ບໍລິສັດ ລ້ານຊ້າງ ມິເນໂຣນ ມອບອາກອນກຳໄລຈາກການຜະລິດຄຳ ແລະ ທອງກວ່າ 13 ລ້ານໂດລາ ໃຫ້ຖະບານລາວ


ບໍລິສັດ ລ້ານຊ້າງ ມິເນໂຣນ ລິມິເຕັດ (ລຊມລ) ໄດ້ມອບອາກອນກຳໄລຈຳນວນ 13,3 ລ້ານກວ່າໂດລາ ຈາກການຜະລິດຄຳ ແລະ ທອງ ໃນສົກປີ 2021 ຊຶ່ງລວມເປັນລາຍຮັບທັງໝົດທີ່ໄດ້ມອບໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານລາວ ໃນສົກປີ 2021 ຈໍານວນ 40,84 ລ້ານກວ່າໂດລາ (ໃນນັ້ນລວມມີ ອາກອນກຳໄລ, ຄ່າຊັບພະຍາກອນແຮ່ທາດ, ເງິນປັນຜົນ, ແລະ ພັນທະອື່ນໆ).


ພິທີດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 5 ພຶດສະພາ ຜ່ານມາ ທີ່ກົມສ່ວຍສາອາກອນ ກະຊວງການເງິນ. ທ່ານ ສະໝານ ອະເນກາ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ບໍລິສັດ ລຊມລ ໃນຖານະທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ຍາວນານ ທັງເປັນຜູ້ເສຍອາກອນລາຍໃຫຍ່ ໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ.


ໂຄງການຄຳ-ທອງ ເຊໂປນ ຍັງຈະສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວ, ໃນຖານະທີ່ເປັນວິສາຫະກິດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນກຽດຕິສັກໃນລະດັບ A (+) ຕະຫຼອດມາ ຈາກກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ໂຄງການຄຳ-ທອງ ເຊໂປນ ກຳລັງດໍາເນີນການສ້າງອຸໂມງສຳຫຼວດບໍ່ແຮ່ໃຕ້ດິນ ແບບມືອາຊີບທີ່ທັນສະໄໝແຫ່ງທຳອິດ ໃນ ສປປ ລາວ.

ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ບໍລິສັດ ລຊມລ ກໍຍັງສືບຕໍ່ ສົ່ງເສີມທຸລະກິດທ້ອງຖິ່ນພາຍໃນປະເທດເຊັ່ນ: ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ, ລັດວິສາຫະກິດນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟລາວ, ບໍລິສັດສະຫວັນ ໂລຈີສຕິກ ແລະ ແຫຼ່ງທຸລະກິດ-ບໍລິການພາຍໃນປະເທດອື່ນໆ ຊຶ່ງໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີກະແສເງິນສົດໝູນວຽນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ທີ່ໄດ້ຈາກກິດຈະການຂອງ ບໍ່ຄຳ-ທອງເຊໂປນ”.


ນັບຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມດຳເນີນງານໃນປີ 2003, ລຊມລ ໄດ້ປະກອບສ່ວນຫຼາຍກວ່າ 1,6 ຕື້ໂດລາ ເປັນລາຍຮັບໂດຍກົງໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານລາວ ລວມທັງອາກອນກຳໄລ ຫຼາຍກວ່າ 827 ລ້ານໂດລາ ມອບໃຫ້ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ.

ຂໍ້ມູນ: ປະຊາຊົນ

Comments