ແຊຣ໌ເກັບໄວ້ເລີຍ!!! ລະຫັດໄປສະນີ ທົ່ວປະເທດລາວ

ສະບາຍດີ ທຸກໆທ່ານ ເຊື່ອວ່າ ຕ້ອງມີຫຼາຍຄົນແຫຼະ ທີ່ຍັງບໍ່ຮູ້ກ່ຽວກັບລະຫັດໄປສະນີ ເຂດ ຫຼື ແຂວງທີ່ຕົນເອງອາໄສຢູ່ ແລະ ກໍເຄີຍສົງໄສມາດົນແລ້ວວ່າລະຫັດໄປສະນີແຕ່ລະເຂດ ແຕ່ລະແຂວງມັນແມ່ນຫຍັງ ມື້ນີ້ ເຮົາມີມາບອກ ເພາະຄິດວ່າເລື່ອງນີ້ຈຳເປັນ ແລະ ທຸກຄົນກໍຕ້ອງການໃຊ້ແນ່ນອນ ໃນການປະກອບເອກະສານໃນເວັບໄຊເພື່ອສະໝັກເປັນສະມາຊິກ ໃນເວັບໃດໜຶ່ງ ແລະ ອື່ນໆທີ່ຕ້ອງການໃຊ້ໃນການສົ່ງເອກະສານ
ໃນໂອກາດນີ້ກໍໂພສໄວ້ນີ້ເລີຍເພື່ອຈະໄດ້ນຳໃຊ້ນຳກັນ

ລະຫັດໄປສະນີຂອງປະເທດລາວປະກອບດ້ວຍຕົວເລກ 5 ຫລັກ ຊື່ງມີລາຍລະອຽດ ດັ່ງນີ້:

– ຕົວເລກສອງຫຼັກທຳອິດໝາຍເຖິງແຂວງ ຕົວຢ່າງ : 01 – ໝາຍເຖິງແຂວງນະຄອນຫຼວງ ຫຼື 17 – ໝາຍເຖິງແຂວງອັດຕະປື
– ຕົວເລກສາມຫຼັກທາງຫຼັງໝາຍເຖິງຫ້ອງການໄປສະນີເມືອງທີ່ຢູ່ໃນແຂວງນັ້ນ ຕົວຢ່າງ : 01000 – ໝາຍເຖິງແຂວງນະຄອນຫຼວງ-ຫ້ອງການໄປສະນີເມືອງຈັນທະບູລີ( 01 – ລະຫັດແຂວງນະຄອນຫຼວງ, 000 – ລະຫັດຫ້ອງການເມືອງຈັນທະບູລີ)

                      ນະຄອນຫຼວງ
ລະຫັດໄປສະນີ             ຊື່ຫ້ອງການໄປສະນີ                        ຕັ້ງຢູ່ເມືອງ
01000                           ໄປສະນີກາງ                                   ຈັນທະບູລີ
01010                                 ສີໄຄ                                         ສີໂຄດຕະບອງ
01020                               ວັດໄຕ                                      ສີໂຄດຕະບອງ
01030                          ຈີ່ນາຍໂມ້                                      ສີສັດຕະນາກ
01070                           ທ່າງ່ອນ                                        ໄຊທານີ
01080                        ດົງໂດກ                                           ໄຊທານີ
01110                        ທ່າເດື່ອ                                            ຫາດຊາຍຟອງ
01120                        ບ້ານຫ້ອມ                                       ຫາດຊາຍຟອງ
01140                        ນາຊາຍທອງ                                    ນາຊາຍທອງ
01160                         ທາດຫຼວງ                                         ໄຊເສດຖາ
01170                           ດອນໜູນ                                       ໄຊທານີ
01180                       ທ່ານາແລ້ງ                                         ຫາດຊາຍຟອງ
01190                      ສັງທອງ                                                ສັງທອງ
01200                       ປາກງື່ມ                                              ປາກງື່ມ
01210                         ຊ້າງຄູ້                                                ໄຊທານີ
01220                      ດົງຄຳຊ້າງ                                           ຫາດຊາຍຟອງ

                                          ຜົ້ງສາລີ
ລະຫັດໄປສະນີ                 ຊື່ຫ້ອງການໄປສະນີ                   ຕັ້ງຢູ່ເມືອງ
02000                                ຜົ້ງສາລີ                                      ຜົ້ງສາລີ
02010                                ເມືອງຂວາ                                   ຂວາ
02030                                ສຳພັນ                                         ສຳພັນ
02040                                ເມືອງໃໝ່                                    ໃໝ່
02050                                ບຸນເໜືອ                                      ບຸນເໜືອ
02060                                 ບຸນໃຕ້                                         ບຸນໃຕ້
02070                                  ຍອດອູ                                        ຍອດອູ

