ແຈ້ງການ!!! ຍຸບເລີກຈຸດກວດກາຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດ ເພື່ອຈຳກັດສ່ອງວ່າງ ການສວຍໃຊ້ໜ້າທີ່ຕໍ່າແໜ່ງ

ເຈົ້າ​ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ອອກຄຳສັ່ງວ່າດ້ວຍ ການຍຸບເລີກຈຸດກວດກາຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດ​ ພາຍໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ທັງນີ້ກໍເພື່ອສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການດຳເນີນທຸລະກິດ ດ້ວຍການແກ້ໄຂຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ ທີ່ເປັນການກີດຂວາງ ແລະ ກົດໜ່ວງທ່ວງດຶງ, ສົ່ງເສີມການຜະລິດໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ກາຍເປັນກຳລັງແຮງປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນການພັດທະນາປະເທດເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງ, ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ ກໍເປັນຫານຈຳກັດສ່ອງຫວ່າງໃນການສວຍໃຊ້ໜ້າທີ່ຕໍ່າແໜ່ງເຄື່ອນໄຫວລະເມີດກົດລະບຽບ, ກົດໝາຍເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດ ທັງເປັນການບຸກທະລຸດ້ານຕ່າງໆໃຫ້ມີການຫັນປ່ຽນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ.

ເຈົ້າແຂວງສະຫວັນ ໄດ້ອອກຄຳສັ່ງດັ່ງນີ້:

 

 

Comments