General

ລັດແຈ້ງການ ເລີ່ມປັບປຸງ ຫຼຸດຂັ້ນຕອນ ແລະ ເວລາ ການບໍລິການ ນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ.

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ກົມການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ (ກຂອ) ໄດ້ອອກແຈ້ງການກ່ຽວກັບເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານການບໍລິການ (Service Charter) ຂອງກົມການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ເລກທີ 4186/ກຂອ, ລົງວັນທີ 12 ກັນຍາ 2018 ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ຍົກລະດັບປະສິດທິພາບວຽກງານບໍລິການຂອງ ກຂອ, ຫຼຸດຜ່ອນຂັ້ນຕອນ, ເວລາ ແລະ ເອກະສານ ໃນການຂໍອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ຂອງພາກທຸລະກິດໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 50%ພາຍໃນປີ 2020 ແລະ ຫັນການບໍລິການຂອງ ກຂອ ເປັນລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກ ຢ່າງເຕັມສ່ວນ ໂດຍແນໃສ່ເພີ່ມປະລິມານການຄ້າຂຶ້ນ 3 ເທົ່າ ພາຍໃນປີ 2025. ອີງຕາມແຈ້ງການ ເລກທີ 4186/ກຂອ, ລົງວັນທີ 12 ກັນຍາ 2018 ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ກຂອ ໄດ້ລິເລີ່ມປັບປຸງວຽກງານການບໍລິການຂອງກົມໃຫ້ມີຄວາມກະທັດຮັດ, ວ່ອງໄວ ແລະ ຫັນເປັນທັນສະໄໝເທື່ອລະກ້າວ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກອຂ ມີວິໄສທັດໃນການພັດທະນາວຽກງານການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ, ...

Read More »

CSR Profile ແມ່ນຫຍັງ? ຈະຊ່ວຍໃຫ້ SME ໂດດເດັ່ນໃນສັງຄົມແນວໃດ? (ອ່ານເລີຍ!!!)

ໃນທຸລະກິດບໍ່ວ່າຈະໃຫຍ່ ຫຼື ເປັນ SMEs (ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ) ສິ່ງສຳຄັນ 2 ຢ່າງທີ່ທຸກອົງກອນຕ້ອງມີຄື: Product Catalogue ແລະ Company Profile ເພື່ອນຳສະເໜີໃຫ້ລູກຄ້າກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ເພື່ອສ້າງທຸລະກິດເປັນໄປຕາມຕັ້ງເປົ້າໝາຍໄວ້. ໜ້າທີ່ຂອງ Product Catalogue ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄົນຮູ້ວ່າ ຂາຍສິ່ງໃດ (what)  ຜະລິດຕະພັນຂອງເຮົາຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາຫຍັງ ຫຼື ໃຊ້ແລ້ວຈະໄດ້ປະໂຫຍດຫຍັງ ພ້ອມສັບພະຄຸນຂອງ ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການຂອງເຮົາມີດີ ແລະ ໂດດເດັ່ນກວ່າສິນຄ້າອື່ນແບບໃດ?. ສ່ວນໜ້າທີ່ຂອງ Company Profile  ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄົນ ຫຼືວ່າ ລູກຄ້າ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ເປັນຫຍັງ (Why) ຕ້ອງຊື້ຈາກເຮົາ, ອົງກອນຂອງທ່ານນ່າເຊື່ອຖື ແລະ ໝັ້ນຄົງແບບໃດ ມີເຄືອຂ່າຍການໃຫ້ບໍລິການກວ້າງຂວາງຊໍາໃດ ແລະ ເມື່ອເປັນລູກຄ້າແລ້ວ ຈະໄວ້ໃຈໄດ້ຊໍາໃດ. ແຕ່ໃນມື້ນີ້ ລູກຄ້າ ແລະ ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ບໍ່ໄດ້ຄຳນຶງເຖິງພຽງຄຸນຄ່າຂອງຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ສິ່ງທີ່ອົງກອນມອບໃຫ້ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງມີການພິຈາລະນາຍິ່ງໄປອີກວ່ານັ້ນຄື ຜະລິດຕະພັນທີ່ຕົນເອງໃຊ້ ຫຼື ອົງກອນທີ່ຕົນເປັນລູກຄ້າ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄົນອື່ນ ຫຼື ສັງຄົມແນວໃດ? ນັ້ນກໍຄື  CSR=Corporate ...

