ຈະປະກາດ!!! ປ່າໂຄກໂອງ-ມັ່ງ ເປັນເຂດອະນຸລັກປ່າໂຄກໂອງ-ມັ່ງແຫ່ງຊາດ ໃນວັນທີ 13 ກໍລະກົດ ນີ້…

ກົມປ່າໄມ້, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈະຮ່ວມກັບອົງການປົກຄອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຈັດພິທີປະກາດເຂດປ່າໂຄກໂອງ-ມັ່ງ ເປັນເຂດອະນຸລັກປ່າໂຄກໂອງ-ມັ່ງແຫ່ງຊາດໃນວັນທີ 13 ກໍລະກົດ 2020 ນີ້ ເຊີ່ງກົງກັບວັນປ່ອຍປາ ແລະ ອະນຸລັກສັດນໍ້າ-ສັດປ່າແຫ່ງຊາດ ທີ່ສູນອະນຸລັກລະບົບນິເວດປ່າໂຄກໂອງ-ມັ່ງ, ເມືອງຊົນນະບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ນັບແຕ່ປີ 2002 ຈົນມາຮອດປີ 2016 ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ປະຈໍາລາວ ໄດ້ໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫລືອເພື່ອອະນຸລັກລະບົບນິເວດປ່າໂຄກໂອງ-ມັ່ງ, ຄຽງຄູ່ກັນນີ້ ໄດ້ສົມທົບກັບປະຊາຊົນ 16 ບ້ານພາຍໃນ 5 ເມືອງທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງໃນການປົກປັກຮັກສາເຂດປ່າໂຄກທີ່ເປັນຖິ່ນຢູ່ອາໃສຂອງໂອງ-ມັ່ງ ເຮັດໃຫ້ມາຮອດປັດຈຸບັນ ຈໍານວນໂອງ-ມັ່ງ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນເກືອບ 200 ໂຕ. ນອກຈາກນີ້ ໃນເຂດປ່າດັ່ງກ່າວ ຍັງມີນົກ 278 ຊະນິດ, ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມ 67 ຊະ ນິດ, ສັດເລືອຄານ 47 ຊະນິດ, ສັດເຄີ່ງບົກ-ເຄີ່ງນໍ້າ 38 ຊະນິດ ແລະ ປາ 9 ຊະນິດ, ສ່ວນຕົ້ນໄມ້ ແລະ ພືດຊະນິດຕ່າງໆ ລວມມີ 126 ຊະນິດ.
ຫຼັງຈາກໄດ້ປະກາດເປັນເຂດອະນຸລັກປ່າໂຄກໂອງ-ມັ່ງແຫ່ງຊາດແລ້ວ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມກັບອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອພັດທະນາເຂດປ່າດັ່ງກ່າວນີ້ ໃຫ້ກາຍເປັນເຂດທ່ອງທ່ຽວທາງທໍາມະຊາດທີ່ສວຍງາມ ເພື່ອສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ປະຊາຊົນພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນຕາມທິດທາງນະໂຍບາຍທີ່ລັດຖະບານວາງອອກ ດ້ວຍການຫລຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ໃນທາງກົງ ແລະ ຫັນໄປນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ໃນທາງອ້ອມ ເພື່ອຄວາມອຸດົມສົມບູນທາງທໍາມະຊາດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ໂອງ-ມັງ ກໍ່ຄື ສັດປ່າຊະນິດຕ່າງໆ ໃນປ່າໂຄກໂອງ-ມັ່ງນັບມື້ເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.
ຂໍ້ມູນ: Lao National Radio
ພາບ: ໂອງ-ມັ່ງ Eld’s Deer

Comments

error: Content is protected !!