ນະຄອນຫຼວງພົບ 14 ບ້ານ ທີ່ມີໜອນນໍ້າຍຸງລາຍຫຼາຍທີ່ສຸດ…

ຈາກການລາຍງານ ຂອງສູນໄຂ້ຍຸງແມ່ກາຝາກ ແລະ ແມງໄມ້ ແລະ ສາທານະຄອນຫຼວງເຫັນວ່າ ຜົນຂອງການລົງສຳຫຼວດໜອນນຳ້ຍຸງລາຍ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ມີຈຳນວນ 14 ບ້ານທີ່ມີໜອນນຳ້ສູງສຸດ ເຊິ່ງມີຄວາມສ່ຽງຈະເກີດໄຂ້ຍຸງລາຍເປັນວົງກວ້າງ. 14 ບ້ານ ດັ່ງກ່າວ ປະກອບມີ:

1 ບ້ານ ອ່າງນ້ອຍ
2 ບ້ານ ເພຍລາດ
3 ບ້ານ ຫົວນາ
4 ບ້ານ ໂນນແຕ້
5 ບ້ານ ຊ້າງຄູ້
6 ບ້ານ ໂພນສະຫວັນ
7 ບ້ານ ໂພນເຄັງ
8 ບ້ານ ທາດຫຼວງກາງ
9 ບ້ານ ສະພັງໝໍ້
10 ບ້ານ ຂາມງອຍ
11 ບ້ານ ຫ້ວຍຫົງ
12 ບ້ານ ວຽງຄໍາ
13 ບ້ານ ໜອງຈັນ
14 ບ້ານ ດອນກອຍ

ສະເໜີໃຫ້ ນາຍບ້ານ ແລະ ລູກບ້ານ ຂ້າງເທິງ ຍົກລະດັບຄວາມເປັນເຈົ້າການ ທຳລາຍແຫຼ່ງເພາະພັນຍຸງລາຍ ໃນເຮືອນຂອງຕົນເອງ ຢ່າງຮີບດ່ວນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: FM 90

Comments