ກະຊວງການເງິນ ໄລ່ພະນັກງານສໍ້ລາດບັງຫຼວງອອກ 8 ຄົນມີຊື່ດັ່ງນີ້….

ກະຊວງການເງິນປະຕິບັດວິໄນ ພະນັກງານລັດ ທີ່ສໍ້ລາດບັງຫຼວງອອກ 8 ຄົນ ພ້ອມໃຫ້ອອກຈາກການເປັນພະນັກງານຖາວອນ!! ຕາມມາດຕາ 68 ດ້ວຍຮູບການລົງວິໄນຂັ້ນ 4

ກະຊວງການເງິນ ອອກຂໍ້ຕົກລົງ ໃນວັນທີ 6 ກັນຍາ 2018 ວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດວິໄນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ສັງກັດກະຊວງການເງິນ ປະຕິບັດວິໄນ ພະນັກງານທີ່ສໍ້ລາດບັງຫຼວງອອກ 8 ຄົນ

ເງິນເດືອນ, ເງິນນໍ້າມັນ, ເງິນໂທລະສັບ ແລະ ນະໂຍບາຍອຸດໜູນຕ່າງໆແມ່ນໃຫ້ໂຈະຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ຕຸລາ 2018 ເປັນຕົ້ນໄປ

ສ່ວນລົດປະຈຳຕຳແໜ່ງແມ່ນເອົາຄືນມາເປັນລົດບໍລິຫານລວມຂອງກະຊວງ

ລາຍລະອຽດຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ລາຍຊຶ່ທັງ 8 ຄົນດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ທີ່ມາ:Support Prime Minister Thongloun Sisoulith

 

Comments