ລັດຖະບານລາວ ຮັບຮອງ ທ່ານ ນາງ ຈັນທະຈອນ ວົງໄຊ ເປັນກົງສຸນກິດຕິມະສັກ ແຫ່ງປອກຕຸຍການ

ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ກໍຄືລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ  ຮັບຮອງເອົາ ທ່ານ ນາງ ຈັນທະຈອນ ວົງໄຊ ເປັນກົງສູນ ກິດຕິມະສັກ ແຫ່ງ ປອກຕຸຍການ (Honorary Consular for Portugal)  ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,  ໂດຍມີຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວກວມເອົາທັງໝົດ ສປປ ລາວ.

ພິທີຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 22 ມັງກອນ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ.

ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ກົງການເຄື່ອນໄຫວກົງສຸນກິດຕິມະສັກດັ່ງກ່າວຂ້າງເທີງ ທ່ານ ນາງ ຈັນທະຈອນ ວົງໄຊ ໄດ້ຮັບຄວາມສະດວກ, ອະພິສິດ ແລະ ສິດຄຸ້ມກັນທາງກົງສຸນ ທີ່ ສປປ ລາວ ມອບໃຫ້ໃນຖານະກິດຕິມະສັກຂອງຕ່າງປະເທດ.

 

Comments