ຢາກໄປຮຽນຕໍ່ໂທ ຢູ່ຊຽງໃໝ ສະໝັກດ່ວນ….

ສົນໃຈສະໝັກຮຽນຕໍ່ໂທ ຫຼັກສູດສາກົນ ສາຂາ ວິທະຍາສາດສັງຄົມ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລຊຽງໄໝ ປະເທດໄທ ອ່ານທາງນີ້ ! ສິດທິພິເສດ ແກ່ຜູ້ສະໝັກ ຈາກ ສປປ ລາວ ດ້ວຍທຶນຮຽນ 100% ! ປິດຮັບສະໝັກ: 31/3/2019
ລາຍລະອຽດ ແລະ ວິທີການສະໝັກທີ່: http://rcsd.soc.cmu.ac.th/home/

Call for applicants: MA in Social Science (Development Studies) – Specialization in Land Issues – at Chiang Mai University. SCHOLARSHIPS ARE AVAILABLE
Want to work in Development?
Looking for a career as a sustainability professional, social researcher, development specialist, humanitarian worker or policy maker? Interested in Land Issues? Start the journey down your career path with a Master of Arts in Social Science (Development Studies) from the Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University.


Since 2017, a specialization in land issues has connected students with academic institutions, NGOs and researchers from around the Mekong Region. Chiang Mai University has become a centre for training benefitting a new generation of researchers and administrators working in the field of land governance.


SCHOLARSHIPS AVAILABLE
For those from Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Vietnam, full scholarships are available, covering both study, travel and living costs.
Deadline for Application: 31 March 2019
Programme start: July 2019
For questions on the International Master’s Program and Chiang Mai University, please contact Ann at: [email protected]
For specific questions about the specialization in land issues, please contact Daniel at: [email protected]
http://rcsd.soc.cmu.ac.th/home/

Comments