Life Stlye

ບັນຫາຫຼັກທີ່ ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ນັກການຕະຫຼາດອອນລາຍ ສ່ວນຫຼາຍຕ້ອງພົບ…

ປັດຈຸບັນສັງເກດເຫັນວ່າ ຫຼາຍໆທຸລະກິດເລີ່ມເຂົ້າມາເຮັດການຕະຫຼາດອອນລາຍຫຼາຍຂຶ້ນ. ນັ້ນກໍເນື່ອງຈາກວ່າ ໃນຍຸກນີ້ເປັນຍຸກທີ່ທຸກຄົນຫັນມາສົນໃຈ ແລະ ຢູ່ແຕ່ກັບໂລກ Social ຖ້າຈະເຮັດການຕະຫຼາດຄືເມື່ອກ່ອນແມ່ນບໍ່ສາມາດຈະເຂົ້າເຖິງລູກຄ້າກຸ່ມເປົ້າໝາຍໄດ້… ແຕ່ໃນການເຮັດການຕະຫຼາດອອນລາຍ ກໍບໍ່ແມ່ນວ່າໃຜ ຫຼືທຸລະກິດໃດ ກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ແລະ ເມື່ອເຮັດແລ້ວກໍບໍ່ແມ່ນວ່າຈະສາມາດເຂົ້າເຖິງລູກຄ້າກຸ່ມເປົ້າໝາຍໄດ້ຢ່າງເຕັມ 100% ຫຼືບາງທຸລະກິດ ອາດຈະບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງກຸ່ມລູກຄ້າດ້ວຍຊໍ້າ; ອາດຈະເນື່ອງມາຈາກຍັງຂາດບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານຢູ່ຫຼາຍ ເຊິ່ງບັນຫາຫຼັກທີ່ເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງລູກຄ້າໄດ້ກໍມີຫຼາຍເຫດຜົນດ້ວຍກັນ ເຊິ່ງຜູ້ຂຽນຢາກຈະມາສະເໜີ 3 ບັນຫາຫຼັກ ທີ່ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ນັກການຕະຫຼາດອອນລາຍ ສ່ວນຫຼາຍຕ້ອງພົບ… ຈົນເຮັດໃຫ້ບໍ່ປະສົບຄວາມສໍາເລັດໄດ້… ແລ້ວເມື່ອພົບບັນຫາແລ້ວຄວນຈະແກ້ໄຂແນວໃດ? ໃຊ້ງົບປະມານຫຼາຍເກີນໄປ ໃນການໂຄສະນາຜ່ານສື່ Social Media ຫຼື Chanel Online ນັ້ນ ຕ້ອງໃຊ້ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນລະດັບໜຶ່ງໃນການ Optimize Ads (ເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການໂຄສະນາ) ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາປະຢັດງົບປະມານໄດ້, ເພາະນັກການຕະຫຼາດ ຫຼື ຜູ້ປະກອບການຫຼາຍຄົນ ອາດຈະຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈເລິກເລື່ອງ Digital Marketing ອາດຈະຄິດວ່າຢາກໄດ້ແຕ່ໄລ້ຫຼາຍໆ ຫຼື ຢາກໃຫ້ຄົນເຫັນຫຼາຍໆ ໂດຍລືມຄິດເລື່ອງຍອດຂາຍໄປ ເຮັດໃຫ້ບາງເທື່ອເຮົາເສຍງົບປະມານໄປຫຼາຍຕໍ່ກັບການບູ໊ດບົດຄວາມ ຫຼືສິນຄ້າທີ່ເຮົາໂພສລົງໄປ ພຽງແຕ່ເປັນການເພີ່ມຍອດ Follow ແຕ່ບໍ່ໄດ້ເພີ່ມຍອດຂາຍແຕ່ຢ່າງໃດ. ສື່ສານເຖິງກຸ່ມເປົ້າໝາຍຜິດກຸ່ມ ການວິເຄາະລູກຄ້າກຸ່ມເປົ້າໝາຍນັ້ນສໍາຄັນຫຼາຍ ຖ້າເຮົາເລືອກກຸ່ມເປົ້າໝາຍຜິດ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາພາດໃນເລື່ອງຂອງການອອກແບບບົດຄວາມທັງໝົດ; ...

