ເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ຫວຽດນາມ ມີຕົວເລກຕິດເຊື້ອສະສົມ ທັງໝົດ 847 ກໍລະນີ…

ສະຖານະການ ໂຄວິດ-19 ໃນປະເທດຫວຽດນາມ ວັນທີ 11/08/2020 ມີຕົວເລກຜູ້ເສຍຊີວິດເພີ່ມ ຍ້ອນໂຄວິດ-19 ເປັນຈໍານວນ 2 ກໍລະນີ ເຮັດໃຫ້ຕົວເລກສະສົມ ຜູ້ເສຍຊີວິດ ຢູ່ປະເທດຫວຽດນາມ ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 15 ກໍລະນີ ແລະ ຕົວເລກຕິດເຊື້ອສະສົມ ທັງໝົດ 847 ກໍລະນີ.


ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://www.covidvisualizer.com/

Comments