ສ້າງແຮງງານມີຄຸນນະພາບ ສາມາດແຂ່ງຂັນ-ແກ້ງແຍ້ງ

ສະບັບເດືອນມີນາ ນີ້ ພວກເຮົາໄດ້ຮັບກຽດສໍາພາດຂຶ້ນປົກຂອງ ທ່ານ ປອ ຄໍາແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເຊິ່ງທ່ານຈະໄດ້ສະເໜີໃຫ້ຊາບເຖິງວິໄສທັດການພັດທະນາແຕ່ນີ້ເຖິງປີ 2030 ພ້ອມທັງຍຸດທະສາດພັດທະນາ ວຽກງານໃນໄລຍະ 10 ປີ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການພັດທະນາທາງດ້ານສີມືແຮງງານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ແລະ ອື່ນໆ.

-ວິໄສທັດການພັດທະນາ ແຕ່ນີ້ເຖິງປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດພັດທະນາວຽກງານແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໃນໄລຍະ 10 ປີ ວາງເປົ້າໝາຍໄວ້ແນວໃດ? ການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ; ວຽກງານຄຸ້ມຄອງແຮງງານ; ວຽກງານປະກັນສັງຄົມ ມີບາດກ້າວຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ມີສິ່ງທ້າທາຍແນວໃດ?

ຂ້າພະເຈົ້າ ຕາງໜ້າໃຫ້ຄະນະພັກ ຄະນະກະຊວງ ຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງ ບັນນາທິການວາລະສານທາເກັດ ທີ່ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຕໍ່ກັບວຽກງານຂອງກະຊວງ ທີ່ເປັນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ,ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ X ຂອງພັກ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII (2016-2020) ໂດຍອີງໃສ່ຄໍາຖາມເຈາະຈີ້ມ ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍມີຄວາມເຫັນໂດຍສັງລວມດັ່ງນີ້:

ດັ່ງທີ່ຮູ້ນໍາກັນແລ້ວ ຍາມໃດພັກ-ລັດຖະບານ ກໍໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຈົດຈໍ່ຕໍ່ວຽກງານແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເພາະວ່າຄົນເປັນປັດໃຈຕັດສິນ,ເປັນເປົ້າໝາຍບູລິມະສິດຂອງການພັດທະນາ ເຊິ່ງໄດ້ພະຍາຍາມວາງນະໂຍບາຍຂົງເຂດສັງຄົມມາເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ໂດຍສະເພາະໃນມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ X ຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ໄດ້ກໍານົດທິດນໍາໃນຂົງເຂດສັງຄົມວ່າ: “ຕ້ອງສົມທົບຢ່າງກົມກຽວລະຫວ່າງການພັດທະນາຂົງເຂດເສດຖະກິດ ກັບການພັດທະນາສັງຄົມ,ການສ້າງຄວາມຈະເລີນ ແລະ ຄວາມຢູ່ດີກິນດີທາງດ້ານວັດຖຸ ກັບການສ້າງຄວາມສີວິໄລທາງດ້ານຈິດໃຈ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ,ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ,ຮັບປະກັນໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າສາມາດຊົມໃຊ້ໝາກຜົນຂອງການປ່ຽນແປງໃໝ່ ກໍຄືການພັດທະນາຮ່ວມກັນ ຢ່າງຍຸຕິທໍາ.ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂການມີວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ດີຂຶ້ນ,ບຸກທະລຸເຂົ້າໃສ່ການພັດທະນາສີມືແຮງານໃຫ້ໄດ້ທັງປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບໄປຕາມທິດສ້າງຄົນລາວໃຫ້ກາຍເປັນເຈົ້າຂອງກິດຈະການເທື່ອລະກ້າວ ແລະ ຫັນເປັນອຸດສາຫະກໍາ ທັນສະໄໝ,ສາມາດແຂ່ງຂັນ-ເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ,ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ. ພັດທະນາລະບົບປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ,ມີຄວາມຄ່ອງຕົວດ້ວຍການຫັນເປັນທັນສະໄໝ,ຮັບປະກັນຄວາມວ່ອງໄວ,ໂປ່ງໃສ,ຍຸຕິທໍາ ແລະ ຍືນຍົງ.ສືບຕໍ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍດ້ານສະຫວັດດີການຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເພື່ອສະແດງຄວາມກະຕັນຍູຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ພະນັກງານປະຕິວັດອະວຸໂສ,ວິລະຊົນແຫ່ງຊາດ,ນັກຮົບແຂ່ງຂັນ,ພະນັກງານບໍານານ,ພະນັກງານເສຍອົງຄະ,ທະຫານຕໍາຫຼວດ,ຜູ້ມີຄຸນງາຄວາມດີຕໍ່ປະເທດຊາດໃຫ້ເໝາະສົມ ທົ່ວເຖິງ ຮັບປະກັນຄວາມໂປ່ງໃສ,ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຍຸຕິທໍາ”