Read More »

ຊົມເຊີຍ!!! ເລີ່ມເສຍພາສີທີ່ດິນຜ່ານທະນາຄານ ແລະ ສະມາດໂຟນ ໄດ້ແລ້ວ

ຕໍ່ຈາກນີ້ ພວກເຮົາທັງຫຼາຍຈະບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກເສຍເວລາກັບການໄປເສຍພາສີທີ່ດິນອີກແລ້ວ, ປະຊາຊົນທຸກຄົນຈະສາມາດຊໍາລະພາສີທີ່ດິນໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ ໂດຍຜ່ານລະບົບເສຍພາສີທີ່ດິນທີ່ທັນສະໄໝຜ່ານ 7 ທະນາຄານ ດ້ວຍ 2 ວິທີການຊໍາລະງ່າຍໆ ປອດໄພ, ວ່ອງໄວ, ຮັບປະກັນແກ່ການຈັດເກັບລາຍຮັບແຫ່ງລັດໃຫ້ມີລັກສະນະລວມສູນ, ຮັດກຸມໂປ່ງໃສ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ້ງ່າຍ. (ແຕ່ເຮົາກໍຍັງສາມາດຈ່າຍຜ່ານຫ້ອງການປົກຄອງບ້ານໄດ້ຕາມປົກກະຕິ) ທ່ານ ພູທະນູເພັດ ໄຊສົມບັດ, ຫົວໜ້າກົມສ່ວຍສາອາກອນ ກະຊວງການເງິນ ກ່າວໃນພິທີຊັນສັນຍາ ແລະ ເປີດນໍາໃຊ້ລະບົບຮັບຊໍາລະພາສີທີ່ດິນຜ່ານລະບົບທະນາຄານ ຂຶ້ນໃນວັນທີ 17 ທັນວາ 2018 ວ່າ: ເພື່ອເປັນການປັບປຸງກົນໄກ ແລະ ວິທີການຊໍາລະໃຫ້ສະດວກວ່ອງໄວ, ຮັບປະກັນການກວດສອບໄດ້ ແລະ ພື້ນທີ່ການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າໃນລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານຄຸ້ມຄອງອາກອນ TaxRIS, ກົມສ່ວຍສາອາກອນ ຮ່ວມກັບບໍລິສັດພັດທະນາໄອທີພາຍໃນປະເທດ ແລະ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ຄົ້ນຄວ້າກົນໄກການຊໍາລະພາສີທີ່ດິນຜ່ານລະບົບທະນາຄານ ໂດຍສາມາດຊໍາລະພາສີທີ່ດິນຜ່ານ 7 ທະນາຄານຄື:  ທະນາຄານພັດທະນາລາວ, ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ, ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກໍາ, ທະນາຄານທຸລະກິດລາວ-ຫວຽດ, ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ, ທະນາຄານບີໄອຊີ ແລະ ທະນາຄານລາວ-ຈີນ. ສໍາລັບວິທີການຊໍາລະພາສີທີ່ດິນເຂົ້າສູ່ລະບົບທະນາຄານປະກອບມີ 2 ວິທີຄື: ຊໍາລະຜ່ານປ່ອງບໍລິການຂອງທະນາຄານທັງ 7 ແຫ່ງ ...

Read More »

