General

ແຈ້ງປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທຸກຊະນິດ ເລີ່ມມື້ອື່ນເປັນຕົ້ນໄປ

  ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ອອກແຈ້ງການໃມ່ ກ່ຽວກັບການປັບລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ສະບັບເລກທີ 0980/ອຄ ລົງວັນທີ 19 ຕຸລາ 2021 ລະບຸວ່າ ຂໍແຈ້ງມາຍັງສະມາຄົມນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ອາຍແກສ, ບັນດາບໍລິສັດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ປໍ້ານໍ້າມັນຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ໃຫ້ປະຕິບັດລາຄາຂາຍໃໝ່ໃນເຂດເທດສະບານແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ດັ່ງນີ້: ລາຄາໃໝ່ນີ້ໃຫ້ເລີ່ມປະຕິບັດວັນທີ20 ຕຸລາ 2021 ຕັ້ງແຕ່ເວລາ 6:00 ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດການປັບລາຄາໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນໄດ້ຫຼຸດຄັງແຮນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທຸກຊະນິດືື ຄັງແຮນໍາມັນແອັດຊັງຫຼຸດລົງ 200 ກີບ/ລິດ, ຮັງແຮແອັດຊັງທໍາມະດາ 54 ກີບ/ລິດ, ຄັງແຮນໍ້າມັນກາຊວນ 76 ກີບ/ລິດ ແລະ ປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທຸກຊະນິດຄື ນໍ້າມັນແອັດຊັງພິເສດ ປັບຂຶ້ນ 450 ກີບ/ລິດ, ນໍ້າມັນແອັດຊັງທໍາມະດາປັບຂຶ້ນ 420 ກີບ/ລິດ ແລະ ກາຊວນປັບຂຶ້ນ 380 ກີບ/ລິດ ການຄິດໄລ່ພັນທະ ແລະ ຄ່າທໍານຽມຕ່າງໆ ແມ່ນໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຄິດໄລ່ຕາມທີ່ກໍານົດໄວ້ ໃນການໂຄງສ້າງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟສະບັບເລກທີ 0749/ກຄພນ, ົງວັນທີ 19 ຕຸລາ 2021 ...

Read More »

ແຂວງຫົວພັນ ເລີ່ມເປີດການຮຽນ-ສອນ ທຸກຂັ້ນເລີ່ມ 18 ຕຸລານີ້

 ຫົວພັນປະກາດຈະໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດການຮຽນ-ສອນຄືນແລ້ວໃນທົ່ວແຂວງ : ພະແນກສຶກສາ ແລະ ກິລາແຂວງ ຫົວພັນອອກແຈ້ງການເລກທີ 169/ສກຂ ລົງວັນທີ 15 ຕຸລາ 2021 ໃຫ້ເປີດການຮຽນ-ການສອນ ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ, ສາຍສາມັນສຶກສາ, ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ, ອະຊີວະສຶກສາ ແລະ ວິທະຍາໄລຄືນໃຫມ່ໃນທົ່ວແຂວງ. ແຈ້ງການລະບຸວ່າ: ຫົວຫນ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ຂໍແຈ້ງການເຖິງທ່ານຫົວຫນ້າຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ 10 ເມືອງ, ໂຮງຮຽນອ້ອມຂ້າງແຂວງ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ໃຫ້ເປີດການຮຽນ ການສອນ ຄືນໃຫມ່ລາຍລະອຽດມີດັ່ງນີ້:1. ໃຫ້ສືບຕໍ່ການຮຽນ-ການສອນ ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ, ສາຍສາມັນສຶກສາ, ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ, ອະຊີວະສຶກສາ ແລະ ວິທະຍາໄລ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 18 ຕຸລາ 2021 ເປັນຕົ້ນໄປ2. ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຫຼັກສູດພື້ນຖານ 80% ຊ່ວງໄລຍະການລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19 ສໍາລັບຊັ້ນປະຖົມສຶກສາແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາ, ສ່ວນຊັ້ນຮຽນອະນຸບານແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຫຼັກສູດເກົ່າ, ບໍ່ປ່ຽນແປງ 3. ການຈັດຕັ້ງການປະຕິບັດແຜນການສອນ ແລະ ປະທິທຶນແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຄໍາສັ່ງແນະນໍາຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະບັບເລກທີ ...

