ອັບເດດ ວັນທີ 9 ກໍລະກົດ ເສັັ້ນທາງພູເກົ້່າຫຼັກ ຍັງຜ່ານບໍ່ໄດ້….

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 9 ກໍລະກົດ 2020 ຍັງບໍ່ສາມາດຜ່ານໄດ້ ເນື່ອງຈາກເຫດດິນເຈື່ອນທັບຕັນທາງໃນວັນທີ 4 ກໍລະກົດ ຜ່ານມາ. ດິນເຈື່ອນເຮັດໃຫ້ເສັ້ນທາງມີຕົມເປັນວົງກ້ວາງ ທີ່ຕ້ອງໃຊ້ເວລາໃນການຊ້ອມແປງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງຂ່າວໃຫ້ທຸກຄົນ ທີ່ຈະເດີນທາງເສັ້ນນີ້ ໃຫ້ຫຼີກລ້ຽງກ່ອນ ເພື່ອຄວາມປອດໄພ ແລະ ບໍ່ເສຍເວລາ.

Comments

error: Content is protected !!