ເຈົ້າຫນ້າທີ່ລົງກວດກາ ສາມລ່ຽມຄໍາ ເມືອງຕົ້ນເຜີ້ງ, ວ່າດ້ວຍສັດປ່າ ກອງກວດກາປ່າໄມ້

ຕາມແຫຼ່ງຂ່າວຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນວັນທີ 13 ທັນວາ 2018 ທີ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສາມລ່ຽມຄໍາ ເມືອງຕົ້ນເຜີ້ງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັດປ່າ ກອງກວດກາປ່າໄມ້ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈາກກົມກວດກາປ່າໄມ້ ພ້ອມດ້ວຍທະຫານ-ຕໍາຫຼວດ, ພາສີ, ສານ, ໄອຍາການ ແລະ ປກສ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສາມລ່ຽມຄໍາ ເຂົ້າກວດຄົ້ນບັນດາຮ້ານຄ້າໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ (Chinatown) ຕໍ່ວຽກງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການສະກັດກັ້ນ ແລະ ກວດຄົ້ນ ການຄ້າ-ຂາຍສັດປ່າ ໂດຍສະເພາະຜະລິດຕະພັນທີ່ມາວາງຂາຍ ທີ່ອາດເຮັດຈາກຊິ້ນສ່ວນສັດປ່າ ທີ່ຜິດກົດໝາຍ. ຜົນສະຫຼຸບໂດຍລວມ ຈາກກອງກວດກາປ່າໄມ້ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ກ່ຽວກັບການເຂົ້າກວດຄົ້ນຮ້ານຄ້າເປົ້າໝາຍ ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສາມລ່ຽມຄໍາ ແລະ ຮ້ານຄ້າ ເຂດເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ລວມທັງໝົດມີ 5 ຮ້ານ ພ້ອມຍຶດຂອງກາງທັ້ງໝົດ 32 ຢ່າງ ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນຊິ້ນສ່ວນສັດປ່າ ທີ່ຜິດກົດໝາຍ. ໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສັດນໍ້າ-ສັດປ່າ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ພ້ອມເຈົ້າໜ້າທີ່ຈາກກົມກວດກາປ່າໄມ້ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈໍານວນ 50 ທ່ານ ເຂົ້າກວດຄົ້ນ 5 ...

Read More »

ຫາງສຽງຈົ່ມວ່າ ຈາກສັງຄົມ!!! ລົດບັນທຸກໜັກເກີນ ເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ທາງເປ່ເພ

ພາຍຫຼັງທີ່ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຮັດໃຫ້ເສັ້ນທາງ ແລະ ຂົວ ມີການເປ່ເພຫຼາຍສົມຄວນ ໂດຍເກີດຈາກການບັນທຸກໜັກເກີນຂອງບໍລິສັດຮັບເໝົາໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ເຮັດໃຫ້ມີຫາງສຽງຈາກສັງຄົມ. ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ທີ່ໄຂຂຶ້ນໃນເດືອນພະຈິກ 2018 ສສຊ ຫຼາຍເຂດເລືອກຕັ້ງໄດ້ນໍາເອົາບັນຫາດັ່ງກ່າວສະເໜີຕໍ່ລັດຖະບານ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄວນມີການກວດກາຄືນບັນຫາການບັນທຸກໜັກເກີນຂອງບໍລິສັດຮັບເໝົາໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ທີ່ເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ເສັ້ນທາງ ແລະ ຂົວເປ່ເພ ສ້າງຄວາມເດືອດຮ້ອນໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ແລະ ປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ຕາມແຄມທາງ; ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຄວນມີການຕິດຕາມກວດກາຄືນ ແລະ ມີມາດຕະການໃນການແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ. ທ່ານ ປອ ບຸນຈັນ ສິນທະວົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ຊີ້ແຈງຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ໃນວັນທີ 26 ພະຈິກ ທີ່ຜ່ານມາວ່າ: ການບັນທຸກໜັກເກີນຂອງບໍລິສັດຮັບເໝົາໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ທີ່ເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ເສັ້ນທາງ ແລະ ຂົວເປ່ເພນັ້ນ ຄະນະຊີ້ນໍາໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄົບຄະນະ ຄັ້ງທີ 5 ຂຶ້ນໃນວັນທີ 13 ພະຈິກ 2018 ແລະ ໄດ້ມອບໃຫ້ຄະນະຄຸ້ມຄອງໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ເປັນຜູ້ອອກແຈ້ງການໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດກໍ່ ...

Read More »

Bill Gates ສະເໜີໃຫ້ເກັບພາສີຫຸ່ນຍົນແພງຂຶ້ນ ເພື່ອປ້ອງກັນຄົນຕົກວຽກເພີ່ມ….

