ຢາກເປັນຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການ ແລະ ເປັນຜູ້ນຳທີ່ດີ ເຊີນທາງນີ້…..

ທ່ານເປັນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ຢາກເຮັດທຸລະກິດ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມແມ່ນບໍ່? ແຕ່ທ່ານຍັງບໍ່ມີທຶນ ຫຼື ງົບປະມານ ດ້ານນີ້ ແລະ ອີກຢ່າງໜຶ່ງກໍຍັງບໍ່ກ້າທີ່ຈະລົງທຶນ ຫຼື ບໍ່ມີທັກສະທີ່ເຄີຍເປັນຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການມາກ່ອນ ແຕ່ທ່ານຈະມີທັງທຶນ ແລະ ທັກສະດ້ານນີ້ເລີຍ ພຽງແຕ່ທ່ານ ສະໝັກເຂົ້າຮ່ວມເຝິກອົບຮົມທັກສະ ໃນການບໍລິຫານໂຄງການ ແລະ ຄວາມເປັນຜູ້ນໍາ ໃນໂຄງການ eMpowering Youth Across ASEAN ມີເງິນອຸດໜູນໃຫ້ 20.000 ໂດລ້າ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານເຮັດທຸລະກິດເພື່ອສັງຄົມ !

ລາຍລະອຽດ ເພີ່ມຕື່ມທີ່: http://www.aseanfoundation.org/…/empowering-youths-across-a…
ສະໝັອອນລາຍໄດ້ທີ່:

ປິດຮັບສະໝັກ: 18/11/2018

ອ່ານລາຍລະອຽດ ຂ້າງລຸ່ມນີ້ ແລະ ສະໝັກເລີຍ !!!

Ever dreamed of becoming a positive change maker in the society?
The #eMpoweringYouths Across ASEAN, a partnership program between Maybank Foundation and ASEAN Foundation, will enable you to unleash your creativity, develop your leadership skills, and elevate your entrepreneurship spirit, all while leaving lasting impacts on the ASEAN Community.

In this programme, your project management skills will be enhanced through intensive capacity building and you will have access to project grant of up to USD 20,000 per project, to kickstart your own #socialenterprise.

Get empowered, so you can empower others. Join this initiative and turn your dream into reality, now. Visit this page for details of the programme:

http://bit.ly/ASEANeMpoweringYouths

ແຊຣຕໍ່ກັນເລີຍ !

? ? ?‍? ?‍? ເຊີນສະຫມັກເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມທັກສະ ໃນການບໍລິຫານໂຄງການ ແລະ ຄວາມເປັນຜູ້ນໍາ ໃນໂຄງການ eMpowering Youth Across…

Posted by Lao Youth Radio FM 90.0 Mhz on Wednesday, October 3, 2018

 

Comments