Tonga ເຂົ້າສູ່ມື້ lockdown ຫຼັງຈາກລາຍງານກໍລະນີ Covid ເປັນຄັ້ງ ທຳອິດ

Tonga ເຂົ້າສູ່ມື້ lockdown ຫຼັງຈາກລາຍງານກໍລະນີ Covid ເປັນຄັ້ງ ທຳອິດ

ເກາະ Tongatapu ຕົ້ນຕໍຂອງ Tonga ໄດ້ເຂົ້າສູ່ການປິດລ້ອມເປັນເວລາ 7 ວັນໃນວັນທີ 1 ພະຈິກຫລັງຈາກໄດ້ລາຍງານກໍລະນີ Covid ເປັນຄັ້ງທຳອິດ.

(CNN)ລາຍງານວ່າ ປະເທດທີ່ເປັນເກາະໃນປາຊີຟິກໃຕ້ຂອງ Tonga ໄດ້ປະຕິບັດມາດຕະການ lockdown ໃນວັນອັງຄານ, ຫຼັງຈາກການຄົ້ນພົບກໍລະນີຕິດເຊື້ອ Covid ຄົນທໍາອິດຂອງປະເທດນັບຕັ້ງແຕ່ການລະບາດເກືອບທົ່ວໂລກແລ້ວ.

ລັດຖະບານ Tongan ໄດ້ສັ່ງ lockdown ເປັນເວລາ ໜຶ່ງ ອາທິດ ສຳລັບເກາະໃຫຍ່ Tongatapu, ເຊິ່ງລວມມີເວລາ lockdown ຕັ້ງແຕ່ 8 ໂມງແລງ ຫາ ເວລາ 6 ໂມງເຊົ້າ ໄດ້ມີການຫ້າມໃຫ້ປະຊາຊົນຢຸດວຽກ ແລະ ຢູ່ໃນເຮືອນດ້ວຍເຫດຜົນອັນສຳຄັນ, ອີງຕາມກະຊວງສາທາລະນະສຸກ.
ການຂົນສົ່ງສາທາລະນະຈະຖືກຢຸດ, ຮ້ານອາຫານ, ບາ ແລະ ສະໂມສອນຈະປິດ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ໂບດຕ່າງໆຈະປິດປະຕູຂອງພວກເຂົາ ແລະ ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມຈະຖືກບັງຄັບໃຊ້.

ຂໍ້ຈຳກັດອາດຈະເບິ່ງຄືວ່າເປັນເລື່ອງທີ່ໜັກໜ່ວງ ສຳລັບປະເທດທີ່ມີກໍລະນີຜູ້ຕິດເຊື້ອ Covid ພຽງຄົນດຽວ ທີ່ຮັບການຢືນຢັນ, ແຕ່ສອງສາມມື້ກ່ອນໜ້າ, Tonga ໄດ້ເປັນປະເທດ ໜຶ່ງໃນຈໍານວນນ້ອຍໆທີ່ບໍ່ມີການລາຍງານການຕິດເຊື້ອ Covid ນັບຕັ້ງແຕ່ການກວດພົບໄວຣັດໃນທ້າຍປີ 2019.
Tonga ເປັນປະເທດ Polynesian ມີຫຼາຍກວ່າ 170 ເກາະ ໃນປາຊີຟິກໃຕ້ ແລະ ເປັນບ້ານຂອງປະຊາກອນປະມານ 100,000 ຄົນເທົ່ານັ້ນ. ແລະ ຍັງເປັນຫມູ່ເກາະຫ່າງໄກສອກຫຼີກທີ່ຕັ້ງຢູ່ປະມານ 800 ກິໂລແມັດ (497 ໄມ) ທາງຕາເວັນອອກຂອງຟີຈີ ແລະ 2,380 ກິໂລແມັດ (1,480 ໄມ) ຈາກນິວຊີແລນ.

Tonga ເຂົ້າສູ່ມື້ lockdown ຫຼັງຈາກລາຍງານກໍລະນີ Covid ເປັນຄັ້ງ ທຳອິດ

Comments