ເງິນເຟີ້ເດືອນສິງຫາຍັງສູງຕໍ່ເນື່ອງ 30.01% ເພີ່ມຈາກເດືອນກໍລະກົດ 4.41%

ອັດຕາເງິນເຟີ້ໃນເດືອນສິງຫາ 2022 ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ 30.01% (ເດືອນກໍລະກົດ 2022 ແມ່ນ 25.6)

ເນື່ອງຈາກດັດຊະນີລາຄາເກືອບທຸກຫມວດ ແມ່ນຍັງສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ຫມວດສະບຽງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມບໍ່ແມ່ນເຫຼົ້າ ທຽບປີຕໍ່ປີ ແມ່ນສູງເຖິງ 30.2% ຍ້ອນລາຄາເຂົ້າສານ, ທາດແປ້ງ, ຊີ້ນ, ໄຂ່, ນ້ໍາມັນພືດ, ຫມາກໄມ້ ແລະຜັກສົດ (ຫອມປ້ອມລາຄາເພີ່ມຂຶ້ນ 4 ເທົ່າ) ໄດ້ປັບໂຕສູງຂຶ້ນ.

ທີ່ມາ: ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ ລົງທຶນ

#TargetMagazine

Comments