໄດ້ທົດລອງ ແລະ ໄດ້ສຳຜັດກ່ອນສະເໝີ. ຜູ້ປະກອບການສ່ວນຫຼາຍຄິດວ່າ ມີພຽງໜ້າຮ້ານ Online ກໍພຽງພໍ ເພາະສາມາດຕອບໂຈດ Life Style ຂອງລູກຄ້າຍຸກນີ້ທີ່ຮັກມັກຄວາມສະດວກສະບາຍ ບໍ່ຢາກເສຍເວລາເດີນທາງໄປຮ້ານຄ້າ, ຕໍ່ຄິວຈ່າຍເງິນ ຫຼືແຍ້ກັນກັບຜູ້ຄົນ ແຕ່ຈາກຜົນການວິໄຈຂອງລູກຄ້າຂອງ Criteo ບໍລິສັດດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ລະບຸວ່າ ລູກຄ້າຫຼາຍກວ່າ 76% ຕ້ອງການທົດລອງສິນຄ້າກ່ອນຊື້ ແລະ ຖ້າປະທັບໃຈຈະສັ່ງຊື້ສິນຄ້ານັ້ນຜ່ານຊ່ອງທາງ Online. ສໍາລັບພຶດຕິກໍາສັ່ງຊື້ສິນຄ້າຂ້າມຊ່ອງທາງນັ້ນ 17% ຂອງລູກຄ້າທີ່ຊື້ສິນຄ້າຜ່ານ Online ແລະ ຈະໄປຮັບສິນຄ້າທີ່ໜ້າຮ້ານ Offline,   15% ຕັດສິນໃຈຊື້ສິນຄ້າຜ່ານຊ່ອງທາງ Online ຫຼັງຈາກເຫັນສິນຄ້າຕົວຈິງໃນຮ້ານ Offline ມາກ່ອນ ແລະ  11% ສັ່ງສິນຄ້າຜ່ານ Smart Phone ຂະນະທີ່ຢູ່ໃນຮ້ານຂອງສິນຄ້ານັ້ນໆ.  ເຊິ່ງເຫດຜົນຂອງນັກ Shopping ທີ່ມັກສັ່ງຊື້ສິນຄ້າຜ່ານຊ່ອງທາງ Online ແທນການຊື້ຜ່ານຮ້ານ Offline,  68% ບອກວ່າສົ່ງຄືນສິນຄ້າໄດ້ຟຣີ,  64% ມີສ່ວນຫຼຸດຢູ່ຕະຫຼອດ, 47% ຮູບສິນຄ້າໜ້າສົນໃຈ, 44% ...

Read More »