Read More »

 ເຈາະເລິກ! ພຶດຕິກໍາໃໝ່ ເອົາໃຈຜູ້ບໍລິໂພກ ຍຸກເສບຕິດ Social…

ການໃຊ້ Social Media ຕ່າງໆ ຂອງຄົນມີມາຫຼາຍກວ່າສິບປີ, ປະກອບກັບການເຕີບໃຫຍ່ຂອງຈໍານວນຜູ້ໃຊ້ໃນປະເທດທີ່ຍັງມີເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະ 4-5 ປີທີ່ຜ່ານມາ ທັງຈໍານວນ Users ໃນແຕ່ລະ Platform ທີ່ເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ ແລະ ບົດບາດຂອງແຕ່ລະ Platform ທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນໃນຖານະເຄື່ອງມືທາງການຕະຫຼາດ ລວມທັງຜົນກະທົບທີ່ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດພຶດຕິກໍາໃໝ່ໆ ຂອງຜູ້ໃຊ້, ຈົນກາຍມາເປັນ New Normal ຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ ທີ່ນັກການຕະຫຼາດ ແລະ Bland ທີ່ຄິດຈະຕີຕະຫຼາດໃນກຸ່ມຂອງຜູ້ໃຊ້ Social Media ຕ້ອງຮຽນຮູ້ ແລະ ທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈ… 5 New Normal ທາງທັດສະນະຄະຕິທີ່ປ່ຽນແປງໄປ… 1. ນິຍາມຄວາມໝາຍຂອງຄວາມສໍາເລັດ ທີ່ເມື່ອກ່ອນເຊື່ອວ່າ ຄວາມສໍາເລັດຕ້ອງອາໄສເວລາ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມຄ່ອຍໆເຕີບໃຫຍ່ ແຕ່ປັດຈຸບັນພັດຄິດວ່າ ຄວາມໄວເປັນປັດໃຈເຮັດໃຫ້ປະສົບຄວາມສໍາເລັດໄດ້. 2. ຄວາມເຊື່ອວ່າ ຕ້ອງເຮັດວຽກຢ່າງໜັກ ແລະ ທຸ່ມເທ ຈຶ່ງປະສົບຄວາມສໍາເລັດໃນອາຊີບນັ້ນ ແຕ່ປັດຈຸບັນເຊື່ອວ່າ ອາຊີບບໍ່ແມ່ນປະເດັນສໍາຄັນ ເພາະສາມາເຮັດວຽກທຸກຢ່າງທີ່ສ້າງລາຍໄດ້ ໂດຍທີ່ແຕ່ລະຄົນສາມາດເຮັດໄດ້ຫຼາຍໆຢ່າງ 3. ຈາກທີ່ເຄີຍເບິ່ງວ່າຜູ້ທີ່ປະສົບຄວາມສໍາເລັດ ແລະ ສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງໃນເລື່ອງຖານະ-ການເງິນໄດ້ ຕ້ອງເປັນຜູ້ທີ່ມີຖານະມາກ່ອນ ...

Read More »

ຍຸດທະສາດ 5 A ທີ່ຈະມັດໃຈລູກຄ້າໃນຍຸກ Marketing 4.0

ໃນບົດຄວາມຄັ້ງກ່ອນ ແມ່ນເຮົາໄດ້ສະເໜີ ໄປແລ້ວວ່າ Marketing 4.0 ຄື: “ການຕະຫຼາດທີ່ເອົາເຕັກໂນໂລຊີຕ່າງໆເຂົ້າມາຊ່ວຍ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າເຖິງຜູ້ບໍລິໂພກ ຫຼື ລູກຄ້າ ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ” ການຂາຍສິນຄ້າ ຫຼື ການເຮັດການຕະຫຼາດຈະບໍ່ແມ່ນມີແຕ່ຢູ່ໜ້າຮ້ານອີກຕໍ່ໄປ ແຕ່ມັນຈະກ້າວມາສູ່ໂລກອອນໄລ໌ພ້ອມ. ຫຼັງຈາກທີ່ເຮົາຮູ້ວ່າ Marketing 4.0 ແມ່ນຫຍັງແລ້ວ ຕໍ່ມາເຮົາຈະມາໃຫ້ຮູ້ຈັກ ຍຸດທະສາດໃໝ່ທີ່ມາກັບ Marketing 4.0 ໃນເມື່ອກ່ອນຖ້າເວົ້າເຖິງເລື່ອງຍຸດທະສາດທາງການຕະຫຼາດ ທີ່ເຄີຍໄດ້ຍິນຕະຫຼອດກໍອາດແມ່ນຄຳວ່າ: “AIDA” ແມ່ນບໍ່ ທີ່ຫຍໍ້ມາຈາກ A: Attention   ການເອີ້ນຄວາມສົນໃຈໃຫ້ລູກຄ້າເຫັນສິນຄ້າຂອງເຮົາ, I: Interest ຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ລູກຄ້າເລີ່ມສົນໃຈໃນສິນຄ້າເຮົາ, D: Desire ຄື ຄວາມຕ້ອງການຢາກໄດ້ສິນຄ້າ ແລະ A: Action ການຊື້ສິນຄ້າ. ແຕ່ປັດຈຸບັນນີ້, ອາດຈະໝົດຍຸກຂອງ AIDA ແລ້ວ  ແລະ ຖ້າຈະກ້າວໄປສູ່ຍຸກ Marketing 4.0 ກໍຕ້ອງໃຊ້ຍຸດທະສາດໃໝ່ ທີ່ຈະສາມາດມັດໃຈລູກຄ້າໄດ້ດີກວ່າເກົ່າ ກໍຄືຍຸດທະສາດ “5 A” ເຊິ່ງເປັນຍຸດທະສາດ ທີ່ ທ່ານ Phillip Kotler ສາດສາດາຈານ ດ້ານ Marketing ທີ່ໄດ້ຂຽນໄວ້ໃນປຶ້ມ Marketing 4.0 ເຫຼັ້ມຫຼ້າສຸດ, ສະນັ້ນ,  ນັກການຕະຫຼາດລາວເຮົາຍຸກໃໝ່ທັງຫຼາຍ ມາຮູ້ຈັກ ຍຸດທະສາດ 5 A ກັນເລີຍ…. ຮູ້ຈັກສິນຄ້າ ...

