ບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ຮ່ວມມື 3 ບໍລິສັດຂົນສົ່ງ ລາວ-ຈີນ ສູນເຕົ້າໂຮມ ແລະ ແຈກຢາຍສິນຄ້າ ໃນເຂດໂລຊິດສະຕິກ ນວ


ບໍລິສັດ ສິດທິ ໂລຈິດສຕິກ ລາວ ຈຳກັດ ລົງນາມບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ວ່າດ້ວຍຍຸດທະສາດການຮ່ວມມື ໃນສູນເຕົ້າໂຮມ ແລະ ແຈກຢາຍສິນຄ້າ ໃນເຂດໂລຊິດສະຕິກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ ຢູນນານ ຢາງຣຸຍ ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ຈຳກັດ ແລະ ບໍລິສັດ China Post Express Logistics Co., Ltd Yunnan Branch ຂອງ ສປ ຈີນ.


ການຮ່ວມມືຂອງ 3 ບໍລິສັດ ໃນໂຄງການສູນເຕົ້າໂຮມ ແລະ ແຈກຢາຍສິນຄ້າໃນເຂດໂລຊິດສະຕິກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນນີ້ ຈະເປັນການພັດທະນາທຸລະກິດໃນຫຼາຍດ້ານເຊັ່ນ:


1. ການຈຳໜ່າຍສິນຄ້າດ່ວນ

2. ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ, ສິນຄ້າອີຄອມເມີດ ຂ້າມແດນ

3. ການຈັດການກ່ຽວກັບພາສີ, ສາງ, ການຈຳໜ່າຍ, ການຂົນສົ່ງ, ການປ່ຽນຖ່າຍສິນຄ້າ

4. ການສະໜອງສາງຂົນສົ່ງສິນຄ້າສາກົນທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ.


ເພື່ອລົງເລິກການຂະຫຍາຍໃຫ້ ສປປ ລາວ ເປັນສູນກາງການຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ ແລະ ກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລະຫວ່າງປະເທດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບອາຊີໃຕ້, ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ເອີຣົບ ແລະ ສະຫະລັດອາເມລິກາ.

ຂໍ້ມູນ: ເສດຖະກິດການຄ້າ

#TargetMagazine

Comments