ອິນເດຍ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອ Covid-19 ມື້ນີ້ 62,170 ຄົນ ຕົວເລກທັງໝົດທະລຸ 2 ລ້ານ ກໍລະນີ…

ຜູ້ຕິດເຊື້ອ Covid-19 ໃນອິນເດຍ ເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ເປັນອັນດັບທີ 3 ຂອງໂລກ ເຊິ່ງໃນນັ້ນ, ລວມມີຕິດເຊື້ອ Covid-19 ຈຳນວນ 2 ລ້ານ ກໍລະນີ,

ມີຕົວເລກການເສຍຊີວິດໄປແລ້ວ 40,700 ກໍລະນີ ແລະ ຕົວເລກຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ ໃນວັນທີ 07 ສິງຫາ 2020 ມື້ດຽວ ຢູ່ທີ່ 62,170 ຄົນ, ລວມທັງໝົດ ເປັນ 2,025,409 ກໍລະນີ.

ສະຖິຕິ ສະເລ່ຍ ຕິດເຊື້ອ 1 ລ້ານຄົນ ພາຍໃນໄລຍະເວລາ 20 ມື້.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: BBC

Comments

error: Content is protected !!