ບົນຈິດໃຈດັ່ງກ່າວ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ້ກໍານົດວິໄສທັດຮອດປີ 2030,ຍຸດທະສາດໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025) ເຊິ່ງສະແດງອອກໂດຍສັງລວມດັ່ງນີ້:

ວິໄສທັດ: ສ້າງແຮງງານມີຄຸນນະພາບ ແລະ ປະລິມານ ທີ່ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ,ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ,ມີຄວາມໝັ້ນຄົງໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ມີຄຸນນະພາບຊີວິດດີ.ພົນລະເມືອງທຸກຄົນມີຫຼັກຄໍ້າປະກັນດ້ານການປົກປ້ອງສັງຄົມພື້ນຖານທີ່ໝັ້ນຄົງ ໂດຍມີສ່ວນຮ່ວມຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນສັງຄົມ.

-ຍຸດທະສາດພັດທະນາແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025)

ທິດທາງລວມ ເພີ່ມທະວີການພັດທະນາກໍາລັງແຮງງານໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ,ສີມື,ມີລະບຽບວິໄນການອອກແຮງງານທີ່ເຂັ້ມງວດ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບການນໍາໃຊ້ທີ່ສົມສ່ວນຕາມໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ,ສົ່ງເສີມການຈັດຫາງານທີ່ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານໃຫ້ມີທາງເລືອກຕາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ ພ້ອມທັງສົ່ງເສີມການປະກອບອາຊີບອິດສະຫຼະຢ່າງກວ້າງຂວາງ,ເພີ່ມທະວີການປົກປ້ອງ-ຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ໂດຍສ້າງສາຍພົວພັນແຮງງານທີ່ດີ,ກວດກາແຮງງານ,ສ້າງສະຫວັດດີການແຮງງານ,ຄວາມປອດໄພ,ສຸຂະພາບ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ເພື່ອຮັບປະກັນສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ-ຜູ້້ອອກແຮງງານ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.

ສ້າງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດແຮງງານໃຫ້ສາມາດດັດສົມລະຫວ່າງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການສະໜອງໂດຍສະເພາະແມ່ນກໍາລັງແຮງງານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃໝ່ປະມານ 817.300 ຄົນ (ສະເລ່ຍ 163.460 ຄົນ/ປີ) ເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດແຮງງານ,ເພີ່ມທະວີການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ສ້າງມາດຕະຖານແຮງງານ ເຮັດການທົດສອບ ອອກໃບຢັ້ງຢືນຕາມມາດຕະຖານສີມືແຮງງານ ແລະ ຈັດການແຂ່ງຂັນສີມືແຮງງານໃຫ້ມີຄຸນະພາບ.

-ຜົນສໍາເລັດໃນໄລຍະກາງສະໄໝ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ ຮສສ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IV (2016-2020) ໄລຍະ 2016 ຫາ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2018.

ການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ຂະແໜງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມໄດ້ສຸມໃສ່ສ້າງ-ປັບປຸງນິຕິກໍາເພື່ອຮອງຮັບໃຫ້ແກ່ການຂະຫຍາຍຕົວເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດ ແລະ ການເຊື່ອງໂຍງອາຊຽນ,ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງດຸ່ນດ່ຽງແຮງງານໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບຂະແໜງການເສດຖະກິດຕາມທິດຫັນເປັນອຸດສາຫະກໍາ-ທັນສະໄໝເທື່ອລະກ້າວ ເຊິ່ງອັດຕາສ່ວນໂຄງປະກອບກໍາລັງແຮງງານໃນຂະແໜງການກະສິກໍາຫຼຸດລົງເປັນ 64,5% ໃນປີ 2017,ອຸດສາຫະກໍາກໍ່ສ້າງເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 11,8% ແລະ ບໍລິການເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 23,7%,ອັດຕາວ່າງງານຢູ່ລະດັບປະມານ 2%,ເຝິກແລະພັດທະນາສີມືແຮງງານໄດ້ທັງໝົດ 270.042 ຄົນ,ຍິງ 120.117 ຄົນ ເທົ່າກັບ 41,04% ຂອງແຜນການ 5 ປີ,ຮັບຮອງ 13 ສາຂາອາຊີບ ທີ່ຈະສ້າງເປັນມາດຕະຖານສີມືແຮງງານແຫ່ງຊາດ ໃນຂະແໜງກະສິກໍາ,ໃນນັ້ນໄດ້ສ້າງສໍາເລັດ 5 ສາຂາອາຊີບ ເທົ່າກັບ 20% ຂອງ 25 ສາຂາອາຊີບຕາມແຜນການ 5 ປີ,ໄດ້ທົດສອບ ແລະ ອອກໃບຢັ້ງຢືນສີມືແຮງງານຕາມມາດຕະຖານສີມືແຮງງານແຫ່ງຊາດໃນ 3 ຂະແໜງຄື: ກໍ່ສ້າງ,ລົດຍົນ ແລະ ການໂຮງແຮມ ໄດ້ຈໍານວນ 5.309 ຄົນ,ຍິງ 1.7666 ຄົນ ເທົ່າກັບ 42,47% ຂອງແຜນການ 5 ປີ.