Read More »

ລາຍລະອຽດ ຜູ້ຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນ ສປປ ລາວ ປະຈໍາວັນທີ 18 ຕຸລາ 2021

  ສູນຂ່າວສານການແພດສຸຂະສຶກສາ ໄດ້ຖະແຫຼງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນວັນທີ 18 ຕຸລາ 2021 ໄດ້ກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອ ໃນຊຸມຊົນ  280  ຄົນຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຕ່າງແຂວງ ມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້: ຫຼວງພະບາງ 101 ຄົນເມືອງປາກອູ ມີ 1 ບ້ານ: ບ້ານສ້ຽວ (35 ຄົນ).ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ມີ 13 ບ້ານ (60 ຄົນ)ບ້ານ ຜາໂອມີ 17 ຄົນ.ປາກ ປາ ມີ 14 ຄົນ.ບ້ານ ຜາສຸກ ມີ 12 ຄົນ.ບ້ານ ນາຫຼວງມີ 5 ຄົນ.ບ້ານ ຜາສຸກມີ 5 ຄົນ.ບ້ານ ຫາດຮ່ຽນມີ 5 ຄົນ.ບ້ານ ຄົກວ່າ ມີ 3 ຄົນ.ບ້ານ ປົ່ງຫວ້ານມີ 3 ຄົນ.ບ້ານ ຂົວທີ່ 1 ມີ ...

Read More »

ລາຍລະອຽດ ຜູ້ຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນ ສປປ ລາວ ປະຈໍາວັນທີ 14 ຕຸລາ 2021

   ລາຍລະອຽດ ຜູ້ຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນ ຢູ່ ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ແຂວງຕ່າງໆ 14 ຕຸລາ 2021 ສໍາລັບການຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນ  644  ຄົນຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຕ່າງແຂວງ ມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້: ຫຼວງພະບາງ 215 ຄົນ:ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ມີ 13 ບ້ານ (135 ຄົນ). •  ບ້ານ ຜາໂອ ມີ 112 ຄົນ (ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ຄຸມຂັງ). •  ບ້ານ ໂພສີ ມີ 5 ຄົນ. •  ບ້ານ ຜາສຸກ ມີ 6 ຄົນ. •  ບ້ານ ພູຊ້າງຄໍາ ມີ 2 ຄົນ. •  ບ້ານ ໂພນສະອາດ ມີ 2 ຄົນ. •  ບ້ານ ຄົກວາ, ບ້ານ ...

Read More »

ມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກຂອງ ສປປ ລາວ ປະຈໍາເດືອນ 9 ປີ 2021 ບັນລຸໄດ້ປະມານ 777 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ

ມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ຂອງ ສປປ ລາວ ປະຈໍາເດືອນ 9 ປີ 2021 ບັນລຸໄດ້ປະມານ 777 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ໃນນັ້ນ, ມູນຄ່າການສົ່ງອອກ ມີປະມານ 447 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າ ມີປະມານ 330 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ເກີນດຸນການຄ້າປະມານ 117 ລ້ານໂດລາສະຫາລັດ. ສີນຄ້າສົ່ງອອກຫຼັກປະກອບມີ: ແຮ່ທອງ, ທອງແດງ ແລະ ເຄື່ອງທີ່ເຮັດດ້ວຍທອງແດງ, ໝາກກ້ວຍ, ຄໍາປະສົມ (ຄຳແທ່ງ), ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ, ນ້ຳຕານ, ຢາງພາລາ, ໝາກໄມ້ (ໝາກໂມ, ໝາກນອດ, ໝາກຂາມ…), ຢາສູບ ແລະ ເຂົ້າ. ໝວດສີນຄ້ານໍາເຂົ້າຫຼັກປະກອບມີ: ພາຫະນະທາງບົກ (ນອກຈາກລົດຈັກ,ລົດໄຖ), ເຄື່ອງໄຟຟ້າ ແລະ ອຸປະກອນໄຟຟ້າ, ນ້ຳມັນກາຊວນ, ອຸປະກອນກົນຈັກ (ນອກຈາກເຄື່ອງກົນຈັກພາຫະນະ), ເຫຼັກ ແລະ ເຄື່ອງທີ່ເຮັດດ້ວຍເຫຼັກ, ເຫຼັກກ້າ, ຊິ້ນສ່ວນອາໄຫຼ່ລົດ (ລວມທັງຢາງ, ແວ່ນ, ...