Read More »

Big Data ສຳຄັນກັບທຸລະກິດ ໃນຍຸກນີ້ແບບໃດ?

ບໍ່ວ່າຈະເປັນທຸລະກິດໃດໆ ຕ່າງກໍຕ້ອງການຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບລູກຄ້າຂອງຕົນເອງ ຫຼື ຂໍ້ມູນອື່ນໆ ທີມີຜົນຕໍ່ອົງກອນແມ່ນບໍ່? ເຊິ່ງມັນກໍມີຢູ່ໃນສິ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າ Big Data ນີ້ແຫຼະ. ແຕ່ມັນກອງກັນຢູ່ຄືກັບເອກະສານທີ່ຫຼາຍໆ ຢູ່ໃນເຕັມຫ້ອງສາງ ຈະຊອກເອົາມາໃຊ້ເລີຍກໍເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ໜ້າທີ່ຂອງອົງກອນຄືການນຳຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານັ້ນໄປເຮັດການປະມວນຜົນ ວິເຄາະ ແລະ ສະຫຼຸບຜົນອອກມາເພື່ອໃຫ້ໄດ້ສິ່ງທີ່ອົງກອນຕ້ອງການ ຕົວຢ່າງ: ຊ່ວຍໃຫ້ອົງກອນເຂົ້າໃຈພຶດຕິກຳຂອງລູກຄ້າ ອົງກອນຈະສາມາດຮູ້ໄດ້ວ່າ ລູກຄ້າມີພຶດຕິກຳໃນການເລືອກຊື້ສິນຄ້າແບບໃດ? ປັດໃຈຫຍັງແດ້ທີ່ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າຕັດສິນໃຈຊື້ສິນຄ້າດັ່ງກ່າວ ຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າລວມໄປເຖິງແນວໂນ້ມໃນການຈະຊື້ສິນຄ້າທີ່ໃກ້ຄຽງ ຊ່ວຍໃຫ້ອົງກອນສາມາດຄາດການແນວໂນ້ມທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ ດັ່ງທີ່ເຄີຍເວົ້າວ່າ Big Data ມີຂໍ້ມູນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ ພວກກະແສຕ່າງໆທີ່ນິຍົມໃນເວລານັ້ນ ລວມໄປເຖິງກະແສບາງຢ່າງທີ່ກຳລັງຈະເກີດຂຶ້ນແບບງຽບໆ ກໍຢູ່ໃນນັ້ນ ດັງນັ້ນການວິເຄາະ Big Data  ກໍຈະຊ່ວຍໃຫ້ອົງກອນສາມາດຈັບກະແສ ແລະ ກາຍເປັນຜູ້ນຳເທຣນໃນອະນາຄົດໄດ້. ຊ່ວຍໃຫ້ອົງກອນຮັບມືກັບບັນຫາໃນອະນາຄົດໄດ້. ນອກຈາກເລື່ອງເທຣນ ຫຼື ແນວໂນ້ມແລ້ວ ການວິເຄາະ Big Data ຍັງເຮັດໃຫ້ອົງກອນສາມາດຄາດການ ຫຼື ເບິ່ງແນວໂນ້ມຂອງບັນຫາທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນກັບອົງກອນຂອງຕົນເອງໄດ້ ເຊິ່ງຈະນຳໄປສູ່ເລື່ອງການປັບຕົວຂອງທຸລະກິດ, ການປັບນະໂຍບາຍຮູບແບບການບໍລິຫານຈັດການ ລວມໄປເຖິງຍຸດທະສາດຂອງອົງກອນໄດ້ອີກດ້ວຍ. ມີທຸລະກິດໃດແດ່ ທີ່ນຳໃຊ້ Big Data ແດ່ແລ້ວ? ບໍລິສັດລະດັບໂລກ ລາຍໃຫຍ່ຫຼາຍບໍລິສັດ ໄດ້ນຳເອົາ Big Data   ໄປໃຊ້ງານແລ້ວ ...