ການຈັດຫາງານ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຮ່ວມມືກັບປະເທດໃກ້ຄຽງ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນໃນພາກພື້ນ-ສາກົນ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຊຶ່ງມາຮອດປັດຈຸບັນໄດ້ມີບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈຮ່ວມກັບ 3 ປະເທດຄື: ປະເທດໄທ ແມ່ນຫັນເອົາແຮງງານທີ່ໄປອອກແຮງງານຜິດກົດໝາຍໃຫ້ຖືກກົດໝາຍ, ປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ ຮັບຮອງເອົາແຮງງານລາວໄປເຮັດວຽກໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານຕ່າງໆ ແລະ ປະເທດ ສ.ເກົາຫລີ ຮັບແຮງງານລາວປີລະ 500 ຄົນ ໂດຍມີຂະແໜງກະສິກໍາ,ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການບໍລິການ. ພ້ອມນີ້ຍັງສຸມໃສ່ຊຸກຍູ້-ສົ່ງເສີມ ແລະ ປະສານສົມທົບໃນການສະໜອງແຮງງານເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດແຮງງານພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໄດ້ທັງໝົດ 371.935 ຄົນ,ຍິງ 151.885 ຄົນ ເທົ່າກັບ 51,93% ຂອງແຜນການ 5 ປີ ໃນນີ້ສະໜອງຕະຫຼາດແຮງງານພາຍໃນໄດ້ 219.989 ຄົນ,ຍິງ 68.846 ຄົນ. ຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ອອກບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກໃຫ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດໄດ້ 47.000 ກວ່າຄົນ,ຍິງ 7.000 ກວ່າຄົນ,ໄດ້ຂະຫຍາຍຈຸດບໍລິການຈັດຫາງານຈໍານວນ 4 ແຫ່ງ ເທົ່າກັບ 44,4% ຂອງ 9 ແຫ່ງຕາມແຜນການ 5 ປີ ແລະ ອະນຸມັດສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດຈັດຫາງານໃໝ່ 13 ແຫ່ງ,ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສ້າງຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ສົ່ງເສີມການສ້າງວຽດເຮັດງານທໍາໃນຊົນນະບົດ ເພື່ອສ້າງໂອກາດມີວຽກເຮັດ ທີ່ມີຄຸນຄ່າ-ມີຜະລິດຕະພາບ ໃນຊົນນະບົດ ຢູ່ 2 ເມືອງຂອງແຂວງເຊກອງ ຊຶ່ງສາມາດເຝິກໄດ້ 296 ຄົນ,ຍິງ 71 ຄົນ ແລະ ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍໄປ 2 ເມືອງຂອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.

-ວຽກງານຄຸ້ມຄອງແຮງງານ:ໄດ້ລົງກວດກາ,ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາດ້ານແຮງງານ 854 ຄັ້ງ ຕາມຫົວໜ່ວຍແຮງງານ 8.965 ແຫ່ງ ເທົ່າກັບ 71,72% ຂອງແຜນການ,ມີແຮງງານທັງໝົດ 202.800 ຄົນ,ຍິງ 80.602 ຄົນ ໃນນີ້ມີແຮງງານລາວ 151.936 ຄົນ.ພ້ອມນີ້ໄດ້ລົງຊຸກຍູ້ໃຫ້ຫົວໜ່ວຍແຮງງານທີ່ມີຜູ້ອອກແຮງງານແຕ່ 50 ຄົນຂຶ້ນໄປໃຫ້ມີສັນຍາແຮງງານ ໄດ້ 270 ຫົວໜ່ວຍ ເທົ່າກັບ 33,75% ຂອງແຜນການ.ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຫົວໜ່ວຍແຮງງານທີ່ມີຜູ້ອອກແຮງງານແຕ່ 50 ຄົນຂຶ້ນໄປນໍາໃຊ້ກົົດລະບຽບພາຍໃນໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ 349 ແຫ່ງ ເທົ່າກັບ 43,63% ຂອງແຜນການ.

ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ອອກບັດອະນຸຍາດເຄື່ອນໄຫວຊົ່ວຄາວໃຫ້ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ມາເຄື່ອນໄຫວບໍ່ຖືກຕ້ອງຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ທັງໝົດ 42.434 ຄົນ,ຍິງ 11.7677 ຄົນ ໃນນີ້ປັບສະຖານະພາບ 15.936 ຄົນ ແລະ ຂໍເວລາຊໍາລະສະສາງ ຈໍານວນ 26.498 ຄົນ. ຊຶ່ງອອກບັດສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ ສັນຊາດຫວຽດນາມກວມ 34.292 ຄົນ ເທົ່າກັບ 80,81% ຂອງແຮງງານຕ່າງປະເທດທັງໝົດ,ສັນຊາດຈີນ 6.265 ຄົນ ເທົ່າກັບ 14,76%,ສັນຊາດໄທ 1.659 ຄົນ ເທົ່າກັບ 3,91% ແລະ ສັນຊາດອື່ນ 218 ຄົນ ເທົ່າກັບ 0,51%.

-ວຽກງານປະກັນສັງຄົມ: ໄດ້ເພີ່ມທະວີຊຸກຍູ້-ປຸກລະດົມ ພາກລັດ,ວິສາຫະກິດ ແລະ ຜູ້ສະໝັກໃຈ ດ້ວຍຮູບການຕ່າງໆຢ່າງກວ້າງຂວາງ ຊຶ່ງໄດ້ຂະຫຍາຍຜູ້ປະກັນຕົນໃນຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດທີ່ມີຜູ້ອອກແຮງງານ 5 ຄົນຂຶ້ນໄປໄດ້ 62.209 ຄົນ ເທົ່າກັບ 34,8% ຂອງແຜນການ,ຜູ້ປະກອບອາຊີບສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ຜູ້ສະໝັກໃຈໄດ້ 5.401 ຄົນ ເທົ່າກັບ 54,01%,ພະນັກງານລັດຖະກອນໃໝ່ 17.173 ຄົນ ສັງລວມມີຜູ້ປະກັນຕົນໃໝ່ທັງໝົດ 94.738 ຄົນ ແລະ ສະມາຊິກຄອບຄົວທີ່ເກີດສິດປິ່ນປົວໃໝ່ທັງໝົດ 105.092 ຄົນ,ຍິງ 58.707 ຄົນ,ອັດຕາການປົກຄຸມຂອງລະບົບປະກັນສັງຄົມມີທັງໝົດ 681.215 ຄົນ,ຍິງ 346.575 ຄົນ ໃນນີ້ ພາກລັດ 453.421 ຄົນ,ພາກວິສາຫະກິດ ແລະ ຜູ້ສະໝັກໃຈ 2277.694 ຄົນ, ສັງລວມອັດຕາການປົກຄຸມລະບົບປກັນສັງຄົມ ແລະ ລະບົບປະກັນສຸຂະພາບ ມີທັງໝົດ 6.038.104 ຄົນ ເທົ່າກັບ 87,30% ຂອງພົນລະເມືອງທົ່ວປະເທດ ໃນນີ້ມີຜູ້ປະກັນສຸຂະພາບ 4.996.070 ຄົນ.

-ວຽກງານປະຕິບັດນະໂຍບາຍ: ສາມາດປະຕິບັດນະໂຍບາຍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ-ຄຸນງາມຄວາມດີຕໍ່ການປະຕິວັດໄດ້ທັງໝົດ 7.879 ຄົນ ເທົ່າກັບ 24,47% ຂອງແຜນການໂດຍນໍາໃຊ້ງົບປະມານທັງໝົດ 131.356.033.175 ກີບ.

ສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ກັບວຽກງານການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ?

ຄຽງຄູ່ກັບຜົນສໍາເລັດທີ່ກ່າວມາແລ້ວນັ້ນ ການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ ຢູ່ ສປປ ລາວ ເຮົາກໍຍັງທ້າທາຍຫຼາຍດ້ານ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ດີຂຶ້ນໃນຕໍ່ໜ້າເຊັ່ນ: 1- ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເນື້ອໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ ຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ແລະ ໂຄງການລົງທຶນຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການສ້າງແຜນຄວາມຕ້ອງການແຮງງານແຕ່ລະສາຂາອາຊີບ ສົ່ງໃຫ້ອົງການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ເພື່ອວາງແຜນການສະໜອງແຮງງານໃນແຕ່ລະໄລຍະ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. 2- ການສ້າງລະບົບຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດແຮງງານ ເພື່ອດັດສົມມະຫາພາກລະຫວ່າງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການສະໜອງແຮງງານຕາມໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ ເພື່ອເປັນຕົວເຊື່ອມສານດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດແຮງງານຍັງບໍ່ທັນເຂັ້ມແຂງ. ກົນໄກຄຸ້ມຄອງການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ຍັງບໍ່ທັນເປັນລະບົບ ແລະ ບໍ່ທັນເປັນເອກະພາບ. 3- ບັນດາວິສາຫະກິດບໍລິການຈັດຫາງານທີ່ມີ ຍັງບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດພາລະບົດບາດໃນການຈັດຫາງານຢ່າງແຂງແຮງ. ການປະຕິບັດບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈຮ່ວມກັບປະເທດໃກ້ຄຽງ ຍັງເຮັດບໍ່ທັນໄດ້ດີ ໂດຍສະເພາະບໍ່ສາມາດຈັດສົ່ງແຮງງານໃຫ້ສັນຍາ ຕາມແຜນການທີ່ກໍານົດໄວ້. 4- ການສົ່ງເສີມສາຍພົວພັນແຮງງານ ຍັງບໍ່ທັນເຂັ້ມແຂງເທົ່າທີ່ຄວນ ໂດຍສະເພາະການສ້າງເງື່ອນໄຂການອອກແຮງງານ ເປັນຕົ້ນ: ສັນຍາແຮງງານ,ຄ່າແຮງງານ,ສະຫວັດດີການແຮງງານ,ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ຍັງບໍ່ທັນມີຄວາມຄ່ອງຕົວ. 5- ການຂະຫຍາຍອັດຕາສ່ວນເຂົ້າສູ່ປະກັນສັງຄົມ ຕາມລະບົບຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ຍັງບໍ່ທັນກ້ວາງຂວາງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວຊ້າ ໂດຍມີທະນາຄານຂອງລັດ,ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານຈໍານວນຫຼາຍ ຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າສູ່ລະບົບປະກັນສັງຄົມ ຊຶ່ງຍັງບໍ່ທັນປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກປະກັນສັງຄົມ.

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສິ່ງທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້ໝົດໄປບໍ່ພຽງແຕ່ທາງມະຫາພາກ ແລະ ໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະພ້ອມກັນແກ້ໄຂເທົ່ານັ້ນ ມັນຍັງຈະຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມຈາກສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ດັ່ງນັ້ນໃນໂອກາດນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຝາກເຖິງຊາວຜູ້ອອກແຮງງານໃນທົ່ວປະເທດ ຕ້ອງເປັນເຈົ້າການໃນການຄົ້ນຄວ້າ ຮໍ່າຮຽນ ແລະ ພັດທະນາສີມືແຮງງານ ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ ສີມື ທັດສະນະຄະຕິການອອກແຮງງານ ແນໃສ່ຫັນໄປສູ່ການອອກແຮງງານແບບອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ທັນສະໄໝ. ສິ່ງສໍາຄັນຕ້ອງມີນິດໄສອອກແຮງງານແບບອຸດສາຫະກໍາ, ມີລະບຽບວິໄນ, ມີຄວາມອົດທົນ, ພັດທະນາຕົນເອງ ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດແຂ່ງຂັນ ບໍ່ໃຫ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາຍາດວຽກເຮັດງານທໍາ ຫຼື ປະກອບອາຊີບໃນປະເທດເຮົາ. ອີກຢ່າງໜຶ່ງ ຂໍຝາກເຖິງ ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ທີ່ພວມຈະເລືອກວິຊາຮຽນ ແມ່ນໃຫ້ຄໍານຶງເຖິງການປະກອບອາຊີບ ແລະ ການຕອບຮັບຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ ບໍ່ແມ່ນຈະຮຽນຕາມກະແສສັງຄົມ,ຕາມຂະບວນໝູ່ຄູ່, ຕາມໃຈຄອບຄົວ.

-ສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງແຮງງານພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ?

ຜ່ານການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ແລະ ການປະສານສົມທົບກັນກັບກະຊວງ ປກສ ຕາມຄໍາສັ່ງຂອງລັດຖະບານເລກທີ 62/ນຍລົງວັນທີ 13 ພະຈິກ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ ສາມາດເຫັນໄດ້ຫຼານສິ່ງທ້າທາຍ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ແກ້ໄຂໃນຕໍ່ໜ້າ ດັ່ງນີ້: 1- ຄວາມເປັນເຈົ້າການຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດ,ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນໃນການນໍາເອົາກົດໝາຍ-ລະບຽບການໄປບັງຄັບໃຊ້ຍັງບໍ່ໄດ້ດີ,ຍັງຖືເບົາຕໍ່ຜົນປະໂຫຍດສ່ວນລວມ ເປັນຕົ້ນຍັງມີການອອກທະບຽນການຄ້າຊົ່ວຄາວໃຫ້ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ບໍ່ຄົບເງື່ອນໄຂ ແລະ ຍັງມີການເກັບຄ່າທໍານຽມແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ມີການອອກບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກ,ອະນຸຍາດພັກເຊົາ ແບບບໍ່ຖືກຕາມຂັ້ນຕອນຂອງກົດໝາຍ. 2- ປະຊາຊົນ,ຊາວຄ້າຂາຍ,ນັກທຸລະກິດຈໍານວນໜຶ່ງ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ຄົນຕ່າງປະເທດເຄື່ອນໄຫວໄດ້ ເຊັ່ນ: ໃຫ້ເຊົ່າສະຖານທີ່ເພື່ອປະກອບອາຊີບ ລວມເຖິງໃຫ້ເຊົ່າທະບຽນວິສາຫະກິດຂອງຕົນເອງ. 3- ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ ລວມທັງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ບາງບ່ອນຍັງບໍ່ໃຫ້ການຮ່ວມມືກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລັດ ເພື່ອດໍາເນີນການແກ້ໄຂບັນຫາ.

