Easy Pass ສະດວກ ໂປ່ງໃສ ເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານ 💰

Easypass

ລະບົບບໍລິການ ຊໍາລະຄ່າທໍານຽມ ຜ່ານດ່ານສາກົນ ຫລື ລະບົບ EasyPass ແມ່ນລະບົບບໍລິການທັນສະໄຫມ ທີ່ໃຫ້ບໍລິການຊໍາລະຄ່າທໍານຽມ ແກ່ຜູ້ໂດຍສານ ທີ່ເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກ ດ່ານສາກົນຕ່າງໆ ສາມາດຊໍາລະໄດ້ ຢ່າງສະດວກສະບາຍ ວ່ອງໄວ ແລະ ປະຢັດເວລາ.

👉ເຊິ່ງໃນວິດີໂອນີ້ ຈະມານຳສະເໜີ ວີທີການຊຳລະ ລະບົບ Easy Pass ຜ່ານປ່ອງບໍລິການຂອງ ທະນາຄານ ພັດທະນາລາວ ເຊິ່ງແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຈະເປັນແນວໃດນັ້ນ ໄປຮັບຊົມໃນວິດີໂອນຳກັນເລີຍ…

Comments