ສປປ ລາວ ສະໜັບສະໜູນ ຂໍ້ລິເລີ່ມ ແຫ່ງ ສປ ຈີນ…

ສປປ ລາວ ສະໜັບສະໜູນ ຂໍ້ລິເລິ່ມ ທີ່ສະເໜີໂດຍ ສະຫາຍ ຫວັງ ອີ້, ທີ່ປຶກສາແຫ່ງລັດ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແຫ່ງ ສປ ຈີນ

ທີ່ສະເໜີໃນກອງປະຊຸມສາກົນຜ່ານລະບົບທາງໄກ ກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານສາກົນ ( Global Initiative on Data Security ) ໃນວັນທີ 8 ກັນຍາ 2020 ຜ່ານມາ,

Master – Laos 360°C / ລາວ 360 ອົງສາ

ເຊິ່ງເປັນຂໍ້ລິເລີ່ມທີ່ມີຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ເປັນຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ຫຼາຍປະເທດ ໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ, ຄວາມປອດໄພທາງດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ລວມທັງຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດສ່ວນລວມ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ວສລ

Comments