ລັດຖະບານ ໄດ້ກຳນົດວຽກງານຈຸດສຸມ ຂອງ ເດືອນທັນວາ 2020…………

ກອງປະຊຸມລັດຖະບານ ສະໄໝສາມັນ ປະຈຳເດືອນພະຈິກ 2020 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 24 ພະຈິກ 2020 ທີ່ສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ມີບັນດາຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ສະມາຊິກລັດຖະບານ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ສໍາລັບວຽກງານຈຸດສຸມປະຈໍາເດືອນທັນວາ 2020, ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຊີ້ນຳໃຫ້ບັນດາຂະ ແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດັ່ງນີ້: ໃຫ້ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສືບຕໍ່ກະກຽມແຜນການເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ແກ່ການນໍາພັກ-ລັດໃນການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາກົນທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນທ້າຍປີ 2020 ໃຫ້ມີເນື້ອໃນລະອຽດຮັດກຸມ;

ໃຫ້ກະຊວງການເງິນ ສືບຕໍ່ຕິດຕາມການຈັດເກັບລາຍຮັບງົບປະມານໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນການທີ່ກໍານົດເປັນຕົ້ນການເຊົ່າສໍາປະທານ, ພັນທະຕາມກົດໝາຍຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ຮີບຮ້ອນເລັ່ງທວງໜີ້ຄ້າງມອບຄ່າສໍາປະທານການຊອກຄົ້ນ, ສໍາຫລວດ ຫລື ຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ, ໜີ້ຄ້າງມອບຄ່າພາກຫລວງໄຟຟ້າ, ສືບຕໍ່ປັບປຸງບັນດາລັດວິສາຫະກິດໃຫ້ມີຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ການຫັນບັນດາຫົວໜ່ວຍວິຊາການຈໍານວນໜຶ່ງທີ່ມີລາຍຮັບໃຫ້ກຸ້ມຕົນເອງດ້ານງົບປະມານ; ໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບຕາມຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ 98/ນຍ,ລົງວັນທີ 20 ຕຸລາ 2020 ວ່າດ້ວຍການຫັນຊັບສິນຂອງລັດເປັນທຶນ ຮີບຮ້ອນເລັ່ງລັດການຂຶ້ນບັນຊີບັນດາລັດວິສາຫະກິດ, ໂຄງການໄຟຟ້າ, ໂຄງການບໍ່ແຮ່, ທີ່ດິນ ແລະ ຊັບສິນອື່ນໆຂອງລັດ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າການຫັນເປັນທຶນ, ແກ້ໄຂສະພາບຄ່ອງຂອງການດໍາເນີນທຸລະກິດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ລັດ; ໃຫ້ຄະນະສະເພາະກິດສົ່ງເສີມການລົງທຶນແລະ ການຜະລິດສິນຄ້າສືບຕໍ່ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມ ໃນການລົງທຶນໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ສ້າງເງື່ອນໄຂອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການສົ່ງເສີມການປູກ, ການລ້ຽງ ໃຫ້ມີລັກສະນະຕັ້ງໜ້າດີຂຶ້ນ ເພື່ອຮອງຮັບໃຫ້ແກ່ໂຄງການເສດຖະກິດຕາມແລວທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ;

ໃຫ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ກະຊວງພະລັງງານແລະ ບໍ່ແຮ່ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ໂຄງການລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ ເປັນຕົ້ນໂຄງການສາຍສົ່ງ, ໂຄງການລົງທຶນບໍ່ແຮ່, ໂຄງການທາງລົດໄຟ ແລະ ໂຄງການທາງດ່ວນ ໃຫ້ດໍາເນີນໄປຕາມແຜນການ, ພ້ອມທັງຊຸກຍູ້ບັນດາໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ແລະໄຟຟ້າກ່ຽວພັນ ທີ່ໄດ້ມີການເຊັນສັນຍາແລ້ວໃຫ້ສໍາເລັດ ແລະ ສາມາດສົ່ງກະແສໄຟຟ້າໃຫ້ຄູ່ສັນຍາໄດ້ຕາມກໍານົດເວລາ; ໃຫ້ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສືບຕໍ່ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຮັກ ສາສະຖຽນລະພາບດ້ານເງິນຕາໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນທ່ຽງ, ເໜັງຕີງໃນລະດັບທີ່ກໍານົດໄວ້, ຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນໄຫວຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ເພີ່ມທະວີການຕິດຕາມ-ກວດກາສິນເຊື່ອຂອງບັນດາສະຖາບັນການເງິນ ໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; ຄົ້ນຄວ້າອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້ເພື່ອສົ່ງເສີມຊຸກຍູ້ການຜະລິດ, ການລົງທຶນ ເພື່ອກະຕຸ້ນເສດຖະກິດໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວ;

ໃຫ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ກະຊວງການເງິນ ຈັດສັນງົບປະມານການລົງທຶນຂອງລັດ ໂດຍການຈັດລຽງບູລິມະສິດຕາມຄວາມຈຳເປັນ ແລະ ຮີບດ່ວນເຊັ່ນ: ການຊຳລະໜີ້ຕ່າງປະເທດຕາມພັນທະ ແລະ ກຳນົດເວລາ, ການຊຳລະໜີ້ສິນພາຍໃນທີ່ຍັງຄຸມເຄືອ ແລະ ແກ່ຍາວ, ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍ່ຄົ້ນຄວ້າຕັດ ຫລື ໂຈະໂຄງການລົງທຶນທີ່ບໍ່ທັນຈຳເປັນ ແລະ ບໍ່ຮີບດ່ວນ;

