ຂ່າວດີ !!! ມີເຝິກອົບຮົມ ຟຣີ…ຟຣີ…ຟຣີ ສະໝັກເລີຍ.

ເຝິກອົບຮົມສຳລັບແມ່ຍິງທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ຫຼື ຂະໜາດນ້ອຍໆ…….ມີໜ້າຮ້ານ ຫຼື ບໍ່ມີໜ້າຮ້ານ ທ່ານກໍ່ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມເຝິກອົບຮົມໄດ້.

ຫົວຂໍ້ການເຝິກອົບຮົມ: “ການຕະຫຼາດ ແລະ ການຕະຫຼາດອອນໄລ” #marketing
ວັນທີເຝິກອົບຮົມ 27-29 ມີນາ (3) 2019
ເວລາ: 8:30 – 16,00

ສົນໃຈລົງທະບຽນໄດ້ເລີນຕາມລິ້ງນີ້
https://goo.gl/forms/WpR96TeK8IjQrlMk1

ຈັດໂດຍ: Women’s Entrepreneurial Center ສູນຜູ້ປະກອບການແມ່ຍິງ

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໂທ: 021451669

Comments