ເປີດສະໝັກທຶນ!!! ໄປສຶກສາຕໍ່ທີ່ປະເທດສິງກະໂປ

ມາແລ້ວ ທຶນການສຶກສາ ລະດັບປະລິນຍາຕີ
ຈາກປະເທດສິງກະໂປ
ພາຍໃຕ້ທຶນການສຶກສາ
2019 Dr Goh Keng Swee Scholarship
ປິດຮັບສະຫມັກ15 ມີນາ 2019

ລາຍລະອຽດ ແລະ ວິທີການສະຫມັກທີ່:

https://abs.org.sg/dr-goh-keng-swee-scholarship

The Dr Goh Keng Swee (GKS) Scholarship offers 4-year undergraduate studies in Singapore as administered by the Association of Banks in Singapore. GKS scholarship was set up by the financial community in Singapore in honour of former Deputy Prime Minister Dr Goh Keng Swee, who fostered Singapore’s economic development and growth. 3 scholarships will be awarded to outstanding individuals from 15 Asia-Pacific economies.

ທີ່ມາLao Youth Radio FM 90.0 Mhz

https://web.facebook.com/fm90laos/photos/a.816370485122880/1999478200145430/?type=3&theater

Comments