Macro Economic

ມະຕິສໍາຄັນທີ່ສະພາຮັບຮອງ ມີຄື:…

ຫາກເພື່ອນຜູ້ອ່ານຕິດຕາມກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ່ VIII ທີ່ດໍາເນີນເປັນເວລາ 18 ວັນ ເຕັມໃນເດືອນ ມິຖຸນາ ຜ່ານມາຈະເຫັນວ່່າມີອັນພົ້ນເດັ່ນຫຼາຍຢ່າງພິເສດໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໄດ້ມີ ມະຕິສະພາ ກ່ຽວກັບການຊີ້ແຈງອະທິບາຍຕໍ່ບັນຫາພົ້ນເດັ່ນທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ. ສະນັ້ນ ວາລະສານຂອງພວກເຮົາສະບັບນີ້ຈຶ່ງຂໍນໍາສະເໜີມະຕິກອງປະຊຸມສະພາວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາການຊີ້ແຈງອະທິບາຍຂອງລັດຖະບານຕໍ່ກັບຄໍາຊັກຖາມຂອງສະມາຊິກສະພາບາງບັນຫາດັ່ງນີ້: ໂຄງປະກອບລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ; ຮັບຮອງເອົາການຊີ້ແຈງອະທິບາຍຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບໂຄງປະກອບ ແລະ ມາດຕະການຄຸ້ມຄອງລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ; ນອກຈາກນັ້ນກອງປະຊຸມສະພາສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານເອົາໃຈໃສ່ບາງບັນຫາເພີ່ມເຕີມດັ່ງນີ້: ຮີບຮ້ອນພິຈາລະນາ ຫຼຸດລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟລົງ ໂດຍສະເພາະ ນໍ້າມັນກາຊວນ, ນໍ້າມັນແອັດຊັງທໍາມະດາ ທີ່ມີຜົນກະທົບສູງ ຕໍ່ການຜະລິດ ແລະ ການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍໃຫ້ມີການຄົ້ນຄ້ວາຄືນ ໂຄງປະກອບລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ເພື່ອໃຫ້ສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ທຸກລາຍຮັບຂອງລັດຈາກນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຕ້ອງລວມສູນເຂົ້າງົບປະມານ ຕາມມາດຕາ 6 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ງົບປະມານແຫ່ງລັດ. ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ດໍາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 331/ນຍ,​ລົງວັນທີ 27 ຕຸລາ 2017 ວ່າດ້ວຍທຸລະກິດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ເປັນຕົ້ນ ການປັບປຸງ ລັດວິສາຫະກິດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ທຸລະກິດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ສະໜອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ມີຄຸນນະພາບ. ຄົ້ນຄ້ວາຊອກທາງອອກ ເພື່ອປະຫຍັດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນການນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ດ້ວຍນໍາໃຊ້ລົດທີ່ນໍາໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າ, ອາຍແກັສ ເພື່ອການຂົນສົ່ງມວນຊົນໃນຕົວເມືອງ. ຄົ້ນຄ້ວາວິທີການ ...

Read More »