ດັ່ງທີ່ເຮົາພໍຮູ້ແລ້ວວ່າ ໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ໆນີ້ ຫຸ່ນຍົນ ກຳລັງຈະເຂົ້າມາມີບົດບາດແທນທີ່ການເຮັດວຽກຂອງຄົນ. ຖ້າວ່າ ຫຸ່ນຍົນສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ມີປະສິດທິພາບ ຫຼາຍກວ່າຄົນ ຮອດຕອນນັ້ນແລ້ວ ບໍລິສັດຈຳນວນຫຼາຍ ຍັງຈະຕ້ອງການຄົນມາເຮັດວຽກນຳອີກບໍ່? ບັນຫານີ້, ກຳລັງເປັນກະແສທີ່ຖືກເວົ້າຫຼາຍທີ່ສຸດໃນປັດຈຸບັນ ໃນທົ່ວໂລກ ເພາະວ່າໄລຍະເວລາທີ່ຜ່ານມາ ແຕ່ລະບໍລິສັດໄດ້ເລີ່ມມີການຫຼຸດຈຳນວນພະນັກງານລົງເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ. Bill Gates ມະຫາເສດຖີອັນດັບໜຶ່ງຂອງໂລກ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ວ່າ:  ສຳລັບຄວາມຄິດທີ່ຈະນຳຫຸ່ນຍົນມາຊ່ວຍເຮັດວຽກນັ້ນເປັນເລື່ອງດີ ເພາະຈະບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄົນໄປເສຍເວລາກັບສິ່ງທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ ແລະ ມີເວລາໃນການເຮັດສິ່ງອື່ນໆໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ.  ນອກຈາກນີ້,  Bill Gates  ກໍຍັງບໍ່ເຫັນດີກັບການທີ່ ໂລກຍັງຈະສະລໍການພັດທະນາຫຸ່ນຍົນ ທີ່່ໄດ້ຊ່ວຍກັນພັດທະນາຂຶ້ນມາຈົນທຸກມື້ນີ້, ເຖິງແມ່ນວ່າຫຸ່ນຍົນກຳລັງເຂົ້າມາຍາດວຽກຂອງຄົນ ແຕ່ນັ້ນກໍບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ຫຸ່ນຍົນຈະເຂົ້າມາເຮັດໃຫ້ຄົນບໍ່ມີວຽກໄດ້. ໃນເມື່ອທຸກມື້ນີ້ເຮົາມີການເກັບພາສີ  ຈາກສ່ວນຂອງການລົງທຶນ ແລະ ສ່ວນຂອງແຮງງານ ຢູ່ແລ້ວ, ໃນອະນາຄົດຈະບໍ່ມີໃຜຫ້າມຊື້ຫຸ່ນຍົນສຳລັບໃຊ້ການຜະລິດສິນຄ້າໄດ້ ຫຼື ເວົ້າງ່າຍໆກໍຄື ຖ້າບໍລິສັດໃດຢາກຊື້ຫຸ່ນຍົນເຂົ້າມາເຮັດວຽກແທນຄົນກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ແຕ່ພາສີແຮງງານຫຸ່ນຍົນແມ່ນຈະມີລາຄາແພງກວ່າແຮງງານຄົນ. ສະນັ້ນ, ລະບົບພາສີ ຈະຊ່ວຍກົດດັນໃຫ້ບໍລິສັດຢາກຈ້າງຄົນເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ ເຊິ່ງລະບົບພາສີໃນຕອນນີ້, ກຳລັງຢູ່ໃນທິດທາງທີ່ກົງກັນຂ້າມກັບແນວຄວາມຄິດນີ້ຂອງ Bill Gates ຢ່າງຊັດເຈນ.  ແຕ່ ຖ້າແນວຄວາມຄິດຂອງ Bill Gates ນີ້ ໄດ້ຖືກນຳໄປໃຊ້ກໍອາດຈະເປັນເລື່ອງດີສຳລັບຄົນເຮັດວຽກ. ແຕ່ເລື່ອງນີ້ ອາດຈະບໍ່ຖືກໃຈກັບຜູ້ປະກອບການ ເພາະວ່າອາດຈະເຮັດໃຫ້ກຳໄລຫຼຸດລົງ ຈາກນະໂຍບາຍພາສີທີ່ເປັນຢູ່ ສຸດທ້າຍແລ້ວ ພາສີຫຸ່ນຍົນ ...

Read More »

ເປີດໂອກາດໃຫ້ກັບນັກທຸລະກິດອອນໄລເຂົ້າຮ່ວມເຝິກອົບຮົມຟຣີີ…ສະໝັກດ່ວນ.

