TESLA ປັບຂຶ້ນລາຄາລົດ ລຸ້ນ MODEL X & MODEL S variants 5,000 ໂດລາ

BENGALURU (ຕຸລາ 24): Tesla Inc ໄດ້ເພີ່ມລາຄາຂອງ Model X Long Range ແລະ Model S Long Range variants ຂອງຕົນ 5,000 ໂດລາສະຫະລັດ, ຕາມເວັບໄຊທ໌ຂອງບໍລິສັດຜູ້ຜະລິດລົດໄຟຟ້າໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ.Model X Long Range ແລະ Model S Long Range ປະຈຸບັນຂາຍໃນລາຄາ 104,990 ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ 94,990 ໂດລາສະຫະລັດ ຕາມລໍາດັບ. ລາຄາສໍາລັບ Model Y Long Range ແລະ Model 3 Standard Range Plus ເພີ່ມຂຶ້ນໂດຍ US $ 2,000, ເປັນ US $ 56,990 ແລະ US $ 43,990 ຕາມລໍາດັບ, ອີງຕາມເວັບໄຊທ໌. ສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ ສາເຫດຫຼັກໆທີ່ TESLA ປັບຂຶ້ນລາຄາລົດ ແມ່ນຍ້ອນ ບັນດາແຮ່ທາດລາຄາແພງຂຶ້ນ, ຄ່າຂົນສົ່ງແພງຂຶ້ນ ແລະ ຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງຖືກກະທົບຍ້ອນໂຄວິດ ພາໃຫ້ຫຼາຍໂຮງງານບໍ່ສາມາດຜະລິດສິນສ່ວນອາໄຫຼ່ໄດ້ ສະນັ້ນເຮັດໃຫ້ໂຄງສ້າງດ້ານລາຄາບໍ່ເປັນໄປຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້.#TargetMagazine

Comments