ອາສາສະໝັກຍີ່ປຸ່ນ ມາປະຈໍາທີ່ລາວ ຄົບຕົວເລກ 1.000 ຄົນແລ້ວ

ວັນທີ 4 ກຸມພາ 2019, ທີ່ສະຖານທູດຍີ່ປຸ່ນໄດ້ມີພິທີຕ້ອນຮັບອາສາສະໝັກໃໝ່ຍີ່ປຸ່ນ 11 ທ່ານ ຮ່ວມກັບບັນດາອົງກອນທີ່ຮັບເອົາພວກເຂົາ. ຖ້າລວມ 11 ທ່ານທີ່ມາໃໝ່ໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນມີຕົວເລກ 1.003 ຄົນ ເຊິ່ງກາຍຕົວເລກ 1 ພັນຄົນໄປແລ້ວ.

ທ່ານ ຄຸໂນະ ຄາຊຸຮິໂຣະ ອຸປະທູດຊົ່ວຄາວ ແລະ ທ່ານນາງ ສີສົມບູນ ອຸນາວົງ, ຫົວໜ້າກົມຮ່ວມມືສາກົນ ໄດ້ໃຫ້ກຽດກ່າວຕ້ອນຮັບ ແລະ ໃຫ້ກຳລັງໃຈ. ແຕ່ນີ້ຕໍ່ໄປພວກເຂົາຈະເຮັດວຽກເປັນເວລາສອງປີ ກໍຫວັງວ່າພວກເຂົາຈະເຮັດວຽກປະສົບຜົນສຳເລັດໃນໜ້າທີ່ວຽກງານດ້ວຍ.

ອາສາສະໝັກດັ່ງກ່າວ, ຈະຖືກສົ່ງໄປປະຈຳຢູ່ແຂວງຕ່າງໆ ມີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈຳນວນ 3 ທ່ານ, ແຂວງວຽງຈັນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຫຼວງນ້ຳທາ, ຊຽງຂວາງ, ຈຳປາສັກ, ບໍລິຄຳໄຊ,ອຸດົມໄຊ ແລະ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ແຂວງລະ 1 ທ່ານ.

ວັນທີ 4 ເດືອນ 2 2019, ທີ່ສະຖານທູດຍີ່ປຸ່ນໄດ້ມີພິທີຕ້ອນຮັບອາສາສະໝັກໃຫມ່ຍີ່ປຸ່ນ 11 ທ່ານ ຮ່ວມກັບບັນດາອົງກອນທີ່ຮັບເອົາພວກເຂົາ. ຖ້າລວມ 11 ທ່ານທີ່ມາໃໝ່ໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນ 1003 ຄົນ ເຊິ່ງກາຍໂຕເລກ 1 ພັນຄົນໄປແລ້ວ! ທ່ານ ຄຸໂນະ ຄາຊຸຮິໂຣະ ອຸປະທູດຊົ່ວຄາວ ແລະ ທ່ານນາງ ສີສົມບູນ ອຸນາວົງ, ຫົວໜ້າກົມຮ່ວມມືສາກົນ ໄດ້ໃຫ້ກຽດກ່າວຕ້ອນຮັບ ແລະ ໃຫ້ກຳລັງໃຈ. ແຕ່ນີ້ຕໍ່ໄປພວກເຂົາຈະເຮັດວຽກເປັນເວລາສອງປີ ກໍຫວັງວ່າພວກເຂົາຈະເຮັດວຽກປະສົບຜົນສຳເລັດໃນໜ້າທີ່ວຽກງານດ້ວຍ.ວັນທີ 4 ເດືອນ 2 2019 ທີ່ສະຖານທູດຍີ່ປຸ່ນໄດ້ມີພິທີຕ້ອນຮັບອາສາສະໝັກໃຫມ່ຍີ່ປຸ່ນ 11 ທ່ານ ຮ່ວມກັບບັນດາອົງກອນທີ່ຮັບເອົາພວກເຂົາ. ຖ້າລວມ 11 ທ່ານທີ່ມາໃໝ່ໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນ 1003 ຄົນ ເຊິ່ງກາຍໂຕເລກ 1 ພັນຄົນໄປແລ້ວ! ທ່ານ ຄຸໂນະ ຄາຊຸຮິໂຣະ ອຸປະທູດຊົ່ວຄາວ ແລະ ທ່ານນາງ ສີສົມບູນ ອຸນາວົງ, ຫົວໜ້າກົມຮ່ວມມືສາກົນ ໄດ້ໃຫ້ກຽດກ່າວຕ້ອນຮັບ ແລະ ໃຫ້ກຳລັງໃຈ. ແຕ່ນີ້ຕໍ່ໄປພວກເຂົາຈະເຮັດວຽກເປັນເວລາສອງປີ ກໍຫວັງວ່າພວກເຂົາຈະເຮັດວຽກປະສົບຜົນສຳເລັດໃນໜ້າທີ່ວຽກງານດ້ວຍ. On the 4th of February 2019, the Embassy of Japan welcomed 11 Japanese volunteers who newly dispatched to Laos together with the recipient organizations. When combining new volunteers, the total amount of Japanese volunteers is 1003 which already passed the 1000 people milestone. Mr. Kuno Kazuhiro, Minister of Japan and Ms. Sisomboun Ounavong, Director General of International Cooperation also gave welcoming and motivation speech to them. From now on, they will work for for two years and we hope that they become successful in their assigned tasks.

Posted by Embassy of Japan in Laos ສະຖານທູດຍີ່ປຸ່ນປະຈໍາ ສປປລາວ on Monday, February 4, 2019

On the 4th of February 2019, the Embassy of Japan welcomed 11 Japanese volunteers who newly dispatched to Laos together with the recipient organizations. When combining new volunteers, the total amount of Japanese volunteers is 1003 which already passed the 1000 people milestone. Mr. Kuno Kazuhiro, Minister of Japan and Ms. Sisomboun Ounavong, Director General of International Cooperation also gave welcoming and motivation speech to them. From now on, they will work for for two years and we hope that they become successful in their assigned tasks.

 

ຂໍ້ມູນຈາກ: ເວບໄຊ໌໌ ສະຖານທູດຍີ່ປຸ່ນ.

Comments