ສິ່ງທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ຄື: – ເຂົ້າໃຈໂຄງການພັດທະນາການຄ້າທາງເອເລັກໂທນິກໃນພາກພື້ນຂອງສະຖາບັນແມ່ນນ້ຳຂອງຂ່ອນແກນ – ຮຽນຮູ້ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານຂອງການຄ້າທາງເອເລັກໂທນິກໂດຍສະເພາະແມ່ນພາກຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ຊົນນະບົດ – ສ້າງແຜນທຸລະກິດ ແລະ ອອກແບບທຸລະກິດແບບໃໝ່ – ເຂົ້າໃນເລື່ອງນະໂຍບາຍການຄ້າທາງເອເລັກໂທນິກຂອງປະເທດ – ເຄື່ອງມືທາງດ້ານການຕະຫຼາດທີ່ຈະຊ່ວຍສ້າງໂອກາດໃນດ້ານການຄ້າ ຟຣີ ❗ເຂົ້າຮ່ວມຟຮີ ‼ບໍ່ມີຄ່າລົງທະບຽນ ສະໜັບສະໜູນຫຼັກໂດຍ: ສະຖາບັນແມ່ນ້ຳຂອງ (Mekhong Institute) ຮ່ວມກັບ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຫ່ງຊາດລາວ ຈັດໂດຍ: ສູນບໍລິການ ວິສາຫະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ບໍລິສັດ Me Asia ແລະ ອາໂກລາວ ກຸຣບ. ເປີດໂອກາດໃຫ້ກັບນັກທຸລະກິດອອນໄລເຂົ້າຮ່ວມງານເຝິກອົບຮົມ ? ວັນທີ 19-20 ທັນວາ 2018 ສະຖານທີ່: Toh X ໂຕະເອັກຊ ? ຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕິມ ຕິດຕໍ່ລົງທະບຽນ ? 021 416 266 / 5838 8885 ວັອດແອັບ ...

Read More »

ການເລືອກຕະຫຼາດສະເພາະກຸ່ມ ຈະຊ່ວຍສ້າງຄຸນຄ່າໃຫ້ແບຣນ

Niche Market  ຫຼື ຕະຫຼາດເພາະເຈາະຈົງກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ຈະສາມາດສ້າງຄຸນຄ່າໃຫ້ແບຣນໄດ້ແບບໃດ? ສິ່ງທີ່ນັກການຕະຫຼາດທົ່ວໄປຕ້ອງການຄື ເປັນທຸກໆຢ່າງສຳລັບທຸກໆຄົນໃຫ້ໄດ້ ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ຖ້າເຮົາສາມາດເລືອກເຮັດໃນສິ່ງທີ່ແຕກຕ່າງອອກໄປ ໂດຍຕັ້ງເປົ້າໝາຍສົນໃຈແຕ່ກຸ່ມໆລູກຄ້າດຽວ ແມ່ນຈະດີກວ່າສຳລັບທຸລະກິດ ຫຼື ແບຣນ ເຊິ່ງການເຮັດໃຫ້ຕົວເຮົາແຕກຕ່າງນັ້ນ ສາມາດເຮັດໄດ້ດ້ວຍການຫາ Content ຫຼື ເນື້ອຫາ ແລະ ສິນຄ້າທີ່ເໝາະກັບຕະຫຼາດສະເພາະກຸ່ມເທົ່ານັ້ນ. ຄວາມຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານສຳຄັນແບບໃດ? ຄືກັບ Blogger ທີ່ຈະພະຍາຍາມສະແດງຕົວຕົນໃນຕະຫຼາດ ເພື່ອສະແດງເຖິງການຂຽນໃນເລື່ອງທີ່ຕົວເອງມີຄວາມຊ່ຽວຊານ ຫຼື ສົນໃຈພິເສດ ນີ້ກໍຄືເປັນການສ້າງຄວາມສຳພັນຜ່ານ Content ແນ່ນອນວ່າຜູ້ອ່ານກໍຈະໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຈາກປະສົບການ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານມີ.  ແຕ່ຖ້າທ່ານບໍ່ມີ Content ທີ່ສາມາດສະເໜີເຖິງຄວາມຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານໃດດ້ານໜຶ່ງ ກໍຄືກັບການທ່ານບໍ່ໄດ້ນຳສະເໜີສິ່ງໃດເລີຍ.  ດັງນັ້ນ, ຜູ້ຂຽນເອງກໍຕ້ອງຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພະຍາຍາມຕັ້ງຄຳຖາມກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ທ່ານບໍ່ຮູ້ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນເຊັ່ນ: ຖ້າທ່ານສົນໃຈ ແລະ ມີຄວາມມັກໃນເລື່ອງອາຫານ ທ່ານຈະສາມາດຂຽນເລື່ອງ ແລະ ລຳດັບຄວາມຄິດກ່ຽວກັບອາຫານໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ແຕ່ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຂຽນ  Content ກ່ຽວກັບລົດ ເພາະວ່າທ່ານ ຕ້ອງການເປັນ Partner ໃນອະນາຄົດກັບບໍລິສັດລົດ. ແຕ່ໃນຄວາມຈິງແລ້ວທ່ານນັ້ນກໍບໍ່ຮູ້ຫຍັງກ່ຽວກັບລົດເລີຍ ແລ້ວຜູ້ອື່ນໆທີ່ຕິດຕາມຈະໄດ້ຫຍັງຈາກເຮົາ. ສຸດທ້າຍແລ້ວ ຜູ້ຕິດຕາມອ່ານກໍຈະຮູ້ສຶກເສຍອາລົມອ່ານ Content  ທີ່ບໍ່ໄດ້ບອກຫຍັງເລີຍ, ທ່ານເຄີຍຮູ້ສຶກບໍ່ວ່າ ເມືອຄິຼກເຂົ້າໄປອ່ານເນື້ອໃນແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ມີຫຍັງເປັນຕານຳເອົາມານຳໃຊ້ໄດ້ເລີຍ ແລະ  ບໍ່ນ່າຈະເສຍເວລາເຂົ້າມາອ່ານເລີຍ ຫຼາຍໆທ່ານອາດເຂົ້າໃຈຄວາມຮູ້ສຶກນີ້. ຄວາມຊ່ຽວຊານບໍ່ໄດ້ເປັນເລື່ອງຍາກສຳລັບໃນອົງກອນ. ...

