ເປີດຮັບສະໝັກນັກສຶກສາ ປະລິນຍາໂທ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຊຸດໃໝ່ ‼️‼️

ແບບຟອມສະໝັກສອບເສັງຄັດເລືອກນັກສຶກສາປະລິນຍາໂທ  ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ສົກສຶກສາ 2019-2020
ຜູ້ທີ່ສົນໃຈສາມາດດາວໂລດແບບຟອມລິ້ງລຸ່ມນີ້ ແລະ ກອກຂໍ້ມູນແລ້ວ submit online ໄດ້ເລີຍ.
ສ່ວນຜູ້ທີ່ບໍ່ສະດວກທາງ online ສາມາດມາພົວພັນຊື້ແບບຟອມໄດ້ທີ່ ພະແນກການສຶກສາຫຼັງປະລິນຍາຕີ, ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 3 ພຶດສະພາ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ໝາຍເຫດ: ກະລຸນາກວດກາເອກະສານທີ່ຕ້ອງປະກອບໃຫ້ລະອຽດ, ອ່ານເງື່ອນໄຂໃນການສະໝັກ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ. ສາມາດຕິດຕໍ່ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມໄດ້ທີເບີ: 020 95500980 ໃນໂມງລັດຖະການ.

1. ໃບຄໍາຮ້ອງ

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSf20ku29cESAoxm8…/viewform…

2. ບັດເຂົ້າຫ້ອງເສັງ

https://drive.google.com/open…

3. ຊີວະປະຫວັດ

https://drive.google.com/open…

4. ໜັງສືອະນຸມັດ

https://drive.google.com/open…

5. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່

https://drive.google.com/open…

6. ເງື່ອນໄຂໃນການສະໝັກ

https://drive.google.com/open…

7. ລະບຽບໃນການສອບເສັງເຂົ້າຄະນະເສດຖະສາດ ເເລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ

https://drive.google.com/open…

ທີ່ມາ: FEB-Graduate-Programs

Comments