10 ເທັກນິກ! ນໍາພາທຸລະກິດໃຫ້ລອດຕາຍ ໃນທຸກຍຸກທຸກສະໄໝ…

ຢູ່ລອດໄດ້ທຸກຍຸກ ທຸກສະໄໝ!!!
ບັນດາທ່ານ ໃນຍຸກນີ້ເປັນຍຸກທີ່ຫຼາຍຄົນຕ່າງກໍຫັນມາເຮັດທຸລະກິດຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຫຼັກການໃນການເຮັດທຸລະກິດໃນຍຸກສະໄໝນີ້ ເອີ້ນໄດ້ວ່າມີຢູ່ຫຼາກຫຼາຍເຄັດລັບທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດຂອງທ່ານປະສົບຄວາມສໍາເລັດໄດ້; ເຊິ່ງຄວາມຈິງແລ້ວ ບໍ່ມີໃຜຊີ້ໄດ້ຊັດເຈນວ່າ ມາຈາກປັດໃຈ ຫຼືອົງປະກອບຕາຍຕົວວ່າ ຖ້າເຮັດຕາມຫຼັກການນີ້ແລ້ວທ່ານຈະປະສົບຄວາມສໍາເລັດໄດ້. ແຕ່ໃນການເຮັດທຸລະກິດກໍມີຂໍ້ຄິດທີ່ຈໍາເປັນຄື ຕ້ອງອາໄສຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ລວມໄປເຖິງ ຄວາມຮັກ ໃນທຸລະກິດທີ່ເຮັດປະສົບປະສານກັນ ຈຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດຂອງທ່ານສາມາດຢູ່ລອດໄດ້. ເຊິ່ງມື້ນີ້ຜູ້ຂຽນຈຶ່ງຢາກຍົກ 10 ເທັກນິກ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດຂອງທ່ານປະສົບຄວາມສໍາເລັດ ບໍ່ວ່າຈະໃນຍຸກສະໄໝໃດ… ລອງມາເບິ່ງວ່າມີຫຍັງແດ່?

owner of a cafe showing open sign

  1. ທຸລະກິດຕ້ອງປັບຕົວຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ
  2. ຄວນມີການບໍລິຫານວຽກ ແລະ ຊັບພະຍາກອນບຸກຄົນໃຫ້ເປັນລະບຽບ
  3. ຄວນພັດທະນາສິນຄ້າ ເພື່ອໃຫ້ກົງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບໍລິໂພກຢູ່ສະເໝີ
  4. ຄວນນໍານະວັດຕະກໍາເຄື່ອງຈັກ ຫຼືເທັກໂນໂລຊີສະໄໝໃໝ່ເຂົ້າມາໃຊ້ ເພື່ອເພີ່ມມາດຕະຖານການຜະລິດໃຫ້ກັບທຸລະກິດຂອງທ່ານ
  5. ໃຊ້ຫຼັກການອອກແບບໃຫ້ມີຄວາມທັນສະໄໝ ແລະ ເໝາະສົມກັບກຸ່ມເປົ້າໝາຍ
  6. ການຮັກສາຄຸນນະພາບ ແລະ ບໍລິການລູກຄ້າໃຫ້ດີທີ່ສຸດຢ່າງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ ນັ້ນຄືຈຸດຂາຍ
  7. ໝັ່ນສໍາຫຼວດຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບໍລິໂພກເປັນຫຼັກ ແລ້ວຈຶ່ງຄ່ອຍຜະລິດສິນຄ້າ ທີ່ກົງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ
  8. ຄວນມີການຈັດກິດຈະກໍາທາງການຕະຫຼາດເພື່ອກະຕຸ້ນຍອດຂາຍເຊັ່ນ: ຈັດ Promotions ຫຼຸດ ແລກ ແຈກ ແຖມ ເປັນໄລຍະ ໄລຍະ
  9. ໃຊ້ສື່ສັງຄົມອອນລາຍໃນການໂປຼໂມດທຸລະກິດໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ
  10. ມີການບໍລິການຫຼັງການຂາຍເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ບໍລິໂພກໄລຍະຍາວ.

ຂອບໃຈທີ່ມາ: Smart SMEs Chanel

Comments