Read More »

ບໍລິສັດເບຍລາວ ໄດ້ຮັບຫຼຽນນາມມະຍົດພັດທະນາແຫ່ງຊາດ ຈາກປະທານປະເທດ

ບໍລິສັດເບຍລາວ ຢູ່ຄູ່ກັບຄົນລາວມາໄດ້ 45 ປີ ແລ້ວ,  ເນື່ອງໃນໂອກາດງານສະເຫຼີມສະຫຼອງ ຂອງການສ້າງຕັ້ງ ບໍລິສັດເບຍລາວ ຄົບຮອບ 45 ປີ (1973 -2018) ໄດ້ຈັດງານລ້ຽງຂຶ້ນຢ່າງຍິ່ງໃຫຍ່ໃນຄໍ່າຄືນຂອງວັນສຸກ ວັນທີ 7 ທັນວາ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ, ຢູ່ທີ່ພັດຕະຄານແກ້ວມີໄຊ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ໃນມື້ທີ່ສະຫງ່າລາສີນີ້ ທ່ານ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ກໍໃຫ້ກຽດປະດັບຫຼຽນນາມມະຍົດພັດທະນາແຫ່ງຊາດດີເດັ່ນ ໃຫ້ກັບບໍລິສັດເບຍລາວ ຂອງຂໍ້ຕົກລົງດຳລັດ ຂອງປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທ່ານ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ.  ເນື່ອງຈາກເປັນບໍລິສັດທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນຜົນງານພົ້ນເດັ່ນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຕໍ່ປະເທດຊາດຢ່າງຕັ້ງໜ້າຕະຫຼອດ 45 ປີຄື: ໄດ້ມອບງົບປະມານພັນທະໃຫ້ລັດເປັນອັນດັບ 1 ຂອງປະເທດ ໃນປີ 2017 ໄດ້ມອບໃຫ້ເຖິງ  1.800 ຕື້ກີບ, ເປັນບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຄືນກຳໄລໃຫ້ແກ່ສັງຄົມບໍ່ວ່າຈະຊ່ວຍເຫຼືອທຶນໃຫ້ການສຶກສາ, ວຽກງານກິລາ, ສາທາລະນະສຸກ, ການຈັດງານບຸນຮີດຄອງປະເພນີຂອງຊາດ ປີໜຶ່ງຫຼາຍຕື້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສັງຄົມເຮົາມີຊີວິດທີ່ດີຂຶ້ນ. ນອກນີ້, ບໍລິສັດ ຄຣາດສະເບີກ ກໍໄດ້ຮັບການປະດັບຫຼຽນໄຊນາມມະຍົດດີເດັ່ນແຫ່ງຊາດ ແລະ ທາງຄະນະຜູ້ບໍລິການບໍລິສັດເບຍລາວກໍຍັງໄດ້ຮັບການປະດັບຫຼຽນໄຊແຮງງານຊັ້ນ ...

