ອ່ານດ່ວນ!!!! ຖ້າຢາກຂໍ ນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອ ສຳລັບຜູ້ທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໂຄວິດ-19

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ອອກ ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອ ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບ ໂຄວິດ-19 !!!

Comments