Read More »

ລົດເກັງ Nissan ALMERA ລຸ້ນໃໝ່ ກໍາລັງຈະໄດ້ຮັບການວາງຈໍາໜ່າຍໃນ ສປປ ລາວ ໄວໆນີ້

ເດືອນຕຸລາ ປີ 2021 – ບໍລິສັດ Tan Chong Motor (Lao) Co. Ltd. (“TCML”), ຕົວແທນຈໍາໜ່າຍພາຫະນະຂອງ Nissan ພຽງໜຶ່ງດຽວ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ເປັນບໍລິສັດລູກຂອງ Tan Chong Motor Holdings Berhad (Malaysia), ຈະເປີດໂຕແລະວາງຈໍາໜ່າຍລົດເກັງຂອງ Nissan ທີ່ຂາຍດີທີ່ສຸດໃນໂລກໃນໄວໆນີ້. ກ່ອນອື່ນ, ໄປທຳຄວາມຮູ້ຈັກກັບຄວາມເປັນມາອັນຍາວນານຂອງລົດລຸ້ນດັ່ງກ່າວກັນເລີຍ. ປີ 1966-1969 – ລົດ Nissan ລຸ້ນ 1000cc ລຸ້ນທໍາອິດ ໄດ້ຖືກວາງຈໍາໜ່າຍໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ. Datsun Sunny ເປັນລົດລຸ້ນນ້ອຍ ບັນຈຸຜູ້ໂດຍສານໄດ້ 5 ຄົນ ສໍາລັບເດີນທາງຈາກທາງຫຼວງໄປຍັງບັນດາເມືອງຕ່າງໆ, ເຄື່່ອນໄຫວຢ່າງຄ່ອງໂຕ ແລະ ລາຄາເປັນມິດ. ປີ 1970-1973 –  ລຸ້ນທີ 2 ທີ່ມີເຄື່ອງຍົນຂະໜາດ 1.2L & 1.4L ທີ່ເປັນຂະໜາດທີ່ໃຫຍ່ຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ...

Read More »

ລາຍລະອຽດ ຜູ້ຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນ ສປປ ລາວ ປະຈໍາວັນທີ 13 ຕຸລາ 2021

   ລາຍລະອຽດ ຜູ້ຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນ ຢູ່ ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ແຂວງຕ່າງໆ 13 ຕຸລາ 2021 ສໍາລັບການຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນ  557  ຄົນຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຕ່າງແຂວງ ມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້: ນະຄອນຫຼວງ 246 ຄົນ: ມາຈາກ 86 ບ້ານ, ໃນ 07 ເມືອງ ເມືອງຈັນທະບູລີ ມີ 08 ບ້ານ (18 ຄົນ). ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ມີ 26 ບ້ານ (48 ຄົນ). ເມືອງໄຊເສດຖາ ມີ 13 ບ້ານ (105 ຄົນ) (ຄ້າຍຂຸມຂັງ ນາໄຫ 70 ຄົນ). ເມືອງສີສັດຕະນາກມີ 08 ບ້ານ (14 ຄົນ). ເມືອງນາຊາທອງ ມີ 08 ບ້ານ (10 ຄົນ). ເມືອງໄຊທານີ ມີ 16 ບ້ານ (35 ຄົນ) (ສູນຫຼັກ ...

Read More »

ລາຍລະອຽດ ຜູ້ຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນ ສປປ ລາວ ປະຈໍາວັນທີ 12 ຕຸລາ 2021

   ລາຍລະອຽດ ຜູ້ຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນ ຢູ່ ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ແຂວງຕ່າງໆ 12 ຕຸລາ 2021 ສໍາລັບການຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນ  540  ຄົນຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຕ່າງແຂວງ ມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້: ນະຄອນຫຼວງ 387 ຄົນ:  ມີ 7 ເມືອງ ແລະ 113 ບ້ານ.ເມືອງຈັນທະບູລີ ມີ 24 ຄົນ, 12 ບ້ານ.ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ມີ 33 ຄົນ, 21 ບ້ານ.ເມືອງໄຊເສດຖາ ມີ 132 ຄົນ, 20 ບ້ານ (ສະຖານທີ່ຄຸມຂັງ 99 ຄົນ).ເມືອງສີສັດຕະນາກມີ 27 ຄົນ, 10 ບ້ານ.ເມືອງນາຊາຍທອງ ມີ 42 ຄົນ, 7 ບ້ານ.ເມືອງໄຊທານີ ມີ 80 ຄົນ, 29 ບ້ານ (ສະຖານທີ່ຈຳກັດບໍລິເວນ 33 ...