      ຫຼວງນ້ຳທາ
ລະຫັດໄປສະນີ                    ຊື່ຫ້ອງການໄປສະນີ                   ຕັ້ງຢູ່ເມືອງ
03000                                ຫຼວງນ້ຳທາ                                   ຫຼວງນ້ຳທາ
03010                                  ເມືອງສິງ                                      ສິງ
03020                                 ນາແລ                                          ນາແລ
03030                                 ວຽງພູຄາ                                      ວຽງພູຄາ
03040                                ເມືອງລອງ                                     ລອງ

     ອຸດົມໄຊ
ລະຫັດໄປສະນີ                           ຊື່ຫ້ອງການໄປສະນີ               ຕັ້ງຢູ່ເມືອງ
04000                                          ອຸດົມໄຊ                                   ໄຊ
04010                                           ເມືອງຫຼາ                                ຫຼາ
04020                                           ນາໝໍ້                                     ນາໝໍ້
04030                                          ເມືອງງາ                                   ງາ
04040                                        ເມືອງແບ່ງ                                ແບ່ງ
04050                                         ເມືອງຮຸນ                                  ຮຸນ
04053                                           ນາຊຽງດີ                                 ຮຸນ
04060                                        ປາກແບ່ງ                                 ປາກແບ່ງ

                                                   ບໍ່ແກ້ວ
ລະຫັດໄປສະນີ                          ຊື່ຫ້ອງການໄປສະນີ                ຕັ້ງຢູ່ເມືອງ
05000                                         ຫ້ວຍຊາຍ                               ຫວ້ຍຊາຍ
05010                                             ຕົ້ນເຜິ້ງ                               ຕົ້ນເຜິ້ງ
05020                                          ເມືອງເມິງ                              ເມິງ
05030                                         ປາກທາ                                   ປາກທາ
05040                                          ຜາອຸດົມ                                 ຜາອຸດົມ

                                                  ຫຼວງພະບາງ       
ລະຫັດໄປສະນີ                           ຊື່ຫ້ອງການໄປສະນີ              ຕັ້ງຢູ່ເມືອງ
06000                                        ຫຼວງພະບາງ                          ຫຼວງພະບາງ
06010                                         ຊຽງເງິນ                                 ຊຽງເງິນ
06020                                       ເມືອງນານ                              ນານ
06030                                        ປາກອູ                                     ປາກອູ
06040                                         ນ້ຳບາກ                                ນ້ຳບາກ
06050                                         ເມືອງງອຍ                             ງອຍ
06060                                         ປາກແຊງ                              ປາກແຊງ
06070                                        ໂພນໄຊ                                    ໂພນໄຊ
06080                                       ເມືອງຂາຍ                               ຫຼວງພະບາງ
06090                                        ວຽງຄຳ                                     ວຽງຄຳ
06100                                         ພູຄູນ                                        ພູຄູນ
06110                                         ຈອມເພັດ                                ຈອມເພັດ
06130                                         ກິ່ວກະຈຳ                                  ຊຽງເງິນ
06140                                        ນ້ຳຖ້ວມ                                    ນ້ຳບາກ
06160                                        ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ      ຫຼວງພະບາງ

                                                  ຫົວພັນ
ລະຫັດໄປສະນີ                           ຊື່ຫ້ອງການໄປສະນີ                ຕັ້ງຢູ່ເມືອງ
07000                                         ຊຳເໜືອ                                   ຊຳເໜືອ
07010                                          ຊຽງຄໍ້                                        ຊຽງຄໍ້
07020                                         ວຽງທອງ                                   ວຽງທອງ
07030                                         ວຽງໄຊ                                        ວຽງໄຊ
07040                                         ຫົວເມືອງ                                   ຫົວເມືອງ
07050                                         ຊ້ຳໃຕ້                                          ຊຳໃຕ້
07060                                         ເມືອງແອດ                                 ແອດ
07070                                          ສົບເບົາ                                       ສົບເບົາ

