20 ຕົວເມືອງນີ້ ໄປໃສກະບໍ່ພົ້ນສາຍຕາ CCTV …

ໃນຖານະທີ່ເປັນເມືອງທີ່ມີປະຊາກອນຫຼາຍທີ່ສຸດ ອັນດັບທໍາອິດເຮົາມາເບິ່ງກັນວ່າເມືອງທີ່ມີປະຊາກອນຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກປຽບທຽບກັນແນວໃດ ເມື່ອທຽບກັບຈໍານວນກ້ອງໝ່ວຍ 1 ຕໍ່ຄົນ 1.000 ຄົນ.

 1. Tokyo (ຍີ່ປຸ່ນ) ກ້ອງ 39.504 ໜ່ວຍ ສໍາລັບ 37.393.129 ຄົນ = 1,06 ໜ່ວຍຕໍ່ 1.000 ຄົນ
 2. Delhi (ອິນເດຍ) ກ້ອງ 429.500 ໜ່ວຍ ສໍາລັບ 30.290396 ຄົນ = 14,18 ໜ່ວຍຕໍ່ 1.000 ຄົນ
 3. Shanghai (ຈີນ) ກ້ອງ 1.000.000 ໜ່ວຍ ສໍາລັບ 27.058.480 ຄົນ = 0,22 ໜ່ວຍຕໍ່ 1.000 ຄົນ
 4. São Paulo (ບາຊິວ) ກ້ອງ 4.823 ໜ່ວຍ ສໍາລັບ 22.043.028 ຄົນ = 0.22 ໜ່ວຍຕໍ່ 1.000 ຄົນ
 5. Mexico City (ແມັກຊິໂກ) ກ້ອງ 87.000 ໜ່ວຍ ສໍາລັບ 21.782.378 ຄົນ = 3,99 ໜ່ວຍຕໍ່ 1.000 ຄົນ
 6. Dhaka (ບັງກະລາເທດ) ກ້ອງ 16.000 ໜ່ວຍ ສໍາລັບ 21.005.860 ຄົນ = 0,76 ໜ່ວຍຕໍ່ 1.000 ຄົນ
 7. Cairo (ອີຢິບ) ກ້ອງ 750 ໜ່ວຍ ສໍາລັບ 20.900.604 ຄົນ = 0.04 ໜ່ວຍຕໍ່ 1.000 ຄົນ
 8. Beijing (ຈີນ) ກ້ອງ 1.150.000 ໜ່ວຍ ສໍາລັບ 20.462.610 ຄົນ = 56,20 ໜ່ວຍຕໍ່ 1.000 ຄົນ
 9. Mumbai (ອິນເດຍ) ກ້ອງ 9.800 ໜ່ວຍ ສໍາລັບ 20.411.274 ຄົນ = 0,48 ໜ່ວຍຕໍ່ 1.000 ຄົນ
 10. Osaka (ຍີ່ປຸ່ນ) ກ້ອງ 2.120 ໜ່ວຍ ສໍາລັບ 19.165.340 ຄົນ = 0,11 ໜ່ວຍຕໍ່ 1.000 ຄົນ
 11. Karachi (ປາກິດສະຖານ) ກ້ອງ 64.449 ໜ່ວຍ ສໍາລັບ 16.093.786 ຄົນ = 4,00 ໜ່ວຍຕໍ່ 1.000 ຄົນ
 12. Chongqing (ຈີນ) ກ້ອງ 290.000 ໜ່ວຍ ສໍາລັບ 15.872.179 ຄົນ = 18,27 ໜ່ວຍຕໍ່ 1.000 ຄົນ
 13. Istanbul (ຕຸລະກີ) ກ້ອງ 109.000 ໜ່ວຍ ສໍາລັບ 15.190.336 ຄົນ = 7.18 ໜ່ວຍຕໍ່ 1.000 ຄົນ
 14. Buenos Aires (ອາເຈນຕິນາ) ກ້ອງ 15.700 ໜ່ວຍ ສໍາລັບ 15.153.729 ຄົນ = 1,04 ໜ່ວຍຕໍ່ 1.000 ຄົນ
 15. Kolkata (ອິນເດຍ) ກ້ອງ 13.800 ໜ່ວຍ ສໍາລັບ 14.850.066 ຄົນ = 0,93 ໜ່ວຍຕໍ່ 1.000 ຄົນ
 16. Lagos (ໄນຈີເຣຍ) ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ
 17. Kinshasa (ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕຄອງໂກ) ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ
 18. Manila (ຟິລິບປິນ) ກ້ອງ 300 ໜ່ວຍ ສໍາລັບ 13.923.452 ຄົນ = 0,02 ໜ່ວຍ ຕໍ່ 1.000 ຄົນ
 19. Tianjin (ຈີນ) ກ້ອງ 350.000 ໜ່ວຍ ສໍາລັບ 13.589.078 ຄົນ = 25,76 ໜ່ວຍຕໍ່ 1.000 ຄົນ
 20. Rio de Janeiro (ບາຊິວ) ກ້ອງ 14.000 ໜ່ວຍ ສໍາລັບ 13.458.075 ຄົນ = 1,04 ໜ່ວຍຕໍ່ 1.000 ຄົນ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://www.comparitech.com

Comments