💬 ການເລີ່ມຕົ້ນວຽກງານການດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແມ່ນຕ້ອງເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການໂອ້ລົມ 💬

[English Text Below]

💬 ການເລີ່ມຕົ້ນວຽກງານການດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແມ່ນຕ້ອງເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການໂອ້ລົມ 💬

ເພື່ອຈາລຶກພິທີເປີດຂອງໂຄງການ IMPACT Biz ຢ່າງເປັນທາງການ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, @ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຫ່ງຊາດລາວ, ສະຖານທູດຍີ່ປຸ່ນປະຈຳລາວ, ພ້ອມດ້ວຍອົງການ UNDP ຈະຈັດກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບວຽກງານການດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນ ສປປລາວ ເພື່ອປຶກສາໂອ້ລົມກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ ພ້ອມທັງພາຍໃນປະເທດເຮົາ ໃນການຍິດຖືມາດຕະຖານສາກົນໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງມີຄວມຮັບຜິດຊອບ. 🌐🇱🇦📈

ຮັບຊົມການຖ່າຍທອດສົດໄດ້:

     📆 15 ກັນຍາ 2022

     ⏰ 9:00 ໂມງເຊົ້າ – 12:10 ໂມງສວາຍ

     🎥 Facebook Live ທີ່ @targetmagazinelaos 

💬 ADVANCING RESPONSIBLE BUSINESS STARTS WITH DIALOGUE 💬

To mark the inception of the IMPACT Biz Project, the Ministry of Industry and Commerce, Lao National Chamber of Commerce and Industry, @embassyofjapaninlaos, and @UNDPLaoPDR will host a Dialogue on Responsible Business Practice in Lao PDR to discuss the global, regional, and Lao PDR’s local trends in upholding international standards for responsible business practice. 🌐🇱🇦📈

Join the Dialogue on Facebook: 

     📆 15 September 2022

     ⏰ 9:00 am – 12:10 pm

     🎥 Facebook Live on @targetmagazinelaos 

#IMPACTBizLaos | #RespBizLaos

Comments