ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ອົງການຢູນີເຊັບ ປະຈຳລາວ ຊ່ວຍເຫຼືອກຸ່ມເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ……..

ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ອົງການຢູນີເຊັບ ປະຈຳລາວ ໄດ້ມອບອຸປະກອນ ແລະ ຢາປິ່ນປົວໃຫ້ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ມູນຄ່າ 793.555 ໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຕອບໂຕ້ບັນຫາການຂາດສານອາຫານຂອງເດັກນ້ອຍທີ່ມີອັດຕາສູງໃນລາວໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະໂຄວິດ 19 ທີ່ມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມສູງຂຶ້ນ.

ພິທີມອບ-ຮັບຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ພະຈິກ 2020 ທີ່ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໂດຍກ່າວມອບຂອງທ່ານ ນາງ ອີນາ ມາຊິວລີໂອນິແຕ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະພາບເອີຣົບ ປະຈຳລາວ ແລະ ທ່ານ ນາງ ດຣ ເປຍ ລີເບວໂລ ບີຮໂຕ ຜູ້ຕາງຫນ້າອົງການຢູນີເຊບ ປະຈຳລາວ ໃຫ້ກຽດກ່າວຮັບຂອງ ຮອງສາສະດາຈານ ດຣ ພູທອນ ເມືອງປາກ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ.

​ຮອງສາສະດາຈານ ດຣ ພູທອນ ເມືອງປາກ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກມີຄຳເຫັນວ່າ:ອຸປະກອນແລະຢາປິ່ນປົວທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ອົງການຢູນີເຊັບປະຈຳລາວຄັ້ງນີ້ຈະໄດ້ນຳໃຊ້ເຂົ້າຊ່ວຍໃນວຽກງານປິ່ນປົວ ແລະ ປ້ອງກັນການຂາດສານອາຫານໃນກຸ່ມເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ.

ລວມມີອາຫານເສີມທາງການແພດ, ຢາແລະອຸປະກອນການແພດສຳລັບປິ່ນປົວເດັກຂາດສານອາຫານຮ້າຍແຮງທີ່ນອນໃນໂຮງຫມໍ,ນອກນີ້ຍັງມີອຸປະກອນຕິດຕາມການເຕີບໂຕເກນມາດຕະຖານຂອງເດັກເຊັ່ນ:ຊິງສັ່ງນ້ຳຫນັກ,ກະດານແທກລວງສູງແລະແນວວັດແທກຮອບເຄິ່ງກາງແຂນໃຫ້ເດັກ.ຢາວິຕາມິນອາເຊິ່ງເປັນຫນຶ່ງໃນຢາທີ່ໄດ້ມອບໃຫ້ກະຊວງສາທາລະນະສຸກເພື່ອແຈກຢາຍໃຫ້ເດັກລຸ່ມ 5 ປີທົ່ວປະເທດເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດສ້າງພູມຄຸ້ມກັນຮ່າງກາຍແລະ ຫຼດຜ່ອນການເຈັບເປັນ.​

ຮອງສາສະດາຈານ ດຣ ພູທອນ ເມືອງປາກ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກມີຄຳເຫັນຕື່ມວ່າ:ສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 ສົ່ງຜົນໃຫ້ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງດ້ານໂພສະນາການຂອງເດັກໃນລາວ ເຊິ່ງການຂາດສານອາຫານຈະສົ່ງຜົນໄລຍະຍາວດ້ານການຈະເລີນເຕີບໂຕ,ພັດທະນາການແລະສຸຂະພາບຂອງເດັກ,ຊຸມຊົນແລະປະເທດ ສຳລັບອຸປະກອນທາງການແພດແລະຢາດ້ານໂພຊະນາການທີ່ໄດ້ຮັບຄັ້ງນີ້ ຈະກະກຽມມອບໃຫ້ພະແນກທີ່ເປັນຫລັກດ້ານວຽກງານນີ້ພານໃນກະຊວງສາທາລະນະສຸກເຊັ່ນ: ກົມປິ່ນປົວແລະຟື້ນຟູຫນ້າທີ່ການແລະສູນໂພຊະນາການທີ່ຂຶ້ນກັບກົມອານາໄມແລະສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ,ເຊິ່ງອຸປະກອນແລະຢາຈຳນວນນີ້ຍັງຈະຖືກແຈກຢາຍໃຫ້ໂຮງຫມໍແຂວງໃນທົ່ວປະເທດເພື່ອຊຸມຍູ້ສົ່ງເສີມວຽກງານປ້ອງກັນແລະປິ່ນປົວການຂາດສານອາຫານໃນເດັກ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:​ວສລ

Comments