ເປີດໃຫ້ບໍລິການລົດໂດຍສານພາຍໃນນະຄອນຫຼວງ ແລະ ພາຍໃນແຂວງໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳຢ່າງເຄັ່ງຄັດດັ່ງນີ້….

ແຈ້ງແນະນຳການໃຫ້ບໍລິການລົດໂດຍສານ ພາຍໃນນະຄອນຫຼວງ ແລະ ບັນດາແຂວງໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳຢ່າງເຄັ່ງຄັດຂອງ ຄະນະສະເພາະກິດ

ອີງຕາມແຈ້ງການຄຳແນະນຳ ສະບັບເລກທີ 292/ຍທຂ ລົງວັນທີ 3 ພຶດສະພາ 2020 ສຳລັບການບໍລິການຂົນສົ່ງລົດໂດຍສານພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຢູ່ພາຍໃນບັນດາແຂວງ ເຊິ່ງລວມມີ ລົດຕູ້, ລົດຮັບສົ່ງພະນັກງານ, ລົດຮັບສົ່ງກຳມະກອນ, ລົດຕັກຊີ,​ລົດສອງແຖວ,​ ລົດຕຸກໆ ແລະ ລົດຈຳໂບ້  ໃຫ້ຈັດຕັ້ງຕາມມາດຕະການລຸ່ມນີ້:

Comments