Read More »

Big Data ແມ່ນຫຍັງ? ເຄີຍໄດ້ຍິນ ແລະ ສົງໃສໃນຄຳນີ້ບໍ່?

ຫຼາຍໆຄົນອາດຈະເຄີຍໄດ້ຍິນ ແລະ ຄຸ້ນໆຫູກັນດີ ກັບຄຳວ່າ Big Data  ແມ່ນບໍ່? ໄປທາງໃດໃຜກໍມັກເວົ້າ ວ່າ Big Data ແລ້ວອັນວ່າ Big Data ນີ້ມັນແມ່ນຫຍັງກັນແທ້ ຫຼາຍຄົນກໍອາດຫຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈເລິກ ເຂົ້າໃຈແທ້ ແລ້ວເພິ່ນວ່າ Big Data ນີ້ຈະມາຊ່ວຍໃນເລື່ອງ ທຸລະກິດເຮົາໄດ້ອີກໃນຍຸກນີ້ ແລະ ຄິດວ່າ ອີກບໍ່ດົນໃນອະນາຄົດບ້ານເຮົາກໍຈະນຳໃຊ້ລະບົບຂອງ Big Data ນີ້ມາຊ່ວຍໃນທາງທຸລະກິດແນ່ນອນ.  ເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນຫາຍສົງໃສ ແລະ ຂ້ອງໃຈ ເຮົາມາຮູ້ຈັກ ຄຳວ່າ Big Data ກັນເລີຍ….. Big Data ຄື ຂໍ້ມູນທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ ຈົນ ຊ໋ອບເວ ຫຼື ຮາດເວ ທຳມະດາ ບໍ່ສາມາດຈັດເກັບ ຫຼື ວິເຄາະໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ Big Data ຄື ການຮວບຮວມ ຂໍ້ມູນທີ່ເປັນ Structurd ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບໄວ້ໃນໂຄງສ້າງຕາຕະລາງ ແລະ Unstructured ຂໍ້ມູນທີ່ເປັນ Text ຍາວໆ ...

Read More »