ໃຫ້ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການກຽມແນວພັນພືດ ແລະ ສັດ ເຂົ້າໃສ່ການຜະລິດໃນລະດູແລ້ງ, ພ້ອມທັງກະກຽມສະໜອງແຫລ່ງນໍ້າ ເພື່ອການຜະລິດໃຫ້ພຽງພໍກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງພື້ນທີ່ການຜະລິດ;

ໃຫ້ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງເປັນເຈົ້າການສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ສືບຕໍ່ສຸມໃສ່ການສົ່ງແຮງງານໄປຝຶກອົບຮົມເພື່ອປະກອບເຂົ້າໃນການບໍລິການຕາມເສັ້ນທາງລົດໄຟ ທີ່ຈະເປີດນໍາໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການໃນທ້າຍປີ 2021 ນີ້ ໃຫ້ທັນຕາມກຳນົດເວລາ;

ໃຫ້ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ (ຄະນະສະ ເພາະກິດ ເພື່ອສະກັດກັ້ນ ແລະ ຄວບຄຸມການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19) ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການຜ່ອນຜັນ, ມາດຕະການໃນການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມສະ ກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂການລະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນໄລຍະວັນທີ 01-30 ພະຈິກ, ເດືອນທັນວາປີ 2020, ພ້ອມທັງຕິດຕາມເຝົ້າລະວັງການລະບາດຂອງພະຍາດຕາມລະດູການ;

ໃຫ້ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເປັນເຈົ້າການສົມທົບກັບ ກະຊວງແຮງງານ ແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງສືບຕໍ່ການຮຽນ, ການສອນ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມມີຄຸນນະພາບ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຊາວໜຸ່ມທີ່ຈະເປັນຜູ້ສືບທອດພາລະກິດຂອງຊາດ ແລະ ແຮງງານທີ່ກັບມາຈາກຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ທັກສະ ແລະ ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໄລຍະໃໝ່ ໂດຍຖອດຖອນບົດຮຽນຈາກສະພາບການ ໃນໄລຍະການແຜ່ລະບາດຂອງ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຮັດໃຫ້ການຮຽນ, ການສອນມີຄວາມຫລາກຫລາຍ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ;

This image has an empty alt attribute; its file name is 126427383_1499208923616216_1986330487965865391_o.jpg

ໃຫ້ກະຊວງຖະ ແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວສືບຕໍ່ໂຄສະນາສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວລາວທ່ຽວລາວ, ແນະນໍາການປັບປຸງສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ, ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານນໍາທ່ຽວໃຫ້ມີຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ, ການບໍລິການສະຖານທີ່ພັກ-ຮ້ານອາຫານມີຄຸນນະພາບ, ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງການໃຫ້ຄ່າບໍລິການຢູ່ໃນລະດັບທີ່ເໝາະສົມບໍ່ແພງເກີນໄປ ເພື່ອດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນສ້າງຄວາມປະທັບໃຈ, ຈຶ່ງຈະສາມາດຂະຫຍາຍຕະຫລາດການທ່ອງທ່ຽວລາວ. ສືບຕໍ່ໂຄສະນາອອກຂ່າວ, ຖະແຫລງການກ່ຽວກັບສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃຫ້ປະຊາຊົນຮັບຮູ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ, ພ້ອມທັງສືບຕໍ່ປະສານສົມທົບກັບທຸກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງແກ້ໄຂການເຜີຍແຜ່ຂ່າວສານທີ່ບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງ;

ໃຫ້ກະຊວງແຮງງານ ແລະສະ ຫວັດດີການສັງຄົມ ເປັນເຈົ້າການສົມທົບກັບທ້ອງຖິ່ນ ສືບຕໍ່ຊ່ວຍເຫລືອປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ອັກຄີໄພ; ໃຫ້ທຸກໆກະຊວງ-ອົງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຈົ່ງຍົກສູງສະຕິຄວາມເປັນເຈົ້າ ແລະ ເຮັດວຽກງານແນວຄິດໃຫ້ສະມາຊິກພັກ-ພະນັກງານ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ໃຫ້ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີເປັນປຶກແຜນພາຍໃນ, ຕັ້ງໜ້າສູ້ຊົນປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງການຕົນລວມທັງການສືບ ຕໍ່ສ້າງຂະບວນການຕ່າງໆ ເພື່ອຂໍ່ານັບຮັບຕ້ອນວັນສະຖາປານາ ສປປ ລາວ ຄົບຮອບ 45 ປີ ໃນເດືອນທັນວາທີ່ຈະມາເຖິງ ບົນພື້ນຖານປະຢັດມັດທະຍັດແຕ່ມີເນື້ອໃນ, ມີບັນຍາ ກາດ ແລະ ຮັບປະກັນໄດ້ຄວາມສະຫງົບ, ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ມີສິ່ງທີ່ບໍ່ເພີ່ງປາດຖະໜາໃດໆເກີດຂຶ້ນຢ່າງເດັດຂາດ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຂປລ

Comments