                                                   ໄຊຍະບຸລີ
ລະຫັດໄປສະນີ                          ຊື່ຫ້ອງການໄປສະນີ                ຕັ້ງຢູ່ເມືອງ
08000                                          ໄຊຍະບຸລີ                                ໄຊຍະບູລີ
08010                                          ເມືອງພຽງ                              ພຽງ
08020                                          ປາກລາຍ                               ປາກລາຍ
08030                                           ແກ່ນທ້າວ                             ແກ່ນທ້າວ
08050                                          ຫົງສາ                                      ຫົງສາ
08060                                          ຊຽງຮ່ອນ                                ຊຽງຮ່ອນ
08070                                          ເມືອງເງິນ                               ເງິນ
08080                                         ເມືອງຄອບ                              ຄອບ
08090                                         ທົ່ງມີໄຊ                                    ທົ່ງມີໄຊ
08100                                          ນ້ຳປຸຍ                                       ພຽງ

                                                ຊຽງຂວາງ
ລະຫັດໄປສະນີ                          ຊື່ຫ້ອງການໄປສະນີ                  ຕັ້ງຢູ່ເມືອງ
09000                                         ໂພນສະຫວັນ                               ແປກ
09010                                          ເມືອງຄຳ                                        ຄຳ
09030                                         ເມືອງຄູນ                                       ຄູນ
09040                                       ໜອງແຮດ                                  ໜອງແຮດ
09050                                          ຜາໄຊ                                          ຜາໄຊ
09060                                         ນ້ຳຫງຳ                                      ແປກ
09070                                         ໜອງເປັດ                                 ແປກ
09080                                        ເມືອງໝອກ                             ໝອກ
09090                                        ພູກູດ                                        ພູກູດ
09100                                      ທ່າວຽງໄຊ                               ທ່າໂທມ
09110                                     ລ້ອງມັດໃຕ້                            ຄຳ
09130                                     ບ້ານສຸຍ                                  ພູກູດ

                                                 ວຽງຈັນ
ລະຫັດໄປສະນີ                       ຊື່ຫ້ອງການໄປສະນີ                ຕັ້ງຢູ່ເມືອງ
10000                                    ໂພນໂຮງ                                    ໂພນໂຮງ
10010                                     ບ້ານເກິນ                                   ທຸລະຄົມ
10020                                    ທ່າລາດ                                    ແກ້ວອຸດົມ
10030                                    ວັງວຽງ                                      ວັງວຽງ
10040                                    ໄຊສົມບູນ                                ໄຊສົມບູນ
10050                                   ເມືອງເຟືອງ                               ເຟືອງ
10060                                  ຊະນະຄາມ                           ຊະນະຄາມ
10070                                  ກາສີ                                             ກາສີ
10080                                  ຜາລະແວກ                                 ຮົ່ມ
10100                                   ຫຼັກ52                                   ໂພນໂຮງ
10110                                    ໂຮງຮຽນເຕັກນິກ                  ວຽງຄຳ
10120                                    ໂນນໄຮ                                   ວຽງຄຳ
10130                                    ລ້ອງຊານ                                 ຮົ່ມ
10140                                      516                                      ຮົ່ມ
10150                                    ເມືອງແມດ                          ແມດ
10160                                    ຫີນຫົວເສືອ                     ໄຊສົມບູນ
10170                                    ນ້ຳຍອນ                            ໄຊສົມບູນ

                                             ບໍລິຄຳໄຊ
ລະຫັດໄປສະນີ                    ຊື່ຫ້ອງການໄປສະນີ                                        ຕັ້ງຢູ່ເມືອງ
11000                                   ປາກຊັນ                                                            ປາກຊັນ
11010                                    ບໍລິຄັນ                                                              ບໍລິຄັນ
11020                                   ປາກກະດິງ                                                        ປາກກະດິງ
11030                                   ທ່າບົກ                                                               ທ່າພະບາດ
11040                                   ຫຼັກ20                                                               ຄຳເກີດ
11050                                   ວຽງທອງ                                                           ວຽງທອງ
11060                                  ທົ່ງນາມີ                                                             ປາກກະດິງ
11070                                   ຜາເມືອງ                                                           ບໍລິຄັນ

                                           ຄຳມ່ວນ
ລະຫັດໄປສະນີ                    ຊື່ຫ້ອງການໄປສະນີ                                         ຕັ້ງຢູ່ເມືອງ
12000                                  ຄຳມ່ວນ                                                              ທ່າແຂກ
12010                                   ມະຫາໄຊ                                                             ມະຫາໄຊ
12020                                  ໜອງບົກ                                                           ໜອງບົກ
12030                                  ຫີນບູນ                                                               ຫີນບູນ
12050                                  ຍົມມະລາດ                                                         ຍົມມະລາດ
12060                                  ບົວລະພາ                                                            ບົວລະພາ
12070                                  ເຊບັ້ງໄຟ                                                              ເຊບັ້ງໄຟ
12080                                 ນາກາຍ                                                                 ນາກາຍ
12090                                 ໄຊບົວທອງ                                                           ໄຊບົວທອງ