13 ສິ່ງ ເພື່ອຄວາມຢູ່ລອດຂອງ Startup…

ເພື່ອສ້າງກໍາລັງໃຈໃຫ້ກັບຄົນທີ່ກໍາລັງຈະເລືອກເສັ້ນທາງໃນການເຮັດທຸລະກິດ Startup ໃຫ້ສາມາດຈິນຕະນາການໄດ້ວ່າຈະຕ້ອງພົບກັບເລື່ອງຫຍັງແດ່? ແລ້ວຈະເຮັດແນວໃດເພື່ອຈະນໍາຕົວເອງໄປໃຫ້ເຖິງຈຸດໝາຍປາຍທາງນັ້ນໄດ້ ລອງມາອ່ານເບິ່ງ… 1.ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງຄື “ຫົວໃຈ” ເລືອກຄົນທີ່ມີແນວຄິດຈິດໃຈດຽວກັບເຮົາ ຂໍ້ນີ້ສໍາຄັນຫຼາຍ ຖືວ່າເປັນຂໍ້ທໍາອິດທີ່ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ໄດ້ກ່ອນເລື່ອງອື່ນໆເລີຍ ເພາະຖ້າທ່ານເລືອກຄົນທີ່ເບິ່ງຄົນລະທາງກັບທ່ານແລ້ວ ເຊື່ອໄດ້ເລີຍວ່າພຽງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນກໍມີບັນຫາ ຫາກແຕກຕ່າງກັນແຕ່ຄວາມຄິດທໍາອິດແລ້ວ ຈະໄປຕໍ່ກໍຄົງເປັນເລື່ອງຍາກ ຄົ້ນຫາຄົນສາຍດຽວກັນໃຫ້ພົບ ຈະໄດ້ບໍ່ຕ້ອງມານັ່ງຜິດກັນຕາມຫຼັງ. 2.ອອກຜົນງານໃຫ້ໄວ ຄວາມຄິດດີ ແຕ່ຜົນງານຊ້າກໍອາດເສຍປຽບ ຫຼື ບໍ່ກໍຖືກຄົນອື່ນເອົາໄປກິນ ເພາະຢ່າລືມວ່າ ຄົນຄິດຄືທ່ານກໍມີຢູ່ຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ເກີດຂຶ້ນໄດ້ທຸກວິນາທີ ດັ່ງນັ້ນ ການຕັດສິນໃຈທີ່ໄວ ອອກຜົນງານໃຫ້ໄວເປັນເລື່ອງສໍາຄັນ ແຕ່ກໍຕ້ອງຮູ້ຈັກໄລຍະເວລາທີ່ເໝາະສົມໃນການອອກຜົນງານ ບໍ່ແມ່ນຟ້າວຈົນບໍ່ໄດ້ເລື່ອງ ໄວແບບນັ້ນກໍບໍ່ດີ. 3.#ຊອກລູກຄ້າທີ່ແທ້ຈິງໃຫ້ພົບ ການຊອກລູກຄ້າທີ່ແທ້ຈິງເປັນເລື່ອງທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍ ເພາະວ່າລູກຄ້າທີ່ແທ້ຈິງເຖິງວ່າຈະເປັນຄົນຈໍານວນໜ້ອຍ ແຕ່ກໍຄືກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ແທ້ຈິງ ຄົນກຸ່ມນີ້ ຄືອານາຄົດຂອງສິນຄ້າຂອງເຮົາເລີຍກໍວ່າໄດ້ ເຖິງຈະມີຄົນຮູ້ຈັກໜ້ອຍແຕ່ດີກວ່າສິນຄ້າດັງ, ມີຄົນຮູ້ຈັກຫຼາຍແຕ່ບໍ່ມີໃຜຕ້ອງການຢ່າງແທ້ຈິງ. 4.#ຄວາມເຂົ້າໃຈລູກຄ້າຄືເລື່ອງສໍາຄັນທີ່ສຸດ ເລື່ອງນີ້ເປັນແກນຫຼັກຂອງ Startup ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ຄືຕອ້ງການແກ້ Pain point ຫຍັງຈັກຢ່າງ ດັ່ງນັ້ນ ຍິ່ງທ່ານເຂົ້າໃຈລູກຄ້າຫຼາຍເທົ່າໃດ ກໍເທົ່າກັບທ່ານສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາເລື່ອງນັ້ນໆໄດ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງຫຼາຍຂຶ້ນ ຫຼື ຈະເວົ້າໄດ້ງ່າຍໆວ່າ ຍິ່ງທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າຫຼາຍເທົ່າໃດ ກໍເທົ່າກັບທ່ານສາມາດແກ້ໄຂ Pain point ໄດ້ກົງຈຸດຫຼາຍຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ. 5.#ຕໍ່ຍອດ Idea ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ...

Read More »

6 ແນວຄິດຜິດໆ ເຮັດໃຫ້ SME ສ້າງຍີ່ຫໍ້ ແລ້ວບໍ່ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ

