Business Model Canvas ທາງລອດຂອງທຸລະກິດທ່ານ

ທ່າມກາງການແຂ່ງຂັນທາງທຸລະກິດທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນ ພາຍໃຕ້ວິກິດການທາງເສດຖະກິດ ແລະພະຍາດລະບາດ ໂຄວິດ-19 ການລົງທຶນເພື່ອຫັນໄປເປັນດິຈິຕອນໃຫ້ໄວທີ່ສຸດ ກາຍເປັນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງສຳລັບບັນດາຜູ້ປະກອບການບ້ານເຮົາໃນປະຈຸບັນ ຂະນະດຽວກັນ ການທົບທວນແຜນທຸລະກິດ ເພື່ອວິເຄາະຈຸດແຂງ ຈຸດອ່ອນ ຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ບໍ່ຈຳເປັນລົງ ກໍເປັນອີກສິ່ງສຳຄັນທີ່ຜູ້ປະກອບການຕ້ອງເຮັດຢ່າງເລັ່ງດ່ວນເຊັ່ນກັນ. ດັ່ງນັ້ນ ໃນມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຈະມານຳສະເໜີເຄື່ອງມືໃນການວາງແຜນທຸລະກິດ ທີ່ງ່າຍ ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ນິຍົມນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງທົ່ວໂລກ ນັ້ນກໍຄືການເຮັດ ຕົວແບບທຸລະກິດແຄນວາສ (Business Model Canvas – BMC) ເຊິ່ງຖືກຄຶດຄົ້ນໂດຍນັກຄິດດ້ານການບໍລິຫານຈັດການ ດຣ. ອາເລັກຊານເດີ ອອສເຕີວໍເດີ (Alexander Osterwalder) ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລໂລຊານ (Lausanne University) ປະເທດສະວິດເຊີແລນ ທີ່ໃຊ້ເວລາກວ່າ 9 ປີ ໃນການວິໄຈພັດທະນາ ແລະ ຖືກຂຽນໄວ້ໃນປຶ້ມຊື່ວ່າ Business Model Generation ທີ່ຖືກຕີພິມໃນປີ 2010

ຄຳວ່າ ແຄນວາສ (Canvas) ໝາຍເຖິງແຜ່ນຜ້າ ສະນັ້ນ ການສ້າງຕົວແບບທຸລະກິດແຄນວາສ ຈຶ່ງໝາຍເຖິງການອະທິບາຍອົງປະກອບຂອງທຸລະກິດທ່ານແບບງ່າຍດາຍໃນໜ້າເຈ້ຍດຽວ ເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນທັງພາຍໃນ ແລະພາຍນອກອົງກອນສາມາດສື່ເຖິງສິ່ງດຽວກັນໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ເຂົ້າໃຈງ່າຍ ແລະ ນຳໄປໃຊ້ງານໄດ້ທັນທີ. ນອກຈາກນີ້ ຈຸດເດັ່ນຂອງ ຕົວແບບທຸລະກິດແຄນວາສ ແມ່ນຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດສາມາດເຫັນພາບລວມຂອງບໍລິສັດ ເພື່ອເສີມຈຸດແຂງ  ປັບປຸງຈຸດອ່ອນ ແລະ ວາງຍຸດທະສາດການຕະຫຼາດຂອງບໍລິສັດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ວ່ອງໄວນຳອີກ. ເຊິ່ງຕົວແບບທຸລະກິດແຄນວາສ ປະກອບດ້ວຍ 9 ພາກສ່ວນຫຼັກ ໄດ້ແກ່:

 1. ກຸ່ມລູກຄ້າ (Customer Segments)

ແມ່ນການແບ່ງກຸ່ມຂອງລູກຄ້າ ເພື່ອຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນວ່າ ລູກຄ້າໃນແຕ່ລະກຸ່ມຂອງທ່ານເຮັດອາຊີບຫຍັງ? ອາຍຸທໍ່ໃດ? ເພດໃດ? ອາໄສຢູ່ໃສ? ເຂົາເຈົ້າໃຊ້ຊີວິດຮູບແບບໃດ? ມີຄວາມຕ້ອງການແນວໃດ? ມີລັກສະນະສະເພາະທີ່ແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ? ພຶດຕິກຳ ການໃຊ້ຊີວິດ ຫຼື ບັນຫາທີ່ລູກຄ້າມີແມ່ນຫຍັງ? ຍິ່ງທ່ານໃສ່ລາຍລະອຽດໄດ້ຫຼາຍເທົ່າໃດ ກໍຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານກຳນົດທິດທາງການສື່ສານ ຫຼື ໂຄສະນາສິນຄ້າໄປຫາລູກຄ້າເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານໄດ້ຊັດເຈນ ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຖືກໃຈລູກຄ້າຫຼາຍຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ

 • ການນຳສະເໜີຄຸນຄ່າ (Value Proposition)

ແມ່ນຄຸນຄ່າຂອງທຸລະກິດທ່ານ ຫຼື ສິນຄ້າ – ບໍລິການ ທີ່ຖືກໃສ່ມູນຄ່າເພີ່ມເຂົ້າໄປ ເພື່ອເປັນເຫດຜົນໃຫ້ລູກຄ້າຕັດສິນໃຈເລືອກຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານ ແລ້ວຍັງຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຕຳແໜ່ງຂອງສິນຄ້າ ຫຼື ບໍລິການຂອງທ່ານ ຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງທີ່ເໜືອກວ່າສິນຄ້າອື່ນໆໃນຕະຫຼາດ

ໃນຂໍ້ນີ້ ທ່ານຕ້ອງຕອບຕົນເອງໃຫ້ໄດ້ກ່ອນວ່າ ລູກຄ້າຈະໄດ້ຄຸນຄ່າຫຍັງຈາກການຈ່າຍເງິນໃຫ້ກັບທ່ານ? ເຊັ່ນ: ສິນຄ້າຂອງທ່ານໄດ້ຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາ ຫຼື ສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຫຍັງໃຫ້ແກ່ຊີວິດລູກຄ້າ. ເມື່ອທ່ານໄດ້ວິເຄາະເຖິງຄຸນຄ່າທີ່ທ່ານຈະນຳສະເໜີໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້ແລ້ວ ທ່ານຈະເຂົ້າໃຈ ແລະຮູ້ຈັກຂໍ້ດີ ຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງທຸລະກິດ ທີ່ຈະໃຊ້ເປັນຈຸດແຂງໃນການແຂ່ງຂັນກັບຄູ່ແຂ່ງໃນຕະຫຼາດດຽວກັນໄດ້

 • ຊ່ອງທາງເຂົ້າເຖິງລູກຄ້າ (Channels)

ໝາຍເຖິງຊ່ອງທາງຈັດຈຳໜ່າຍ ທີ່ລູກຄ້າສາມາດເຂົ້າເຖິງສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການຂອງທ່ານໄດ້ ເຊັ່ນ: ຊ່ອງທາງອອນລາຍ, ຂາຍຢູ່ຮ້ານຂອງທ່ານເອງ, ຕະຫຼາດນັດ ຫຼື ຝາກຂາຍຕາມຮ້ານຄ້າຕ່າງໆ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງລວມເຖິງການວິເຄາະຊ່ອງທາງໃນການຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບລູກຄ້າ, ການໂຄສະນາ ຜ່ານຊ່ອງທາງໃດຈະມີປະສິດທິພາບ ແລະ ເຂົ້າເຖິງກຸ່ມລູກຄ້າເປົ້າໝາຍໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ເຊັ່ນ: ປ້າຍໂຄສະນາ, ແຜ່ນພັບ, ວິທະຍຸ, ອອນລາຍ (ເຟສບຸກ, ອິນສະຕາແກຣມ, ຕິກຕອກ) ແລະອື່ນໆ

ການວິເຄາະຊ່ອງທາງການເຂົ້າເຖິງລູກຄ້າ ເປັນຂັ້ນຕອນໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ ເພາະຫາກບໍ່ມີຊ່ອງທາງການເຂົ້າເຖິງ ຫຼືໃຊ້ຊ່ອງທາງການສື່ສານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດສູນເສຍຊັບພະຍາກອນ ແລະເວລາໄປລ້າໆ ແລ້ວຍັງບໍ່ສາມາດເຂົ້າໄປຢືນຢູ່ໃນໃຈລູກຄ້າໄດ້ນຳອີກ

 • ສາຍພົວພັນກັບລູກຄ້າ (Customer Relationships)

