ກວດສອບດ່ວນ! ລ້ອມຮົ້ວເອົາເສັ້ນທາງ ເພື່ອມາເປັນທີ່ດິນຂອງຕົນເອງ

ຖືກແລ້ວບໍ່? ລ້ອມຮົ້ວເອົາຫົນທາງ ປະຊາຊົນເດືອດຮ້ອນໝົດບ້ານຈາກກໍລະນີທີ່ຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກ Boumbim Sbt ໄດ້ໂພສວິດີໂອ ແລະ ຮູບພາບ ພ້ອມກັບຂໍ້ຄວາມ ທີ່ສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ: ຄົນເຮົາຢາກໄດ້ດິນລັດມາເປັນຂອງຕົນເອງ ມາລ້ອມຮົ້ວເອົາໂດຍພາລະການ ສ້າງຄວາມເດືອດຮ້ອນໃຫ້ຄົນອື່ນເຊິ່ງເຫດການນີ້ ເກີດຂຶ້ນທີ່ ບ້ານ ໜອງໄຮໂຄກ ເມືອງໂພນທອງ ແຂວງ ຈໍາປາສັກປະຊາຊົນວອນໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າກວດສອບດ່ວນ, ເນື່ອງຈາກການກະທໍາດັ່ງກ່າວໄດ້ສ້າງຄວາມເດືອດຮ້ອນໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ຊົມໃຊ້ຖະໜົນເສັ້ນດັ່ງກ່າວ


ວີດີໂອ https://www.facebook.com/groups/1038935139451300/permalink/3513592931985496/

Comments