ການປົກປ້ອງແຮງງານແມ່ຍິງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງແມ່ຍິງບໍ່ໃຫ້ຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງສັງຄົມ?

ກະຊວງໄດ້ປະຕິບັດການຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ ໂດຍອີງຕາມດໍາລັດວ່າດ້ວຍສັງຄົມສົງເຄາະ ເລກທີ 169/ລບ,ເດືອນມີນາ 2019 ນີ້ ເປັນເດືອນແຫ່ງການສະເຫຼີມສະຫຼອງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງແມ່ຍິງ ບໍ່ໃຫ້ຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງສັງຄົມ ຊຶ່ງປີ 2018 ຜ່ານມາ ທາງກະຊວງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໂຄສະນາກ່ຽວກັບການເຄື່ອນຍ້າຍແບບປອດໄພ,ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ແລະ ການເຄື່ອນຍ້າຍຮູບແບບການແຕ່ງດອງ ຈໍານວນ 12 ຄັ້ງ ໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ,ຫຼວງນໍ້າທາ,ອຸດົມໄຊ,ຊຽງຂວາງ,ຫົວພັນ,ໄຊຍະບູລີ,ສະຫວັນນະເຂດ ລວມທັງໝົດ 17 ເມືອງ,190 ບ້ານ. ສາມາດຂະຫຍາຍບ້ານຕາໜ່າງປົກປ້ອງເດັກ ໄດ້ 623 ບ້ານ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດສໍາເລັດ 78% ຂອງແຜນການ.

ການນໍາໃຊ້ບັດປະກັນສັງຄົມເຂົ້າໃນການບໍລິການ ປິ່ນປົວສຸຂະພາບ?

ກະຊວງ ຂໍຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບການປັບປຸງຄຸນນະພາບການບໍລິການປິ່ນປົວສຸຂະພາບ ຕາມນະໂຍບາຍປະກັນສັງຄົມ ແມ່ນນໍາໃຊ້ລະບົບການປິ່ນປົວແບບມອບເໝົາ ໂດຍການຈ່າຍເງິນໃຫ້ໂຮງໝໍລ່ວງໜ້າ ຊຶ່ງການນໍາໃຊ້ລະບົບຈ່າຍແບບນີ້ແມ່ນເຫັນວ່າ: ຍັງມີຈຸດອ່ອນໂດຍສະເພາະແມ່ນໂຮງໝໍພະຍາຍາມຄວບຄຸມລາຍຈ່າຍໃນການປິ່ນປົວ ຊຶ່ງເປັນສາເຫດໃຫ້ມີຫາງສຽງຈົ່ມວ່າຄຸນນະພາບການປິ່ນປົວຕໍ່າ. ຜ່ານມາທາງຫ້ອງການກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໄດ້ສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກົມປິ່ນປົວ,ຫ້ອງການປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ ແລະ ບັນດາໂຮງໝໍຄູ່ສັນຍາເພື່ອປະຊຸມຫາຊ່ອງທາງໃນປັບປຸງ,ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆຫຼາຍຄັ້ງ ພ້ອມທັງຈະມີການສຶກສາຕົ້ນທຶນການປິ່ນປົວຄືນໃໝ່ເພື່ອໃຫ້ເໝາະສົມ ແລະ ໃນອະນາຄົດ ບັນຫາຕ່າງໆຈະຖືກແກ້ໄຂ ປັບປຸງໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບການພັດທະນາ ທາງດ້ານເຕັກນິກການປິ່ນປົວ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

(ວາລະສານທາເກັດ ສະບັບ 152 ເດືອນມີນາ 2019 ໄດ້ທີ ສຳນັກງານຫ້ອງການພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ຫ້ອງສະໝຸດ, ຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານກາເຟ, ຮ້ານ kaogee cafe, ຮ້ານ The pizza company ແລະ ຫຼາຍໆບ່ອນໃນນະຄອນຫຼວງທີ່ເປັນສະມາຊິກ ຫຼື ສອບຖາມຈອງເປັນສະມາຊິກໄດ້ທີ່ເບີ 021 216 666)

Build quality and competitive labor

In this March issue, we had the honor to interview Dr. Khampheng Xaysompheng, Minister of Labor and Social Welfare, who will inform us regarding the 2030 Vision together with the 10-year development strategy, especially in the area of labor development and management, and so on.