ການກຳນົດສາຍພົວພັນລະຫວ່າງທຸລະກິດ ກັບລູກຄ້າ ຕ້ອງວິເຄາະຈາກທັດສະນະ ຄວາມຄຶດເຫັນຂອງລູກຄ້າເປັນຫຼັກ ເພາະຫາກເບິ່ງຈາກທັດສະນະ ຈຸດຢືນຂອງເຈົ້າຂອງທຸລະກິດແລ້ວ ອາດເກີດຄວາມບິດເບືອນຂອງຂໍ້ມູນ ທີ່ຈະນຳໄປໃຊ້ໃນການວາງແຜນຍຸດທະສາດທາງການຕະຫຼາດ. ສະນັ້ນ ຄວາມເຂົ້າໃຈລູກຄ້າວ່າເຂົາເຈົ້າຢາກມີສາຍພົວພັນແນວໃດກັບທຸລະກິດ ຈຶ່ງສຳຄັນ ບໍ່ສາມາດຄາດເດົາເອົາເອງ ເພາະມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ສາມາດບົ່ງບອກວ່າ ລູກຄ້າຈະກັບມາຊື້ສິນຄ້າ ຫຼື ໃຊ້ບໍລິການຂອງທ່ານຊ້ຳອີກຫຼືບໍ່ ຫຼື ລູກຄ້າຂອງທ່ານ ຈະບອກຕໍ່ ຊັກຊວນ ໃຫ້ໝູ່ເພື່ອນມາຊື້ ຫຼື ຊົມໃຊ້ບໍລິການຂອງທ່ານຫຼືບໍ່ 

ການສ້າງສາຍພົວພັນທີ່ດີກັບລູກຄ້າເຊັ່ນ: ການບໍລິການຫຼັງການຂາຍ, ການຈັດສົ່ງສິນຄ້າ, ການໃຫ້ຂໍ້ມູນ ແນະນຳ ຕອບຄຳຖາມລູກຄ້າ ແລະ ອື່ນໆ

 • ກະແສລາຍຮັບຂອງທຸລະກິດ (Revenue Streams)

ແມ່ນການວິເຄາະຊ່ອງທາງການສ້າງລາຍຮັບຂອງທຸລະກິດທ່ານ ທີ່ສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ຫຼາຍໆຊ່ອງທາງ ເຊັ່ນ: ທຸລະກິດຂາຍລົດ ນອກຈາກລາຍຮັບຫຼັກຈາກການຂາຍລົດແລ້ວ ຍັງມີລາຍຮັບຈາກການສ້ອມແປງ, ຂາຍອາໄຫຼ່ ແລະອື່ນໆ ເຊິ່ງການວິເຄາະກະແສລາຍຮັບຂອງທຸລະກິດ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຮູ້ວ່າ ທຸລະກິດທ່ານຄວນສຸມໃສ່ສ້າງຜົນກຳໄລໄປໃນທິດທາງໃດ ເພື່ອໃຫ້ເກີດລາຍຮັບສູງສຸດ

 • ຊັບພະຍາກອນຫຼັກ (Key Resources)

ຊັບພະຍາກອນຫຼັກຂອງທຸລະກິດ ສາມາດແບ່ງອອກເປັນ 2 ປະເພດຄື: 1) ຊັບພະຍາກອນທີ່ເປັນຮູບປະທຳ ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງຈັກ, ອຸປະກອນ, ແຮງງານ ແລະອື່ນໆ. 2) ຊັບພະຍາກອນທີ່ເປັນນາມມະທຳ ເຊັ່ນ: ຄຸນຄ່າຂອງກາໝາຍສິນຄ້າ, ຄ່າຄວາມນິຍົມ ຫຼື ຊັບສິນທາງປັນຍາຕ່າງໆ ເຊິ່ງເປັນສິ່ງທີ່ຈັບຕ້ອງບໍ່ໄດ້ ແຕ່ມີຄຸນຄ່າມະຫາສານ.

ໃນການວິເຄາະຂໍ້ນີ້ ທ່ານສາມາດກ່າວເຖິງ ເຄື່ອງຈັກ ວັດຖຸດິບ ແຮງງານ ທີ່ໃຊ້ໃນການຜະລິດກໍໄດ້ ຫຼື ເປັນສິນຄ້າອື່ນໆທີ່ທ່ານຊື້ມາຂາຍ ຮ່ວມກັບສິນຄ້າຂອງຕົນເອງກໍໄດ້ ໃນການວາງແຜນຜະລິດຕະພັນ ກໍອາດກ່າວເຖິງການຫຸ້ມຫໍ່ (Packaging) ທີ່ສະໜັບສະໜູນການຂົນສົ່ງສິນຄ້າໃຫ້ດີຂຶ້ນ 

 • ຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດຫຼັກ (Key Partners)