Read More »

ທຸລະກິດຂອງທ່ານ ມີຢູ່ໃນ Google My Business ແລ້ວບໍ່? ຖ້າຍັງໄປສະໝັກດ່ວນໆໆໆໆ

ຈາກພຶດຕິກຳການໃຊ້ງານອິນເຕີເນັດຂອງຄົນລາວໃນປະເທດເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເປັນສິ່ງທີ່ບົ່ງບອກໃຫ້ເຫັນວ່າ  ປັດຈຸບັນ ລູກຄ້າບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃສ ເຮັດຫຍັງ ຊີວິດຄົນເຮົາກໍມັກຈະຢູ່ກັບມືຖືສະມາດໂຟນຕະຫຼອດເວລາ ບໍ່ວ່າຈະເບິ່ງຮູບເງົາ, ຟັງເພງ, ຫຼິ້ນເກມ ຫຼື ຢາກຊອກຫາສິ່ງໃດ, ຂໍ້ມູນໃດ ກໍພຽງແຕ່ Search ຊອກຫາຢູ່ Google ກໍຈະໄດ້ຮູ້ທຸກຢ່າງທີ່ຢາກຮູ້ແລ້ວ…. ຫຼາຍໆພຶດຕິກຳຂອງຜູ້ບໍລິໂພກຍຸກນີ້ ຈຶ່ງແຕກຕ່າງຈາກແຕ່ກ່ອນເຊັ່ນ: ຜູ້ບໍລິໂພກຍຸກນີ້ຕ້ອງການເວົ້າ ແລະ ສື່ສານກັບຄົນຕະຫຼອດເວລາ, ມີຄວາມອົດທົນໃນການລໍຖ້າໜ້ອຍລົງ ຕ້ອງການທີ່ຈະເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ ແລະ ຜູ້ຄົນໄດ້ແບບທັນໃຈ, ຕ້ອງການຫຍັງທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍ ແລະ ມີຄວາມສະດວກສະບາຍ ທີ່ສຳຄັນຜູ້ບໍລິໂພກຍຸກນີ້ຕ້ອງການເຊັກຂໍ້ມູນຕ່າງໆໃຫ້ໝັ້ນໃຈກ່ອນຕັດສິນໃຈຊື້. ສະນັ້ນ, ຖ້າຜູ້ປະກອບການຈະແລ່ນຕາມພຶດຕິກຳລູກຄ້າໃນຍຸກສະມາດໂຟນໄດ້ທັນນັ້ນ ຈຳເປັນຕ້ອງມີເຄື່ອງມີທາງການຕະຫຼາດເຂົ້າມາຊ່ວຍວິເຄາະພຶດຕິກຳລູກຄ້າ ເພື່ອຈະໄດ້ວາງຍຸດທະສາດມັດໃຈຜູ້ບໍລິໂພກໄດ້ຖືກເປົ້າ ແລະ Google My Business  ນີ້ແຫຼະ ກໍຈະເປັນຕົວຊ່ວຍໜຶ່ງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໃຈລູກຄ້າໄດ້ດີ. ເຊິ່ງ Google My Business ນີ້ ເຮົາກໍສາມາດສະໝັກດ້ວຍຕົນເອງ, ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າສະໝັກໃດໆ ແລະ ເຮົາຍັງສາມາດໃສ່ແຜນທີ່ຮ້ານຂອງເຮົາໄດ້ອີກດ້ວຍຊ່ວຍໃຫ້ລູກຄ້າຊອກຫາຮ້ານເຮົາ ແລະ ໄປຫາຮ້ານຂອງເຮົາໄດ້ງ່າຍໆອີກດ້ວຍ.  ການທີ່ຮ້ານຄ້າ ຫຼື ທຸລະກິດຂອງເຮົາມີຢູ່  Google My Business ຈະມີດີຫຼາຍກວ່າພຽງແຕ່ຊ່ວຍໃຫ້ຮ້ານເຮົາມີຕົວຕົນໃນອອນໄລ໌. ຜ່ານມາຜູ້ປະກອບ SME ອາດຈະເຂົ້າໃຈວ່າ  Google My ...

Read More »