ລາວ ກຽມປັບປຸງຮ່າງຄູ່ມືແຫ່ງຊາດ ການພັດທະນາທັກສະຊີວິດຂອງເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມ…

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14-16 ຕຸລາ 2020 ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ (ຄຊກມດ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປືກສາຫາລື ເພື່ອປັບປຸງຮ່າງຄູ່ມືແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາທັກສະຊີວິດຂອງເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມ, ພ້ອມທັງປຶກສາຫາລື ເພື່ອກະກຽມການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ກ່ຽວກັບການແຕ່ງງານກ່ອນໄວ ແລະ ການຖືພາຂອງເດັກຍິງໃນ ສປປ ລາວ. ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນາງ ບັນດິດ ປະທຸມວັນ ຮອງປະທານຄະນະບໍລິຫານງານ ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ທັງເປັນຮອງປະທານ ຄຊກມດ, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກບັນດາກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອົງການສາກົນ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເປັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ລະຫວ່າງ ຄຊກມດ ກັບອົງການກອງທຶນ ເພື່ອເດັກ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ພາຍໃຕ້ໂຄງການການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມໄລຍະທີ II ທີ່ຕິດພັນກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ ໂດຍສະເພາະຕິດຕາມຄວາມໝາຍໝັ້ນຂອງລັດຖະບານ

ການຢອດຢາ ແມ່, ເດັກນ້ອຍ ຍັງຫຍຸ້ງຍາກ
ພາບປະກອບເທົ່ານັ້ນ

ທີ່ມີຕໍ່ການປະຕິບັດສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄວາມໝາຍໝັ້ນ ຂອງບັນດາຮອງເຈົ້າແຂວງທົ່ວປະເທດ, ຜູ້ຊີ້ນຳວຽກແມ່ ແລະ ເດັກ ທີ່ມີຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ ຕິດພັນກັບວຽກງານພັດທະນາເດັກລາວ ຮຸ່ນປີ 2030 ແລະ ຂະບວນການຮ່າງແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ 5 ປີຄັ້ງທີ II (2021-2025), ການຮ່າງແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແມ່ແລະເດັກ 5 ປີຄັ້ງທີ III (2021-2025).

ແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ 08/29/2016
ພາບປະກອບເທົ່ານັ້ນ

ພ້ອມກັນນີ້, ກອງປະຊຸມລົງເລິກປືກສາຫາລື ເພື່ອກະກຽມການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການແຕ່ງງານກ່ອນໄວ ແລະ ການຖືພາຂອງເດັກໃນ ສປປ ລາວ ເພື່ອສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ກ່ຽວກັບສາເຫດ, ສະພາບການ ແລະ ການຕິດຕໍ່ພົວພັນຂອງປັດໄຈຕ່າງໆ ທີ່ນຳໄປສູ່ການແຕ່ງງານກ່ອນໄວ ແລະ ການຖືພາຂອງເດັກຍິງໃນ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງສາມາດປະຕິບັດການປະສານງານ ແລະ ເລັ່ງລັດການແກ້ໄຂບັນຫາການແຕ່ງງານ ແລະ ການຖືພາໃນໄວເດັກ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຂປລ

Comments