ໝາຍເຖິງ ບັນດາບໍລິສັດອື່ນໆ ທີ່ມີຜົນ ກ່ຽວຂ້ອງ ສະໜັບສະໜູນ ເພິ່ງພາອາໄສເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງທ່ານ ໃຫ້ເປັນໄປຢ່າງປົກກະຕິ ເພື່ອນຳຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ໄປໃຊ້ໃນການວາງແຜນຍຸດທະສາດທຸລະກິດ. ຍິ່ງທ່ານມີຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດທີ່ດີ ກໍຍິ່ງເຮັດໃຫ້ທ່ານໄດ້ປຽບໃນການແຂ່ງຂັນກັບຄູ່ແຂ່ງ, ຊ່ວຍຫຼຸດຕົ້ນທຶນໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ, ເປັນຊ່ອງທາງຈັດຈຳໜ່າຍສິນຄ້າໃຫ້ແກ່ທ່ານ ແລະ ອື່ນໆ

 • ກິດຈະກຳຫຼັກ (Key Activities)

ແມ່ນບັນດາກິດຈະກຳທີ່ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ຊ່ວຍເພີ່ມມູນຄ່າ ຫຼື ເປັນສິ່ງເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງ ຄູ່ຄ້າ ແລະ ຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດຫຼັກ ວ່າຄວນມີກິດຈະກຳແນວໃດ ເພື່ອໃຫ້ຄູ່ຄ້າສາມາດສະໜັບສະໜູນທຸລະກິດຂອງທ່ານໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ອາດເປັນກິດຈະກຳທີ່ສົ່ງຜົນໃຫ້ກຸ່ມລູກຄ້າ ເກີດຄວາມພໍໃຈ ຫຼື ເປັນກິດຈະກຳຮ່ວມລະຫວ່າງອົງກອນກັບລູກຄ້າກໍໄດ້ ຫຼື ເປັນກິດຈະກຳທີ່ສົ່ງເສີມການຂາຍ ເປັນຊ່ອງທາງການຂາຍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ການໃຫ້ບໍລິການທີ່ດີຂຶ້ນ

 • ໂຄງສ້າງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (Cost Structure)

ໝາຍເຖິງການໃສ່ລາຍລະອຽດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດ ໃນແຕ່ລະຂໍ້ ນັບແຕ່ 1-8 ແລ້ວວິເຄາະປັດໄຈທາງການເງິນຂອງທຸລະກິດ ວ່າມີຕົ້ນທຶນ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອັນໃດແດ່ ເຊິ່ງການວິເຄາະຕົ້ນທຶນ ຈະຊ່ວຍຜູ້ປະກອບການໃນການວາງແຜນ ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາທຸລະກິດໃຫ້ດຳເນີນຕໍ່ໄປຢ່າງມີປະສິດທິພາບໃນອະນາຄົດ. ໂດຍສາມາດແບ່ງກຸ່ມຕົ້ນທຶນອອກເປັນ 2 ປະເພດ ໄດ້ແກ່:

 • ຕົ້ນທຶນຄົງທີ່ (Fixed Cost): ເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຄົງທີ່ ເຖິງວ່າຈະຜະລິດສິນຄ້າຫຼາຍຂຶ້ນ ຫຼື ໜ້ອຍລົງ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍນີ້ກໍຍັງທໍ່ເກົ່າ ເຊັ່ນ: ຄ່າເຊົ່າສະຖານທີ່, ຄ່າຈ້າງພະນັກງານ …
 • ຕົ້ນທຶນໝູນວຽນ (Variable Cost): ເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ຫຼຸດລົງຕາມປະລິມານທີ່ໃຊ້ງານ ເຊັ່ນ: ຄ່ານ້ຳ, ຄ່າໄຟ, ຄ່ານ້ຳມັນ ແລະ ອື່ນໆ

ສຸດທ້າຍນີ້ຫວັງວ່າ ການນຳສະເໜີວິທີການສ້າງຕົວແບບທຸລະກິດແຄນວາສ ຈະເປັນເຄື່ອງມືໜຶ່ງທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໃຊ້ສ້າງທຸລະກິດໃໝ່ ຫຼື ທົບທວນແຜນທຸລະກິດທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະຖານະການທີ່ປ່ຽນແປງໄປຢ່າງໄວວາ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດຂອງທ່ານມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຍືນຍົງ. (ວາລະສານທາເກັດ ສະບັບ 172 ເດືອນ ທັນວາ 2020 ໄດ້ທີ ສຳນັກງານຫ້ອງການພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ຫ້ອງສະໝຸດ, ຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານກາເຟ, ຮ້ານ kaogee cafe ແລະ ຫຼາຍໆບ່ອນໃນນະຄອນຫຼວງ ຫຼື ສອບຖາມຈອງເປັນສະມາຊິກໄດ້ທີ່ເບີ 021 216 666)

Business Model Canvas, a business survival tool

In the mid of intense business competition under economic crises and the COVID-19 pandemic, business digitalization has become the most challenging thing for Lao entrepreneurs at the moment. At the same time, business plan review to discover strengths and weaknesses in order to come up with ways to improve a business, while cutting unnecessary spending, is another important work that entrepreneurs must do immediately. Today, I would like to present to you a commonly simple, yet effective tool used in business planning globally which is the Business Model Canvas (BMC) invented by Dr. Alexander Osterwalder, business theorist from the Lausanne University of Switzerland. He spent more than 9 years studying and developing a book which was later named Business Model Generation published in 2010.