Read More »

ກາແດງ ສ ເກົາຫລີ ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອ ມູນຄ່າ 2 ລ້ານກວ່າໂດລາ ໃຫ້ອົງການກາແດງລາວ

ໃນລະຫວ່າງເດືອນກັນຍາ-ຕຸລາ 2021 ນີ້, ສະພາກາແດງ ສ ເກົາຫລີ ໄດ້ຈັດສົ່ງເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ໃຫ້ອົງການກາແດງລາວ ເພື່ອໄປຊ່ວຍເຫລືອປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກ ໃນເຂດຫ່າງໄກຊອກຫລີກ, ເຊິ່ງມີຈຳນວນທັງໝົດ 26 ຕູ້ຄອນທີເນີ, ມີ 14.173 ກ່ອງ, ລວມມູນຄ່າ 2.758.363 ໂດລາສະຫະລັດ, ໃນນັ້ນປະກອບມີ: ເກີບ, ໂສ້ງ ແລະ ເສື້ອ ເຊິ່ງເປັນຍີ່ຫໍ້ ຟີລາ (FILA). ເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອດັ່ງກ່າວ, ອົງການກາແດງລາວ ຈະໄດ້ນຳໄປແຈກຢາຍໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກ, ເຊິ່ງໄລຍະຜ່ານມາອົງການກາແດງ ສ ເກົາຫລີ ກໍເຄີຍໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອປະເພດ ເຄື່ອງປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແກ່ອົງການກາແດງລາວ ແລະ ການຊ່ວຍເຫລືອໃນຄັ້ງນີ້ ພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມື ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນ ຂອງທັງສອງກາແດງໃຫ້ແໜ້ນແຟ້ນ, ຍ້ອນເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມສຳຄັນອົງການກາແດງ ສ ເກົາຫລີ ຈຶ່ງໄດ້ລະດົມເຄື່ອງຈຳນວນດັ່ງກ່າວ ສົ່ງມາໃຫ້ອົງການກາແດງລາວ ໃນນາມອົງ ການທາງດ້ານມະນຸດສະທຳ ເພື່ອນຳເອົາເຄື່ອງດັ່ງກ່າວ ໄປມອບເຖິງມືຂອງກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ແລະ ປະຊາຊົນໃນເຂດຫ່າງໄກ

Read More »

ທະນາຄານໂລກ ປັບຫລຸດການຂະຫຍາຍຕົວເສດຖະກິດ ຂອງລາວຈາກ 4,0% ເປັນ 2,2% ຍ້ອນຜົນກະທົບຈາກໂຄວິດ-19

ທະນາຄານໂລກ ລະບຸວ່າການຟື້ນຟູເສດຖະກິດຢູ່ພາກພື້ນອາຊີ ຕາເວັນອອກ ແລະ ປາຊີຟິກ ໄດ້ຖືກຈໍາກັດ ຈາກບັນຫາການແພ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໂດຍສະເພາະແມ່ນສາຍພັນເດວຕາ ເຮັດໃຫ້ຄົວເຮືອນ ແລະ ວິສາຫະກິດ ຍັງສືບຕໍ່ປະສົບກັບສະພາບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດຊ້າລົງ, ເຊິ່ງ ທະຄານໂລກ ໄດ້ປັບຫລຸດການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2021 ຈາກ 4,0% ຂອງການຄາດຄເນໃນເດືອນເມສາ 2021 ມາເປັນ 2,2% ຈາກການຄາດຄະເນຄັ້ງຫລ້າສຸດ ໃນເດືອນກັນຍາຜ່ານມາ ແລະ ຄາດວ່າປີ 2022 ຈະຂະຫຍາຍຕົວ 4,5% ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 4,0% ຂອງການຄາດຄະເນໃນເດືອນເມສາ. ທ່ານ ມານູແອວລາ ເຟີໂຣ (Manuela Ferro) ຮອງປະທານທະນາຄານໂລກ ທີ່ີຮັບຜິດຊອບພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກ ແລະ ປາຊີຟິກ ກ່າວວ່າ: ບັນຫາການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ທົ່ວໂລກກໍາລັງພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ແຕ່ກໍລະນີການຕິດເຊື້ອທີ່ເພີ່ມສູງຂຶ້ນໃນປີ 2021 ໄດ້ເຮັດໃຫ້ໂອກາດຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດພາກພື້ນນີ້ຫລຸດລົງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພາກພື້ນນີ້ ເຄີຍຜ່ານພົ້ນວິກິດຕ່າງໆໃນໄລຍະຜ່ານມາໄດ້ຢ່າງເຂັ້ມ ແຂງ, ສະນັ້ນ ດ້ວຍນະໂຍບາຍທີ່ຖືກຕ້ອງ ຈະສາມາດຟື້ນຕົວໄດ້ອີກຄັ້ງ. ທ່ານ ...

Read More »