ແຈ້ງການ ຈາກກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະງົບ ເລື້ອງການເພີ່ມເງິນເດືອນ

ແຈ້ງການ ຈາກກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະງົບ, ການເພີ່ມເງິນເດືອນ ຈາກ 7,200 ກີບ/ດັດຊະນີ ປັບຂຶ້ນເປັນ 7,350 ກີບ/ດັດຊະນີ ນັບແຕ່ເດືອນມັງກອນ 2022 ເປັນຕົ້ນໄປ.

Comments