Canvas means a piece of cloth. Therefore, Business Model Canvas is the simple description of your business elements on a piece of paper so that everyone both within and outside the organization can understand your business easily in a unanimous manner, and can make use of it immediately. In addition, Business Model Canvas can help providing business owners with overview of their company so that they can reinforce strengths, improve weaknesses and set marketing strategies more easily and quickly. Business Model Canvas comprises 9 main sections, namely:

 1. Customer Segments

This customer segmentation is carried out to find out customer’s occupation, age, gender, address, lifestyle, demand, uniqueness, behaviors and problems. The more details you have, the accurate and satisfactory your communication or advertisement towards target customers will be.

 • Value Proposition

This is the value-added process of your business or products/services in order to persuade customers to buy your products. It can also help uplifting your products or services to a higher level than your competitors.

You should be able to answer yourself first of what value customers will get from paying you. For example, how will your products solve their problems or meet their demand? Once you figure out the value to offer to customers, this will serve as your strength allowing you to be in a better position in the business competition.

 • Channels

These are channels of distribution that customers can have access to your products and services. Your goods can be sold online, your own shop, market fair or somebody’s shop. The channels also serve as a way in contacting with customers. You have to find out which channel is the most effective in advertising and accessing target customers, such as sign, brochure, radio, online media (Facebook, Instagram, TikTok) and so on.

Analyzing which channel is the best in reaching customers is another crucial step. Without an effective channel to reach or contact clients, business will not be able to win the heart of customers, while wasting resources and time for nothing.

 • Customer Relationships

Business-customer relationship must be formed based on customer’s feedbacks, not from business owner’s biased standpoint alone which could mislead your marketing strategy planning. Thus, to truly understand, not guessing on your own, what kind of relationship customers would like to have with your business is vital because it is an indicator of whether they will return to your business again or not, or they will recommend your business to their friends or not.

These are services that can help you form good relationship with customers: after-sales service, product delivery, information for customer’s inquiry and so on.

 • Revenue Streams

This is an analysis of your revenue sources which could happen through a number of channels. For example, you run an automobile business. Apart from making revenue from selling cars, you can make further from repairing, selling spare parts and so on. Analyzing your revenue streams will help informing you of which revenue source you should emphasize on in order to ensure maximum profit.

 • Key Resources

Business key resources can be divided into 2 types: 1) physical resources, such as machines, equipment, labor and so on. 2) intellectual resources, namely brand, popularity, intellectual property or other form of intangible resources with substantial value.

In this section of analysis, you can mention machines, raw materials and labor used in the production, or products of your own or goods bought from somewhere to resell, in planning your production. You can also mention packaging that will help supporting your transportation better.

 • Key Partners

Key partners are other firms mutually involved and supportive in order to ensure that your business is operated normally. You need this information to help planning business strategies. The better your business partners, the more advantageous you will be against your competitors. They will help reducing your business cost, while serving as another channel of distribution for you.

 • Key Activities

These refer to activities that promote products and services by adding value or linking trading partners and business owners together. You should discover which activity to carry out in order for trading partners to support you more. Activities can be ones that make customers happy or ones that help forming relationship between the organization and clients or ones that help promoting sales, distribution channels or quality services.

 • Cost Structure

This section analyzes all details of cost from the section 1-8 to figure out which cost your business has to bear. Cost analysis will help entrepreneurs plan their business improvement and development to ensure its effective operation in the future. Cost can be divided into 2 types:

 • Fixed Cost: this cost will remain the same despite how much you produce your products. It consists of building rental fee, staff salary…
 • Variable Cost: this cost varies depending on usage, namely water, electricity, gas and so on.

Finally, I hope that the Business Model Canvas can serve as another helpful tool for establishing a new business or improved the existing one to guarantee its growth and sustainability under the rapid-changing business environment.(Target Magazine issue 172 December 2020 at public and private offices, libraries, restaurants, cafes, Kaogee cafe and many more places in Vientiane or membership inquiry call 021 216 666)

Comments