  • What targets to be achieved under the 2030 Vision and the 10-year development strategy? How have labor improvement, job provision, labor management and social security been progressed? And what are the challenges related to these works?

On behalf of the Party and Cabinet Committee of the Ministry of Labor and Social Welfare, I would like to express my gratitude to Target Magazine for their interest in the Ministry’s activities which are highly important contributing to the implementation of the Resolution of the 10th Party Congress and the 8th NSEDP (2016-2020). Here is my general answer to your question:

As you may know, Party and Government have always attached great importance on labor and social welfare as it serves as a decisive and priority sector of development which they have periodically issued supportive policies upon. The Resolution of the 10th Party Congress stipulates that: “economic development has to be carried out in line with social development; prosperity building and materialistically well-being promotion, while fostering spiritual civilization and environmental protection; paying close attention on improving people’s living conditions; ensuring people of all ethnicities enjoy fair outcomes of new changes; creating jobs; emphasizing on labor improvement both in quantity and quality based on the idea of gradually building Lao entrepreneurs and promoting industrialization to compete and integrate regionally and internationally as required by the current socio-economic development movement; ensuring strong, flexible, modern, speedy, transparent, fair and sustainable social security service; continue to actively implement social welfare policy in order to acknowledge senior revolutionary officials, national heroes, veterans, retired officials, staff with disabilities, military-police officers as well as those with outstanding performance to the country properly, thoroughly, transparently, correctly and fairly.”

With that, Ministry of Labor and Social Welfare set the 2030 Vision and the 10-year development strategy (2016-2025) with the following details:

  • Vision: build quality labor workers with sufficient quantity to supply to labor market, equip them with ability to compete regionally and internationally, ensure job security and promote good living conditions. All citizens are eligible for basic social security with participation from concerned parties of society.
  • 10-year labor and social welfare development strategy (2016-2025)

In general, the strategy aims at further equipping labor workers with knowledge, abilities, skills and strict disciplines in compliance with the requirement from the current economic structure; promoting job provision ensuring labor workers get the job that fits well with their skills and offering occupational choices to them, while supporting the freedom of choosing jobs widely; further protecting and managing labor workers by forming good labor relations, inspection, welfare, and safety in terms of occupational health and working environment to guarantee benefits for both employers and employees based on laws; establishing labor market database to keep up with the demand and supply statistics, especially the increasing labor forces for about 817,300 people (on average 163,460 people per year) in labor market; further improve labor skills, while building up labor standard via exams awarding certificates based on the set standard and organizing labor skill contests to boost labor quality.

  • Mid-term outcomes of the implementation of the 6th 5-year labor and social welfare development plan (2016-2020) from 2016 to the first 6 months of 2018.

Labor skill improvement: Labor and social welfare sector has been concentrating on drafting and revising laws to respond to the national socio-economic growth as well as ASEAN integration; coordinating with concerned sectors to balance labor forces to keep up with economic modernization and industrialization. The ratio as of 2017 is broken down into 64.5% of labor forces in the agricultural sector, 11.8% in the industrial sector and 23.7% in the service sector, whereas the unemployment rate stood at approximately 2%. Out of 270,042 trained workers or 41.04% as targeted in the 5-year plan, women accounted for 120,117. 13 career lines in the agricultural sector were approved to set as the national labor standard. Totally, 5 career lines were successfully created equivalent to 20% of the total 25 jobs to be created under the 5-year plan; workers from 3 industries were tested and certified based on the national labor standard, namely construction, automobile and hotel for 5,309 workers with women accounted for 1,766 or 42.47% as targeted in the 5-year plan.

Job provision: cooperate closely and continuously with neighboring countries and international organizations both regionally and internationally. Currently, MOUs were signed with 3 states, such as Thailand to register and regulate all labor workers, Japan to approve Lao laborers to work in different industries and South Korea to accept 500 workers every year into agricultural, industrial and service sector. At the same time, the ministry will support, promote and coordinate with concern authorities to supply laborers to both domestic and international markets totalling 371,935 workers with women accounted for 151,885 or 51.93% as targeted in the 5-year plan. Out of the total number, 219,989 workers with 68,846 of them are women will be supplied to domestic market. The ministry was able to register and issue a work permit for 47,000 foreign laborers with 7,000 of them are women, establish 4 job seeking centers or 44.4% of the total 9 centers as targeted in the 5-year plan with 13 job seeking firms approved; implement the national strategy drafting project to promote job creation in rural areas in order to boost employment rate and effective production. In 2 districts of Sekong Province, 296 workers were trained with 71 of them are women. This was also implemented in other 2 districts of Savannakhet Province.

Labor management: the ministry has been inspecting and disseminating the Law on Labor for 854 times at 8,965 labor units or 71.72% as planned covering the total number of 202,800 labor workers with women accounted for 80,602 and Lao workers for 151,936. Moreover, the ministry pushed 270 labor units with 50 workers or above or 33.75% as planned to regulate their workers with labor contracts, promoted legal compliance for 349 labor units with 50 workers or above or 43.63% as planned.