                                          ສະຫວັນນະເຂດ
ລະຫັດໄປສະນີ                   ຊື່ຫ້ອງການໄປສະນີ                                           ຕັ້ງຢູ່ເມືອງ
13000                                 ສະຫວັນນະເຂດ                                                  ໄກສອນ ພົມວິຫານ
13020                                  ອຸທຸມພອນ                                                          ອຸທຸມພອນ
13030                                 ອາດສະພັງທອງ                                                   ອດາສະພັງທອງ
13040                                 ເມືອງພີນ                                                             ພີນ
13050                                 ເຊໂປນ                                                                   ເຊໂປນ
13060                                ຈຳພອນ                                                                  ຈຳພອນ
13070                               ສອງຄອນ                                                                ສອງຄອນ
13080                              ອຸດົມວິໄລ                                                                ໄກສອນ ພົມວິຫານ
13090                              ວິລະບູລີ                                                                    ວິລະບູລີ
13100                               ທ່າປາງທອງ                                                            ທ່າປາງທອງ
13110                               ຊົນນະບູລີ                                                                ຊົນນະບູລີ
13120                               ໄຊບູລີ                                                                       ໄຊບູລີ
13140                              ເມືອງນອງ                                                                ນອງ
13150                              ອາດສະພອນ                                                           ອາດສະພອນ
13160                              ໄຊພູທອງ                                                                  ໄຊພູທອງ
13170                             ພະລານໄຊ                                                                ພະລານໄຊ

                                        ສາລະວັນ
ລະຫັດໄປສະນີ              ຊື່ຫ້ອງການໄປສະນີ                                              ຕັ້ງຢູ່ເມືອງ
14000                           ສາລະວັນ                                                                  ສາລະວັນ
14010                            ຕະໂອ້ຍ                                                                    ຕະໂອ້ຍ
14020                          ຕຸມລານ                                                                 ຕຸມລານ
14040                          ວາປີ                                                                          ວາປີ
14050                          ຄົງເຊໂດນ                                                             ຄົງເຊໂດນ
14060                          ເລົ່າງາມ                                                                ເລົ່າງາມ
14070                          ລະຄອນເພັງ                                                        ລະຄອນເພັງ

                                       ເຊກອງ
ລະຫັດໄປສະນີ            ຊື່ຫ້ອງການໄປສະນີ                                        ຕັ້ງຢູ່ເມືອງ
15000                             ເຊກອງ                                                         ລະມາມ
15010                             ທ່າແຕ໋ງ                                                         ທ່າແຕ໋ງ
15020                            ກະລຶມ                                                             ກະລຶມ
15030                           ດັກຈຶງ                                                              ດັກຈຶງ

                                   ຈຳປາສັກ
ລະຫັດໄປສະນີ                ຊື່ຫ້ອງການໄປສະນີ                                    ຕັ້ງຢູ່ເມືອງ
16000                              ປາກເຊ                                                         ປາກເຊ
16010                              ຈຳປາສັກ                                                      ຈຳປາສັກ
16020                             ເມືອງໂຂງ                                                      ໂຂງ
16030                              ມູນລະປະໂມກ                                             ມູນລະປະໂມກ
16040                              ສຸຂຸມາ                                                           ສຸຂຸມາ
16050                              ປະທຸມພອນ                                                  ປະທຸມພອນ
16060                              ໂພນທອງ                                                      ໂພນທອງ
16070                               ຊະນະສົມບູນ                                                ຊະນະສົມບູນ
16080                              ປາກຊ່ອງ                                                      ປາກຊ່ອງ
16090                            ບາຈຽງຈະເລີນສຸກ                                          ບາຈຽງຈະເລີນສຸກ
16100                            ຂີ້ນາກ                                                                ໂຂງ
16120                               ເດີ່ນບິນ                                                            ປາກເຊ

                                       ອັດຕະປື
ລະຫັດໄປສະນີ              ຊື່ຫ້ອງການໄປສະນີ                            ຕັ້ງຢູ່ເມືອງ
17000                          ອັດຕະປື                                                 ສາມັກຄີໄຊ
17010                          ໄຊເສດຖາ                                              ໄຊເສດຖາ
17020                         ສະໜາມໄຊ                                             ສະໜາມໄຊ
17030                         ພູວົງ                                                         ພູວົງ
17040                          ສານໄຊ                                                   ສານໄຊ

ລະຫັດໄປສະນີລາວ

Comments