ທ່ານເປັນຄົນໜຶ່ງທີ່ກຳລັງຈະສ້າງຍີ່ຫໍ້ ເປັນຂອງຕົນເອງແມ່ນບໍ່? ຫຼື ວ່າທ່ານກຳລັງເັປນເຈົ້າຂອງຍີ່ຫໍ້ໃດໜຶ່ງຢູ່ໃນລາວ ແຕ່ຍີ່ຫໍ້ຂອງທ່ານຍັງບໍ່ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຂອງສັງຄົມຢ່າງກວ້າງຂວາງ.  ການຈະສ້າງຍີ່ຫໍ້ (Brand) ໃຫ້ຕິດຕະຫຼາດ ແລະ ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຂອງສັງຄົມໄດ້ນັ້ນ ຜູ້ປະກອບການ SME ຫຼາຍທ່ານຕ້ອງຄິດວ່ານີ້ເປັນໜຶ່ງວິທີທີ່ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດປະສົບຄວາມສຳເລັດ ເພາະຖ້າຫາກຍີ່ຫໍ້ ຂອງເຮົາເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ ແລະ ນິຍົມ ກໍຕ້ອງເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າຄິດເຖິງ ແລະ ຢາກຊື້ສິນຄ້າ ຫຼື ການບໍລິການຂອງເຮົາເປັນອັບດັບທຳອິດ. ແຕ່ເຊື່ອບໍ່ວ່າ ຍັງມີອີກຫຼາຍທ່ານທີ່ເຂົ້າໃຈ ໃນການສ້າງຍີ່ຫໍ້ ໄປໃນທາງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຈົນເຮັດໃຫ້ບໍ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດ. ຂໍແນະນຳ 6 ແນວຄິດຜິດໆທີ່ເຮັດໃຫ້ ຜູ້ປະກອບການ SME ເຂົ້າໃຈຜິດໃນການສ້າງຍີ່ຫໍ້. ການສ້າງຍີ່ຫໍ້ຄື ການສ້າງໂລໂກ້: ຜູ້ປະກອບການມັກຄິດວ່າ ການສ້າງຍີ່ຫໍ້ສິນຄ້າຕ້ອງແມ່ນການສ້າງ ຫຼື ອອກແບບໂລໂກ້ເປັນຫຼັກ ແຕ່ໃນຄວາມຈິງແລ້ວ ໂລໂກ້ເປັນພຽງສ່ວນນ້ອຍໆເທົ່ານັ້ນ ເພາະສິ່ງສຳຄັນຄື ຕ້ອງສ້າງເປັນຂອງຍີ່ຫໍ້ ຫຼື ການສ້າງຊື່ສຽງ, ຄວາມປະທັບໃຈ ແລະ ການສ້າງຍຸດທະສາດໃນການເຮັດການຕະຫຼາດ ເຊິ່ງເປັນຫຼັກການທີ່ສຳຄັນຂອງການສ້າງຍີ່ຫໍ້ ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກວ່າ ຖ້າເວົ້າເຖິງຍີ່ຫໍ້ນີ້ ລູກຄ້າຈະຮູ້ທັນທີວ່າ ຍີ່ຫໍ້ (Brand) ນີ້ແມ່ນຫຍັງ. ສ້າງຍີ່ຫໍ້ ຄື ການຄິດໃຫ້ເປັນເລີດທີ່ສຸດ. ຜູ້ປະກອບການຫຼາຍຄົນມັກຈິນຕະນາການຍີ່ຫໍ້ສິນຄ້າໃຫ້ໂດດເດັ່ນເປັນເລີດ ແຕ່ຄວາມຈິງຄືການສ້າງຍີ່ຫໍ້ທີ່ດີຈະຕ້ອງ ເກັບຂໍ້ມູນສິນຄ້າໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ...

Read More »

ກຽມຮັບມືກັບ Gen Z ຕະຫຼາດແຮງງານໃນອະນາຄົດ…

ໂລກ Digital ທຸກມື້ນີ້ມີຄວາມວຸ່ນວາຍ ແລະ  ມີຫຼາຍກຸ່ມຄົນ, ຫຼາກຫຼາຍໄວທີ່ເກີດມາໃນສະໄໝໃໝ່ ແລະ ໄລຍະປີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ເຮົາມີເກນງ່າຍໆ ໃນການແບ່ງກຸ່ມຄົນອອກຕາມໄລຍະປີ ທີ່ພວກເຂົາເກີດແລ້ວຕັ້ງຊື່ເອີ້ນໃຫ້ຕາມກຸ່ມອາຍຸຕ່າງໆ, ມື້ນີ້ເຮົາຈະມາ Focus ທີ່ 2 ກຸ່ມ. ກຸ່ມທໍາອິດຄິດວ່າຫຼາຍຄົນຄົງໄດ້ຍິນຫຼາຍທີ່ສຸດຄື Millenials ຫຼື ກຸ່ມທີ່ເກີດແຕ່ປີ 1980-1996 ບໍ່ເກີນນີ້ ຫຼື ງ່າຍໆກໍຄືໄວເຮັດວຽກປັດຈຸບັນນັ້ນເອງ ແລະ ອີກກຸ່ມໜຶ່ງຄືກຸ່ມຂອງເດັກນ້ອຍທີ່ມີຊື່ເອີ້ນກັນວ່າ Gen Z ທີ່ເກີດຕັ້ງແຕ່ປີ 1997-2010 ກຸ່ມຄົນທີ່ກໍາລັງເຕີບໃຫຍ່, ຮຽນຮູ້ ແລະ ພັດທະນາຕົວເອງເພື່ອກ້າວມາເປັນກໍາລັງຫຼັກຂອງໂລກຕໍ່ໄປ. ເມື່ອຄົນໄວ Millenials ຄືເຮົາ ຕ້ອງເຮັດວຽກເພື່ອໂອ້ລົມ ຫຼືຂາຍເຄື່ອງ ໃຫ້ກັບຄົນທັງໃນກຸ່ມ Millenials ນໍາກັນໄປຈົນເຖິງຄົນ Gen Z ຈະດີຫຼາຍຖ້າເຮົາຈະໄດ້ຮູ້ເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງ ແລະ ລັກສະນະພິເສດຂອງຄົນສອງກຸ່ມນີ້ ເພື່ອປັບເຂົ້າຫາ ແລະ ພັດທະນາຍຸດທະສາດຕ່າງໆ ໃຫ້ກົງຈຸດ. ບໍລິສັດ Foodservice Company ທີ່ຊື່ວ່າ Zero cater ມີຂໍ້ມູນທີ່ໜ້າສົນໃຈ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາໄດ້ຮູ້ຈັກຫຼາກຫຼາຍແງ່ມຸມ ໃຫ້ເຮົາເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຄົນສອງເຈນ ...

Read More »

ມີ 2 ປັດໃຈຫຼັກ ເປັນເເຮງຈູງໃຈໃນການເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານ ຜູ້ບໍລິຫານຄວນຮູ້……

ມື້ນີ້, ແອັດ ນັ່ງຫຼິ້ນເຟສບຸກ ເລື່ອນໄປເລື່ອນມາ  ພໍດີເລື່ອນໄປພົບ ຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກ ຜູ້ໜຶ່ງຊື່ Lin Phaviny ໄດ້ໂພສ ຄວາມຮູ້ທີ່ນ່າສົນໃຈສຸດໆ ຄືໄດ້ແບ່ງປັນ ທິດສະດີ 2 ປັດໃຈ ຂອງຄວາມພຶງພໍໃຈຂອງພະນັກງານໃນການເຮັດວຽກ ເຊິ່ງແອັດເຫັນວ່າ ມັນຖືກຕ້ອງທີ່ສຸດເລີຍມາແຊຣ໌ຕໍ່ໃຫ້ແຟນເພສໄດ້ຮູ້ກັນ ແລະ ແຊຣ໌ຕໍ່ໆໄປເພື່ອໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານມາອ່ານແນ່ເດີ້!!! ເນື້ອໃນມີດັ່ງນີ້: ຜູ້ບໍລິຫານຫຼາຍຄົນ ຄົງຈະເຄີຍມີຄໍາຖາມວ່າ ແມ່ນຫຍັງທີ່ເຮັດໃຫ້ ພະນັກງານຄົນໜຶ່ງ ຢູ່ກັບ ອົງກອນ ໄດ້ດົນ ໂດຍທີ່ ຄ່າຕອບແທນບໍ່ສູງ ແລະ ແມ່ນຫຍັງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ ພະນັກງານເລືອກທີ່ຈະລາອອກ ທັ້ງທີ່ໄດ້ຮັບຄ່າຕອບແທນສູງ ແລະ ມີຕໍາແໜ່ງສາຍງານທີ່ແນ່ນອນ. ເດືອນກ່ອນ ຂ້ອຍໄດ້ມີໂອກາດເເລກປ່ຽນ ກັບຜູ້ບໍລິຫານໜຸ່ມນ້ອຍ Bob Chen ທີ່ສືບທອດກິດຈະການຈາກ ພໍ່ ຂອງເພິ່ນ ແລະ ໄດ້ເວົ້າໃຫ້ຟັງວ່າ ເພິ່ນມີພະນັກງານ ຫຼາຍຄົນ ທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໄດ້ສິບກວ່າປີ. ສ່ວນອາທິດນີ້ ຂ້ອຍໄດ້ມີໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກຸ່ມ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ທີ່ ອ້າຍ ໂຕຕຸ່ນ ToToon Sittiphone Thapesuphanh ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້, ປະສົບການ ...

Read More »

ບໍລິສັດໃນຍີ່ປຸ່ນ ເປີດຕົວ AI ກວດຈັບ “ຄົນທີ່ຈະລາອອກ”

ເຕັກໂນໂລຊີ ດຽວນີ້ລໍ້າໜ້າໄປອີກຂັ້ນ ສາມາດກວດຈັບ ບຸກຄົນທີ່ຄິດຈະລາອອກຈາກການເຮັດວຽກໄດ້ ແລ້ວຕໍ່ໄປນີ້ມະນຸດກັບຫຸ່ນຍົນຈະຕ່າງກັນບ່ອນໃດ? ວ່າບໍ່!!! ອາດີດເລື່ອງທີ່ເຄີຍຄິດວ່າ: ມະນຸດເທົ່ານັ້ນຈຶ່ງຈະເຮັດໄດ້ ແຕ່ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ ຄວາມຄິດນັ້ນ ອາດຈະບໍ່ເປັນຈິງສະເໝີໄປ….. ເພາະໃນປັດຈຸບັນ, ບໍລິສັດ Recruit Holdings ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຈັດຫາພະນັກງານຂອງຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ປະກາດເປີດຕົວປັນຍາປະດິດ AI ທີ່ໃຊ້ໃນການກວດເບິ່ງພະນັກງານທີ່ຈະລາອອກ. ເປັນຫຍັງ ບໍລິສັດຈຶ່ງຕ້ອງສ້າງ AI ຂຶ້ນມາເຮັດໜ້າທີ່ນີ້? ເນື່ອງຈາກວ່າຖ້າໃຫ້ພະນັກງານໄປກວດສອບພາຍໃນອົງກອນຂອງຕົວເອງ ເຊິ່ງມີພະນັກງານບໍ່ຫຼາຍ ກວດເບິ່ງວ່າຄົນໃດກຳລັງຈະລາອອກກໍສາມາດເຮັດໄດ້ບໍ່ຍາກ. ແຕ່ຖ້າເປັນບໍລິສັດຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ມີພະນັກງານຫຼາຍພັນຄົນເດ!!! ພະນັກງານຄົນນັ້ນກໍຄືຈະກວດສອບບໍ່ໄຫວແນ່ນອນ.  ສິ່ງສຳຄັນບໍລິສັດກໍບໍ່ຢາກສິ້ນເປືອງທີ່ຈະຈ້າງຄົນມາເພື່ອຕິດຕາມວ່າພະນັກງານຄົນໃດ ກຳລັງຈະລາອອກແທ້ໆ. ທາງອອກທີ່ດີຂອງບໍລິສັດ ກໍຄືການສ້າງຫຸ່ນຍົນມາເຮັດໜ້າທີ່ນີ້ແທນ. ແລ້ວ AI ຈະກວດສອບເລື່ອງນີ້ໄດ້ແນວໃດ? AI ຈະເຮັດການກວດສອບຂໍ້ມູນທັງໝົດຂອງພະນັກງານທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນເລື່ອງຂອງພຶດຕິກຳແຕ່ລະບຸກຄົນ, ຊົ່ວໂມງການເຮັດວຽກ ແລະ ຜົນງານທີ່ເກີດຂຶ້ນ. ພ້ອມກັບການນໍາມາປຽບທຽບກັບຂໍ້ມູນພະນັກງານທີ່ເຄີຍລາອອກໄປແລ້ວ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ ລະບົບຈະເຮັດການປະເມີນຜົນ ແລະ ລາຍງານຄົນທີ່ມີແນວໂນ້ມຈະລາອອກໃນໄລຍະ 6 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາພ້ອມກັບການບອກເຖິງສາເຫດຫຼັກທີ່ສົ່ງຜົນໃຫ້ພະນັກງານມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະລາອອກອີກດ້ວຍ. ເຊິ່ງຖ້າ AI ສາມາດຮູ້ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບແລ້ວກໍຈະເຮັດໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດຕໍ່ບໍລິສັດເປັນຢ່າງດີ, ເພາະໃນຫຼາຍໆຄັ້ງການລາອອກຂອງພະນັກງານມັກຈະເພີ່ມໂອກາດສ່ຽງທີ່ວຽກງານຈະບໍ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີຄວາມລ່າຊ້າຂອງວຽກງານ ແລະ ສິ່ງທີ່ເປັນຫ່ວງທີ່ສຸດໃນຍຸກນີ້ກໍຄື ການຮົ່ວໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນໄປຍັງບໍລິສັດຄູ່ແຂ່ງ. ສະຫຼຸບ ເຕັກໂນໂລຊີຫຸ່ນຍົນກຳລັງເຂົ້າມາໃນທຸກໆອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການເຂົ້າມາກໍຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການເຕີບໂຕຂຶ້ນໃນອຸດສາຫະກຳນັ້ນໆເລື່ອງໃດທີ່ມະນຸດຄິດວ່າ ຫຸ່ນຍົນຍັງບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ໃນອະນາຄົດຈະບໍ່ເປັນແບບນັ້ນສະເໝີໄປ. ...

Read More »