The ministry registered and issued temporary work permits for 42,434 foreign workers with 11,767 as women who have been working illegally in the Lao PDR. In this number, 15,936 have their status adjusted, whereas the remaining 24,498 waited to be dealt with. Vietnamese workers are the largest group receiving work permits amounting to 34,292 or 80.81% of the total foreign laborers in Laos, Chinese come second with 6,265 or 14.76%, Thai cover 1,659 or equivalent to 3.91% and 218 or 0.51% belong to other nationalities.

Social security: further supported and encouraged both public and private sector including voluntary parties whose enterprises have more than 5 employees to expand the number of social security holders up to 62,209 or 34.8% as planned. Self-employed and voluntary holders accounted for 5,401 or 54.01%, while new public servants accounted for 17.173. In summary, the total number of new social security holders are 94,738 enabling 105,092 family members with 58,707 as women entitling for medical treatment. The system covers 681,215 in total with women accounted for 346,575. In this number, 453,421 are public officials, whereas 227,694 are private enterprises and voluntary holders. In total, both social security and health system cover totally 6,038,104 members or 87.30% of the country’s population. In this number, health system holders amounted 4,996,070.

Policy implementation: implement rewarding policy towards 7,879 people or 24.47% with outstanding performance as planned with the total amount of budget of 131,356,033,175 kip spent.

What are the challenges for labor skill improvement and job provision?

In line with the achievements mentioned above, there are still challenges for labor skill improvement and job provision in the Lao PDR which need to be addressed, such as 1- implement Law on Labor by labor units and projects to create plan for labor requirement in each career line and submit to labor management authority to set a plan in each period. 2- establish labor market database to keep up with the demand and supply statistics based on the economic structure in order to integrate labor market information as well as systemize labor skill development mechanism. 3- job providing enterprises have not effectively contributed to the job seeking in the county. The implementation of MOUs with neighboring country has not been carried out well, especially the inability to supply labor workers as agreed. 4- the promotion of labor relations has not been well strengthened, especially in the process of forming working conditions, for instance labor contract, wage, welfare, and occupational safety and health have not been well promoted. 5- the expansion of social security holders in different labor units have not been implemented widely resulted in the slow increase of number with many public banks, labor units and employees remain unsubscribed to the social security system which is required by law.

In order to address all of these challenges not only at the macro level, it requires participation from both concerned authorities and society, especially labor workers. Therefore, I would like to take this opportunity to urge all of you to take the lead in further studying and improving labor skills in order to equip yourself with knowledge, abilities as well as attitudes that well fit with modern industries. What is important is that you should work based on industrial system with disciplines and perseverance, while keeping improving yourself to stay competitive with foreign workers who will compete for jobs in our country. Another, students selecting fields of study should take into consideration of occupational opportunities in labor market, not to follow social trends or engage in a particular job because of friends or family.

What are the challenges for domestic and foreign labor management?

Based on our actual work implementation and coordination with the Ministry of Public Security based on the Government’s Instruction No. 62/PM dated November 13, 2015, many challenges have been spotted which require urgent solution as following: 1- concerned public officials should take the lead in addressing the issues. Local authorities have not been able to effectively enforce related laws and regulations reflected in their lack of consideration for public interest. For instance, there were still some cases of issuing temporary trade licenses for unqualified foreigners with unduly fee collection, unlawfully issuing work permits, and approving residency. 2- Some people, merchants and businessmen facilitate foreigners to engage in commercial activities, for instance lease a place for them to do business including allowing them to rent a business license. 3- Labor units and major projects including those in special economic zones have not rendered full cooperation with public officials to address these issues.

Protecting and preventing female labor workers from being socially victimized.

The ministry has been helping society based on the Degree on Social Welfare No. 169/GOV by designating March 2019 as the month of protecting and preventing women from being socially victimized. In 2018, the ministry publicized its safe migration campaign 12 times to protect rights and benefits of victims of human trafficking and marriage migration in Luang Prabang, Luangnamtha, Oudomxay, Xiengkhouang, Huaphanh, Xayabouly and Savannakhet Province covering totally 17 districts and 190 villages. Child protection villages were expanded into 623 contributing to 78% completion of such plan nationwide.

Using social security card to receive medical treatment.

The ministry would like to clarify about medical treatment under the social security system that such system is financed in advance using lump sum payment to contracted hospitals. This payment system allowed hospitals to be in control of the budget by trying to limit their spending, hence affecting their service quality causing public complaints. Previously, the National Social Security Office collaborated with concerned sectors of the Ministry of Health, especially the Depart of Healthcare, the National Social Security Office and contracted hospitals, and discussed many times for ways to solve this issue. In the future, charges related to medical treatment will be reviewed and revised properly including other problems which will be addressed in correspondence with the actual situation in each period.s

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments